Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

Ο κανόνας της πίστεως μας - Άγιος Ειρηναίος Λουγδ...

Αναστάσιος: Ο κανόνας της πίστεως μας - Άγιος Ειρηναίος Λουγδ...:


"Να ο κανόνας της πίστεως μας, το θεμέλιο της οικοδομής και αυτό που δίνει σταθερότητα στη συμπεριφορά μας. Ο Θεός Πατήρ είναι άκτιστος, αχώρητος, αόρατος, ένας Θεός, ο δημιουργός του σύμπαντος. Αυτό είναι το πρώτο άρθρο της πίστεως μας. Το δεύτερο άρθρο είναι: ο Λόγος του Θεού, ο Υιός του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος φανερώθηκε στους προφήτες...δια του οποίου όλα δημιουργήθηκαν...έγινε άνθρωπος μεταξύ ανθρώπων...και σαν τρίτο άρθρο είναι το εξής: Το Άγιο Πνεύμα δια του οποίου οι προφήτες προφήτευσαν και οι πατέρες έμαθαν τα του Θεού...ξεχύθηκε με καινούριο τρόπο στην ανθρωπότητα μας για να ανακαινίσει ενώπιον του Θεού τον άνθρωπο σ όλη τη γη"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Η΄ Ματθαίου! 22.07...

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Η΄ Ματθαίου! 22.07... : Πανοσ. Αρχιμ.  Ιεροθέου Λουμουσιώτη  Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Ύδρας ...