Σάββατο, 17 Αυγούστου 2019

το κατα Ιωάννην στίχο στίχο...πρώτο γράφημα μας"Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος."

Ιω. 1,1 Εις την αρχήν της πνευματικής και υλικής δημιουργίας, άναρχος και προαιώνιος, υπήρχεν ο Υιός και Λογος του Θεού. Και ο Λογος ήτο πάντοτε αχώριστος από τον Θεόν και πλησιέστατα προς αυτόν, και ο Λογος ήτο Θεός απειροτέλειος, όπως ο Πατήρ και το Αγιον Πνεύμα.(http://www.imgap.gr/file1/AG-Pateres/AG%20KeimenoMetafrasi/KD/04.%20Ioan.htm)


  Σαν να είναι γρίφος ακούγεται αυτό στα αυτιά όποιου ακούει το ευαγγέλιο του κατα Ιωάννην. ενώ οι συνοπτικοί ευαγγελιστές ξεκινούν απλά και ξεκάθαρα για το τι ειναι αυτο που γράφουν και πώς μπορείς πανω σε αυτό να σκεφτείς και να δεις την πρόταση ζωής μέσα στην ιστορική εξέλιξη που σου προτείνει ο Ιησούς Χριστός που είναι ο ομιλών, κηρύσσων και βιογραφούμενος εν τοις ιεροίς ευαγγελίοις!

Η αρχή και ο πρώτος στίχος του ευαγγελικού κειμένου είναι πιο κοντά στην αρχή του πρώτου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί ξεκινάει γράφωντας ο Μωυσής ο Θεόπτης και Προφήτης : "Γεν.1,1 Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.

Γεν. 1,1 Κατ' αρχάς ο απειροτελειος Θεός εδημιούργησεν εκ του μηδενός το σύμπαν, τον ουρανόν και την γην.

Γεν. 1,2 ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος.

Γεν. 1,2 Η γη ήτο αόρατος, αδιαμόρφωτος και απρόσφορος δια τον ζωϊκόν και φυτικόν κόσμον· σκοτάδι δε ηπλώνετο επάνω από τα ύδατα που την εσκέπαζον, το δε ζωοποιόν Πανάγιον Πνεύμα εφέρετο επάνω από τα ύδατα και περιέβαλλεν αυτήν.

Γεν. 1,3 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς.

Γεν. 1,3 Και είπεν ο Θεός· “να γίνη φως επί της γης”· και έγινε φως." (http://www.imgap.gr/file1/AG-Pateres/AG%20KeimenoMetafrasi/PD/01.%20Genesis.htm

Ταυτίζεται απόλυτα στις πρώτες δύο λέξεις... "Ἐν ἀρχῇ"...στην αρχή. Σε ποιά αρχή; στην αρχή της δημιουργίας η Γένεση, προ της αρχης της Δημιουργίας ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Στην αρχή του υλιοκού κόσμου ο Προφήτης, στην προ αυτής της αρχής αδιερεύνητη φάση και περίοδο προ της Δημιουργίας. Πρίν απο όλα, εκτός συναγωνισμού. Εκεί που ήταν μόνο ο Θεός!
  Ναι όντως ήταν μόνον ο Λόγος, ποιός Λόγος, όταν γράφουμε Λόγος με Λ κεφαλαίο αναφερόμεθα στο δεύτερο πρόσωπο της αγίας Τριάδος, τον Υιοόν του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη δρώντα ως άσαρκο θείο Λόγο και στην Καινή Διαθήκη δρώντα ως σεσαρκωμένο, για εμάς τους ανθρώπους έγινε άνθρωπος ο Θείος Λόγος και στην ιστορία δια της σαρκώσεως του εγνωρίσθη ως ιστορικό πρόσωπο ο γνωστός σε πιστούς και απίστους Ιησούς ο Ναζωραίος, ο Ιησούς Χριστός μας!

(συνεχίζεται)

Πρόγραμμα ιεροκηρυκτικής Διακονίας μας στην Ερμιονίδα κατά μήνα Σεπτέμβριον 2019.Πρόγραμμα ιεροκηρυκτικής Διακονίας μας στην Ερμιονίδα κατά μήνα Σεπτέμβριον 2019.
Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου ε.ε., Αρχή της Ινδίκτου, όρθρος και θεία λειτουργία μετά θείου κηρύγματος εις ι.Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου εις τας 7.30 π.μ..

Σαββάτο 7η Σεπτεμβρίου ε.ε., Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος, όρθρος και θεία Λειτουργία μετά θείου κηρύγματος εις ι.Μονήν Παντανάσσης Κρανιδίου εις τας 7 π.μ..

Κυριακή 8η Σεπτεμβρίου ε.ε., Γενέθλιον της Θεοτόκου, όρθρος και θεία Λειτουργία μετά θείου κηρύγματος εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων εις τας 7.30 π.μ..

Σαββάτο 14η Σεπτεμβρίου ε.ε., Ύψωσις Τιμίου Σταυρού, όρθρος και θεία λειτουργία μετά θείου κηρύγματος εις ι.Μονήν Παντανάσσης Κρανιδίου εις τας 7 π.μ..

Κυριακή 15η Σεπτεμβρίου ε.ε., Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, όρθρος και θεία λειτουργία μετά θείου κηρύγματος εις ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου Κρανιδίου (ονομαστήρια πολιού εφημερίου ισως του αρχαιτέρου εν τη Μητροπόλει, π.Γκίκα).

Τρίτη 17η Σετεμβρίου ε.ε., Αγίας μαρτυρος Σοφίας και των 3 θυγατέρων αυτής, όρθρος και θεία Λειτουργία μετά θείου κηρύγματος εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων εις τας 7.30 π.μ..

Κυριακή 22α Σεπτεμβρίου ε.ε., Α Λουκα, όρθρος και θεία Λειτουργία μετά θείου κηρύγματος εις ι. Μητροπολιτικόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Κρανιδίου εις τας 7 π.μ..

Κυριακή 29η Σεπτεμβρίου ε.ε., Β Λουκά, οσιου Κυριακού του Αναχωρητού,όρθρος και θεία λειτουργία μετά θείου κηρύγματος εις ι.Ναόν Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Πορτο Χελίου εις ον φιλοξενείται εις το τέμπλο ιερα εικών του οσίου (εγκαινισμός νέας περιόδου κηρυγμάτων εις τας θείας Λειτουργίας με αναφορά στον άγιο της ημέρας για ένα έτος και κάθε Κυριακή περιοδεύοντας τας πόλεις και κώμας της Ερμιονίδος).

Ιερουργια του Θείου Λόγου 2019 νο 37 Παναγία η Γλυκοφιλουσα ως πρότυπο έρωτος Θείου.


Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2019

πανηγυρικός Εσπερινός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Μονή Ζωοδόχου Πηγής Κοιλάδος 14η Αυγούστου 2019
Ο μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετα αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος με την ψαλμώδηση των Χαιρετιστηρίων Οίκων προς την Κόιμηση της Θεοτόκου υπο του Ρωμανού του Μελωδού ετελέσθη εις την ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Κοιλάδος προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π.Ιεροθέου Λουμουσιώτη και τη συμμετοχή του εφημερίου της ενορίας Ευαγγελιστρίας Κοιλάδος Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεμιστοκλέους Σταύρου Μπάζου και παρουσία της οσιωτάτης Καθηγουμένης Καλλινίκης μοναχής με την πρώτη επισημο συμμετοχή του νέου εκλεγμένου Δημάρχου Ερμιονίδος κ.Ιωάννου Γεωργόπουλου. 

Ας ευχηθούμε εις απαντας τους συμμετέχοντες της ιεράς Αυτής ακολουθίας πολλή την Χάρη του Υιού της Πανάγνου Δεσποίνης ημών.

Ετή Πολλά και Παναγιοφρούρητα με ηδύτητα Πνεύματος.

και του ΧΡόνου.


υ.γ.:
Τα βίντεο πήραμε απο το καναλι του κ.Κοσμά Γεωργίου. ευχαριστουμε για την βιντεοσκόπηση!

Ιερουργια του Θείου Λόγου 2019 νο 36β Παναγία η των παίδων σκέπη.


Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019

Ιερουργια του Θείου Λόγου 2019 νο 36α Παναγία η των παίδων σκέπη.
Μεγάλη αλήθεια είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι όταν έχεις ένα πρόβλημα πρέπει να απευθυνθείς στον ειδικό!!!

Έχεις πρόβλημα σε κάποιο μέρος του οργανισμού σου; Απευθύνεσαι στον Ιατρό, στον αρμόδιο ιατρό. Σε πονούν οι οφθαλμοί; Πας στον οφθαλμίατρο. Δεν μ πορούν να πονούν τα μάτια και να πας στον παθολόγο ή να πονούν τα πόδια και συ να τρέχεις στον νευρολόγο. Διότι τότε θα επικρατεί σύγχηση στην ιατρική σου εξέλιξη -ως ασθενούς- το πως δηλαδή θα αντιμετωπίσεις την ασθένεια

Κυριακή, 4 Αυγούστου 2019

η Γλυκοφιλούσα πρότυπο πνευματικής υπάρξεως εν Χριστώ, Φούρνοι 2α Αυγούστου 2019

Δοξάζουμε το όνομα του Τρισαγίου Θεού,αδελφοί μου, και ευχαριστούμε ταυτόχρονα την Παναγία Μητέρα Του. Έχουμε ενθρονίσει στο κέντρο του Ναού την Παναγία την Γλυκοφιλούσα. Βλέπουμε αυτή την θαυμάσια εικόνα, την όντως ε ρ ω τ ι κ ή! 
Όχι, σεξιστική, όχι αμαρτωλή, ε ρ ω τ ι κ ή. Δηλαδή να ξεπηδά ο έρωτας, η χαρά που έχει η μάνα για το παιδί της και η αγάπη, που υπάρχει ως έρωτας, ως σεβασμός που έχει το παιδί για την μάνα του.
Ο έρωτας δεν είναι αμαρτωλός εμείς τον καταντήσαμε έτσι και κάναμε την έννοια πεζή και φθάσαμε να την λέμε με αυτά τα τρία γράμματα(εννοώ σέξ) που στα λατινικά σημαίνουν φύλο, τα κάναμε δηλαδή σέξ-sex. Δεν είναι αυτό.
Ο έρωτας είναι το δόσιμο και στη σχέση του Ιησού Χριστού προς την Μητέρα του υπάρχει αυτό το δόσιμο. Αμφίδρομα και δίνει ο Ιησούς Χριστός τα πάντα στη Μητέρα Του μέχρι και την τελευταία στιγμή της επιγείου παρουσίας Του. Θυμηθείτε και δείτε ακριβώς πίσω μου (στο ιερό βήμα του Ναού εχει εσταυρωμένο με λυπηρα, την Θεοτόκο και τον Ιωάννη τον Θεολόγο) ποιόν έχει στο αριστερό του χέρι ο Κύριος μας; Τον Ιωάννη τον νεώτερο μαθητή Του, δεκαοκτάχρονο, νέο παιδί για την εποχή εκείνη αρκετά μεγάλο ήταν ενήλικος στα δεκαοκτώ σχεδόν απο τα δεκαέξι άρα δούλευε, αυτοεξυπηρετήτο, τον εαυτό του αφέντευε. Είχε δε μαζί με τον αδελφό του τον Ιάκωβο, τα παιδιά δηλαδή του Ζεβεδαίου, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης είχαν μία επιχείρηση απο την οποία και τους κάλεσε στο αποστολικό αξίωμα.
Σε αυτόν τον πιό νέον, την εμπιστεύεται. γιατί στον πιο νέον, για το αυτονόητο, διότι ο νεώτερος θα φύγει αργότερα απο αυτήν την ζήση... sec 2.12

Ιερουργια του Θείου Λόγου 2019 νο 35 ιατρός ο Ιησούς Χριστός και ο Άγιος Παντελεήμων


Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019

περι του Προφήτου Ηλιού

Συναχθήκαμε απόψε εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, να δοξάσουμε το όνομα του Τρισαγίου Θεού μας. Το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Να δοξολογήσουμε τον άΓιον Θεό αλλά και να θυμηθούμε την μνήμην του Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου. Ενός Προφήτου ολοζώντανου διότι για αυτόν δεν επέτρεψε ο Θεός θάνατο όπως σε όλους τους άλλους Προφήτες, Αποστόλους και Αγίους αλλά και για όλους τους ανθρπώπους έχει επιτρέψει ο Θεός θάνατο. Για τον Προφήτη Ηλια ακούσαμε ότι ανελήφθη "ως εις τον ουρανόν". Τώρα το που ακριβώς βρίσκεται ο Προφήτης αυτό είναι και θέλημα του Θεού και το γνωρίζει ο Θεός. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτή η λεπτομέρεια, αλλά μας ενδιαφέρει η πίστη του Προφήτου που είναι ζωντανή, ολοζώντανη. Διότι με τον Προφήτη Ηλια έχουμε την ίδια πίστη, το διανοήσθε αυτό; Ότι με έναν άνθρωπο που έζησε προ Χριστού έχουμε κοινή πίστη, την πίστη στον Ένα και μόνο Αληθινό Θεό. Αυτό είναι το σημαντικό...sec 1.29 (απόσπασμα απο του εσπερινού κηρύγματος προς τιμήν του Προφήτου Ηλιού εις Λουκαϊτιον 19η Ιουλίου 2019)


πανηγυρικός Εσπερινός αγίων Πέτρου και Παύλου στην ιερα Μονή Παντανάσσης και το ομωνυμο της παρεκκλησιο 28η Ιουνιου 2019


Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019

Ιεροθέου ενδεκάχρονος μνήμη~!

Ιεροθέου ενδεκάχρονος μνήμη~! 

Σαν χθες το 1967 ενεθρονίσθη ο Γέρων Ύδρας κυρός Ιερόθεος. Σαν σήμερα το 2008, την 17η Ιουλίου τον προπέμψαμε για την αιωνιότητα, αφού πρώτα λειτουργήσαμε επί παρουσία του αγίου του λειψάνου στον παμμεγέθη Ναό του αγίου μας Νεκταρίου στην ωραία Αίγινα και έτσι έσβησε η καιόμενη για την μητρόπολη Ύδρας, καρδία του γέροντος Ιεροθέου, του οραματιστή και μέγα Ιεράρχου. Ο ιεράρχης της ευθύνης και των έργων, ο αναμορφωτής και διαμορφωτής των ιερών μοναστικών αδελφοτήτων, ο εμπνευστής των πολιών και παλαίων ιεροκηρύκων και ο μέγας αλήτης και υποστηρικτής των ορθριζόντων και εσπεριζόντων καθ’ εκάστην παλαιών και νέων εφημερίων. Ο Επίσκοπος, που ήθελε όλοι να αγωνιούν και να προσεύχονται επι των επάλξεων... 

Κατασκηνώσεις, Κατηχητικά, Κηρύγματα, ιδρύματα και τόσα αλλά, που δεν φθάνει ένα εικοσιτετράωρο να απαριθμηθούν. 

Ολίγα έγραψα αλλά και το τέλος του οριακό και πονεμένο από το 2001 που παρητήθη εως το 2008 επόνεσε και εδάκρυσε ως γέρων κεκμηκός εις την Αίγιναν, πλησίον του αγίου μας Νεκταρίου, που τόσο ηγάπησε και της φροντίδος του διαδόχου του Μητρ. Υδρας κ. Εφραίμ και των καλών κληρικών και μοναχών του. Ελάχιστοι ήσαν βέβαια στο πλευρό του στο τέλος αλλά αυτούς ο Κύριος θα αμείψει πλουσιοπάροχα! 

Η αγία ευχή Του να μας σκεπάζει όλους τους οικιστάς και κληρικούς της ιεράς ταύτης Πενταπόλεως του Αργοσαρωνικού. 

Αιωνία του η μνήμη του αοιδίμου Ιεράρχου Ιεροθέου!

εν Κρανιδίω, τη 17η Ιουλίου, μνήμη αγίας μεγαλομάρτυρος Μαρίνης.

αρχιμανδρίτης Ιερόθεος Ιωαν. Λουμουσιώτης,
Ιεροκύρηξ ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019

Πρόγραμμα Λειτουργικής Διακονίας του Λουκαϊτίου για τον Αυγουστο του 2019

Πρόγραμμα Λειτουργικής Διακονίας του Λουκαϊτίου για τον Αυγουστο του 2019:


1η Αυγούστου 2019, Πρόοδος Τιμίου Σταυρού και εκ μεταθέσεως μνημη του αγιου Ελευθερίου επισκόπου Αυλώνος που λόγω ψύχους τον χειμώνα δεν εορτάσαμε, όρθρος και θεία Λειτουργία εις τον ι.Κοιμητηριακό Ναό Αγίου Ελευθερίου Λουκαϊτίου στις 7.30 π.μ..


εσπέρας στις 18.00 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.


2α Αυγούστου ε.ε., εσπέρας στις 18.00 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.


4η Αυγούστου ε.ε., Κυριακή Ζ Ματθαίου,
εσπέρας στις 18.00 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.


6η Αυγούστου ε.ε., Αγία ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ του ΚΥΡΙΟΥ,
εσπέρας στις 18.00 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.


7η Αυγούστου ε.ε.,
εσπέρας στις 18.00 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.


8η Αυγούστου ε.ε.,
εσπέρας στις 18.00 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.


9η Αυγούστου ε.ε.,
εσπέρας στις 18.00 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.


11η Αυγούστου ε.ε. Κυριακή Η Ματθαίου, όρθρος και θεία Λειτουργία εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου στις 7.30 π.μ..
εσπέρας στις 18.00 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.


12η Αυγούστου ε.ε.,
εσπέρας στις 18.00 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.


13η Αυγούστου ε.ε.,
εσπέρας στις 18.00 τελευταία ιερά Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.


Τέλος και τω Θεω δόξα και ολα αυτα εκτός απροόπτου ή προβλήματος υγείας.
με αγαπη Χριστού,
+π.Ιερόθεος

Πρόγραμμα Λειτουργικής διακονίας δια τους Φούρνους Ερμιονίδος Αυγούστου 2019Πρόγραμμα Λειτουργικής διακονίας δια τους Φούρνους Ερμιονίδος Αυγούστου 2019:

1η Αυγούστου 2019,
στις 19.15 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.
2α Αυγούστου ε.ε., στις 19.15 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.
4η Αυγούστου ε.ε., Κυριακή Ζ Ματθαίου, όρθρος και θεία Λειτουργία εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων στις 7.30 π.μ..
στις 19.15 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.
6η Αυγούστου ε.ε., Αγία ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ του ΚΥΡΙΟΥ, 
στις 19.15 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.
7η Αυγούστου ε.ε.,
στις 19.15 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.
8η Αυγούστου ε.ε., 
στις 19.15 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.
9η Αυγούστου ε.ε., 
στις 19.15 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.
11η Αυγούστου ε.ε. Κυριακή Η Ματθαίου, 
στις 19.15 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.
12η Αυγούστου ε.ε., 
στις 19.15 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.
13η Αυγούστου ε.ε.,
στις 19.15 τελευταία ιερά Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.


15η Αυγούστου ε.ε., Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όρθρος και θεία λειτουργία εις ι.Ν.Παναγίτσας της ενορίας των Φούρνων (κάλυψη εφημεριακού κενού) στις 7.30 π.μ..

27η Αυγούστου ε.ε., μνήμη αγίου Φανουρίου εν τω παρεκκλησίω της ΠΑναγίας της ενορίας των Φούρνων στις 7.30 π.μ..

28η Αυγούστου ε.ε., πανηγυρικός εσπερινός εις ι.Ν.Αγίου Ιωάννου του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού στο ομώνυμο εξωκκλήσιον εις τον Λαμπαγιαννά στις 19.00.

29η Αυγούστου ε.ε., όρθρος και πανηγυρική θεία Λειτουργία εις το ως άνω Εξωκκλήσιον στις 7.30 π.μ..

Τέλος και τω Θεω δόξα και ολα αυτα εκτός απροόπτου ή προβλήματος υγείας.


με αγαπη Χριστού,


+π.Ιερόθεος

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019

Πρόγραμμα Ιεροκηρυκτικής Διακονίας Αυγούστου 2019

Πρόγραμμα Ιεροκηρυκτικής Διακονίας Αυγούστου 2019:

1η Αυγούστου 2019, Πρόοδος Τιμίου Σταυρού και εκ μεταθέσεως μνημη του αγιου Ελευθερίου επισκόπου Αυλώνος που λόγω ψύχους τον χειμώνα δεν εορτάσαμε, όρθρος και θεία Λειτουργία εις τον ι.Κοιμητηριακό Ναό Αγίου Ελευθερίου Λουκαϊτίου στις 7.30 π.μ..

εσπέρας στις 18.00 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.
-στις 19.15 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

2α Αυγούστου ε.ε., εσπέρας στις 18.00 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.
-στις 19.15 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

4η Αυγούστου ε.ε., Κυριακή Ζ Ματθαίου, όρθρος και θεία Λειτουργία εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων στις 7.30 π.μ..
εσπέρας στις 18.00 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.
-στις 19.15 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

5η Αυγούστου ε.ε., πανηγυρικός Εσπερινός εις ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Κυρίου Κρανιδίου στις 19.00.

6η Αυγούστου ε.ε., Αγία ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ του ΚΥΡΙΟΥ, όρθρος και θεία Λειτουργία εις ι.Μονήν Παντανάσσης Κρανιδίου στις 7 π.μ..
εσπέρας στις 18.00 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.
-στις 19.15 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

7η Αυγούστου ε.ε.,
εσπέρας στις 18.00 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.
-στις 19.15 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

8η Αυγούστου ε.ε., 
εσπέρας στις 18.00 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.
-στις 19.15 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

9η Αυγούστου ε.ε., 
εσπέρας στις 18.00 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.
-στις 19.15 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

10η Αυγούστου ε.ε., Σάββατο, όρθρος και θεία Λειτουργίς εις ι.Μ.Παντανάσσης Κρανιδίου στις 7 π.μ..

11η Αυγούστου ε.ε. Κυριακή Η Ματθαίου, όρθρος και θεία Λειτουργία εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου στις 7.30 π.μ..
εσπέρας στις 18.00 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.
-στις 19.15 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

12η Αυγούστου ε.ε., 
εσπέρας στις 18.00 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.
-στις 19.15 Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

13η Αυγούστου ε.ε.,
εσπέρας στις 18.00 τελευταία ιερά Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.
-στις 19.15 τελευταία ιερά Παράκλησις εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

14η Αυγούστου ε.ε., Παραμονή της ιερας εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Πανηγυρικός εσπερινός μετα θείου κηρύγματος και ιεράς Παρακλήσεως ενωπιον της θεομητορικής Εικόνος της Κοιμήσεως εις την ι.Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Κοιλάδος στις 19.00.

15η Αυγούστου ε.ε., Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όρθρος και θεία λειτουργία εις ι.Ν.Παναγίτσας της ενορίας των Φούρνων (κάλυψη εφημεριακού κενού) στις 7.30 π.μ..

17η Αυγούστου ε.ε., Σάββατο, όρθρος και εθια λειτουργία εις ι.Μ.Παντανάσσης Κρανιδίου στις 7 π.μ..

27η Αυγούστου ε.ε., μνήμη αγίου Φανουρίου εν τω παρεκκλησίω της ΠΑναγίας της ενορίας των Φούρνων στις 7.30 π.μ..

28η Αυγούστου ε.ε., πανηγυρικός εσπερινός εις ι.Ν.Αγίου Ιωάννου του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού στο ομώνυμο εξωκκλήιον εις τον Λαμπαγιαννά στις 19.00.

29η Αυγούστου ε.ε., όρθρος και πανηγυρική θεία Λειτουργία εις το ως άνω Εξωκκλήσιον στις 7.30 π.μ..

Τέλος και τω Θεω δόξα και ολα αυτα εκτός απροόπτου ή προβλήματος υγείας.
με αγαπη Χριστού,
+π.Ιερόθεος


πανηγυρη αγιας Κυριακής κάμπου Κρανιδίου 2019


Σάββατο, 6 Ιουλίου 2019

Αύριο εκλογές...

Αύριο εκλογές...


θα ειμαι στην κάλπη μόνος αύριο ή θα ειμαι μαζί με άλλους; ερωτημα που με βασανίζει.,..αυτή η ψήφος είναι συλλογική ή είναι ατομική ή απλά προσωπική...;;;
Πρέπει όλοι μας να το ψάξουμε~~~!!!
Συλλογικά σκεπτόμενοι μπορεί να αξίζουν πολλές ευκαιρίες τα κομματα που μας κυβέρνησαν ή μας κυβερνουν ακόμη...αλλά κατι συλλογικό έκαναν λη απλά κατάφεραν να ξεχάσουμε τις συλλογικοτητες και τα ομαδικα και να κάνουμε τρόπο όλα να τα βλέπουμε και για εμας μονο και το συμφέρον μας! Άρα μια ψήφος με συλλογική ευθύνη δεν μπορει να είναι μνημονιακή και να εκφράζεται κατα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που κατήντησαν ατομικές συμβάσεις όχι εργασίας αλλά μιάς δουλείας...το τονίζω δουλείας...μεσα στην αβεβαιότητα και στην καταστροφή...αρα μνημονιακούς δεν μπορώ να ψηφίσω με κατέστρεψαν όχι αμεσα αλλά έμμεσα...διοτι εμενα που με βλέπεις να γελώ φιλε μου...εχω ενα μονιμο καρφί μέσα μου εναν αδελφο και τα παιδια του και την γυναικα του στα ξενα...ο αδελφος που ειναι ακριβως ουτε και ξερω τωρα που γράφω...και μια αδελφή να αγκομαχα να μεγαλωσει τα παιδια της και να ακουω απο τα ανιψια μου ελληνικα απο τα 2 μονο και οχι απο τα 4 και αυτα σπαστά!αρα το χαμόγελο μου δεν σημαινει οτι παιρνώ καλά αλλά απλά ότι αισιοδοξώ και δοξάζω το Θεό γιατι μπορει όλα να ήσαν χειρότερα...
Ατομική η ψήφος; μονο για μενα, για την φαρα μου που λεμε εμεις οι αρβανίτες; οχι τέτοια ψήος θα ειναι καταστροφιή και για την φάρα μου αλλά και για όλους μας; μαλλον ναι θα ειναι!
Μα ατομικά δεν θα εκλέξω ποιον θα ψηφίσω; όχι, σκέψου και τους άλλους και ψήφισε όσους για πολλα ετη απο το 1974 σταυρώνουν την ελευθερία και καθε αξία στην πατρίδα σου...εσυ που συνομιλείς διαβαζοντας με ξέρεις τι θα επιλέξεις...καθε ψηφος σεβαστη είναι εκτός της παρανομου και δολοφονικής...
Προσωπική η ψήφος μας ναι μαλλον έτσι πρέπει να εξελιχθεί κοιτώντας προς κάπου όχι στο ειδωλο του εγώ μας αλλά στο καλο της κοινωνίας εν γένει οχι για διχασμο και συγκρούσεις αλλα σε μια παγκοσμιότητα που καταρεει το αυτονόητο...ως Ελληνας να μενω αδιαλοβητος και να προσφέρω αλλά και να χαίρομαι την ομορφια της πατρίδος μας!

Για μενα πανω απο όλα ο ανθρωπος...οχι νουμερα και αριθμοι...

Καλή ψήφο!

Την 8η Ιουλίου ας είμεθα ενωμένοι και όχι περαιτέρω διχασμένοι!


με αγαπη και ευθυνη
 στο αυριο αυτης της ομορφης πατρίδος μας!
+παπα-Ιερόθεος, ξημερώνοντας 7η Ιουλίου 2019

ομιλία μας προ του Πάσχα εισαγωγικη στις εορτιες ημερες της αγιας μας Εκκλησίας εκφωνηθείσα στον ι.Ν.Ευαγγελισμού της Θεοτόκου θερμησίας 2019.


Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

Τα διαμαντια που στολιζουμε την μίτρα του Χριστου μας(που φορει στις ιερες εικονες) ειναι οι άγιοι...Ιερουργια του Θείου Λόγου 2019 νο 28 Κυριακή των Αγίων Πάντων.


Σκέψεις σκόρπιες, αλλά επίσημες...Όταν ο άλλος της Ελληνικής Λύσεως σας λέει, ότι έχει την επιστολή του Ιησού Χριστού και ο Ηγούμενος της Διονυσίου κ. Πέτρος λέει, ότι δεν υπάρχει κανένα επιστημονικό έρεισμα για την γνησιότητα της...
Ποιόν θα πιστεύσεις???
Φυσικά τον Καθηγούμενο...
Σοβαρότητα πρέπει να έχουμε και μ έ τ ρ ο...

Μετριότητα είναι ελληνική αρετή, αυτή είναι ελληνική λύση...

όπως και η Αλήθεια που για εμάς τους χριστιανούς είναι ο Ιησούς Χριστός...

αλλά και εκτός της χριστιανικής ιδιότητος και παιδείας, η αλήθεια δεν είναι παραπειστική και κοροϊδευτική για να σε εκμεταλλευθεί, αλλά θέλει να σου ανοίξει τα μάτια να σε φωτίσει και να την μεταδώσεις παντού...Σκέψεις σκόρπιες, αλλά επίσημες...
π.Ιεροθεος Λουμουσιωτης του Ιωαννου,Ιεροκηρυξ της Ι.Μ.Υδρας.

Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019

δεν φευγουν τα νεκρα παιδια απο τα σπιτια τους...στη Μνήμη του Μάριου...δυο χρόνια μετα...Μενιδι 2017


Ι Xρυσοστόμου τομος 2ος ομιλια Ε μέρος 4o

πανηγυρη ιερου Ναού Αναλήψεως του Κυρίου Κρανιδίου και επικαιρο θειο κήρυγμα, ιερουργος π.Γκικας και ιεροψαλτης κ.Καπελας Γιιαννης.


Φεστιβαλ και Φαρος στο Αks Πορτο Χέλι


Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

Περί του Αοράτου Πολέμου του Αγ. Νικοδήμου 2019 νο 4 απομαγνητοφωνημένο.

Μελετούμε, όπως θυμάσθε, τον "Αόρατο Πόλεμο" του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και συνεχίζουμε απο εκει που είχαμε μείνει: "Γιατί και εάν ο Θεός, λέει, αγαπά περισσότερο την επιστροφή των ψυχών απο την έκδοση ενός μικρού θελήματος. Όμως εσύ αγαπητέ, δεν πρέπει να θέλεις ούτε να κάνεις τίποτε άλλο βασικότερο απο εκείνο που ο Θεός ζητά και θέλει πλέον αποκλειστικά απο εσένα".

 Μας λέει εδώ ο άγιος, ότι ο Κύριος πάνω απο όλα αγαπά την επιστροφή των παιδιών Του στο σπίτι Του. Όπως εσείς αν έχετε ξενιτεμένα ή που είναι λίγο μακρύτερα και δεν μένουν κοντά σας στην ίδια περιοχή και κάθε φορά που επιστρέφουν, χαίρεσθε ιδιαίτερα. 

Έτσι και ο Κύριος όταν επιστρέφουν τα παιδιά Του στο θέλημα Του, στον Οίκον Του, στην Εκκλησία Του, Εκείνος εκφράζει την χαρά Του, ιδιαίτερα. Αλλά λέει εδώ ο 'αγιος ότι για τον καθένα απο εμάς αυτρή η χαρά , το να επιστρέφουν δηλαδή τα παιδιά του Θεού στον Πατέρα Του. 

Μπορεί μεν να γίνει χαρά να χαρούμε και εμείς αλλά θα είναι μεγαλύτερη χαρά στον καθένα απο εμάς αν ασχολούμεθα σιγά σιγά να ξεριζόνουμε απο μέσα μας το στρεβλό θέλημα, δηλαδή το να κάνουμε αντίθετα απο αυτά που θέλει ο Θεός Πατέρας. sec 1.41
https://www.youtube.com/watch?v=Yq8bv-CK6Kg&fbclid=IwAR2UQXnnII4sT1oDMxzByXay2m7_H6W9wNxFeoYTdPfYozyqEAff8L4BV6U

Ευαγγελικο Ανάγνωσμα Κυριακής Πέμπτης των Νηστειων


Σάββατο, 27 Απριλίου 2019

παπουλη τελείωνε...καλη ανασταση.

Σημερα ενα μικρο παιδάκι στη θεια λειτουργία οταν ζυγωσαν ολοι να κοινωνησουν και εγω αργουσα γιατι εκανα λεπτομερεστατη συστολη για να κοινωνησουν ολοι απο το Σωμα του Χριστου και οχι απο άλλη μερίδα...
εκεινο μου φώναζε:"τελείωνε παπούλη..."...εγω ενω αν μου το ελεγε μεγαλος θα νευριαζα...το παιδι με εκανε να χαρω...στο τελος η μανουλα του ηρθε να ζητησει συγγνωμη...της λεω να μην σκας εγω το διασκεδαζα...το δε παιδακι με ηξερε....τυχαια το ειχα σαραντησει καποτε παλιοτερα εγω...ετσι ειναι αδελφια μου αν αισθανεσαι στο σπιτι του πατέρα σου. Ηταν μια παπαδιαμαντικη στιγμη στην θεια λειτουργία!καλη ανάσταση!να γευθουμε την γλυκα του Αναστημενου Ιησου μας!
Μ.Σαββατο 2019 εν Φούρνοις,
+π.Ιερόθεος

Κυριακή, 21 Απριλίου 2019

Πρόγραμμα Ιεροκηρυκτικής Διακονίας μηνός Μαϊου 2019.


Πρόγραμμα Ιεροκηρυκτικής Διακονίας μηνός Μαϊου 2019.

1η Μαϊου 2019, Πρωτομαγιά με την ενοριακή κοινότητα του π.Δημ.Αμπελά, όρθρος και θεία Λειτουργία εις ι.ν.Αγίας Παρασκευής Αυλώνος Ερμιόνης.
2α Μαΐου ε.ε., ανακομιδή Λειψάνων αγίου Αθανασίου, στις 7.30 π.μ. όρθρος και θεία Λειτουργία στο εορτάζον παρεκκλήσιον Αγίου Αθανασίου Φούρνων.
Το Εσπέρας ο πανηγυρικός Εσπερινός εις τας 7 μ.μ. εις την ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Κοιλάδος.
3η Μαΐου ε.ε. όρθρος και παν.θ.Λ. εις την ως άνω ιερά Μονήν.
5η Μαΐου ε.ε., Κυριακή του Θωμά ή ΑντίΠασχα, όρθρος και θ.Λ. εις ι.Ν.Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Πορτο Χελίου.
6η Μαΐου ε.ε., Παράκληση της Θεοτόκου εις τας 6 μ.μ. και εν συνεχεια μελέτη του «Αοράτου Πολέμου» του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου (3ο κατά σειράν Μάθημα) εις ι.Μονήν Κοιλάδος.
8η Μαΐου ε.ε., εσπερινός και εν συνεχεία μελέτη αγίας Γραφής από το κατά Ματθαίον ευαγγέλιο εις τον ι.Ν.Εισοδίων της Θεοτόκου Κρανιδίου εις τας 6 μ.μ..
9η Μαΐου ε.ε., όρθρος και θεία λειτουργία επί τη μνήμη του μάρτυρος Χριστοφόρου εις τον ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων εις τας 7 π.μ.
Το εσπέρας εις τας 6 μ.μ. μελέτη αγίας Γραφής στον ι.Ν.Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Πορτο Χελίου.
12η Μαΐου ε.ε., Κυριακή των Μυροφόρων, όρθρος και θεία Λειτουργία εις ι.μητροπολιτικόν ναόν Τιμίου Προδρόμου Κρανιδίου.
13η Μαΐου ε.ε., Παράκληση της Θεοτόκου εις τας 6 μ.μ. και εν συνεχεία μελέτη του «Αοράτου Πολέμου» του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου (4ο κατά σειράν Μάθημα) εις ι.Μονήν Κοιλάδος.
15η Μαΐου ε.ε., εσπερινός και εν συνεχεία μελέτη αγίας Γραφής από το κατά Ματθαίον ευαγγέλιο εις τον ι.Ν.Εισοδίων της Θεοτόκου Κρανιδίου εις τας 6 μ.μ..
16η Μαΐου ε.ε., εις τας 6 μ.μ. μελέτη αγίας Γραφής στον ι.Ν.Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Πορτο Χελίου.
18η Μαΐου ε.ε., εις ι.Μονήν Παντανάσσης Κρανιδίου εις τας 7 π.μ..
19η Μαΐου ε.ε., Κυριακή του Παραλύτου, όρθρος και θεία Λειτουργία εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.
20η Μαΐου ε.ε., Παράκληση της Θεοτόκου εις τας 6 μ.μ. και εν συνεχεια μελέτη του «Αοράτου Πολέμου» του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου (5ο κατά σειράν Μάθημα) εις ι.Μονήν Κοιλάδος.
22η Μαΐου ε.ε., Της Μεσοπεντηκοστής, όρθρος και θεία Λειτουργία εις ι.Ν.Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κοιλάδος.
 Το εσπέρας ο εσπερινός και εν συνεχεία μελέτη αγίας Γραφής από το κατά Ματθαίον ευαγγέλιο εις τον ι.Ν.Εισοδίων της Θεοτόκου Κρανιδίου εις τας 6 μ.μ..
23η Μαΐου ε.ε., εις τας 6 μ.μ. μελέτη αγίας Γραφής στον ι.Ν.Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Πορτο Χελίου.
25η Μαΐου ε.ε., ι.Μονήν Παντανάσσης Κρανιδίου εις τας 7 π.μ..
26η Μαΐου ε.ε., Κυριακή της Σαμαρείτιδος, όρθρος και θεία Λειτουργία εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου εις τας 7.30 π.μ..
27η Μαΐου ε.ε., Παράκληση της Θεοτόκου εις τας 6 μ.μ. και εν συνεχεια μελέτη του «Αοράτου Πολέμου» του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου (6ο κατά σειράν Μάθημα) εις ι.Μονήν Κοιλάδος.
29η Μαΐου ε.ε., εσπερινός και εν συνεχεία μελέτη αγίας Γραφής από το κατά Ματθαίον ευαγγέλιο εις τον ι.Ν.Εισοδίων της Θεοτόκου Κρανιδίου εις τας 6 μ.μ..
30η Μαΐου ε.ε., εις τας 6 μ.μ. μελέτη αγίας Γραφής στον ι.Ν.Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Πορτο Χελίου.

Ιερουργια του Θείου Λόγου 2019 νο 11 Ακαθιστο Ύμνου λόγος περί της Μητρός ημών Παναγίας.


Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Πρόγραμμα Μεγάλης Εβδομάδος δια την ενορίαν των Φούρνων Πάσχα 2019


Κυριακή των Βαϊων, 21η Απριλίου ε.ε., όρθρος και θεια Λειτουργία εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων εις τας 7 π.μ. και ευλογησις των Βαϊων.
Το εσπέρας Ακολουθία του Νυμφίου εις τας 19.00 εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

Μεγάλη Δευτέρα, 22α Απριλίου ε.ε. 
Το εσπέρας Ακολουθία του Νυμφίου εις τας 19.00 εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

Μεγάλη Τρίτη, 23η Απριλίου ε.ε., 
Το εσπέρας Ακολουθία του Νυμφίου εις τας 19.00 εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

Μεγάλη Τετάρτη, 24η Απριλίου ε.ε., 
Το εσπέρας Ακολουθία του Αγίου Ελαίου (ιερό μυστήριο) εις τας 19.00 εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

Μεγάλη Πέμπτη, 25η Απριλίου ε.ε., Εσπερινός και θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου εις τας 8.00 π.μ. εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.
Το εσπέρας Ακολουθία των Αγίων Παθών εις τας 19.30 εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

Μεγάλη Παρασκευή, 26η Απριλίου ε.ε., Μεγ. Ώρες και Εσπερινός Αποκαθηλώσεως εις τας 9 π.μ..
Το εσπέρας ακολουθία του επιταφίου εις τας 19.00 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

Μεγάλο Σάββατο, 27η Απριλίου ε.ε., Εσπερινός και θεία Λειτουργία μεγάλου Βασιλείου εις τας 8.30 π.μ. εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.
Το βράδυ εις τας 23.00 ακολουθία Αναστάσεως, όρθρος και αναστάσιμη πανηγυρική θεία Λειτουργία εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

καλή Ανάσταση!

Πρόγραμμα Μεγάλης Εβδομάδος δια την ενορίαν του Λουκαϊτίου Πάσχα 2019

Σαββάτο του Λαζάρου, 20η Απριλίου ε.ε., όρθρος και θεία Λειτουργία εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου εις τας 7.30 δια να εξάγω και μια Προηγιασμένη για να κοινωνησουν εν όψει του Πάσχα οι πιστοί του χωρίου τούτου.


Κυριακή των Βαϊων, 21η Απριλίου ε.ε., 
Το εσπέρας Ακολουθία του Νυμφίου εις τας 17.30 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου..


Μεγάλη Δευτέρα, 22α Απριλίου ε.ε. 
Το εσπέρας Ακολουθία του Νυμφίου εις τας 17.30 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.


Μεγάλη Τρίτη, 23η Απριλίου ε.ε., 
Το εσπέρας Ακολουθία του Νυμφίου εις τας 17.30 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.


Μεγάλη Τετάρτη, 24η Απριλίου ε.ε., Προηγιασμένα Δώρα εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου εις τας 7.30 π.μ..
Το εσπέρας Ακολουθία του Αγίου Ελαίου (ιερό μυστήριο) εις τας 17.30.


Μεγάλη Πέμπτη, 25η Απριλίου ε.ε.
Το εσπέρας Ακολουθία των Αγίων Παθών εις τας 17.30 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.


Μεγάλη Παρασκευή, 26η Απριλίου ε.ε., 
Το εσπέρας ακολουθία του επιταφίου εις τας 22.15 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.


Μεγάλο Σάββατο, 27η Απριλίου ε.ε.
Το βράδυ εις τας 21.45 ακολουθία Αναστάσεως εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.


Καλή Ανάσταση!

Πρόγραμμα Μεγάλης Εβδομάδος 2019 για το Λουκαϊτι,τους Φούρνους, την Ερμιόνη, την Κοιλάδα και το Κρανίδι Ερμιονίδος

Σαββάτο του Λαζάρου, 20η Απριλίου ε.ε., όρθρος και θεία Λειτουργία εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου εις τας 7.30 δια να εξάγω και μια Προηγιασμένη για να κοινωνησουν εν όψει του Πάσχα οι πιστοί του χωρίου τούτου.


Κυριακή των Βαϊων, 21η Απριλίου ε.ε., όρθρος και θεια Λειτουργία εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων εις τας 7 π.μ. και ευλογησις των Βαϊων.
Το εσπέρας Ακολουθία του Νυμφίου εις τας 17.30 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου και εις τας 19.00 εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.


Μεγάλη Δευτέρα, 22α Απριλίου ε.ε. Προηγιασμένα Δώρα εις ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ερμιόνης.
Το εσπέρας Ακολουθία του Νυμφίου εις τας 17.30 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου και εις τας 19.00 εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.


Μεγάλη Τρίτη, 23η Απριλίου ε.ε., Προηγιασμένα Δώρα εις τον ι.Ν.Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κοιλάδος.
Το εσπέρας Ακολουθία του Νυμφίου εις τας 17.30 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου και εις τας 19.00 εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.


Μεγάλη Τετάρτη, 24η Απριλίου ε.ε., Προηγιασμένα Δώρα εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου εις τας 7.30 π.μ..
Το εσπέρας Ακολουθία του Αγίου Ελαίου (ιερό μυστήριο) εις τας 17.30 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου και εις τας 19.00 εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.


Μεγάλη Πέμπτη, 25η Απριλίου ε.ε., Εσπερινός και θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου εις τας 8.00 π.μ. εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.
Το εσπέρας Ακολουθία των Αγίων Παθών εις τας 17.30 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου και εις τας 19.30 εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.


Μεγάλη Παρασκευή, 26η Απριλίου ε.ε., Μεγ. Ώρες και Εσπερινός Αποκαθηλώσεως εις τας 9 π.μ..
Το εσπέρας ακολουθία του επιταφίου εις τας 19.00 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων και εις τας 22.15 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.


Μεγάλο Σάββατο, 27η Απριλίου ε.ε., Εσπερινός και θεία Λειτουργία μεγάλου Βασιλείου εις τας 8.30 π.μ. εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.
Το βράδυ εις τας 21.45 ακολουθία Αναστάσεως εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου και εν συνεχεία 23.00 ακολουθία Αναστάσεως, όρθρος και αναστάσιμη πανηγυρική θεία Λειτουργία εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.


Κυριακή του Πάσχα, 28η Απριλίου ε.ε., Εσπερινός της Αγάπης εις τον εορτάζοντα Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου Κρανιδίου εις τας 18.00.


Δευτέρα του Πάσχα, 29η Απριλίου ε.ε., όρθρος και παν. θεία Λειτουργία εις τον ως άνω ιερόν Ναόν.

Eρμηνεία του κατά Ματθαίον ευαγγελίου 2019 νο 25 κεφ.θ,19 κόρη ΙΑΕΙΡΟΥ,αιμοροουσα&Εορτ.ΚΥΡ.Σαρακοστη


Σάββατο, 13 Απριλίου 2019

ομορφές στιγμές του παρελθόντος...
Ενοριακά Δρώμενα Κοιλάδας: Κήρυγμα στον πρώτο κατανυκτικό εσπερινό 2019 στον ...

Ενοριακά Δρώμενα Κοιλάδας: Κήρυγμα στον πρώτο κατανυκτικό εσπερινό 2019 στον ...: Κήρυγμα στον πρώτο κατανυκτικό εσπερινό Κυριακή 10 Μαρτίου 2019  στον ιερό ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κοιλάδα από τον Ιεροκήρυκα της...

Μάνα μου και Παναγιά

Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα αγαπητοί μου αδελφοί χριστιανοί, απο το ναλες "ε υ χ α ρ ι σ τ ώ" στον ευεργέτη σου. να δείχνεις την ευγνομωσύνη σου και την ευχαριστια σου με λόγια και με έργα σε εκείνον που σε βοήθησε στη δύσκολη στιγμή και σου συμπαραστάθηκε στις δυσκολίες και ήταν μαζί στις χαρές και στα όμορφα τα οποία πέρασες, ω άνθρωπε! 
Δεν υπάρχει χαρά, δεν υπάρχει δυσκολία, δεν υπάρχει ταλαιπωρία, δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει πρόβλημα το οποίο να έχουμε και να μην απευθυνόμαστε στην Μητέρα του Θεού.
Στη Μάνα, στα δύσκολα φωνάζουμε Μάνα και Μητέρα όπως φωνάζουμε Π α ν α γ ι ά.
Παναγιά μου, Μητέρα μου, ξέρουμε ότι δεν είναι η μητέρα μας η άμεση αλλα επειδή ειναι μητέρα του Ιησού Χριστου είναι και μητέρα του καθενός απο εμάς. Έρχεται και συνεπικουρεί στα προβλήματα μας. Έρχεται και γίνεται η Ιατρός των πόνων μας. Έρχεται και γίνεται η Παναγιά η "Παρηγορήτρα" που παρηγορεί. Έρχεται και γίνεται η Παναγιά η "Ελευθερώτρια" που ελευθερώνει. Έρχεται και γίνεται η Κυρία η "Οδηγήτρια" που μας οδηγεί στον Ιησού Χριστό. Είναι η μάνα μας η "Ευαγγελίστρια" που της ψάλλαμε αυτούς τους όμορφους ύμνους και τα θαυμάσια και ποιητικά χαίρε! Και είναι και στο κέντρο του Ναού μας απόψε το αντίγραφο της Παναγίας του "Άξιον Εστί", της Παναγιάς του Αγίου Όρου, είναι η ιερά εικόνα που βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Όρους, τις Καρυές, στο ιστορικό Πρωτάτο!
  Δεν υπάρχει κάτι που να μπορούμε να πούμε για τους ανθρώπους που μας ευεργέτησαν που να μην ταιριάζει σε πολλαπλάσιο βαθμό στην Μητέρα του Χριστού...2,44 sec

Κήρυγμα Πέμπτου Κατανυκτικου Εσπερινου 2019 Κοιλάδα Ερμιονιδος


Ευαγγελικο ανάγνωσμα Κυριακής της Δ Νηστειών 2019


Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019

περι του Αοράτου Πολέμου, αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου ερμηνεια στην Κοιλάδα

Τελειώσαμε την μελέτη του Ματθαίον ευαγγελίου και θα ξεκινήσουμε να μελετούμε από το Βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου που λέγεται "Αόρατος Πόλεμος", πάμε στο μέρος πρώτο, στο πρώτο κεφάλαιο. Επιγράφεται σε τι βρίσκεται η χριστιανική τελειότητα; Για να την αποκτήσει κάποιος πρέπει να πολεμά` τα τέσσερα αναγκαία σε αυτόν τον πόλεμο. 
Δεν εννοεί και δεν αναφέρεται σε πόλεμο ανθρώπινο, μεταξύ ανθρώπων και μεταξύ εθνών. Όπως θα μπορούσαμε να σκεφθούμε σε πρώτο επίπεδο όταν ακούσουμε αυτή την λέξη, τον πόλεμο, αλλά εννοεί τον πόλεμο τον πνευματικό. Την διαμάχη του καλού και του κακού μέσα μας και την πάλη που κάνουμε εμείς προς τον αρχηγό του κακού που είναι ο διάβολος. 
Αυτόν τον αγώνα τον πνευματικό περιγράφει ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης σε αυτό του το βιβλίο τον "Αόρατο Πόλεμο".
" Το μεγαλύτερο, λέει και τελειότερο κατόρθωμα που μπορεί να πει ή να συλλογισθεί ο άνθρωπος είναι το να πλησιάσει κάποιος τον Θεό και να ενωθεί με Αυτόν." Αυτός είναι ο μεγάλος σκοπός της τελειότητος του ανθρώπου να ενωθεί με τον Θεό. Το ανθρώπινο να ενωθεί με το θείο, ο Θεός να εισέλθει και να μπει στα ενδότερα του καταπετάσματος της ζωής του κάθε ανθρώπου απο εμάς τους ανθρώπους αυτής της γης. Ο Θεός καταδέχεται και έρχεται και σκηνώνει μέσα μας όπως λέμε στην προσευχή, στο " Βασιλεύ Ουράνιε...", "ελθέ και σκήνωσον εν ημίν..." που είναι αίτημα προσευχής αλλά είναι και πραγματικότητα στην οποία ζουν οι άγιοι του Θεού. sec 2.05

Ερμηνεία του κατα Ματθαίον ευαγγελίου νο 24α κεφ. 10 στιχ 5 και εξής.


Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019

Ιεραρχία και Λαός, Ισοπαλία, 1 0 ή 0 1;;;

Ερμηνεία του κατά Ματθαίον ευαγγελίου 2019 νο23 θεραπεία κωφου δαιμονιζομενου και εξής.


Ιεραρχία και Λαός...ισοπαλία ή 1-0 ή 0-1?τι γίνηκε τελικά;;; το ψάξαμε...?Ιεραρχία και Λαός...ισοπαλία ή 1-0 ή 0-1?τι γινηκε τελικα;;; το ψαξαμε...?

  Μας ενδιαφέρει τι λέει ο πιστός λαός...
όχι όλος ο λαός; 
ή εχουμε ακόμη το σύνδρομο, ότι στην πατρίδα μας είναι το 98 τοις εκατό χριστιανοί ορθόδοξοι; 
το ψάξαμε; 
  Μας ενδιαφέρει ή απλά χαιρόμαστε που γεμίζουν δέκα φορές τον χρόνο οι ναοί μας και τον υπόλοιπο καιρό είμεθα απλά ελάχιστοι και πορευόμαστε. 
  Δεν ανήκω σε αυτούς που θέλουν πλήθος στο ναό...αλλά θέλω ποιότητα πρώτα των κληρικών και μετα των λαϊκών αδελφών μας.    Γίναμε εμείς αυτοί που θέλει ο Χριστός μας ή ανήκουμε σε μιά ευσεβή νομενκλατούρα ή ευλαβή ιντελιγγένσια;
  Είμαστε, εμείς, γνήσια τέκνα του Θεανθρώπου ή ανήκουμε στους εχθρούς Του εν τοις πράγμασιν; Ερωτήματα που πρέπει να μας βασανίζουν και σκέψεις που πρέπει να μας κάνουν να κλαίμε ανάμεσα στους ανθρώπους που εμπιστεύονται την Εκκλησία!
  Έχουμε βάσανο μέσα μας τι μέλλει γενέσθαι ή απλά μας νοιάζει ο βιοπορισμός και η συγκέντρωση χρημάτων για αγαθούς σκοπούς ως είναι η φιλαλληλία και φιλανθρωπία ανάμεσα στους συνανθρώπους μας ή και για προσωπικό και ίδιον όφελος και ξεχνάμε ότι ο Χριστός όταν εχειροτονήθημεν δεν μας έκανε συσσιτιάρχες και φιλοπτωχίτες αλλά μας έκανε λειτουργούς και οικονόμους των ιερών του μυστηρίων.
  Ξεχνάμε ότι η Εκκλησία σώζει με το κήρυγμα του Χριστού και όχι για όσα έχει, αλλά για αυτό που είναι και με αυτό που είναι...σώζει ως σώμα του Χριστού και πορεύεται ως τέτοιο. 
  ή ο νους μας είναι να πολλαπλασιάζονται οι μιτροφόροι και να εκλείπουν οι θεοφόροι; Τι θα πουμε εν εκεινη τη ημέρα του "Κυριού του θερισμού"; ήταν που ήταν οι εργάτες ολίγοι, εμείς και απο αυτούς δεν αξιοποιήσαμε όσους σε αγαπούσαν, αλλά όσους αγαπούσαν δόξα, καριέρα, χρήμα, γλείψιμο στον πρώτο και άλλα προσόντα που δεν είχαν οι άγιοι ούτε οι αρχαίοι ούτε ακόμα και οι σύγχρονοι.
  Δεν ξέρω αν πρέπει να χαίρομαι που συνέρχονται οι επίσκοποι επί τω αυτώ ή να λυπάμαι γιατί ξέρω ότι δεν προαγόμεθα πνευματικά αλλά πορεύομεθα υλιστικά και συνυπάρχουμε υλοειδώς και ανθρωπίνως απλά πολλαπλασιαζόμενοι θεσμικά, μη έχοντες όμως πνευματικά χαρίσματα που να τα βλέπουμε να ξεχειλίζουν.
  Ίσως ως ταπεινός και ελαχιστος παπαδάκος να σκέφτεσθε τι σε νοιάζει εσενα;;;...Κοίτα την δική σου δουλειά...μα αν δεν νοιάζει τους κληρικούς, η ορθή πορεία του σώματος μας τότε ποιον νοιάζει τον νεωκόρο και τον ψάλτη; Που και αυτοί ως μέλη τίμια έπρεπε να έχουν λόγο θεολογικό-εκκλησιαστικό και έπρεπε να μπορούν να εκφράζονται!
  Δεν ειναι στραβά ο γυαλός απλά εμείς αρμενίζουμε στραβά! Ευκαιρία να διορθώσουμε λάθη και παραλλείψεις...ανοίξτε την Ιεραρχιά σε 80 κληρικούς καθε φορά διαφορετικούς απο κάθε μητρόπολη να μετέχουν και να ψηφίζουν σε όλα τα θέματα ισάξια με τους επισκόπους (κάθε φορά όμως αλλοι κληρικοι για να μην γινονται δοσοληψίες) και να παρατηρούν τα γενόμενα και να μπορούν γραπτώς να παρέμβουν σε θέματα που νομίζουν με υπομνήματα τους ή ακομη και με ερωτήσεις.

  Πώς εκλέγεις και αποφασίζεις ποιός θα ειναι ο πατέρας των ιερέων και των χριστιανών ενός τόπου χωρίς να τους ρωτάς;
ας μας προβληματίσει κάποτε...αλλιώς ας είμεθα επιφυλακτικοί ότι εμείς συνεχίζουμε την Εκκλησία του Χριστού...
Με πόνο χαράσσω αυτές τις γραμμές αλλά και με αγάπη στον Χριστό...Εκείνον δεν θέλω να λυπήσω γιατί μέχρι τώρα στα 36 έτη  του βίου μου, Εκείνος, μόνον χαρές μου προσέφερε. Είμαι ευγνώμων στον Κύριο μου και τον ευχαριστώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ως άνθρωπος και κληρικός χριστιανός δεν προσπαθώ να σκέπτομαι το καλο της Εκκλησίας που ανήκω και αυτή η εν Ελλάδι παροικούσα τοπική Εκκλησία!
  Ας είμαστε ελεύθεροι να εκφραστούμε για το καλό του "μέλλοντος"...
με προσευχητική διάθεση, 
+π.Ιερόθεος
Ιεροκήρυξ της Ερμιονίδος της κατα Μητρόπολη Ύδρας.
Πέμπτη 28η Μαρτίου 2019

περι αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και ερμ. κατα Ματθαίον ευαγγελίου κεφ. 21 στιχ 23 και εξής.

Ερμηνεία του κατά Ματθαίον 2019 νο 22 περί Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και Ματθ κεφ. 21,στιχ. 23&εξης.

  (Ξεκινάω ανορθόδοξα εξομολογούμενος δημοσία πως εδέχθην την πρόσκληση)... Ο π.Θεμιστοκλής επέμεν να έρθω, είπα ναι γιατί δεν το σκέφτηκα (οι κυρίες που παρακολοθούν γελούν εγκαρδίως). Αλλά νομι΄ζω ότι αξίζει πριν ενσκύψουμε στο ευαγγελικό κείμενο να θυμηθούμε ότι αύριο η Εκκλησία μας γιορτάζει έναν άγιο, μεγάλο άγιο. 
  Θα μου πείτε υπάρχουν μεγάλοι και μικροί άγιοι; Η Εκκλησία ξεχωρίζει κάποιους αγίους, ξεχωρίζει τον άγιο Βασίλειο τον Μέγα, τον Ιερό Χρυσόστομο που είναι και οι δύο συγγραφείς και λειτουργικών κειμένων, τον άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο που και αυτός συνέγραψε κείμενο θείας Λειτουργίας(αλλά δεν την τελούμε σήμερα). αυτοί οι τρείς άγιοι είναι οι Τρείς Ιεράρχες, ίσως οι μεγαλύτεροι Πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ανάμεσα σε αυτούς τους μεγάλους Ιεράρχες υπάρχει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ένας καλόγερος του Αγίου Όρους. Θα σας πω εν τάχει. Ζει τον 15ο αιώνα. Τον κηνυγούν από το Άγιον Όρος διότι η διδασκαλία που διδάσκει τους φαίνεται πρωτόγνωρη ενώ ήταν στην ουσία όλη η πείρα των αγίων από τον μεγάλο Αντώνιο μέχρι τον όσιο Θεόληπτο τον Γέροντα του (αν δεν κάνω λάθος το όνομα του) ήταν όλα αυτά συσωρευμένα και συμπυκνωμένα και ο Παλαμάς που είχε χάρισμα απο τον Θεό, ο άγιος Γρηγόριος, κάθεται και τα γράφει και τα μελετά και έρχεται σε σύγκρουση με δύο επιφανείς Λατίνους Μοναχούς. Εκείνο τον καιρό είχαν ξεκινήσει οι δυτικοί να έρχονται προς την ανατολή και να αλλοιώνουν το φρόνημα μας το ορθόδοξο. Έρχονται σε διαφωνία και ποιά είναι εν τάχει η διαφωνία, οι μεν μοναχοί που ακολουθούν την διδασκαλιά του οσίου Γρηγορίου μας του Παλαμά διδάσκουν το εξής: ότι ο άνθρωπος που προσεύχεται που έχει αληθινή κοινωνία με τον Θεό βλέπει ένα άκιστο Φως, το οποίο το βλέπουν ασκητές του κόσμου και της ερήμου, όποιους ο Θεός επιλέξει, όποιοι προχωρήσουν πνευματικά.
  Το ότι εγώ ως άνθρωπος δεν έχω φθάσει σε τέτοιο ύψος προσευχής, δεν θα μιλήσω για άλλον αλλά για εμένα τον ίδιο, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει το συγκεκρυμμένο επίπεδο ύψους της προσευχής. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει η πνευματική κατάσταση του οσίου Γρηγορίου του Παλαμά και σήμερα ακόμα υπάρχουν μοναχοί που το βιώνουν. Ο όσιος Πορφύριος, ο όσιος Παϊσιος, ο όσιος Ιάκωβος, ο όσιος Αμφιλόχιος οι οποίοι έλκουν την ευχή, ειδικά ο όσιος Αμφιλόχιος της Πάτμου έμαθε την προσευχή του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά μέσω του αγίου μας Νεκταρίου. Ο οποίος άγιος Νεκτάριος την εξασκούσε απο μικρό καλογεράκι στην Νέα Μονή της Χίου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στην πνευματική μας ζωή. Άρα έχουμε την ίδια διδασκαλία, την ίδια θεωρία...sec 3.09

Ερμηνεία του κατά Ματθαίον 2019 νο 22 περί Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και Ματθ κεφ. 21,στιχ. 23&εξης.


(Ξεκινάω ανορθόδοξα εξομολογούμενος δημοσία πως εδέχθην την πρόσκληση)... Ο π.Θεμιστοκλής επέμεν να έρθω, είπα ναι γιατί δεν το σκέφτηκα (οι κυρίες που παρακολοθούν γελούν εγκαρδίως). Αλλά νομι΄ζω ότι αξίζει πριν ενσκύψουμε στο ευαγγελικό κείμενο να θυμηθούμε ότι αύριο η Εκκλησία μας γιορτάζει έναν άγιο, μεγάλο άγιο. 
  Θα μου πείτε υπάρχουν μεγάλοι και μικροί άγιοι; Η Εκκλησία ξεχωρίζει κάποιους αγίους, ξεχωρίζει τον άγιο Βασίλειο τον Μέγα, τον Ιερό Χρυσόστομο που είναι και οι δύο συγγραφείς και λειτουργικών κειμένων, τον άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο που και αυτός συνέγραψε κείμενο θείας Λειτουργίας(αλλά δεν την τελούμε σήμερα). αυτοί οι τρείς άγιοι είναι οι Τρείς Ιεράρχες, ίσως οι μεγαλύτεροι Πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ανάμεσα σε αυτούς τους μεγάλους Ιεράρχες υπάρχει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ένας καλόγερος του Αγίου Όρους. Θα σας πω εν τάχει. Ζει τον 15ο αιώνα. Τον κηνυγούν από το Άγιον Όρος διότι η διδασκαλία που διδάσκει τους φαίνεται πρωτόγνωρη ενώ ήταν στην ουσία όλη η πείρα των αγίων από τον μεγάλο Αντώνιο μέχρι τον όσιο Θεόληπτο τον Γέροντα του (αν δεν κάνω λάθος το όνομα του) ήταν όλα αυτά συσωρευμένα και συμπυκνωμένα και ο Παλαμάς που είχε χάρισμα απο τον Θεό, ο άγιος Γρηγόριος, κάθεται και τα γράφει και τα μελετά και έρχεται σε σύγκρουση με δύο επιφανείς Λατίνους Μοναχούς. Εκείνο τον καιρό είχαν ξεκινήσει οι δυτικοί να έρχονται προς την ανατολή και να αλλοιώνουν το φρόνημα μας το ορθόδοξο. Έρχονται σε διαφωνία και ποιά είναι εν τάχει η διαφωνία, οι μεν μοναχοί που ακολουθούν την διδασκαλιά του οσίου Γρηγορίου μας του Παλαμά διδάσκουν το εξής: ότι ο άνθρωπος που προσεύχεται που έχει αληθινή κοινωνία με τον Θεό βλέπει ένα άκιστο Φως, το οποίο το βλέπουν ασκητές του κόσμου και της ερήμου, όποιους ο Θεός επιλέξει, όποιοι προχωρήσουν πνευματικά.
  Το ότι εγώ ως άνθρωπος δεν έχω φθάσει σε τέτοιο ύψος προσευχής, δεν θα μιλήσω για άλλον αλλά για εμένα τον ίδιο, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει το συγκεκρυμμένο επίπεδο ύψους της προσευχής. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει η πνευματική κατάσταση του οσίου Γρηγορίου του Παλαμά και σήμερα ακόμα υπάρχουν μοναχοί που το βιώνουν. Ο όσιος Πορφύριος, ο όσιος Παϊσιος, ο όσιος Ιάκωβος, ο όσιος Αμφιλόχιος οι οποίοι έλκουν την ευχή, ειδικά ο όσιος Αμφιλόχιος της Πάτμου έμαθε την προσευχή του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά μέσω του αγίου μας Νεκταρίου. Ο οποίος άγιος Νεκτάριος την εξασκούσε απο μικρό καλογεράκι στην Νέα Μονή της Χίου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στην πνευματική μας ζωή. Άρα έχουμε την ίδια διδασκαλία, την ίδια θεωρία...sec 3.09

Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019

Πρόγραμμα ιεροκηρυκτικής μας Διακονίας μηνός Απριλίου 2019:


Πρόγραμμα ιεροκηρυκτικής μας Διακονίας μηνός Απριλίου 2019:


Δευτέρα 1η Απριλίου ε.ε., στις 17.00 θα τελεσθεί μέγα Απόδειπνο εις Ι. Μόνην Ζωοδόχου Πηγής Κοιλαδος και εν συνεχεία συμμελετη Αγίας Γραφής επί του κειμένου του ευαγγελιστού Ματθαίου.

Τετάρτη 3η Απριλίου ε.ε., μέγα Απόδειπνον μετά της καθιερωμένης Μελέτης Αγίας Γραφής εις Ι.Ν.Εισοδίων της Θεοτόκου Κρανιδίου εις τας 16.45.

Πέμπτη 4η Απριλίου ε.ε., στις 5 μ.μ. μικρό Απόδειπνον και εν συνεχεία συμμελέτη αγίας Γραφής εις ι.Ν.Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Πορτο Χελίου.

Παρασκευή 5η Απριλίου ε.ε., Δ Χαιρετισμοί εις τους Παμμεγίστους Ταξιάρχες Λουκαϊτίου εις τας 17.30 και εις τας 19.00 εις τους Παμμεγίστους Ταξιάρχες Φούρνων.

Σαββάτο 6η Απριλίου ε.ε. όρθρος και θεία Λειτουργία εις τας 7 π.μ. εις ι.Μονήν Παντανάσσης Κρανιδίου.

Κυριακή 7η Απριλίου ε.ε., όρθρος και θεία Λειτουργία εις τας 7.30 π.μ. εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.
εσπέρας Κατανυκτικός Εσπερινός εις ι.Ν.Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κοιλάδος μετα θείου κηρύγματος.


Δευτέρα 8η Απριλίου ε.ε., στις 17.00 θα τελεσθεί μέγα Απόδειπνο εις Ι. Μόνην Ζωοδόχου Πηγής Κοιλαδος και εν συνεχεία συμμελετη Αγίας Γραφής επί του κειμένου του ευαγγελιστού Ματθαίου.

Τετάρτη 10η Απριλίου ε.ε., μέγα Απόδειπνον μετά της καθιερωμένης Μελέτης Αγίας Γραφής εις Ι.Ν.Εισοδίων της Θεοτόκου Κρανιδίου εις τας 16.45.

Πέμπτη 11η Απριλίου ε.ε., στις 5 μ.μ. μικρό Απόδειπνον και εν συνεχεία συμμελέτη αγίας Γραφής εις ι.Ν.Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Πορτο Χελίου.

Παρασκευή 12 Απριλίου ε.ε. Ακάθιστος Ύμνος εις τους Παμμεγίστους Ταξιάρχες Λουκαϊτίου εις τας 17.00 και εις τας 19.00 εις ι.Ν.Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Πορτο Χελίου.

Σαββάτο 13η Απριλίου ε.ε., όρθρος και θεία Λειτουργία εις τας 7 π.μ. εις ι.Μονήν Παντανάσσης Κρανιδίου.

Κυριακή 14η Απριλίου ε.ε., όρθρος και θ.λ. μεγ. Βασιλείου εις ι.Ν.Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Πορτο Χελίου εις τας 7 π.μ..
εσπέρας Κατανυκτικός Εσπερινός μετά θείου κηρύγματος εις τας 18.00 εις ι.Ν.Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ερμιόνης (συμφώνως τω προγράμματι Υμών).

Δευτέρα 15η Απριλίου ε.ε., στις 17.00 θα τελεσθεί μέγα Απόδειπνο εις Ι. Μόνην Ζωοδόχου Πηγής Κοιλαδος και εν συνεχεία συμμελετη Αγίας Γραφής επί του κειμένου του ευαγγελιστού Ματθαίου.

Τετάρτη 17η Απριλίου ε.ε., μέγα Απόδειπνον μετά της καθιερωμένης Μελέτης Αγίας Γραφής εις Ι.Ν.Εισοδίων της Θεοτόκου Κρανιδίου εις τας 16.45.

Πέμπτη 18η Απριλίου ε.ε., στις 5 μ.μ. μικρό Απόδειπνον και εν συνεχεία συμμελέτη αγίας Γραφής εις ι.Ν.Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Πορτο Χελίου.

Σαββάτο του Λαζάρου, 20η Απριλίου ε.ε., όρθρος και θεία Λειτουργία εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου εις τας 7.30 δια να εξάγω και μια Προηγιασμένη για να κοινωνησουν εν όψει του Πάσχα οι πιστοί του χωρίου τούτου.

Κυριακή των Βαϊων, 21η Απριλίου ε.ε., όρθρος και θεια Λειτουργία εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων εις τας 7 π.μ. και ευλογησις των Βαϊων.
Το εσπέρας Ακολουθία του Νυμφίου εις τας 17.30 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου και εις τας 19.00 εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

Μεγάλη Δευτέρα, 22α Απριλίου ε.ε. Προηγιασμένα Δώρα εις ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ερμιόνης.
Το εσπέρας Ακολουθία του Νυμφίου εις τας 17.30 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου και εις τας 19.00 εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

Μεγάλη Τρίτη, 23η Απριλίου ε.ε., Προηγιασμένα Δώρα εις τον ι.Ν.Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κοιλάδος.
Το εσπέρας Ακολουθία του Νυμφίου εις τας 17.30 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου και εις τας 19.00 εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

Μεγάλη Τετάρτη, 24η Απριλίου ε.ε., Προηγιασμένα Δώρα εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου εις τας 7.30 π.μ..
Το εσπέρας Ακολουθία του Αγίου Ελαίου (ιερό μυστήριο) εις τας 17.30 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου και εις τας 19.00 εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

Μεγάλη Πέμπτη, 25η Απριλίου ε.ε., Εσπερινός και θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου εις τας 8.00 π.μ. εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.
Το εσπέρας Ακολουθία των Αγίων Παθών εις τας 17.30 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου και εις τας 19.30 εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

Μεγάλη Παρασκευή, 26η Απριλίου ε.ε., Μεγ. Ώρες και Εσπερινός Αποκαθηλώσεως εις τας 9 π.μ..
Το εσπέρας ακολουθία του επιταφίου εις τας 19.00 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων και εις τας 22.15 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.

Μεγάλο Σάββατο, 27η Απριλίου ε.ε., Εσπερινός και θεία Λειτουργία μεγάλου Βασιλείου εις τας 8.30 π.μ. εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.
Το βράδυ εις τας 21.45 ακολουθία Αναστάσεως εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου και εν συνεχεία 23.00 ακολουθία Αναστάσεως, όρθρος και αναστάσιμη πανηγυρική θεία Λειτουργία εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

Κυριακή του Πάσχα, 28η Απριλίου ε.ε., Εσπερινός της Αγάπης εις τον εορτάζοντα Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου Κρανιδίου εις τας 18.00.

Δευτέρα του Πάσχα, 29η Απριλίου ε.ε., όρθρος και παν. θεία Λειτουργία εις τον ως άνω ιερόν Ναόν.

συν Θεώ, 
+π.Ιερόθεος,
Ιεροκήρυξ Ερμιονίδος της ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας.

το κατα Ιωάννην στίχο στίχο...πρώτο γράφημα μας

"Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος." Ιω. 1,1 Εις την αρχήν τη...