Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Μακαρίας η μήτηρ, ξοδι εποίει χάριτι Θεού

«δικαίων ψυχαί εν χειρί Θεού»
Ποίος, αδελφοί μου, είναι δίκαιος? υπάρχει διερώτησις και απορία εις όλον το εκκλησιαστικόν σώμα… Μπορεί να ειπωθεί ότι κηδεύουμε έναν δίκαιο άνθρωπον? Μπορεί να ειδωθεί η δικαιοσύνη του Θεού εις το ανθρώπινον?
Ποία είναι η δικαιοσύνη του Θεού που υπάρχει ως μοναδικό αίτημα προσευχής του πιστού χριστιανού? «Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην Αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν».
Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η σταυρική του αγάπη! Ο Εσταυρωμένος, Χριστός του Κυρίου, ο σεσαρκωμένος και στις αγκάλες του Θεοδόχου Συμεώνος αναπεπαυμένος εκάλεσε πλησίον Του μία σταυρωμένη, αναγκεμένη και δεινώς δοκιμαζόμενη κατά άνθρωπον Κόρη Του, την μακαριστή …, νεωκόρον και άνθρωπον της ενορίας των Εισοδίων της Θεοτόκου.
Παιδί, έστω και σε μεγάλη ηλικίαν της Θεοτόκου, θορυβώδες κεκτημένον του ναού της Θεόπαιδος…διακονήτρια σε όλα τα εκκλησιαστικά γεγονότα της ενοριακής κοινότητος! Εδώ από φυλακής πρωίας, πολλές δε φορές μετά του συζύγου αυτής. Ένας άνθρωπος απλούς και κατά τα άλλα χρήσιμος. Διηκόνησε με πιστότητα και αγαθοσύνη εν πενία και απλότητι!
Δεν ημπορεί ο Ιησούς μας να παρίδει τον κόπο και την βάσανον της συχωρεμένης από εμάς όλους αλλά και απο τα παδιά της, μοναχήν … , … , τα σαρκικά παιδιά της εχουν την ευχή και χαρά της δικής της απλότητος!
Η δε θυγάτηρ αυτής οσιολογιωτάτη Μοναχή επροσηύχετο και επεριποιεί ιδιατέραν τιμήν εις την μητέρα της, την σαρκικήν, η οποία χωρίς να το ξέρει την οδήγησε βεβαπτισμένην από μικράς ηλικίας εις τον ναόν του Θεού, και πλέον εμεινε εκεί! αν και εκείνη η μακαριστη δεν εδέχθη ποτέ μεσα της βαθιά την μοναχικην κλίσην της μοναχης! Θα ήτο δε παράλογον την υπερ φύσιν ζωήν του αληθινού μοναχού να την δεχθή ο κατά ανθρωπον και όπως η φύσις ορίζει άνθρωπος!!!
Ουτως ει άλλως η μοναχικη κλίση είναι κατ’ άνθρωπον ανεξήγητη και άχρηστος αλλά για την εκκλησίαν του Χριστού μας είναι τάγματα προσευχομένων και κατ’ απολυτον ευαγγελικον τρόπον διαβιούντων!
Εις τις προσευχές δε αυτές της αδελφής Μακαρίας ενώνονται οι προσευχές των πρεσβυτέρων των ενοριών της πόλεως μας και απάντων των πιστών δια το εκκλησιαστικό ξόδι της μακαριστής!
Καλόν παράδεισον και ηγιασμένες αντάμωσες!

(θα εξεφωνητο σήμερον εις την κηδειαν της μακαριστης νεωκόρισσας της Κάτω Παναγιάς τη Ογδόη Φεβρουαρίου σωτηρίου έτους βια')

Δεν υπάρχουν σχόλια: