Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

SANTA CLAUS

tHE FAKE OF SANTA CLAUS...
We say laies for the father of Christmas.
the Father of Christ-mas is the Father-God who had or have been the Father in the Birth for Son-God before alls centuries, before the time!this is a mystery without our knowledge!
We had been seeing the birth in Holy Land, in Bethlehem, the Mother of God without our love, without the basics goods, without the warmth of a house, without father on earth but with a really unique Mother, the Virgin Mary. and the protect of saint Iosif...without...without...but with Holy Spirit dynamic occurrence and unique connection for Jesus Christ Birth. The persons of Holy Trinity is (or are) God-Father, God Son(Jesus Christ) and God-Holy Spirit is one in the substance/entity and the persons of Holy Trinity are three separately persons.
The our Savor Jesus Christ is the member of our soul...Come with me my Lord, our Lord.
modern father.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δεκαετία μνήμης Ιεροθέου Αρχιερέως

Δέκα μετά την προς Κύριον εκδημίαν του Μακαρίου και Πολυαγαπημένου Πατρός και Αοιδήμου Ποιμενάρχου κάποτε Μητροπολίτου Υδρας κυρού Ιεροθέο...