Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015

εάν δεν υπέγραψε ο Μάρκος, δεν εκάναμε τίποτα!

"Ὁ Ἐφέσου εἶδε τό πλῆθος δοξάζων αὐτόν ὡς μή ὑπογράψαντα καί προσεκύνουν αὐτῷ οἱ ὄχλοι καθάπερ Μωυσεῖ καί Ἀαρών καί ἐφήμουν αὐτόν καί ἅγιον ἀπεκάλουν" Επίσκοπος Μεθώνης Ιωσήφ (P.G.159, 992C)
οι λόγοι οιθ παρόντες αν εξεφέροντο απο στόμα μαθητού ή συν-ιδεάτου του αγίου μας που εορτάζει σήμερον οσιου Μάρκου του Ευγενικού Επισκόπου Εφέσου, ίσως να μην ειχον τοιαύτην σημασίαν ως είχον και έχουν τα παραπανω γραφέντα παρά του εχθρού του Αγίου μας Μάρχου του Στύλου της Οροδοξίας, του Γίγαντα της πίστεως και υπηρέτου της αμωμήτου Πίστεως, εκείνου που υπετ'αγη εις τον Χριστόν και οχι στον "χριστούλη" της διπλανής "ενοριούλας", δηλαδή της διπλανής πνευματικής ακεφιάς, της διπλανής-οχι μονον ως τόπου αλλα και τρόπου- στην σαλότητα της δικής μας αθλιότητος που προσπαθεί να ξεβολεύψει τον γιγαντιαίο λόγο και την θερμή πίστη του Αγίου μας σε εναν αγαπισμό χωρίς αγάπη, αν αγαπάς τον άλλον του λες...αδελφέ μου, παιδί του Θεού, παιδί του εχθρού εδώ λανθάνεις, εδω καταστρέφεις την αμωμητον σου πίστιν, εδώ δεν υπάρχει αλήθεια, αλλά λήθη, ξεχνάς το κινδυνευόμενον που ειναι η πίστη στον Αληθή Χριστό που πληγώνεται και δεν πληγώνει, που δεν αγαπιέται τόσο όσο αγάπα ο Ιδιος! και θες σώνει και καλα ολα να συμφωνουν μαζί σου...αλλά πως? οταν ο Ευγενιος ο Δ' προκάτοχος Φραγκίσκου της Ρώμης είπε με απολυτη βεβαιότητα και απόλυτο ελεγχο της δικής του αθλιότητος ότι:"Μᾶρκος οὐχ ὑπέγραψεν, λοιπόν, ἐποιήσαμεν οὐδέν" ακόμη και σήμερα ισχύει αυτό...ας δούμε πως οι σύγχρονοι άγιοι μας το έβλεπα το γεγονός μιας ενώσεως γεμάτη αλλοιώσεις και αλλοτροιώσεις της αγιας πίστεως μας...τι λεει ο Αγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, τι λεει ο Αγιος Πορφύριος, τι λέει ο όσιος Παίσιος??? και σημερα αυτη η συμφωνία των αγιων συγχρόνων πατέρων φωνάζει οτι εχέγγυο πνευματικης προόδου ειναι η πίστης του οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Μάρκου και ο "παπικός έπαινος": εάν δεν υπέγραψε ο Μάρκος, δεν εκάναμε τίποτα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: