Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2015

Κοιμησις της Αγίας Μητρός του Θεού ημών Δεκαπενταύγουστος 2015

Καλή Παναγιά!
καθε Θεομητορική ευλογία στους ορθοδόξους Χριστιανους που εορτάζουν την πάνσεπτον Σωρόν της Μητρός του Θεού που κείτεται εν τη κλίνη του αποχαιρετισμού που τελικώς έμεινεν αδειανή καθότι η Παναγία μετέστη προς την Ζωήν!
  την παρέλαβεν ο Υιός της, την ψυχή Της, και την οδηγησε εις τα του Παραδείσου σκηνώματα, κανεις δεν μπορεί να πει οτι πέθανε εκεινη που εμεινε εις την Ζωή αιώνια. και μετά τρεις μέρες απο την κηδεια της επήγαν να την προσκυνήσουν οι μαθητές και πρώτοι Χριστιανοί και ευρήκαν τάφον κενό, ολα εκει εκτός του αγίου Σώματος της! μετετέθη εις τα ουράνια! επήγε εις τα του παραδεισου σκηνώματα το σώμα με την ψυχή συνυπάρχει στη χάρη του Υιου Της!
  ο Χριστός εδέχθη την μητέραν του εις αντίδοσιν της διακονίας της σωτηρίας του Ανθρώπου, εκεινη του έδωσε το σώμα του ανθρώπου, και ο Θεάνθρωπος έδωσε την θεσιν την αρμόζουσαν εις του παραδείσου τρυφίν να εντρυφά η Παναγία!
 αλλά αδελφοί μου είμαστε άξιοι αυτής της ευλογίας? είμεθα άξιοι να εχουμε την χαρην του Υιού της? να είμεθα εμπλεοι των ευλογιών της? λογω της ασεβείας και της αποστασίας μας προς τον Υιόν της αλλά και προς την Παναγίαν Δέσποινα! μακαρι αδελφοί μου να διορθωθούμε να μην την πικραίνουμε πολλώ δε μαλλον να μην την υβρίζουμε εμεις τα παιδιά της!
η Παναγιά μαζί μας!

  

Δεν υπάρχουν σχόλια: