Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

Αναστάσιος: Άμφια ιερέως - π. Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

Αναστάσιος: Άμφια ιερέως - π. Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης:


Ο ιερεύς ενδύεται λευκά, πολυτελή ή χρυσοΰφαντα άμφια.

Γιατί άραγε; Επειδή είναι εγωιστής; Όχι, αγαπητοί μου.

Όταν φοράη λευκά άμφια, θέλει να δείξη τον Χριστόν,

ο οποίος κατά την Μεταμόρφωσιν ενεφανίσθη με λευκά σαν

χιόνι ιμάτια. Έτσι, εις το πρόσωπο και εις τα ρούχα του

ιερέως εμφανίζεται ο Χριστός. Όταν φοράη πολυτελή

άμφια, θέλει να δείξη την δόξαν του Χριστού. Φορώντας το

στιχάριον, το πρώτο άμφιον, ενδύεται επάνω του τον

Χριστόν. Φορώντας κατόπιν το πετραχήλι, είναι σαν να

παίρνη την χάριν του Θεού. Όταν, τέλος, προσθέτη επάνω

του το φελόνιόν του, είναι μία πλήρης εικόνα του Χριστού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ιερουργια του Θειου Λογου νο 84 Παναγιας 2017 Εσπερινος στην ιερά Μονή Κοιλάδος 14η Αυγούστου 2017

  Mία κηδεία θυμόμαστε απόψε, σεβαστέ μου συμπρεσβύτερε και αγαπητοί μου αδελφοί Θεοτοκόφιλοι Χριστιανοί, την κηδεία της Θεοτόκου, της...