Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Τώρα ή ποτέ: 10 Ερωτήσεις που δεν απαντώνται:

Τώρα ή ποτέ: 10 Ερωτήσεις που δεν απαντώνται:: (Κυκλοφορεί με e mail. Μας το έστειλε ένας φίλος και το δημοσιεύουμε).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Δ΄ Λουκά! (Του σπο...

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Δ΄ Λουκά! (Του σπο... : “ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. ”  (Λουκ. η, 5...