Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

XρΙσΤοΔοΥλΟυ ακροστοιχίς (4 έτη μετά)

Χριστού δούλος, διάκονος της χάριτος και ενός του μόνου Θεού λατρευτής.

Ριζάς αγιασμένης και παραδοσιακής ενάς βλαστός γεννάται.

Ιερεύς του θυσιαστηρίου της καρδιάς Του και μέγας Ιεροκήρυξ μιάς και μόνης μετάνοιας.

Σήμερον αγάλλεται ο ουρανός στην γη χαίρεται και αγάπης λάκτισμα στην χαύνωση δίνει.

Τείχος αμαρτιτικών και κροκοδειλίων δακρύων μπορεί να υπάρχει για την θανή Του.

Οπλοφορεί με όπλα της χάριτος την προσευχή και την ψαλμώδηση, εχοροστάτει πατριαρχικώς και διηκόνει αρχιεπισκοπικώς και θα κριθεί ιστορικώς παρά του "ιστορικού" του μέλλοντος αιώνος.

Διδάχος Γένους του έλληνος λόγου αλλά και πονεμένος της πατριδος έ ν α ς πολιτης με οδύνη ελληνοπρεπή και πατριδογνωσία ου την τυχούσαν.

Ουρανοδρόμος χάριτος της θείας και μέτοχος αιωνίας χαράς ευχόμεθα να γίνει ο μέγας Χριστού δούλος!

Υπαρξιακός μεταδότης των θείων μυστηρίων που δίνουν κομμάτια στο μωσαϊκό της ψυχής μας γνήσια και "θεϊκά" (θείας δωρεάς μέτοχα γεγονότα).

Λαμπροστόλιστος Δεσπότης του ανθρωπίνου του πράγματος. μεταπτωτικής αδοξίας αμέτοχος και μάλλον της δόξης του Θεού ανθρώπινα-"διακονικά" αίτιος.

Ολόκληρος αν γίνεται να μένει, είναι το άκουσμα του ιερό και θείο, ακόμη η καρδιά μας περιμένει έναν νέον Χ ρ ι σ τ ό δ ο υ λ ο ν να μένει εις εκκλησίας την σωτήριον έλευσιν ιστορικώς εμπράγματη!

Σύνδεσμος άρρηκτος εν τη καρδία του αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου ειν' η γλυκεία διάθεσις, το "ιερό" χαμόγελο και ενας ακάματος ιδρώτας να "μυρίζει" τα άνθη τα παραδείσια να ποτίζει με γηινού αγώνα επισκοπικού την γνησιότητα.

Στον ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΝ μας, τον αγωνιστή και πρωτοτοπόρον Ιεράρχην, ας είναι η μνήμη του αιωνία και πάντα παρούσα στην καρδιά μας,

+π.Ιερόθεος (modern father)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Η΄ Ματθαίου! 22.07...

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Η΄ Ματθαίου! 22.07... : Πανοσ. Αρχιμ.  Ιεροθέου Λουμουσιώτη  Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Ύδρας ...