Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

εισοδικόν Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Αν ένας αθλητής θελήσει να αγωνισθεί απροετοίμαστος ο αλείπτης του, του εφιστά την προσοχή του, για το ότι δεν πληρεί τις προυποθέσεις για να μπει στο στάδιο της αθλήσεως!

Εδώ στάδιο είναι η παλαίστρα των αρετών ακολουθούσα την εκκλησιαστικήν προσευχή και ακολουθία! ένα στάδιο που άλλος κάνει"(ε)κατοστάρι", άλλος "διακοσάρι" και άλλος "πέντε χιλιάδες" μέτρα (εκ του κατα-μετρώ/τις δυνάμεις της ενάσκησεως των ελευθεριών επι του εαυτού μου).

"(ε)Κατοστάρι" είναι ο απλός αγώνας του τυπικού της νηστείας, της εξωτερικής νηστείας, της νηστείας των τροφών και την συστοιχίας με την εγκράτεια του στομάχου μας!
άλλος "διακοσάρι" κάμνων προσπαθεί να συνδυάσει τον δρόμο της νηστευτικής πορείας των τροφών με την εγκράτεια της γλώσσης που είναι μέγας άθλος...αδύνατον σε ανθρώπινα πλαίσια να τελεσθεί καθ' ολοκληρίαν, να παύσει η γλώσσα και να παύσουν και οι εσωτερικοί αρνητικοί λογισμοί για τους αδελφούς μας!

τα δε "πεντε χιλιάδες" τελούνται στην απόλυτο νίψη της αρετής, στην παύση της γλώσσης και στον διαμοιρασμό των λογισμών επι πτερύγων ανέμων αγαθών αγγέλων, που οδηγούν απ'ευθείας στον θρόνο του Θεού!

ντρέπομαι που γράφω αυτά που δεν ζω...αλλά ευχηθείτε να τα ζήσω...έστω και στο πρώτο στάδιο των αρετών τελών και ευρίσκων την ψυχή μου εν μετανοιά να διάγω πάντοτε!
Καλή Τεσσαρακοστή!


modern father

Δεν υπάρχουν σχόλια: