Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

κηρυγμα πρωτου Ψυχοσαββάτου του 2013

http://www.youtube.com/watch?v=2Boz5nlfftk&feature=youtu.be

ακούστε παρακαλώ το κήρυγμα μας στην ενορία μας το πρώτο Ψυχοσάββατον 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Δ΄ Λουκά! (Του σπο...

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Δ΄ Λουκά! (Του σπο... : “ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. ”  (Λουκ. η, 5...