Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

πρόγραμμα πανηγύρεως του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 2014


πρόγραμμα πανηγύρεως της Ενορίας μας:
την 24η Μαρτίου ε.ε. θα τελεσθεί ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Πορτο Χελίου εις τας 18.30 και περί τας 20.30 θα εξέλθει η ιερά Εικών της Ευαγγελιστρίας, πολιούχου και προστάτιδος μας, στους δρόμους της πόλεως μας και θα ευλογησει ημάς και τας οικείας μας.
  Την κυρίαν ημέραν, 25ην Μαρτίου ε.ε., της εορτής του 


Ευαγγελισμού της Θεοτόκου υπο του Αρχαγγέλου Γαβριήλ θα τελεσθεί ο όρθρος (7 π.μ.) και η πανηγυρική θεία Λειτουργία (8.30 π.μ.) και στο τέλος της θα επισυναφθεί και η επίσημος Δοξολογία επι τη Εθνική Παλιγγενεσία του 1821 (10.15 π.μ.).


και εν συνεχεία θα τελεσθεί στο ηρώον της πόλεως μας η 


επιμνημόσυνος Δέησις για τους πεσόντας αγωνιστάς!Χρόνια Θεοσκέπαστα και Παναγιο-ευλογημένα!  Πρώτα ο Θεός, την 29ην Μαρτίου ε.ε. και ημέραν Σαββατο της 


Δ΄ Εβδομάδος των Νηστειών, θα τελέσωμεν τον όρθρον και την 

θείαν Λειτουργίαν απο τας 7 έως τας 9.30 π.μ. δια τους αοιδήμους 


κτήτορας και ιερατεύσαντας εν τω Πανσέπτω Ενοριακώ Ναώ 

ημών.Εκ της Ενορίας ημών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: