Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Γνώσιν άγνωστον γνώναι...Ακάθιστος Ύμνος 2014 Απριλίου 4η ημέρα.

Θέλοντας ἡ Παρθένος νὰ γνωρίσει τὸ ἄγνωστο αὐτὸ μυστήριο, 

εἶπε δυνατὰ πρὸς τὸν λειτουργὸ Ἄγγελο· πές μου, ἀπὸ σῶμα 

ἁγνὸ (παρθενικὸ) πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ γεννηθεῖ γιός; Κι 

ἐκεῖνος τότε εἶπε πρὸς αὐτὴ μὲ φόβο, φωνάζοντας αὐτὰ τὰ 

λόγια·

Χαῖρε
 ἐσὺ ποὺ γνωρίζεις τὴν ἀπόρρητη βουλὴ τοῦ Θεοῦ· 


χαῖρε ἐσὺ ποὺ εἶσαι ἡ πίστη ἐκείνων ποὺ προσεγγίζονται μὲ τὴ 

σιγή.


http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/prayers/service_theotokos_greetings_translation.htm

  •   αδελφοί μου Θεοτοκόφιλοι και Παναγιο-"λάτρες", λατρεύοντες την Θεοτόκον άνευ λατρείας και τιμώντες Αυτήν υπερ το δέον το ανθρώπινον, φιλούντες το θείον Πρόσωπον Της και σεβόμενοι το Πανάγιον Εικόνισμα της, το εκτύπωμα της θείας μορφής, της Γλυκέας μητρός της φιλούσης το Παιδίον Ιησούν, τον Σωτήραν του κόσμου, της Πορταϊτίσσης της ευλογητός βαλλούσης επι της πύλης της καρδίας ενός εκάστου ημών, της Εσφαγμένης και Αίμα ρεούσης για χάριν της Αγάπης της προς τους μοναχούς και τους χριστιανούς, της Μεγαλόχαρης που σκέπει την Τήνον και όλους τους εν Ναώ Ευαγγελιστρίας αναγινώσκοντας ιεράς Ακολουθίας~!
  •   πόσα και άλλα τοπωνύμια και τοπικές παραδόσεις δεν έχει φορτωθεί το Εικόνισμα της, καθε τόπος και κάθε εντόπιος την θέλει ειδικήν του, την θελει βασίλισσα της καρδιάς του, αλλά αυτό για να επιτευχθεί δεν φθάνει η Εικών, δεν φθάνουν τα ξυλα ή η επι των ξύλων επιζωγράφησις της θείας Μορφής Της μάνας των Ορθοδόξων!!!!!!αλλά θέλει και εντρύφησις να γίνεται υπο των τέκνων της στας ιεράς ακολουθίας της, στας ιεράς προσευχάς της, στο μυστήριον της σιωπής που ενετρύφα και η Ιδία εν ζωή!  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δεκαετία μνήμης Ιεροθέου Αρχιερέως

Δέκα μετά την προς Κύριον εκδημίαν του Μακαρίου και Πολυαγαπημένου Πατρός και Αοιδήμου Ποιμενάρχου κάποτε Μητροπολίτου Υδρας κυρού Ιεροθέο...