Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

I. Xρυσοστόμου τομος 2ος ομιλια Δ εις την Γενεσιν μέρος τεταρτο

 
Θα κάνουμε πρώτη φορά λάηβ απο το κινητό, μία προσπάθεια κάνω γιατί κάτι έχει πάθει ο υπολογιστής και θα δώσουμε πάλι τον λόγο στον ιερό Χρυσόστομο, ο οποίος και μοναδικός είναι αλλά και ο λόγος του είναι απόλυτα διαχρονικός. 
  Ίσως είναι η κορυφή κατ' εμέ των πατέρων της Εκκλησίας μας και ειδικά των πατέρων που ενήθλησαν και ασκήθηκαν ανάμεσα στους ανθρώπους στον κόσμο και η θέσεις του είναι πάντα ορθά βαλμένες θεολογικά - δογματικά απο πάσης απόψεως, αλλά επίσης είναι σύγχρονος, είναι καίριος, είναι προσεκτικόςστις διατυπώσεις του, μοναδικός στις εικόνες τις οποίες βοηθά τον άνθρωπο να δημιουργήσει με τον νού του.
  Ας συνεχίσουμε διαβάζοντας απο τα έργα του ιερού Χρυσοστόμου, τον δεύτερο τόμο, απο τις πατερικές εκδόσεις Γρηγόριος ο Παλαμάς στη σειρά Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας την τέταρτη ομιλία στη Γένεση της Παλαιάς Διαθήκης και εκει ας ακούσουμε τι λέει ο ιερός Πατήρ στην τέταρτη παράγραφο της Δ ομιλίας σε αυτό τον τόμο στην σελίδα 87: "Τι είναι εκείνο το οποίο θέλω να ειπώ ακούσατε με πολύ προσοχή, για να μην παρασύρεστε εύκολα απο εκείνους που θέλουν να λέγουν τα παρόντα. Όλα τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είχαν συνταχθεί από την αρχή εις την εβραϊκή γλώσσα, και αυτό θα ημπορούσαμεν όλοι μας να τα παραδεχθούμε. Ολίγα δε έτη πριν απο την γέννηση του Χριστού κάποιος βασιλεύς Πτολεμαίος (πρόκειται για τον Πτολεμαίο τον Β,τον Φιλάδελφο, ο οποίος εβασίλευσε απο το 270- 246 π.Χ.) ο οποίος έδειξε μέγα ενδιαφέρον δια την συγκέντρωση των βιβλίων και αφού συγκέντρωσε πολλά άλλα και διαφορα βιβλία, κατενόησεότι έπρεπε να συγκεντρώσει και αυτά τα βιβλία. Αφού προσκάλεσε μερικούς Ιουδαίους που κατοικούσαν στα Ιεροσόλυμα παρείγγηλε να μεταφράσουν αυτά στην ελληνική γλώσσα και βεβαίως έφεραν εις πέρας προς χάριν του αυτό το έργο. Έγινε δε και αυτό το έργο της οικονομίας του Θεού, ώστε όχι μόνον οι ομιλούντες την εβραϊκή γλώσσα αλλά και όλοι οι άνθρωποι της οικουμένης να απολαύσουν την ωφέλεια απο αυτά." 
  Πρώτον μας λέει για την μετάφραση των Ο' και δεύτερον μας λέγει ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ωφέλιμη, είναι Βίβλος της Εκκλησίας μας, ότι είναι ιερά βιβλία. Αν βγάλουμε τα ιστορικά δρώμενα που αναφαίρονται στον Ισραήλ θα δούμε την θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης.
  Μπορεί να απορριφθεί ο Προφητικός λόγος; Μπορεί να χαθεί η Πεντάτευχος; απο την ορθόδοξη πίστη; ...." sec. 3.23

Δεν υπάρχουν σχόλια:

εκδρομης 8ης Δεκεμβριου 2019 στον αγιο Λουκά Λευκακιών και στην Ευαγγελίστρια του Ναυπλίου.

  Προσκήνυμα με την χαρη του Θεού, επιτελέσαμε στον αγιο Λουκά τον Ιατρό και αρχιεπίσκοπο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας στα Λευκάκια Ναυπλίας...