Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019

Ερμηνεία του κατά Ιωάννην ευαγγελίου νο 3 κεφ. 1 στιχ. 14 έως 18.


Μεγάλη ευλογία που έχουμε εδώ και την γερόντισσα, να εύχεται την ώρα που θα ερμηνεύουμε τον θείον λόγον. Είμαστε στο 14ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου του κατα Ιωάννην αγίου ευαγγελίου.

Δύσκολο του εαυγγέλιο, το είπαμε απο την αρχή, αλλά θα κάνουμε μία προσπάθεια και όπου μπορέσουμε να φθάσουμε.

"Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας." (Ιωαν. α, 14) "ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο" είναι πολύ απλό ως νόημα για να το κατανοήσουμε, αλλά μέσα σε αυτές τις ολίγες λέξεις περιλαμβάνεται όλο το μυστήριο της θείας Σαρκώσεως του Θείου Λόγου. Ο Λόγος, δηλαδή το Δεύτερο Πρόσωπο της αγίας Τριάδος έγινε σάρκα, έγινε άνθρωπος. Το "σάρξ" οι ερμηνευτές το αντιδιαστέλουν και ειδικά ο ιερός Χρυσόστομος και ο άγιος Κύριλλος, το αντιδιαστέλλουν με το "πνεύμα", το οποίο είναι ο Θεός. Σάρκα είναι ο άνθρωπος, απο τη μία έχουμε το πνέυμα, τον Θεό και απο την άλλη την σάρκα τον άνθρωπο. (Και) το δεύτερο της Παναγίας Τριάδος αποφασίζει να γίνει άνθρωπος. Τώρα το πως; Δεν μπορούμε, εμείς, να το ψηλαφήσουμε με τον πεπερασμένο νου, τον οποίο μας επροίκησε ο Θεός αλλά μπορούμε να γευθούμε τα όσα απορρέουν απο αυτό το μυστήριο της Σαρκώσεως. Να τα χαρούμε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και να καταλάβουμε, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να μας λυτρώσει μεν απο την αμαρτία αλλά και να μας δώσει το αληθινό χάρισμα της θεώσεως... sec 2.09

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Πρόγραμμα Ιεροκηρυκτικής Διακονίας μας στην Ερμιονίδα δια τον Ιούνιον του 2020.

Πρόγραμμα Ιεροκηρυκτικής Διακονίας μας στην Ερμιονίδα δια τον Ιούνιον του 2020: Παρασκευή 5 η Ιουνίου: 18.30 εσπερινός εις Λουκαϊτιον. ...