Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2009

Θεια ευχαριστία και μετάδοση του λεγομένου ιού της νέας γρίππης.

Θεια ευχαριστία και μετάδοση του λεγομένου ιού της νέας γρίππης.

Αν και πολλοί αμφισβητούν την εξάπλωση του ιού και την λεγόμενη επικινδυνότητα του…σίγουρα μερικοί θα εσκέφθησαν γαιωδώς και απρεπώς σκεπτόμενοι ότι μέσω της θείας κοινωνίας μπορεί να μεταδοθεί αυτός ο ιός!
Λέγομεν δε κατηγορηματικώς ότι μέσω του Ζωοποιού Σώματος του Χριστού και του Πανασπίλου Αίματος του Ιησού Χριστού δεν μπορεί να μεταδοθεί ασθένεια…διότι το σώμα του Χριστού είναι τ ε θ ε ω μ έ ν ο ν δεν είναι απλά ψωμί και κρασί, αλλά το θεωμένον σώμα του Ιησού Χριστού, το αναστημένο σώμα του Χριστού δεν ημπορεί να έχει ασθένεια και να μεταδίδει φθορά…διότι η ασθένεια είναι γεγονός μεταπτωτικό, εις την παραδείσιαν μακαριότητα δεν υπήρχε μώμος, πόνος, ιός και θανατηφόρος ασθένεια, αφού ήταν ανύπαρκτος ο θάνατος!
Στην θεία ευχαριστία κοινωνούμε αυτό τούτο το Αναστημένο Σώμα του Θεού μας και άρα δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας…αλλά και εκτός αυτού όσοι μετέχουμε στη θεία ευχαριστία έχουμε την βεβαία πίστη ότι παίρνουμε «φάρμακον αθανασιας», «αμαρτημάτων αλεξιτήριον» και «δαίμοσιν ολέθριον» .
Είναι αυτά τα τρία η θεία ευχαριστία φάρμακον αθανασίας, μας παρέχει την βεβαιότητα ότι μετέχουμε του αθανάτου και αφθάρτου και πάνω από κάθε υλικότητα σώματος του Χριστού, αθανατίζει, αφθαρτίζει και ξεπερνά την υλη κάθε μέτοχος στη μετάδοση σώματος και αίματος Χριστού!
Αμαρτημάτων αλεξιτήριον είναι και αυτό η θεία ευχαριστία μας κάνει να ζούμε έντονα τον αγώνα κατά των παθών και μας δίνει την ευκαιρία να γίνουμε και εμείς κατά μετοχήν Χριστού άγιοι και εμείς, άρα ουδείς άγιος και προς αγιασμόν φερόμενος θα έβαζε μέσα του, στην λογική του διεργασία το ότι μέσω της θείας μεταδόσεως θα μπορούσε να μετέχει σε κάποιο ιό! Διώχνει η συχνή θεία μετάδοση αυτή τη σκέψη, κανείς από όσους μετέχουμε αυτής της θείας δωρεάς δεν μπορούμε να τολμήσουμε να σκεφθούμε ή να αφήσουμε τον Διάβολο να δηλητηριάσει την σκέψη μας ότι μπορεί να κολλήσουμε κάποιον ιό δια της θείας ευχαριστίας!
Άρα το αμάρτημα της ολιγοπιστίας και μη εμπιστοσύνης στον Κύριο μας «πηγαίνει μακρυνό περίπατο»!
«Δαίμοσιν ολέθριον», για τους δαίμονες γίνεται πανωλεθρία η μη μετοχή μας στη σκέψη ότι μέσω της θείας κοινωνίας θα γίνουμε φορείς του ιού της νέας και θανατηφόρου (όπως την παρουσιάζουν) γρίππης!
Οι δαίμονες κατατροπώνονται όταν σε θλίψη και κοροϊδία όσων ειρωνεύονται την πίστη μας εμείς κοινωνούμε και δεν παθαίνουμε τίποτα…μην σταματάτε να μετέχετε στο Σώμα και το Αίμα του Χριστού που θα μας κάνει Χριστούς Κυρίου και κεκλιμένους υιούς της Βασιλείας του!
modern father

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Η΄ Ματθαίου! 22.07...

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Η΄ Ματθαίου! 22.07... : Πανοσ. Αρχιμ.  Ιεροθέου Λουμουσιώτη  Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Ύδρας ...