Τρίτη, 25 Αυγούστου 2009

μακάριοι...

Μακάριοι οι ακούοντες τον λόγον του Θεού και φυλλάσοντες αυτόν.

«Μακάριοι»
και τρισμακάριοι είναι όσοι μετέχουν στην ευτυχία της παρουσίας του Θεού στην ζωή τους. Μακάριοι είναι οι μέτοχοι της αγιότητος τους, μέτοχοι του θελήματος του, μέτοχοι της ευλογίας της υπάρξεως του καθοριστικά στην καθημερινότητα μας, διότι άγιος δεν είναι ο υπερφυσικά βιών ανάμεσα μας αλλά εκείνος ο οποίος ζει με τον Χριστό έτσι όπως είχε πλασθεί να ζήσει δηλαδή εν μακαριότητι, σε μόνιμη ευτυχισμένη παρουσία του Θεού στη ζωή του.

«Οι ακούοντες» είναι όσοι άκουσαν και ακούνε τον Χριστό, τον αφήνουν να έλθει στην καρδιά τους, να πλημμυρίσει την ύπαρξη τους και να φωτίσει το προσωπικό τους σκοτάδι…τον αφήνουν να επηρεάσει την εσωτερική τους ισορροπία, να επισκευάσει το ευ-επίσκευον μέρος της υπάρξεως τους και της καρδίας τους και να γίνει ο καθοδηγητής της ζωής τους!

«τον λόγον του Θεού» ο λόγος του Θεού είναι οι λόγοι της αποκαλυπτομένης αληθείας δια του Ιησού Χριστού αλλά και ο ίδιος ο Χριστός ως Λόγος (όχι με μικρό –λ, αλλά με κεφαλαίο Λ) του Θεού, που λέγει και Λέγει εις τα σύμπαντα, που τα σφραγίζει δια της δημιουργίας του και τα σφραγίζει με την αναδημιουργία του ανθρώπου εν Χριστώ.

Αλλά για να συμπληρωθεί το πάζλ της χριστιανικής πορείας μας εν τη ιστορία είναι βασικό εκτός της ακοής και της εξωτερικής μας αισθήσεως, να μας σκέπει η φύλαξη και η μετοχή της καρδιάς μας και της εσωτερικής μας αισθήσεως ως εσμέν οι «φυλλάσοντες αυτόν», ως γεγονός που σημαδεύει ολοκληρωτικά και καθολικά την ύπαρξιν και την προσωπικότητα μας, εκεί ευρίσκεται και το μυστικό μας, στον ενστερνισμό της διδασκαλίας του Χριστού στην καρδιά μας!
Αλλά μοναδικά και καθολικά προσηλωμένη στο θέλημα του Θεού, που το ήκουσε και το διεφύλαξε εντος της καρδίας της είναι η Θεοτόκος γι’ αυτό και έτσι καταλήγει το ευαγγέλιον κάθε θεομητορικής εορτής αλλά και αυτής της αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Η Παναγία, η ακούσασα και φυλάξασα τον λόγον του Θεού ας μας βοηθεί και εμάς να τον διαφυλάσσουμε στις καρδιές μας. Αμήν.
modern father

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Η΄ Ματθαίου! 22.07...

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Η΄ Ματθαίου! 22.07... : Πανοσ. Αρχιμ.  Ιεροθέου Λουμουσιώτη  Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Ύδρας ...