Σάββατο, 29 Αυγούστου 2009

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ.

Ελευθερία λόγου και συνέπειες της.

Ο τίμιος και γενναίος ανήρ του Πνεύματος, ο λαμπρός και πολυτάλαντος, ο καρπούς έχων ποικίλους και χυμούς πηγάζων εκ κοιλίας αυτού, ο «μέγας εν γεννητοίς γυναικών», ο φαεσφόρος ήλιος της ερήμου και κοινωνικός εργάτης της ησυχίας, ο νήστις και πένης, ο πολυδαίδαλος Προφήτης και πολύσοφος μύστης της θείας Χάριτος, ο προορισθείς και προοδοποιήσας τον δρόμον για να διαβεί ο Λόγος του Θεού.
Η Φωνή του Λόγου και Λύχνος του Ηλίου και Φίλος του Νυμφίου, ο άγιος Ιωάννης ξέρετε φίλοι μου καλοί και ευλογημένοι τι πλήρωσε με το τίμιο και πολύκλαυστο αίμα του? Την ελευθερία του λόγου του, το ότι επροτίμα να χάσει ένα φίλο και έναν οπαδό και έναν μαθητή παρά να κάνει σκόντο στις αρχές και στα δίκαια του…αυστηρός πρωτίστως στον εαυτό του…και άρα αυστηρός και στους φίλους του!
Πως έγινε όμως να πληρώσει την ελευθερία με την οποία εξεφράσθει?
Όταν ήρθαν τα πράγματα έτσι, ώστε ο Ηρώδης να συνάψει σχέσεις με την γυναίκα του αδελφού αυτού Φιλίππου, ο άγιος Ιωάννης, επειδή πραγματικά αγαπούσε το καλό και το αγαθό συμφέρον του φίλου του, του Ηρώδου, δημόσια και αυστηρά του είπε να αφήσει την γυναίκα του αδελφού του και να κοιτάξει το περιβόλι της καρδιάς του στο οποίο πλησίον των ρόδων αναφύονταν αγκάθια τα οποία και εν τέλει έχουν την ιδιότητα να καταπνίγουν την ανάπτυξη των ρόδων μέχρι της τελικής τους πτώσεως και μαρασμού των ρόδων!
Έτσι και με τις αρετές έστω και αν είναι πλειονότης στον χαρακτήρα μας όταν ευρεθεί ένα κατηραμένο αγκάθι –ένα πάθος μας- να αναφυεί δίπλα στο ρόδο εκεί μαραίνεται και παρέρχεται και διαλύεται η πνευματική πορεία και προκοπή του ανθρώπου, του πνευματικού - εσωτερικού του κόσμου.
Έτσι και ο Ηρώδης μην αντέχοντας την συμβουλή προφάσει της υποσχέσεως του αφήρεσαι την φωνή από το στόμα του μεγάλου και αυστηρού αλλά αγίου και δικαίου Προφήτου.
Πλήρωσε τον λόγο που ελεύθερα και δημόσια εξέφρασε ο Βαπτιστής του Σωτήρος και Πρόδρομος Ιωάννης με το αίμα του που έρρευσε άφθονο στη γη της ηδονής και της αμαρτίας που τελικά και εχώνεψε τον αχώνευτον για ανθρώπινες κολακείες και ηδυλαλίες! Δεν ήταν μόνον ο λόγος πικρός του προφήτου αλλά και η ελευθερία του δεν μπορούσε να γίνει σεβαστή από τα πάθη τα οποία και είχε και έθρεφε στον εαυτό του ο ληρώδης και παράφρων Ηρώδης!
Ας ξέρουν όσοι δεν έχουν την «προδρομική φωνή» ως δική τους φωνή ότι κάποιοι τελικά θα έχουν «προδρομική» και αυστηρά αντιμετώπιση των παρεκτροπών τους και έτσι ζητάμε και από εσάς να μας αντιμετωπίζετε αυστηρά διότι τότε θα είμαστε λάτρεις της ελευθερίας λόγου την οποία και πρέπει να απολαμβάνει ο καθένας και θα ξέρουμε πραγματικά ότι οι φίλοι μας μας νοιάζονται και όχι ότι απλά μας λένε όμορφα αλλά και κούφια λόγια!
Ο τίμιος Πρόδρομος με κάθε πιστό του Κυρίου μαθητή να είναι πάντα!
modern father

Δεν υπάρχουν σχόλια: