Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

κρισιμη ώρα...

  τουτη την βραδιά δεν υπάρχει συγαλιά...τούτη τη στιγμή δεν υπάρχει μέσα μου ηρεμία...αλλά πολύς και πόνος και θυμός για το χθες γεράζων και δίψα για αύριο νεανίζων!
  αύριο προ της κάλπης θα υπάρχουν πολύφερνες "νύμφες" υποσχέσεις και πολλά κομματιασμένα ελληνικά δυναμικά ρεύματα...ποιος αποφασίζει για το υποθηκευμένο μέλλον της Ελλάδος μας?
  εσύ αποφασίζεις, εγώ αποφαίνομαι, όλοι μαζί κρίνουμε το μέλλον της πατρίδος μας και όλοι μαζί κρινόμαστε για τον τρόπο που θα επιλέξουμε εκείνον που θα ευρίσκεται εκπροσωπόντας την θέση μας εντός της Βουλής. Τοποτηρητής και διακονητής της δικής μας γνώμης είναι ο βουλευτής! έτσι επιλέγουμε, έτσι πορευόμαστε, έτσι χαράσουμε εν ελευθερία το μέλλον μας! 

  αλλιώς αν ψηφίζουμε όσους μας εξηπάτησαν και εξεμεταλλεύθησαν την ήρεμον διάθεσιν μας και την υπομονήν μας τότε είμεθα άξιοι της επιλογής και της τύχης μας θα γε(ή-ι)νούμε οι μέγαλοι βλάκες και θύματα της παγκοσμιοποιμένης κυβερνήσεως των κεφαλαιοκρατών του αιώνος τούτου του απατεώνος!  
  καλή ψήφο!

modern father

Δεν υπάρχουν σχόλια: