Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

επιτίμιο σιωπής

  επέβαλα εις εμέ το επιτίμιον της ελλόγου σιωπής, να παραμείνω λόγω προεκλογικών διαδικασιών(για τις εκλογές της 6ης Μαϊου)ποιών σιγήν ιχθύος! αλλά τελικώς έληξε αδόξως δια την πατρίδαν μας η πρώτη εκλογική μάχη...κανείς δεν είχε την παντοδυναμίαν της μονοκρατορίας!
  ο λαός επέλεξε την αστάθειαν της μετ-εκλογικής συνεργασίας αλλά ουδείς εκ των εκλελεγμένων δεν το ετόλμησε!
  αλλά πως θα συνεργασθούν επηρμένοι και οιημένοι άνθρωποι, πως το μεταπτωτικό ανθρώπινο αμαυρωμένο  πρόσωπο με την πορεία και την σταδιοδρομίαν της αμαρτάδος να ημπορέσει να κάμψει γόνυ ενώπιον του άλλου, του αδελφού Του?
  δεν χρησιμοποίησαν οι ιθύντορες των κομματικών επιλογών την ευκολία της σχέσεως και συσχετήσεως με τον αδελφόν! μήπως το κριτήριον αυτών των εκλογών είναι η πίστη σε Χριστό και Ελλάδα! ποίος μπορεί να ισχυρισθεί απο τους εκλελεγμένους ότι έχει σχέση ζωογόνου και αρυωμένη το αγαθόν απο την Ορθόδοξον εκκλησίαν και μητέραν του Γένους των Ρωμηών?
  ποιός έχει τον πόθον για την πατρίδα και την οικογένεια όπως τον είχε και τον μεταλαμπάδευε ο ιερομάρτυς (το τονίζω ιερεύς και μάρτυς για την Εκκλησία και την Ελλάδα) Κοσμάς ο Αιτωλός?
  ο άγιος Κοσμάς έλεγε κάμετε Ελληνικά σχολεία να μαθαίνουν τα ελληνόπουλα γράμματα για να ηξεύρουν την πίστη του Χριστού και τα ιδανικά της πατρίδος μας!
  δεν χρειάζετε ο λαός Τυφλώτοντες οδηγούς αλλά  βλέποντες το αγαθόν, που είναι η πίστη στον Χριστό!
  σκεφθήτε προ της κάλπης ποίος θα είναι άξιος του Χριστού και της πατρίδος ημών!
  μην ρίξετε ψήφον χωρίς να ζυγιάσετε, αγαπητοί μου χριστιανοί, αυτές τις δυο μας αξίες! τον Ιησού που είναι ο Θεός και Κύριος και Λυτρωτής μας και την μάνα μας, την πατρίδα Ελλάδα ποίος την λατρεύει και θα την υπηρετήσει αρνούμενος το προσωπικό και κομματικό συμφέρον!
 καλή Ψήφο!
modern father

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Η΄ Ματθαίου! 22.07...

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Η΄ Ματθαίου! 22.07... : Πανοσ. Αρχιμ.  Ιεροθέου Λουμουσιώτη  Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Ύδρας ...