Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

Γαμος, ορισμοι αυτου


  1. ο Δανιήλ Γεωργόπουλος (Ιερά ανθολογία περί των σεπτών και θείων επτά μυστηρίων της Εκκλησίας, εκδ. 2, Βενετία, 1852), δίδει δύο ορισμούς του γάμου. Ο πρώτος μάλλον, εξ επόψεως κοινωνικής («Ο τίμιος και νόμιμος γάμος είναι ανδρός και γυναικός ένωσις και σύνδεσμος όλης των της ζωής, και συμφωνία εις την εκτέλεσιν πάντων των θείων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων»), και ο δεύτερος μάλλον εξ επόψεως εκκλησιαστικής. («Ο γάμος είναι μυστήριον, διά μέσου του οποίου ενώνεται ο ανήρ και η γυνή, και διαφυλάττεται η συμφωνία της ζωής των αχώριστος»)

  2. Ierotheos Loumousiotis
    Κλασσικός όμως για τους νομικούς είναι ο ορισμός του γάμου που διετύπωσε ο Μοδεστίνος: «Γάμος καλείται ένωσις ανδρός και γυναικός, συγκλήρωσις του βίου παντός, θείου τε και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία»14. Ο Μοδεστίνος, Ρωμαίος νομοδιδάσκαλος του 3ου μ.Χ. αιώνα, μαθητής του Ουλπιανού, επηρεάσθηκε από το χριστιανικό πνεύμα και διετύπωσε τον ορισμό του.
    Like ·  · Promote

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δεκαετία μνήμης Ιεροθέου Αρχιερέως

Δέκα μετά την προς Κύριον εκδημίαν του Μακαρίου και Πολυαγαπημένου Πατρός και Αοιδήμου Ποιμενάρχου κάποτε Μητροπολίτου Υδρας κυρού Ιεροθέο...