Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

Αμαρτία κατα τον π.Ιωάννη Ρωμανίδη«Αμαρτία είναι πάσα παράβασις του θείου 

θελήματος και επομένως η αστοχία του 

ανθρώπου να πραγματοποιήση τον αρχικόν του 

προορισμόν».

 Ιωάννου Ρωμανίδου, Το προπατορικόν 

αμάρτημα κ.λπ. (Αθήναι, 1957, Αινέσιμος επί 

διδακτορία διατριβή), σ. 150.


Like ·  · Promote

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Δ΄ Λουκά! (Του σπο...

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Δ΄ Λουκά! (Του σπο... : “ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. ”  (Λουκ. η, 5...