Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

ιερο...κυρηκος παρα...νομου...

ιερο...κυρηκος παρα...νομου...

ο τρελλος του νόμου άνομος
ηθέλησε να ανέλθει εις Όρος υψηλόν
εκει δε είδε δυο προφητας φωνασκουντας τας θεσεις

οτι υπαρχει χωρος δι'όσους εχουν την κλησιν ανωθεν
την θεοκλητον κελευσιν και την λαοκλητον προσταγήν
ουδεις ετερος κατ'αυτας τας φωνας

ιερατευειν δυναται λογω τω Λογω
αγαπην τε και σχεσιν ουχι σαρκωδη
αλλα ουράνια μοναδικην!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δεκαετία μνήμης Ιεροθέου Αρχιερέως

Δέκα μετά την προς Κύριον εκδημίαν του Μακαρίου και Πολυαγαπημένου Πατρός και Αοιδήμου Ποιμενάρχου κάποτε Μητροπολίτου Υδρας κυρού Ιεροθέο...