Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Mikros thanatos (Μικρος Θάνατος)

Mikros thanatos


μολις ηγέρθην
ικανος εν προσευχη
κορυφην βλεπων...
ρεουσα ναματα
ορους υψηλου
σωματος γηίνου

τονδε χωρον
ηδυς καρπος
αναγνωσις ορθρου
νεοποιει καρδιαν
αναγνωσεις wall
τοιαύτης αμελείας
οσωνουπω δε
Σωτήρ ώδε.
εν πρεσβυτεριω 16 Σεπτεμβριου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ιερουργια του Θείου Λόγου νο 73 περι της ελπιδος μας στον Χριστο και ανα...

  "Η ελπίδα τελικά δεν απογοητεύει μαρτυρεί για αυτό η αγάπη του Θεού με την οποία το άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε γέμισε και ξεχεί...