Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

Κήρυγμα του Α Κατανυκτικού Εσπερινού στον ι.Ν.Ευαγγελισμού Κοιλάδος 26 Φεβρουαρίου 2017


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Α΄ Λουκά! Υπό του ...

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Α΄ Λουκά! Υπό του ... : “καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται...