Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

ιερουργία του θείου λόγου νο 27 η φιλαργυρία μεγάλο κακό στην προς Τιμόθεο επιστολή Σαββάτο ΛΔ επιστολών


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί στην Δ΄ Κυριακή των Νηστειώ...

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί στην Δ΄ Κυριακή των Νηστειώ... : Πανοσ. Αρχιμ. Ιεροθέου Λουμουσιώτη  Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Ύδρας ...