Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

ιερουργία του θείου λόγου νο 27 η φιλαργυρία μεγάλο κακό στην προς Τιμόθεο επιστολή Σαββάτο ΛΔ επιστολών


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Ι' Ματθαίου! Υπό τ...

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Ι' Ματθαίου! Υπό τ... : Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Ι' Ματθαίου! Υπό του Πανο...