Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

ιερουργία του θείου λόγου νο 27 η φιλαργυρία μεγάλο κακό στην προς Τιμόθεο επιστολή Σαββάτο ΛΔ επιστολών


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Δ΄ Λουκά! (Του σπο...

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Δ΄ Λουκά! (Του σπο... : “ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. ”  (Λουκ. η, 5...