Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2018

ΧρΙσΤοΥγΕνΝα ή χΡιΣτΟύΓεΝνΑ;ΧρΙσΤοΥγΕνΝα ή χΡιΣτΟύΓεΝνΑ;

(διάλεξε εσύ και αντιστοίχισε τους στίχους)
Χρόνια δίσεκτα
Ρεύση σπέρματος
Ίαμα ανθρώπινο
Σωματική επαφή
Τώρα ήλθε
Ούτε υπήρχε
Υπέροχος σχετικά
Γάμου αμύητος
Εύμορφος γαιώδης
Νεάνις παγκαλίς
"Νεογενής" Θεός
Ανύμφευτος Νύμφη


εξ ουρανού.
η Παναγία μας!

+π.Ιερόθεος,
ξημερώνοντας η 3η Δεκεμβριου του 2018

Δεν υπάρχουν σχόλια: