Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019

πανηγυρικός Εσπερινός αγίων Πέτρου και Παύλου στην ιερα Μονή Παντανάσσης και το ομωνυμο της παρεκκλησιο 28η Ιουνιου 2019


Δεν υπάρχουν σχόλια:

εκδρομης 8ης Δεκεμβριου 2019 στον αγιο Λουκά Λευκακιών και στην Ευαγγελίστρια του Ναυπλίου.

  Προσκήνυμα με την χαρη του Θεού, επιτελέσαμε στον αγιο Λουκά τον Ιατρό και αρχιεπίσκοπο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας στα Λευκάκια Ναυπλίας...