Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2008

«ΕΧΟΥΣΙ ΜΩΫΣΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΑΣ»Στην ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε να αναγινώσκεται υπό των κληρικών μας στους ναούς του Θεού την περασμένη Κυριακή Ε΄ Λουκά γλαφυρά δόθηκε απάντηση από τον γενάρχη του αρχαίου Ισραήλ και από τον γενάρχη και ηγήτορα του τόπου των δικαίων και αγίων του Θεού, πατέρα όλων μας Αβραάμ, είπε δε στον πλούσιο της ευαγγελικής περικοπής που ζήτησε να αναστηθεί ένας νεκρός και να πάει πίσω στους πέντε αδελφούς του, για να τους πει τι περνούν οι άνθρωποι στην κόλαση!
Ο πατήρ του κόλπου του Θεού, Αβραάμ, του είπε και λέει και σε όλους εμάς σήμερα : «έχουσι Μωϋσέα και τους προφήτας ακουσάτωσαν αυτών.» (Λουκ. ιστ΄ 29)!
Είναι σαφής και κατηγορηματικός ο λόγος του Θεού έχουν την αδιάψευστη και αληθινή μαρτυρία του μεγάλου Προφήτου και Θεόπτου Μωϋσέως, αν δεν πεισθούν από αυτήν την μαρτυρία και την μαρτυρία των δικαίων, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, οσίων ανδρών και γυναικών και εγγάμων αγίων αγωνιστών τότε ούτε και με νεκρανάσταση θα πεισθούν…γι’ αυτό και ο πλούσιος κατά τα άλλα ευλαβής ιουδαίος (χριστιανός βλέπε και γράφε σήμερα) αν και ζητά να αναστηθεί κάποιος και να πάει να μαρτυρήσει την δική του πονεμένη κατάληξη!
Την δική του κόλαση…που την επέλεξε προσωπικά αφού δεν είδε ποτέ τους ανθρώπους γύρω του! Στην δική του αυλή εταλαιπωρείτο ο φτωχός Λάζαρος και ο (ανώνυμος) πλούσιος δεν είχε ασχοληθεί ποτέ μαζί του…αυτή ήταν η κόλαση του ότι ασχολείτο και ενδιαφερόταν για το «εγώ»του! Αλλά και στην κόλαση δεν μετάνιωσε γι’ αυτό! Δεν μετάνιωσε που όλα τα ήθελε δικά του και το επιβεβαιώνει η παράκλησις του… «στείλε πάτερ Αβραάμ» κάποιον μόνο στο σπίτι μου, μόνο στους οικείους μου…δεν άνοιξε την πρόσκληση και πρόκληση για την σωτηρία των ανθρώπων από την κολασμένη κατάσταση ζωής προς όλους…ακόμη και τότε η κόλαση έγινε επιλογή του, έγινε η έξις του που παραμένει δευτέρα φύσις! Ζήτησε εγωϊστικά σωτηρία μόνο για τους συγγενείς του και μάλιστα τους της πρώτης βαθμίδος συγγενείας!
Άρα και στην κόλαση δεν δεχόταν την ανοιχτότητα και κοινωνικότητα της παραδείσιας μακαριότητος! Γι’ αυτό ο Αβραάμ απορρίπτει το αίτημα του, απορρίπτει την παράκληση του γιατί ήταν απλά εγωτική θέληση, διαβολικό θέλημα και ετσιθελικός τρόπος ζωής!
Είναι ξεκάθαρος δε ο ευαγγελικός –παραβολικός και αποκαλυπτικός (για εμάς σήμερα) λόγος- έχουν όλους τους αγίους του Θεού που μαρτυρούν τα θαυμάσια της χάριτος του, αν δεν πεισθούν στους αγίους ακόμη και τον Αναστάντα Χριστό να δουν δεν θα πεισθούν και θα τον αρνηθούν και μπροστά του, αφού Εκείνος, ο Λυτρωτής μας δεν θέλει κανέναν με το ζόρι κοντά του, κανέναν με την παραβίαση της ελευθερίας του δίπλα του! Σε πείσμα πολλών θρησκευομένων που αγαπολογούν χωρίς σκέψη θα υπάρχει κόλαση για να ευρεθούν όσοι θα αρνηθούν τον Χριστό μας και μπροστά Του! Για όσους ούτε και τότε θα θελήσουν να ακούσουν τον Μωϋσή και τους Προφήτες του Θεού και θα αρνηθούν την χαρά να ευρεθούν με κοινωνιακή διάθεση κοντά Του!
Μodern Father

Δεν υπάρχουν σχόλια: