Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2009

ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ...

Το παρακάτω κήρυγμα ως απόπειρα θεολογικού λόγου ενώπιον του διδασκάλου, μετά τον Διδάσκαλο Ιησού Χριστό, Επισκόπου με του οποίου την ευλογία καλλιεργούμε πνευματικώς τον αμπελώνα του Κυρίου μας όλοι οι κληρικοί –πρεσβύτεροι, διάκονοι και μοναχοί- εγένετο και έλαβε χώραν εις τα ώτα των ωτακουστών, ακροομένων και συνευχομένων ημίν εν τω Εσπερινώ εις τον εορτάζοντα Ναόν της Παναγίας Τριάδος εν τω Βαθύ Αιγίνης, 7 Ιουνίου ε.ε., την εσπέραν των ευρωεκλογών, ότε η Εκκλησία, η σύναξις των πιστών έζη το μυστήριον του Αγίου Πνεύματος εν ταις καρδίαις ημών!
Άκουσον ή μάλλον καλύτερα ανάγνωθι, αδελφέ αγαπημένε, τα κάτωθι:

«Το Πνεύμα το Άγιον, Φως εκ Φωτός προϊόν Αυτ-άγαθον και πηγή αγαθότητος»

Αδελφοί μας, μεταφράζουμε το τεμάχιο εξ αυτού του τροπαρίου για να το κατανοήσουμε καλύτερα, «Το άγιο Πνεύμα είναι φως που προέρχεται από άλλο Φως, το οποίο είναι αυτό καθ’ εαυτό αγαθόν και είναι και πηγή αγαθότητος».
Ας κρατήσουμε στο νου μας τέσσερις έννοιες και ας αφήσουμε να εισέλθουν στην καρδιά μας σκέψεις πνευματικές παρμένες μέσα από το ευλογημένο αυτό χωρίου του τροπαρίου του αναφερομένου εις το Θείον Πνεύμα:
α) το Πνεύμα το αγιον είναι το τρίτο του Θεού μας θείο πρόσωπο.
β) το φως το εκ φωτός προελθών είναι το φωτιστικό Πνεύμα του Θεού.
γ) το αυτάγαθον Πνεύμα είναι αυτό τούτο, που αγαθύνει κάθε νου και καρδιά.
δ) πηγή αγαθότητος είναι το θείο Πνεύμα, που ευλογεί τα πάντα.

Το τρίτο πρόσωπο της αγίας Τριάδος συνεορτάζει μετά του Πατρός και του Υιού.
Ο Πατέρας, ο Υιός και το άγιο Πνεύμα σήμερα εορτάζουν μαζί διότι είναι Ένα και Τρία, είναι μ ι ά θ ε ό τ η τ α και τ ρ ί α π ρ ό σ ω π α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: