Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2010

περι Θεοφανείων εν Ερμιόνη συνέχεια απο προηγουμενη αναρτηση

Εν συνεχεία σχηματίσθηκε λιτανευτική πομπή με κατεύθυνση το λιμάνι της Ερμιόνης με την συμμετοχή και των δύο ενοριακών κοινοτήτων, του Ναού που λειτουργήσαμε –των Ταξιαρχών- και του διπλανού ενοριακού ναού της Παναγίας μας, τα λάβαρα και τα παιδιά που διακονούσαν στα ιερά βήματα και των δύο ναών ετέθησαν επικεφαλείς της πομπής ως το μέλλον της εκκλησιάς και του γένους!


Στη συνέχεια η άρρηκτος συνδεδεμένη κοινότης των πιστών –κλήρος και λαός- κατευθυνθήκαμε προς την απεραντοσύνην της θαλάσσης έχοντες στο νου τα νερά του Ιορδάνου που μετεστράφησαν εις τα οπίσω διότι εν αυτά εβαπτίσθη της δόξης ο Κύριος και ηγίασε τα ιορδάνεια ρείθρα και κάθε κτιστό πράγμα επί γης με την Επιφανεία του! Εν τη εξέδρα ο Σεβασμιώτατος ανέγνωσε το ιερό ευαγγέλιο της εορτής : «Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην.

Μαρκ. 1,9 Και κατά τας ημέρας εκείνας ήλθε ο Ιησούς από την Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και εβαπτίσθη από τον Ιωάννην στον Ιορδάνην.

Μαρκ. 1,10 καὶ εὐθέως ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ ὕδατος εἶδε σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ Πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ᾿ αὐτόν·

Μαρκ. 1,10 Και αμέσως όταν εβγήκε από το νερό, είδε να σχίζωνται οι ουρανοί και το Πνεύμα του Θεού, ωσάν περιστερά, να κατεβαίνη εις αυτόν.

Μαρκ. 1,11 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν· σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ ηὐδόκησα.

Μαρκ. 1,11 Και ήλθε φωνή από τον ουρανούς, που έλεγε· “συ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίον εγώ έχω τελείως ευαρεστηθή”. »

http://www.imgap.gr/file1/AG-Pateres/AG%20KeimenoMetafrasi/KD/02.%20Mark.htm

Αφού δε ολοκληρώθηκε το ιερό ευαγγέλιο και μετά την τριτήν ψαλμώδησιν του ιερού τροπαρίου – απολυτικού της μεγάλης Δεσποτικής Πανηγύρεως ο Μητροπολίτης μας έριξε τον τίμιον Σταυρόν εις τα ύδατα και την εικόναν της Βαπτίσεως έριψαν εις τα ρείθρα της θαλάσσης και δύο νέοι από της περιοχής ο Γεώργιος (δεν θυμάμαι επίθετο…περιμένω από εσάς να μου το θυμήσετε!) έπιασε τον τίμιον του Κυρίου Σταυρόν και ο Ναπολέων Μπουρλόκας έπιασε την ιερά εικόνα της του Χριστού Βαπτίσεως!

Να ευχηθούμε στα παιδιά η χάρις του Κυρίου μας να εμφωλεύει στα μύχια των καρδιών τους και ο Κύριος να φ ω τ ί ζ ε ι εκείνους και τα δικά μας «σκοτάδια»!

Και όπως ετόνισε και ο Επίσκοπος μας εις το κήρυγμα του , ότι για να λυθούν τα σύγχρονα προβλήματα μας και να αρθούν τα αδιέξοδα μας πρέπει εμεις να γίνουμε αναγεννημένοι άνθρωποι, όπως βγήκαμε από την αγίαν κολημβήθρα της Εκκλησιας μας, άνθρωποι του Θεού και του φωτός!

modern father - π. Ιερόθεος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δεκαετία μνήμης Ιεροθέου Αρχιερέως

Δέκα μετά την προς Κύριον εκδημίαν του Μακαρίου και Πολυαγαπημένου Πατρός και Αοιδήμου Ποιμενάρχου κάποτε Μητροπολίτου Υδρας κυρού Ιεροθέο...