Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010

Εκκλησία, ο Χριστός μας και εμείς!

Εκκλησίας ο Χριστός
και όχι άλλης τινός οργανώσεως!


“ Ο Θεάνθρωπος και εν Αυτώ η Εκκλησία Του είναι το παν διά τα σύμπαντα. Και πώς να μην ονομάση κανείς πανευαγγέλιον την φανέρωσιν της αληθείας της ζωής κατά την οποίαν ο Θεάνθρωπος αυτός είναι η Κεφαλή της Εκκλησίας! Εις την πραγματικότητα «αυτός εστι προ πάντων και τα πάντα εν αυτώ συνέστηκε» (Κολ. 7, 17). Διότι Αυτός είναι Θεός, Αυτός Δημιουργός, Αυτός Προνοητής, Αυτός Σωτήρ, Αυτός η Ζωή της ζωής, και το ον του όντος, και η ύπαρξις της υπάρξεως: «ότι εν αυτώ εκτίσθη τα πάντα» (Κολ. 1, 16). Αυτός είναι το τέλος παντός του υπάρχοντος. Ολόκληρος η κτίσις εδημιουργήθη ως Εκκλησία, και αποτελεί την Εκκλησίαν, «και αυτός εστίν η κεφαλή του σώματος, της Εκκλησίας» (Κολ. 1, 18). ”
Του Αββά Ιουστίνου Πόποβιτς.Δια τα ανθρώπινα η εμπειρία του οσίου Ιουστίνου του Σέρβου ασκητού και θεολόγου μας λέγει ότι ο Κύριος και η Εκκλησία Του είναι το «παν δια τα σύμπαντα», είναι δωρήματα ακριβά στην επίγεια και συμπαντική λειτουργία και τάξη! Ο Χριστός είναι η συγκεφαλαίωσις και η κεφαλή της εκκλησίας Του, μεριμνά και δεν αφήνει το Σώμα του Ακέφαλο, κανέναν δεν θέλει σωτήρα στην θέση του! Η διακονία του μπορεί να διακονηθεί από τον Ίδιο και κανείς άνθρωπος δεν μπορεί και δεν πρέπει να θέλει να εξοβελήσει τον Χριστό στον ουρανό!
Είναι πολύ εύκολο να λέμε και να υποδεικνύουμε με τις κινήσεις μας την ακινησία του Χριστού, αλλά Εκείνος δρα διαφορετικά και μυστηριακά στην ζωή του καθενός!

Όλα και όλοι, κάθε τι και κάθε πως υπάρχει επειδή Εκείνος επιτρέπει, προσδοκά, κελεύει, επιτάσσει και δημιουργεί συνθήκες υπαρξιακού χώρου και χρόνου για τον καθένα άνθρωπο και την καθεμιά κατάσταση!
Θεός είναι αυτός για εμάς, θεός για τους αθέους που τον αρνούνται επειδή υπάρχει, διότι αν αρνούνται τον Ανύπαρκτο πως μπορεί να σταθεί λογικά η άρνηση τους. Θεός είναι για τους ενθέους, αυτούς που τον θέλουν στη ζωή τους και πασχίζουν να μην διακόψει την επικοινωνία Του μαζί τους.
Είναι Δημιουργός των πλασμάτων του ορατών και αοράτων , φθαρτών και αφθάρτων, απλών και περιπεπλεγμένων, είναι ο προνοητής του σύμπαντος κόσμου, που θέλει όλα να δουλεύουν με την συνέπεια δεικτών του ωρολογιού αλλά και δεν εξαναγκάζει προς αυτή την κατεύθυνση αφού σέβεται την ελευθερία μας και εκτιμά την ειλικρινή μας διάθεση για συνεργία, συνεργασία μαζί Του!
Είναι η Ζωή της ζωής, είναι ο υπαρκτικός πλούτος του βαθυτάτου Είναι του ανθρώπου, είναι το όν του Όντως, το όντως Ών, ο μοναδικά υπάρχων και μοναδικά ετερογενώς προσδιοριζόμενος. Η ύπαρξις της υπάρξεως είναι ο Χριστός , επειδή δωρίζει καθετί στον καθένα και σε όλους τα πάντα!
Στο δικό του όνομα καθετί κτιστό δημιουργήθηκε και καθετί υπαρκτό υπάρχει! Είναι το τέλος ως τελειωμός και ως σκοπός καθετί του ανθρωπίνου, του συμπαντικού, του ιστορικού, του εσωτερικού κόσμου μας.
Η κτίσις όλη είναι δημιουργημένη ως Εκκλησία, ως κάλεσμα του κόσμου στο όνομα του Χριστού, για συγ-κεφαλαίωση του ανθρώπου στο Χριστό, του ανθρώπου εν Χριστώ και του ανθρώπου για τον Χριστό!
Η κεφαλή , ο Χριστός, περιποιείται το σώμα του, λατρεύει το να υπάρχει για το λατρευτό Του σώμα, να υπάρχει για να εξυψώνεται η ουσία της ανθρωπίνης υπάρξεως δια της εν Χριστώ θεώσεως!

Χριστέ μου , σε παρακαλούμε αγάπησε μας όσο ελάχιστα (οι δυνάμεις μας δυστυχώς) σε αγαπούνε και Συ ανταπέδωσε μας πλουσιοπάροχα ως του Ασώτου Υιού ο Πατήρ πολλά επέδωσε, μην μεμψιμοιρείς την δική μας μικρότητα, μην στέκεις στην δική μας οργή, αλλά αοργήτως πως (επέ)δράσε εντός των καρδιών μας και σπεύσε μεγαλόδωρα να δωρίσεις τα μεγαλεία της Εκκλησίας Σου στον καθένα από εμάς!


modern father

Δεν υπάρχουν σχόλια: