Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2010

εκκλησια του Χριστού κατα τον νεον Ιουστίνον.

«Ολόκληρον το μυστήριον της χριστιανικής πίστεως είναι η Εκκλησία. ολόκληρον το μυστήριον της Εκκλη­σίας είναι ο Θεάνθρωπος. ολόκληρον το μυστήριον του Θεανθρώπου έγκειται εις το ότι ο Θεός έγινε «σαρξ», ότι δηλαδή εις το ανθρώπινον σώμα κατώκησεν όλον το πλήρωμα της Θεότητός Του με όλας τας θείας δυνάμεις και τελειότητας, δηλαδή όλον το μυστήριον του Θεού.»

Οσίου Ιουστίνου (Πόποβιτς) του νέου Ομολογητού.

http://www.impantokratoros.gr/D45BCE3D.el.aspx

Η εκκλησία είναι το μυστήριο της δικής μας πίστεως, δεν υπάρχει χριστιανική και δη ορθόδοξη πίστη εκτός και μάλλον σε μια εκκλησία που δεν είναι «σαρκωμένη», σε μια εκκλησία που δεν υπάρχει ανάμεσα μας, δεν μπορεί να λέμε ότι είναι εκκλησία μόνον η σύναξις των αγίων εις τον ουρανό!

Εκκλησία είναι και η σύναξις ημών επί γης εν Χριστώ, όταν υπάρχει ανάμεσα μας ο Χριστός τότε μιλάμε για την καθολική εκκλησία, όσο και αν περιοριζόμαστε τοπικά. Αυτός ο Θεάνθρωπος είναι ολόκληρος η εκκλησίας μας και εμείς μετέχουμε σε Αυτήν(την Εκκλησίαν –μας-) όταν μετέχουμε του Χριστού.

Και ολόκληρον το μυστήριον του Θεανθρώπου υπάρχει στην αληθινή σάρκωση του Θεού Λόγου, που σημαίνει ότι η εν Χριστώ σωτηρία είναι μια πραγματικότητα του κόσμου αυτού και μια αληθινή κατάσταση, ούτε μια άπιαστη θεωρία, ούτε ένα ωραίο ευφυολόγημα, ούτε ένα καλοστημένο παραμύθι, ούτε όμως ένα άθλιο και ακατανόητο «μυστήριο» (εξωγήινης προελεύσεως και τρόπου πραγματοποιήσεως), που υπάρχει ανεξάρτητα από τον άνθρωπο.

Ο οποίος άνθρωπος στην τελική είναι ο αποδέκτης της θεοποιήσεως της ανθρωπίνης φύσεως στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού.

Ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να θεοποιηθεί ο άνθρωπος και άνθρωπος γίνεται Θεός στο πρόσωπο του Χριστού για να μπορέσει ο άνθρωπος να υπερβεί την αμαρτία, την φθορά και τον θάνατο, αλλά και τον πνευματικό του θάνατο που είναι σκληρότερος και επαχθέστερος του βιολογικού θανάτου!

Όλον τον μυστήριον του Θεού κατά τον σύγχρονον άγιον υπάρχει στον άνθρωπον πλέον εν Χριστώ … είναι μοναδική ευκαιρία για τον άνθρωπο να φθάσει τόσο υψηλά ακόπως και αβαναύσως για τον ίδιο, να γίνει Θεός κατά δωρεάν και να γίνει ένας με τον Έναν τον Ιησού Χριστό.

Αυτό είναι η εκκλησία μας η ενοποιός δύναμις Θεού και ανθρώπου εν τω κόσμω … ο Χριστός μας μπορεί και παραπορεύεται στον ανθρώπινο κόσμο και αγιάζει εμάς ολοτελώς.

Αυτή την παρουσία του Χριστού ανάμεσα μας ως εξαγιαστού και παρηγορητή την έχουμε ανάγκη όλοι μας!

Ας αγιάσει τον λόγο, το βλέμμα, την γραφίδα, το στόμα και την καρδιακή μας διάθεση!


modern father

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δεκαετία μνήμης Ιεροθέου Αρχιερέως

Δέκα μετά την προς Κύριον εκδημίαν του Μακαρίου και Πολυαγαπημένου Πατρός και Αοιδήμου Ποιμενάρχου κάποτε Μητροπολίτου Υδρας κυρού Ιεροθέο...