Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

ενας αγνοημένος θησαυρός...


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τον κυριο Μάκη Κατσαϊτη, http://moniavgou.blogspot.com/, που έκαμε τον κόπο και έβγαλε αλλά και ανάρτησε τον πλούτο αυτό που αφήνουμε όλοι μας ανεκμετάλλευτο!

  • Στην τοιχογραφία αυτή εικονίζεται η Θεοτόκος ανακλινομένη πλησίον του ιερού Βρέφους του Ιησού Χριστού, κατά την Γέννησιν του Κυρίου μας, πλησίον της Φάτνη των αλόγων ζώων εμφανίζεται βοσκός με ζώα (κάτω δεξιά) και οι μάγοι που ακολουθούν το Άστρο της Βηθλεέμ (πάνω αριστερά) και ο Ιωσήφ ο μνήστωρ της Θεοτόκου (κάτω αριστερά) παλεύει με το ανεξήγητο του μυστηρίου της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού αφού συνομιλεί με έναν γέροντα που εμφαίνεται δια αυτού η παρουσία του διαβόλου πλησίον του μεγάλου γεγονότος.Στην πρώτη τοιχογραφία που εικονίζεται εδώ φωτογραφικώς υπάρχει ο Κύριος Ιησούς Χριστός ως νέος εντός μιάς κιβωτιοσχημου «εκκλησίας»(θα λέγαμε) που ενώπιον του ερωτά ο Αγιος Πέτρος Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας σεβίζων (εξεικονίζεται έχων δηλαδή ανοιχτάς χείρας) προς τον Χριστό μας: «Τις σου τον χιτώνα Σώτερ διήλε?» και ο Κύριος απαντά: «Άρειος ο άφρων».


Συνέχεια θα υπάρξει σύντομα…


modern father

Δεν υπάρχουν σχόλια: