Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

ΚΥΡΙΕ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝκαλη Σαρακοστή!
καλη μετάνοια!
ραντεβου απο βδομάδα!
modern father

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
__________Από σήμερα και μέχρι το Πάσχα λέμε να κρεμάσουμε το καρυοφύλλι και να ξαναπάρουμε στα χέρια μας το πετραχείλι! Καιρός για περισ-σότερη ενδοσκόπηση και αυτοκαλλιέργεια! Για περισυλλογή και μετάνοια! Θα το επιχειρή-σουμε. Γι αυτό από Δευτέρα σε Δευτέρα θα αναρτάται ένα θέμα πνευματικής καλλιεργείας και από Παρασκευή σε Παρασκευή ένα θἐμα από το Συναξάρι των Αγίων μας.
______Εάν όμως τρέξουν σοβαρά ζητήματα σε βάρος της Μητρός Εκκλησίας ή της Πατρίδος μας, τότε θα πιάσουμε και πάλι το καρυοφύλλι στα χέρια μας. Πάντως από καιρού εις καιρόν θα ρίχνουμε και καμμιά ντουφεκιά, ἐτσι για να μη .......ξεχνιώμαστε!
+ Ο Κ και Αι Α

http://mkka.blogspot.com/2011/03/blog-post_07.

Δεν υπάρχουν σχόλια: