Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη για το περιβάλλονοικολογική ευαισθησία κατα την Πατριαρχικήν Γνώμην και Άποψιν!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Δ΄ Λουκά! (Του σπο...

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Δ΄ Λουκά! (Του σπο... : “ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. ”  (Λουκ. η, 5...