Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη για το περιβάλλονοικολογική ευαισθησία κατα την Πατριαρχικήν Γνώμην και Άποψιν!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Ι' Ματθαίου! Υπό τ...

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Ι' Ματθαίου! Υπό τ... : Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Ι' Ματθαίου! Υπό του Πανο...