Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Ερημώδης τόπος...

  Έλευσις Ανθρώπων
   Ρηγματώδης χώρος
   Ηλεκτρισμένη "ατμοσφαίρα"
   Μωϋσής ο Θεόπτης
   Ώδε εαν ήτο
   Δεν θα συνεφών-ει (ή η)
   Ήθους του ανυπάρκτου
   Σωτηρίαν εκκλ. "σώματος" να υπόσχεται!!!

   Τρωκτικόν υπάρχων,
   Ολόγιομο παθών αλλοτροίων,
   "Πἁράσχου" δε ημίν μετάνοιαν.
   Όμβριμον θείων χαρίτων.
   Σωτηρίαν θεοδώρητον, Χριστέ μου."αφιέρωμενο" στα ιερο-γραφειακά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

καλή και αγία Τεσσαρακοστή 2018

Ξεκινάει η περίοδος της αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής!περίοδος βαθύτατης μετάνοιας και επιστροφής εις το θέλημα του Θεού που με αγάπη περ...