Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΧΑΡΑ

Αδελφοί μου σας χαιρετίζουμε αναστασίμως…Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ Α Ν Ε Σ Τ Η!
Σας απευθύνουμε τον παιάνα τον Αναστάσιμο, είναι χαρά μας να επικοινωνούμε στον χρόνο τον άχρονο τον αναστάσιμο και εντός του γεγονότος του ιστορικού που πέμπει όλους μας στην μετα-ιστορία, μας οδηγεί στην εσχατολογική εμπειρία της Αναστάσεως!
Αλλά ποίος ημπορεί να περιγράψει καλύτερον την Ανάστασιν του Ιησού Χριστού από ενάν μάρτυρα της Αναστάσεως…αυτός είναι κάθε άγιος που φέρνει στο παρών την μαρτυρία του, όπως λέγει ο ηγαπημένος μαθητής του, άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος «θεόν ουδείς εώρακεν πώποτε, ο μονογενής θεός ο ών εις τον κόλπον του πατρός εκείνος εξηγήσατο 19και αυτή εστίν η μαρτυρία του ιωάννου»
http://www.ccel.org/ccel/bible/gntwh.John.1.html
(Είναι άτονο και μικρογράμματο το κείμενο διότι έτσι εγράφοντο τότε πολλοί κώδικες, διατηρήσαμε το κείμενο του διαδικτύου όπως το βρήκαμε).
Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος του οποίου την εμπειρία της αναστάσεως του ανθρώπου εντός της θεϊκής πραγματικότητος, μας μεταφέρει ο συνώνυμος του Θεολόγος και Ευαγγελιστής είναι μοναδικός μάρτυς του Αναστάντος προ της Αναστάσεως του…διότι είχε κατανοήσει αφού είχαν διανοιχθεί οι οφθαλμοί της καρδιάς του ότι ο Χριστός είναι ο «ισχυρότερος» του και ο οποίος και θα μαρτυρήσει δια τον Εαυτόν, δια την Αλήθειαν!
Ο Θεός πεθαίνει επί του Σταυρού «ίνα θεόν τον άνθρωπον απεργάσει», για να εργαστεί στην θέωση του ανθρώπου, να ανοίξει τους οφθαλμούς των καρδιών των πιστών οι οποίοι ενεργοποιούν την χάριν του Βαπτίσματος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του θείου Πνεύματος! Αν δεν ενεργοποιηθεί το βάπτισμα μας…αν δεν κατανοήσουμε το ότι είμαστε παιδιά του…α ν α σ τ η μ έ ν ο υ Θεανθρώπου…τότε μάλλον πρέπει να υπογράψουμε το δελτίο της από-Βάπτισης και να μην κοροϊδεύουμε τον Θεό και τον κόσμο ένυλο και άϋλο που μας περιβάλλει!
Να ζούμε την α ν ά σ τ α σ η μες τη χαρα του κόσμου και να ξυπνάνε μέσα μας παράδεισου χαρές!
Χριστός ο αναστάς μετα πάντων ημών, Αμήν.
Modern Father

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δεκαετία μνήμης Ιεροθέου Αρχιερέως

Δέκα μετά την προς Κύριον εκδημίαν του Μακαρίου και Πολυαγαπημένου Πατρός και Αοιδήμου Ποιμενάρχου κάποτε Μητροπολίτου Υδρας κυρού Ιεροθέο...