Τρίτη, 21 Ιουλίου 2009

σχίσμα κόλασις δια τον πιστόν χριστιανόν

Τίποτε δεν οργίζει τον Θεό όσο η δ ι α ί ρ ε σ η της Εκκλησίας` τίποτε δεν είναι χειρότερο από τη φιλονεικία και την διαμάχη και την διάσπαση της εκκλησίας και ο διαμερισμός σε πολλά κομμάτια του χιτώνα, αυτού που δεν τόλμησαν να τον ξεσκίσουν οι ληστές. Αυτή την αμαρτία δεν την ξεπλένει ούτε το α ί μ α του μ α ρ τ υ ρ ί ο υ, είπε.

(Ιερός Χρυσόστομος, Εις του τα πρώτα Πάσχα νηστεύοντας, Λόγος τρίτος, P.G. 48, 863)

Εφημέριος έτος 58 – τεύχος 5, σελ. 2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: