Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Ι΄ Λουκά! 09.12.20...

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Ι΄ Λουκά! 09.12.20...: Πανοσ. Αρχιμ. Ιεροθέου Λουμουσιώτη Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Ύδρας Σήμερα ακούσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί χριστιανοί, ένα αποστολικό ανάγνω...Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Ι΄ Λουκά! 09.12.2018. Από τον Πανοσ. Αρχιμ. Ιερόθεο Λουμουσιώτη

Πανοσ. Αρχιμ.
Ιεροθέου Λουμουσιώτη
Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Ύδρας

Σήμερα ακούσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί χριστιανοί, ένα αποστολικό ανάγνωσμα αφιερωμένο στην εορτή της Συλλήψεως της Θεοτόκου υπό της Αγίας Άννης και του δικαίου Ιωακείμ.

Μας μιλεί για τις δύο διαθήκες, την Παλαιά και την Καινή. Την σχέση με την οποία αναπτύσσονται και πορεύονται οι χριστιανοί ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους με αυτή την διδασκαλία που διδάσκει και τους κάνει να έχουν εφόδια ζωής αιωνίου ενώπιον των άλλων ανθρώπων.

"γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας. ἀλλ᾿ ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας."(Γαλ. δ, 22-23)

Είναι καταγεγραμμένο μας λέει στην προς Γαλάτας επιστολή του ο απόστολος των Εθνών Παύλος ότι ο Αβραάμ είχε δύο υιούς τον έναν υιό της Άγαρ ο οποίος γεννήθηκε σε πνευματική δουλεία και έναν υιό από την νόμιμη γυναίκα του την Σάρρα, ο οποίος γεννά στην ελευθερία και γεννιέται κατόπιν υποσχέσεως του Θεού. 


Αυτά είναι λέει ο απόστολος “αλληγορούμενα”, ο δούλος γιός του Αβράαμ ο τεχθείς από την Άγαρ είναι εκείνος που συμβολίζει την Παλαιά Διαθήκη που ναι μεν είναι ο νόμος, αλλά δεν κατάφερε να ελευθερώσει από την δουλειά του εχθρού διαβόλου το ανθρώπινο γένος των βροτών. Ενώ ο υιός της ελευθέρας που γεννάται στην ελευθερία συμβολίζει την Καινή Διαθήκη που μας αφήνει ελεύθερος να είμαστε τέκνα του Θεού δια της υποσχέσεως της σωτηρίας μας εν τω προσώπω Ιησού Χριστού.

Αυτή η πνευματική ελευθερία συναντάται μόνο δια του Ιησού Χριστού στα αληθινά τέκνα του Θεού. Αληθινά τέκνα του Θεού δεν μας κάνει η κληρονομιά μας περιουσίας πατρικής αλλά μας κάνει η ελευθερία των τέκνων του Θεού δια του Αγίου Βαπτίσματος.

Όλοι είμεθα τέκνα του Θεού αλλά δεν είμαστε ταυτόχρονα όλοι τέκνα του Χριστού και της ζωής και του κηρύγματος Του, αν δεν γίνουμε τέκνα φωτόμορφα της Εκκλησίας Του. είναι εύκολο συνάμα και δύσκολο να απελευθερωθούμε από την κατάρα του νόμου και να ενδυθούμε τα όπλα του φωτός που μας χορηγεί ο Χριστός μας. Θέλει να χρησιμοποιήσουμε την διαθήκη του σαν συμβόλαιο ζωής αιωνίου και να μην εγκλωβιστούμε μόνον σε όσα ξηρά και στυφά μπορούμε να τηρήσουμε γνωρίζοντας το γράμμα της Καινής διαθήκης. Δεν φθάνει να γνωρίζουμε αλλά είναι σημαντικό το να ζούμε όπως υποσχεθήκαμε στο βάπτισμα μας. Να πεθάνουμε συν Χριστώ ίνα και συζήσωμεν Αυτώ. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ό νόμος και η πιστή τήρηση του το πολύ πολύ να μας έκανε έναν καλό και νομοταγή πολίτη αλλά δεν θα μας έσωζε εν τω προσώπων Ιησού Χριστού.

Αν δεν αφήσουμε την υπόσχεση του Θεού προς τον άνθρωπο να γίνει το δικό μας κοινωνικό και προσωπικό συμβόλαιο στη σχέση μας με τον Θεό. Τότε απλά θα είμαστε τυπικοί και τυπολάτρες νεο-φαρισαίοι που δεν θα έχουμε ερείσματα στον Χριστό και την χάρη του αλλά στον Νόμο και τα παρελκόμενα του.

Τελικώς ο νόμος δεν μας δικαιώνει αλλά η πιστή μας σώζει και μας δικαιώνει ενώπιον του Θεού. Ας αφήσουμε την καρδιά μας όπως η Σάρρα παρόλη την ηλικία της εμπιστεύθηκε τις πνευματικές τις δυνάμεις που έκαναν την βιολογική της ύπαρξη με την χάρη του Θεού να καρπίσει. Ενώ η Άγαρ αν και μπόρεσε να καρπογονήσει δεν μπόρεσε να γεμίσει με ελπίδα και επαγγελία στην καθημερινότητα της. Η μία έμεινα να θυμίζει τα παλαιά και κεκανονισμένα και η δεύτερη μας θυμίζει τα αεί ζώντα και πάντα καινούργια που εισηγείται ο Χριστός δια της σαρκώσεως του και της σωτηρίας όλων μας. Ο νέος Ισαάκ είναι ο Ιησούς Χριστός και ο Ιησούς παρατυπώνεται στο παιδί του Θεού που έλαβε ο Αβραάμ δια της Σάρρας εξ επαγγελίας.

Εμείς ανήκουμε στους υιούς της Βασιλείας του Θεού, είμαστε τέκνα του Χριστού και συνοδίτες και συνοδοιπόροι στα τόσα βάσανα μαζί Του.

Δεν τελειώνει για εμάς η επαγγελία αφού ολοκληρώνεται στα έσχατα, άρα ακόμη όλη σαν κοινότητα εκκλησιαστική πορευόμαστε αινούντες και ευλογούντες τον Θεόν, για τα σωτηρία του Νέου Ισραήλ, στον οποίο ανήκει κάθε γένος και κάθε ανθρωπινο όν. κανεις δεν περισσεύει και κανείς δεν υστερεί για την Εκκλησία μας αρκεί να αγαπά και να εμπιστεύεται τον σιτοδότης της καλής θημωνίας που είναι ο Άρτος ο εκ του Ουρανού καταβάς, ο Σωτήρας και Λυτρωτής μας.

Ας είμεθα εκείνοι, οι οποίοι θα αγκαλιάσουμε τον Χριστό με την αγάπη της Σάρρας που είδε τον καρπό των προσευχών της και να μην εμπιστευόμαστε μόνο της χοϊκές δυνατότητες της Άγαρ γιατί απλά οδηγούν στην δουλεία. Η Καινή Διαθήκη δεν αντιστρατεύεται την Παλαιά αλά την ερμηνεύει Χριστολογικά και μας εισάγει και εμάς να γίνουμε παιδιά του Χριστού σε κάθε θλίψη, ανάγκη και στενοχωρία, τότε η ύπαρξη μας θα είναι χαρούμενη με χαρά Χριστού και γεμάτη λύπη επειδή πολλοί δεν νοιώθουν αυτή την ευλογία του βαπτίσματος μας εν Εκκλησία. Η χαρμολύπη, αδελφοί μου μας χαρακτηρίζει όλους τους ανθρώπους και δη τους αληθινά πιστούς χαρά για τον Χριστό και λύπη για τις αμαρτίες μας που μας κρατούν δεμένους με τον κόσμο τούτο. Μακάρι να ελευθερωθούμε ουσιαστικά στο όνομα του Χριστού μας, Αμήν!

απλούς και πένης ο άγιος Σπυρίδων.

Πολλά λείπουν από την σημερινή κοινωνία μας, ένα από αυτά είναι εκείνο που είχε ως χάρισμα ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος μας Σπυρίδων, ο επίσκοπος Τριμυθούντος, ο ταπεινός και πράος αλλά και θαυματουργός και αθόρυβος. Ο κάθε άγιος μας έχει το χάρισμα του, ο ιερός Σπυρίδων, ως επίσκοπος και πατέρας, ως οικογενειάρχης, ως καθημερινός άνθρωπος, ως φίλος και συνοδίτης των χριστιανών είναι δίπλα σε όλους τους χριστιανούς. Είναι δίπλα στους υιούς της βασιλείας του Θεού ο Άγιος μας και πως είναι δίπλα σε όλους μας; Έχει ένα μοναδικό χάρισμα που ίσως δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά και όλοι οι άγιοι μας δεν το είχαν, ο άγιος μας ήταν απλός και απλούστατος στην καθημερινή συναναστροφή, στην απλή διάθεση με την οποία προσέγγιζε τους αδελφούς του. Γι' αυτό τον ιερό Σπυρίδωνα τον αγαπάει πολύ ο πιστός λαός του Θεού, για την απλότητα του, την ευλογητή απλότητα που επλούτιζε την καρδιά του και τον έκανε να είναι πλησίον στον καθένα. 

εσύ που τον χρειάζεσαι ως πατέρα σαρκικό, εκεί είναι να σε κάνει να νοιώσεις οικεία με την παρουσία του. 

εσύ που τον χρειάζεσαι ως αδελφό πνευματικό, εκεί είναι ο άγιος να σου προσφέρει το χέρι του και να ζεσταίνει την καρδιά σου έχοντας έναν απλό και ταπεινό αδελφό δίπλα σου. 

εσύ που θες έναν δίκαιο κριτή που να σου λύσει τα νομικά σου αδιέξοδα και τις αδικίες που σε καταπνίγουν, εκεί είναι να σου θυμίσει ότι Δίκαιος Κριτής είναι Ένας, ο Κύριος, άρα, εκείνος θα είναι εκεί να σου το θυμίζει αλλά και να σου λέει ότι με απλότητα μπορείς να λύσεις τα θέματα που σε κατατρύχουν και σε καταπληγώνουν. 

εσύ που θες έναν οικονομικό αναλυτή για να σε βοηθήσει στα επίγεια, ο ταπεινός άγιος σου θυμίζει ότι όταν ξεχνάμε να τακτοποιήσουμε τα οικονομικά μας αυτά μας συνοδεύουν στις εν γένει μελλοντικές δυσκολίες, άρα πηγαίνει στον τάφο και μιλά στη νεκρή κόρη του και αυτή του θυμίζει που είχε κρύψει κάτι που ήταν ξένο και ο άγιος το επέστρεψε εκεί που ανήκε, βρήκε λύση στο πρόβλημα και ταυτόχρονα εκείνος είναι που δεν ασχολείται με τα επίγεια και υλικά αγαθά. 

Ο απλούς και ταπεινός όσιος Σπυρίδων είναι ένας επίσκοπος που δεν επισκοπεύει απλά, αλλά διακονεί, που δεν θέλει θρόνους και μεγαλεία, αλλά ψάχνει για να βρει τρόπο να θυσιάσει τον εαυτό του. είναι το χέρι του Θεού που απλώνεται για να εγγίσουν οι άνθρωποι τον Χριστό. Ζει τον Χριστό και αυτόν με πολλή απλότητα προσφέρει σε εμάς που δεν είμεθα απλοί, που δεν ψάχνουμε να βρούμε απλότητα και ταπεινότητα αλλά μέσα για αυτοπροβολή και μέσα για να ανέλθουμε ψηλά και να κατακτήσουμε μεγάλες θέσεις. 

Τελικά, όμως δεν είναι τίποτα από αυτά που μας κάνει χαρούμενους και μας κάνει να έχουμε την χάρη του Θεού δρώσα και ζώσα εν ημίν, μέσα μας, δεν έχουμε απλή και ταπεινή σκέψη και απλή και ταπεινή προσέγγιση προς όλους και όλα τα πράγματα που μας εγγίζουν. 

Η απλότητα του αγίου μας διδάσκει να είμεθα απλοί και απαλοί προς τους αδελφούς και οικείους αλλά και προς τους εχθρούς μας. αν δεν αγαπήσω τους πάντες δεν θα αποκτήσω απλότητα στην καθημερινότητα μου αλλά και στα πιο σύνθετα που μας περιβάλλουν. 

Ο άγιος Σπυρίδων μας φωνάζει, γίνετε απλοί για να χαρίσετε στους εαυτούς σας χαρά πνευματική και έτοιμη διάθεση να συνεργασθείτε με τον καθένα, μην απορρίπτετε κανέναν πριν δοκιμάσετε την σχέση του μαζί του. Αφεθείτε να ζήσετε κοντά στους άλλους και μην κρίνετε, πριν γνωρίσετε και αν γνωρίσετε, μην κρίνετε, αλλά διακρίνατε, τι θέλετε να βρείτε πίσω από την κάθε κίνηση του κάθε αδελφού ή φίλου αλλά και όποιου είναι λιγάκι μακρυά μας. 

Απλότητα μέσα από την ταπεινή μορφή του αγίου Σπυρίδωνος, ας απολαύσουμε πλούσια και ταπεινά μέσα από την απλούστατη καρδιά του. Γένοιτο.

Ι Xρυσοστόμου τομος 2ος ομιλια Δ εις την Γενεσιν μέρος εβδομο


Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2018

ΧρΙσΤοΥγΕνΝα ή χΡιΣτΟύΓεΝνΑ;ΧρΙσΤοΥγΕνΝα ή χΡιΣτΟύΓεΝνΑ;

(διάλεξε εσύ και αντιστοίχισε τους στίχους)
Χρόνια δίσεκτα
Ρεύση σπέρματος
Ίαμα ανθρώπινο
Σωματική επαφή
Τώρα ήλθε
Ούτε υπήρχε
Υπέροχος σχετικά
Γάμου αμύητος
Εύμορφος γαιώδης
Νεάνις παγκαλίς
"Νεογενής" Θεός
Ανύμφευτος Νύμφη


εξ ουρανού.
η Παναγία μας!

+π.Ιερόθεος,
ξημερώνοντας η 3η Δεκεμβριου του 2018

Αφιέρωμα στον Μητροπολίτη Χίου Παντελεήμονα Φωστίνη


Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Ι΄ Λουκά! 09.12.20...

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Ι΄ Λουκά! 09.12.20... : Πανοσ. Αρχιμ. Ιεροθέου Λουμουσιώτη Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Ύδρας ...