Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Πρόγραμμα Μεγάλης Εβδομάδος δια την ενορίαν των Φούρνων Πάσχα 2019


Κυριακή των Βαϊων, 21η Απριλίου ε.ε., όρθρος και θεια Λειτουργία εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων εις τας 7 π.μ. και ευλογησις των Βαϊων.
Το εσπέρας Ακολουθία του Νυμφίου εις τας 19.00 εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

Μεγάλη Δευτέρα, 22α Απριλίου ε.ε. 
Το εσπέρας Ακολουθία του Νυμφίου εις τας 19.00 εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

Μεγάλη Τρίτη, 23η Απριλίου ε.ε., 
Το εσπέρας Ακολουθία του Νυμφίου εις τας 19.00 εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

Μεγάλη Τετάρτη, 24η Απριλίου ε.ε., 
Το εσπέρας Ακολουθία του Αγίου Ελαίου (ιερό μυστήριο) εις τας 19.00 εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

Μεγάλη Πέμπτη, 25η Απριλίου ε.ε., Εσπερινός και θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου εις τας 8.00 π.μ. εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.
Το εσπέρας Ακολουθία των Αγίων Παθών εις τας 19.30 εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

Μεγάλη Παρασκευή, 26η Απριλίου ε.ε., Μεγ. Ώρες και Εσπερινός Αποκαθηλώσεως εις τας 9 π.μ..
Το εσπέρας ακολουθία του επιταφίου εις τας 19.00 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

Μεγάλο Σάββατο, 27η Απριλίου ε.ε., Εσπερινός και θεία Λειτουργία μεγάλου Βασιλείου εις τας 8.30 π.μ. εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.
Το βράδυ εις τας 23.00 ακολουθία Αναστάσεως, όρθρος και αναστάσιμη πανηγυρική θεία Λειτουργία εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.

καλή Ανάσταση!

Πρόγραμμα Μεγάλης Εβδομάδος δια την ενορίαν του Λουκαϊτίου Πάσχα 2019

Σαββάτο του Λαζάρου, 20η Απριλίου ε.ε., όρθρος και θεία Λειτουργία εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου εις τας 7.30 δια να εξάγω και μια Προηγιασμένη για να κοινωνησουν εν όψει του Πάσχα οι πιστοί του χωρίου τούτου.


Κυριακή των Βαϊων, 21η Απριλίου ε.ε., 
Το εσπέρας Ακολουθία του Νυμφίου εις τας 17.30 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου..


Μεγάλη Δευτέρα, 22α Απριλίου ε.ε. 
Το εσπέρας Ακολουθία του Νυμφίου εις τας 17.30 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.


Μεγάλη Τρίτη, 23η Απριλίου ε.ε., 
Το εσπέρας Ακολουθία του Νυμφίου εις τας 17.30 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.


Μεγάλη Τετάρτη, 24η Απριλίου ε.ε., Προηγιασμένα Δώρα εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου εις τας 7.30 π.μ..
Το εσπέρας Ακολουθία του Αγίου Ελαίου (ιερό μυστήριο) εις τας 17.30.


Μεγάλη Πέμπτη, 25η Απριλίου ε.ε.
Το εσπέρας Ακολουθία των Αγίων Παθών εις τας 17.30 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.


Μεγάλη Παρασκευή, 26η Απριλίου ε.ε., 
Το εσπέρας ακολουθία του επιταφίου εις τας 22.15 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.


Μεγάλο Σάββατο, 27η Απριλίου ε.ε.
Το βράδυ εις τας 21.45 ακολουθία Αναστάσεως εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.


Καλή Ανάσταση!

Πρόγραμμα Μεγάλης Εβδομάδος 2019 για το Λουκαϊτι,τους Φούρνους, την Ερμιόνη, την Κοιλάδα και το Κρανίδι Ερμιονίδος

Σαββάτο του Λαζάρου, 20η Απριλίου ε.ε., όρθρος και θεία Λειτουργία εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου εις τας 7.30 δια να εξάγω και μια Προηγιασμένη για να κοινωνησουν εν όψει του Πάσχα οι πιστοί του χωρίου τούτου.


Κυριακή των Βαϊων, 21η Απριλίου ε.ε., όρθρος και θεια Λειτουργία εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων εις τας 7 π.μ. και ευλογησις των Βαϊων.
Το εσπέρας Ακολουθία του Νυμφίου εις τας 17.30 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου και εις τας 19.00 εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.


Μεγάλη Δευτέρα, 22α Απριλίου ε.ε. Προηγιασμένα Δώρα εις ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ερμιόνης.
Το εσπέρας Ακολουθία του Νυμφίου εις τας 17.30 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου και εις τας 19.00 εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.


Μεγάλη Τρίτη, 23η Απριλίου ε.ε., Προηγιασμένα Δώρα εις τον ι.Ν.Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κοιλάδος.
Το εσπέρας Ακολουθία του Νυμφίου εις τας 17.30 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου και εις τας 19.00 εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.


Μεγάλη Τετάρτη, 24η Απριλίου ε.ε., Προηγιασμένα Δώρα εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου εις τας 7.30 π.μ..
Το εσπέρας Ακολουθία του Αγίου Ελαίου (ιερό μυστήριο) εις τας 17.30 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου και εις τας 19.00 εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.


Μεγάλη Πέμπτη, 25η Απριλίου ε.ε., Εσπερινός και θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου εις τας 8.00 π.μ. εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.
Το εσπέρας Ακολουθία των Αγίων Παθών εις τας 17.30 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου και εις τας 19.30 εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.


Μεγάλη Παρασκευή, 26η Απριλίου ε.ε., Μεγ. Ώρες και Εσπερινός Αποκαθηλώσεως εις τας 9 π.μ..
Το εσπέρας ακολουθία του επιταφίου εις τας 19.00 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων και εις τας 22.15 εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου.


Μεγάλο Σάββατο, 27η Απριλίου ε.ε., Εσπερινός και θεία Λειτουργία μεγάλου Βασιλείου εις τας 8.30 π.μ. εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.
Το βράδυ εις τας 21.45 ακολουθία Αναστάσεως εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου και εν συνεχεία 23.00 ακολουθία Αναστάσεως, όρθρος και αναστάσιμη πανηγυρική θεία Λειτουργία εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων.


Κυριακή του Πάσχα, 28η Απριλίου ε.ε., Εσπερινός της Αγάπης εις τον εορτάζοντα Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου Κρανιδίου εις τας 18.00.


Δευτέρα του Πάσχα, 29η Απριλίου ε.ε., όρθρος και παν. θεία Λειτουργία εις τον ως άνω ιερόν Ναόν.

Eρμηνεία του κατά Ματθαίον ευαγγελίου 2019 νο 25 κεφ.θ,19 κόρη ΙΑΕΙΡΟΥ,αιμοροουσα&Εορτ.ΚΥΡ.Σαρακοστη


Σάββατο, 13 Απριλίου 2019

ομορφές στιγμές του παρελθόντος...
Ενοριακά Δρώμενα Κοιλάδας: Κήρυγμα στον πρώτο κατανυκτικό εσπερινό 2019 στον ...

Ενοριακά Δρώμενα Κοιλάδας: Κήρυγμα στον πρώτο κατανυκτικό εσπερινό 2019 στον ...: Κήρυγμα στον πρώτο κατανυκτικό εσπερινό Κυριακή 10 Μαρτίου 2019  στον ιερό ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κοιλάδα από τον Ιεροκήρυκα της...

Μάνα μου και Παναγιά

Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα αγαπητοί μου αδελφοί χριστιανοί, απο το ναλες "ε υ χ α ρ ι σ τ ώ" στον ευεργέτη σου. να δείχνεις την ευγνομωσύνη σου και την ευχαριστια σου με λόγια και με έργα σε εκείνον που σε βοήθησε στη δύσκολη στιγμή και σου συμπαραστάθηκε στις δυσκολίες και ήταν μαζί στις χαρές και στα όμορφα τα οποία πέρασες, ω άνθρωπε! 
Δεν υπάρχει χαρά, δεν υπάρχει δυσκολία, δεν υπάρχει ταλαιπωρία, δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει πρόβλημα το οποίο να έχουμε και να μην απευθυνόμαστε στην Μητέρα του Θεού.
Στη Μάνα, στα δύσκολα φωνάζουμε Μάνα και Μητέρα όπως φωνάζουμε Π α ν α γ ι ά.
Παναγιά μου, Μητέρα μου, ξέρουμε ότι δεν είναι η μητέρα μας η άμεση αλλα επειδή ειναι μητέρα του Ιησού Χριστου είναι και μητέρα του καθενός απο εμάς. Έρχεται και συνεπικουρεί στα προβλήματα μας. Έρχεται και γίνεται η Ιατρός των πόνων μας. Έρχεται και γίνεται η Παναγιά η "Παρηγορήτρα" που παρηγορεί. Έρχεται και γίνεται η Παναγιά η "Ελευθερώτρια" που ελευθερώνει. Έρχεται και γίνεται η Κυρία η "Οδηγήτρια" που μας οδηγεί στον Ιησού Χριστό. Είναι η μάνα μας η "Ευαγγελίστρια" που της ψάλλαμε αυτούς τους όμορφους ύμνους και τα θαυμάσια και ποιητικά χαίρε! Και είναι και στο κέντρο του Ναού μας απόψε το αντίγραφο της Παναγίας του "Άξιον Εστί", της Παναγιάς του Αγίου Όρου, είναι η ιερά εικόνα που βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Όρους, τις Καρυές, στο ιστορικό Πρωτάτο!
  Δεν υπάρχει κάτι που να μπορούμε να πούμε για τους ανθρώπους που μας ευεργέτησαν που να μην ταιριάζει σε πολλαπλάσιο βαθμό στην Μητέρα του Χριστού...2,44 sec

Πρόγραμμα Μεγάλης Εβδομάδος δια την ενορίαν των Φούρνων Πάσχα 2019

Κυριακή των Βαϊων, 21η Απριλίου ε.ε., όρθρος και θεια Λειτουργία εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων εις τας 7 π.μ. και ευλογησις των...