Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2008

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΘΛΙΒΕΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ!

http://www.youtube.com/watch?v=zep2GZrALTI&feature=related

ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ ΤΡΑΓΙΚΟΤΑΤΟ ΝΑ ΘΡΗΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΤΟΣΟ ΘΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΑΧΟΡΤΑΓΗ ΚΑΤΑΒΡΟΧΘΙΖΕΙ ΑΘΩΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΟΧΟΥΣ ΜΑΖΙ…ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΜΑΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΧΙΖΟΥΜΕ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΝΤΕΣ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ…ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΛΥΠΗΘΕΙΤΕ ΤΑ ΝΕΙΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗ ΠΡΙΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΕΝΑΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ…ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ!
ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ!
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΣΑΣ!
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ…!
ΜΗΝ Ο Δ Η Γ Ε Ι Τ Ε ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛ!
ΣΩΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΣΑΣ!
Modern Father

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2008

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΕΣ ΤΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ?

«α δ ε η τ ο ί μ α σ α ς τ ί ν ι έ σ τ α ι;»
Αγαπητοί μου φίλοι, αυτή είναι η ερώτηση και τοποθέτηση του Θεού επί του θέματος του πλούτου και της πολυκτημοσύνης…ο Κύριος ρωτά τον πλούσιο, του τότε και του σήμερα και τον καθένα που συνάσει παραπάνω από τα απαραίτητα…σε εκείνους που συνάζουν χωρίς να τα χρειάζονται, χωρίς να τα έχουν ανάγκη!
Ο Χριστός μας ρωτά αυτά που ετοίμασες, ποίου είναι? Τώρα που εσύ θα εξέλθεις από την φθαρτότητα και θα εισέλθεις στην αιωνιότητα!
Ετοίμασες πράγματα στη γη και για τη γη, αντικείμενα, χώρους και αγαθά παραπάνω από τις υλικές ανάγκες σου και θα φύγεις, θα πεθάνεις και θα αναχωρήσεις χωρίς να έχεις κάποιον στη γη να σε θυμάται για την καλωσύνη σου, να σε θυμάται για την ευσπλαχνία σου, για την αγαθότητα και την αμνησικακία προς πάντες…μα άφησες ξοπίσω σου μαρτυρίες του ότι είχες δεθεί με τη γη…είχες δεθεί με τα πλούτη και τα επίγεια αγαθά!
Άφησες αποδείξεις πλεονεξίας αφού έδειξες ότι ήσουν αχόρταγος…γκρέμισες τις ήδη υπάρχουσες αποθήκες και έκτισες μεγαλύτερες για να συνάξεις αυτά που έπρεπε να μοιράσεις στους πτωχούς…το ότι δεν χωρούσαν οι αποθήκες σήμαινε ότι αυτά ανήκαν στους φτωχούς έπρεπε να δοθούν τα παραπάνω στους φτωχούς, σε όσους τα χρειάζονταν, σε όσους τα στερούνταν με τη δική σου συγκέντρωση!
Αυτά που έλεγε ο Θεός στον πλούσιο τα λέει και σε εμάς σήμερα κληρικούς και λαϊκούς…η συγκέντρωση πλούτου και αγαθών είναι μια δήλωση αθεΐας εν τοις πράγμασιν! Είτε το θέλουμε είτε όχι…το αν είμαστε παιδιά του Θεού ή εχθροί του Θεού θα φανεί στην καθημερινότητα μας…αποταμιεύσατε εκτός των απαραιτήτων στα χέρια των πτωχών!
Ας κάνουμε την αυτοκριτική μας και ο Θεός όταν εργαζώμεθα φιλοτίμως παραδεχόμενοι το που σφάλλαμε δέχεται τη μετάνοια μας και τα έργα μας προς επίρρωση των λαθών και αβλεπτημάτων μας!
Modern Father

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2008

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ!


Ονόματα νεκρών Πολυτεχνείου
Βαρύς υπήρξεν ο φόρος του αίματος εις νεκρούς και τραυματίας ο καταβληθείς δια την καταστολήν δια την καταστολήν της εξεγέρσεως του Πολυτεχνείου. Και των μεν τραυματιών τον αριθμόν, ήγγισε, μετά βεβαιότητας μάλλον, η έρευνα.....
Προς Τον κ. Προϊστάμενον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών
ΘΕΜΑ: «Υποβολή φακέλλου ενεργηθείσης προκαταρκτικής εξετάσεως».
Δια της υπ' αριθμ. 1868 / 5-9-1974 παραγγελίας υμών έλαβον την εντολήν όπως ενεργήσω προκαταρκτικήν εξέτασιν προς διακρίβωσιν τυχόν τελέσεως, αξιοποίνων πράξεων εξ αφορμής των περί το Πολυτεχνείον γνωστών αιματηρών εκδηλώσεων του Νοεμβρίου 1973. Επιληφθείς ούτω της ερεύνης εξήτασα πλήθος μαρτύρων, συνέλεξα έγγραφα, ενήργησα αυτοψίας και αλλάς έρευνας, ήκουσα μαγνητοταινίας και παρηκολούθησα την προβολήν κινηματογραφικών ταινιών, ληφθεισών κατά τας ερευνωμένας εκδηλώσεις. Υποβάλλων ήδη υμίν τον σχηματισθέντα ογκώδη φάκελλον αναφέρω τα ακόλουθα επί των εκ της ερεύνης ταύτης διαπιστωθέντων:
.............. απόσπασμα....
II. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
Α. ΝΕΚΡΟΙ:
Βαρύς υπήρξεν ο φόρος του αίματος εις νεκρούς και τραυματίας ο καταβληθείς δια την καταστολήν δια την καταστολήν της εξεγέρσεως του Πολυτεχνείου. Και των μεν τραυματιών τον αριθμόν, ήγγισε, μετά βεβαιότητας μάλλον, η έρευνα. Ανεξιχνίαστος, όμως, παραμένει εισέτι ο ακριβής αριθμός των νεκρών. Σύντονοι κατεβλήθησαν προς την κατεύθυσιν ταύτην προοπάθειαι και πέραν των αμέσως η εμμέσως περιερχομένων εις γνώσιν μου έκκλησις δια του Τύπου δημοσία διετυπώθη, όπως καταγγελθώσιν ή αναφερθώσι περιπτώσεις θανάτων ή και εξαφανίσεων ατόμων συνεπεία των γεγονότων του Πολυτεχνείου. Και είναι αληθές ότι ουδέν περιοτατικόν κατηγγέλθη. Δεν αντλείται, όμως εντεύθεν απόδειξις περί ανυπαρξίας τοιούτων. Διότι κατά τη διαδρομήν της ερεύνης εβεβαιώθησαν ή και απλώς επιθανολογήθησαν περιστατικά εδραιούντα παρ' εμοί την πεποίθησιν ότι οι νεκροί εκ των γεγονότων του Πολυτεχνείου υπήρξαν περισσότεροι των επισήμως ανακοινωθέντων. Δι' ο και κατανοώ τα ελατήρια της σιωπής των παθόντων.
Περί πάντων τούτων, όμως, αναλυτικώτερον, ως ακολούθως, αφού προηγουμένως τονισθεί ότι ουδείς απολύτως εκ των σπουδαστών του Πολυτεχνείου εφονεύθη κατά το ανωτέρω τριήμερον (οράτε υπ' αριθμ. 33437 /11.10.74 έγγραφον της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου προς υμάς).
α) Επισήμως ανακοινωθέντες νεκροί είναι οι ακόλουθοι:
1. Διομήδης Ιωάννου Κομνηνός, ετών 17, μαθητής. Εφονεύθη έξωθιτου Πολυτεχνείου περί ώρα 22.15' της 16.11.73. Βασίμως πιθανολογείται ότι δράστης του φόνου τούτου είναι ο προεκτεθείς Συνταγματάρχης.
2. Βασίλειος Παναγιώτου Φαμέλλος, ετών 26. Εφονεύθη εγγύς του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως περί ώρα 22.30' της 16.11.73, βληθείς προφανώς υπό τίνος των εκ του υπουργείου πυροβολούντων.
3. Toril Engelend, σπουδάστρια, Νορβηγίς. Εφονεύθη εις την πλατείαν Αιγύπτου περί ώρα 23.30'της 16.11.1973 παρ' αγνώστου δράστου.
4. Γεώργιος Ανδρέου Σαμούρης, σπουδαστής, ετών 22. Εφονεύθη υπ' αγνώστου εις άγνωστον σημείον εξ επαφής περί το μεσονύκτιον της 16.11.1973 και το πτώμα του μετεφέρθη και απερρίφθη εις την διασταύρωσιν των οδών Καλλιδρομίου και Ζωσιμάδων (Κατάθεσις υπ' αριθμ. 137).
5. Αλέξανδρος Ευστρατίου Σπαρτίδης, ετών 16, μαθητής. Εφονεύθη επί της οδού Κότσικα (παρόδου Πατησίων) την 10.20 ώραν της 17.11.1973, βληθείς υπό στρατιωτών εκ του κτιρίου του ΟΤΕ.
6. Μάρκος Δημητρίου Καραμάνης, ετών 23. Εφονεύθη ευρισκόμενος εις την επί της οδού Πατησίων και Αιγύπτου 1 πολυκατοικίαν την 10.30 ώραν της 17.11.1973, βληθείς ομοίως υπό στρατιωτών εκ του κτιρίου του ΟΤΕ.
7. Βασίλειος Καράκας, Τούρκος υπήκοος, ετών 43. Εφονεύθη εις την πλατείαν Αιγύπτου περί ώραν 13.00' της 17.11.1973, βληθείς εκ διερχομένου άρματος μάχης.
8. Δημήτριος Θεοφ. Θεοδώρας, ετών 6. Εφονεύθη επί της οδού Ορεινής Ταξιαρχίας Ζωγράφου περί ώραν 13.30 της 17.11.1973, βληθείς υπό στρατιώτου ευρισκομένου έμπροσθεν του Ναού του Αγίου Θεράποντος.
9. Βασιλική Φωτίου Μπεκιάρη, ετών 17. Εφονεύθη ευρισκομένη εις την ταράτσα της επί της οδού Μεταγένους 8 - Νέος Κόσμος οικίας της περί ώρα 12.30' της 17.11.1973, δεχθείσα εις την κεφαλήν της βλήμα αδέσποτον άρματος.
10. Γεώργιος Αλεξάνδρου Γεριτσίδης, ετών 48, εφοριακός υπάλληλος. Εφονεύθη ευρισκόμενος εν Ν. Λιοσίοις προς εκτέλεσιν υπηρεσίας περί ώραν 12.15' της 17.11.1973 δεχθείς ομοίως βλήμα αδέσποτον άρματος μάχης εις την κεφαλήν.
11. Νικόλαος Πέτρου Μαρκουλής, ετών 25. Εφονεύθη παρά την πλατείαν Βάθης περί ώραν 11.00'της 17.11.1973, βληθείς εκ διερχομένου άρματος μάχης.
12. Στυλιανός Αγαμ. Καραγεώργης, ετών 19, εργάτης. Ετραυματίσθη θανασίμως επί της οδού Πατησίων, έμπροσθεν του κινηματογράφου ΕΛΛΗΝΙΣ, περί ώρα 10.00'της 17.11.1973, βληθείς εκ διερχομένου άρματος και απεβίωσεν εις το ΚΑΤ την 30.11.1973.
13. Ανδρέας Στεργίου Κουμπος, ετών 63. Ετραυματίσθη σοβαρώς διερχόμενος την οδό Καποδιστρίου περί ώρα 14.00' της 18.11.1973, βληθείς εκ διερχομένου άρματος και απεβίωσε την 30.1.1974.
14. Μιχαήλ Δημήτριου Μυρογιάννης, ετών 20. Εφονεύθη εις την διασταύρωσιν των οδών Πατησίων και Στουρνάρα περί ώραν 13.30' της 18.11.73, βληθείς δια περιστρόφου εις την κεφαλήν και
15. Κυριάκος Δημητρίου Παντελάκης, ετών 45, δικηγόρος. Ετραυματίσθη σοβαρώς επί της οδού Γλάδστωνος περί ώραν 12.40' της 18.11.1973, βληθείς εκ διερχομένου επί της οδού Πατησίων άρματος και απεβίωσεν την 18.12.1973.
β) Νεκροί πλήρως βεβαιωθέντες:
1. Σπύρος Κοντομάρης, δικηγόρος. Απεβίωσεν τας απογευματινός ώρας της 16.11.73 ευρισκόμενος επί της οδού Γεωργίου Σταύρου, συνέπεια θανατηφόρου επενέργειας των ριπτομένων υπό της αστυνομίας αερίων (κατάθ. υπ' αριθμ. 93).
2. Αικατερίνη Αργυροπούλου, ετών 75. Ετραυματίσθη σοβαρώς ενώ ευρίσκετο εις την εν Αγ. Αναργύροις οικίαν της περί ώραν 11.00' της 17.11.1973, δεχθείσα αδέσποτον βλήμα άρματος και απεβίωσεν κατά μήνα Μάιον 1974 και
3. Δημήτριος Παπαϊωάννου, ετών 60, ιδιωτικός υπάλληλος. Απεβίωσεν την μεσημβρίαν της 17.11.1973 εκ προσφάτου εμφράγματος του μυοκαρδίου κατά την ιατροδικαστικήν έκθεσιν σοβαρώς όμως, υπό της συζύγου του αμφισβητούμενης και υποστηριζούοης ότι ο σύζυγος της απεβίωσεν είτε βληθείς δι' όπλου, είτε υποστάς συγκοπήν εκ των ριπτομένων αερίων, καταθεσάσης δε ότι μόνον εις το Νεκροταφείον της επετράπη να πλησιάσει απλώς και να ατενίσει το πρόσωπον του νεκρού συζύγου της.
γ) Νεκροί βασίμως προκύπτοντες:
1. Ο ιατρός - χειρουργός Γεώργιος Γρηγοριάδης, μετά λόγου γνώσεως καταθέτει ότι ο ίδιος προσωπικώς αντελήφθη και διεπίστωσεν ιατρικώς τον θάνατον (2) δύο αγνώστων νέων, πληγέντων: Του μεν ενός εις την πλατείαν Βικτωρίας περί ώραν 11.00' της 17.11.1973 δια βλήματος περιστρόφου υπό Ανθυπασπιστού της Χωροφυλακής ριφθέντος, του δε ετέρου εις την οδόν Γ Σεπτεμβρίου περί ώραν 12.00' της 18.11.1973 δια βλήματος διερχομένου άρματος (κατάθ. υπ' αριθμ. 25).
2. Η μάρτυς Παναγ. Παπακυριακού καταθέτει περί θανάσιμου τραυματισμού μικράς κορασίδος, ηλικίας 9 περίπου ετών, εις την γωνίαν των οδών Πατησίων και Κλωναρίδου περί ώραν 14.00 της 17.1.1.1973 εκ βλημάτων διερχομένου άρματος, εξ ων και η ιδία ετραυματίσθη βαρύτατα (κατάθ. υπ' αριθμ. 168).
3. Ο φοιτητής Λεωνίδας Ανωμερίτης, καταθέτει περί θανάσιμου τραυματισμού νεαράς μαθήτριας, εντός του χώρου του Πολυτεχνείου ευρισκόμενης, περί ώρα 11.45' της 16.11.1973, δια βλήματος ριφθέντος εκ του εκτός του Πολυτεχνείου χώρου (κατάθ. υπ. αριθμ. 32).
4. Ο Φαρμακοποιός Αλέξανδρος Παναγόπουλος καταθέτει ότι, ότε προ του μεσονυχτίου της Παρασκευής 16.11.1973, επεσκέφθη μετά της συζύγου του το Πολυτεχνείον προς παροχήν υπηρεσιών εις τους τραυματίας και εισήλθεν εις το αυτόθι υπάρχον πρόχειρον ιατρείον, ιδίοις όμμασιν αντελήφθη την ύπαρξιν (3) τριών νεκρών και μιας γυναικός θανασίμως τραυματισθείσης, τα τραύματα των οποίων σαφώς περιγράφει. Προσθέτει δε ότι εκ μελών της Συντονιστικής Επιτροπής Φοιτητών έλαβε την πληροφορίαν ότι είχαν και οκτώ (8) εισέτι νεκρούς, τα πτώματα των οποίων είχον τοποθετηθεί και εφυλάσσοντο εις παρακείμενον χώρον ίνα μη υποπέσουν εις αντίληψιν των σπουδαστών και προκληθή πανικός (κατάθ. υπ' αριθμ. 245).
5. Περί των ανωτέρω νεκρών σαφώς καταθέτουν και σπουδασταί, μέλη της Συντονιοτικής Επιτροπής, οι οποίοι και περιγράφουν με ενάργειαν τα τραύματα τα οποία έκαστος των νεκρών συναδέλφων των έφερεν (Οράτε καταθέσεις υπ' αριθμ. 41,45 και 217). Και ναι μεν ο εις εκ των ανωτέρω μαρτύρων (217) καταθέτει και περί τα είκοσι δύο (22) πτωμάτων, άτινα ο ίδιος ούτος προσωπικώς αντελήφθη, περιστατικόν όπερ δεν επεβεβαιώθη, πλην σοβαροί διάτην αλήθειαν των κατατιθεμένων προκύπτουν ενδείξεις εκ της προεκτεθείσης καταθέσεως Αλέξ. Παναγοπούλου, όστις και αναφέρει ότι αντελήφθη θάλαμον υπό του περιβόητου Πίμπα - πράκτορας της ΚΥΠ (κατάθ. υπ' αριθμ. 29 και 176 μετά μαγνητοταινίας) - φρουρούμενον, εις ον υπήρχον άνθρωποι δήθεν κοιμώμενοι, ων, όμως, η στάσις και η όλη εμφάνισις εις πολλάς τον ανωτέρω μάρτυρα ενέβαλεν υποψίας (οράτε κατάθεσιν). Ανακήπτει βεβαίως το ερώτημα τι εγένοντο οι νεκροί αυτοί και σοβαρά δια τους αντιλέγοντας αντλούνται εντεύθεν επιχειρήματα. Όμως προσφέρουν ίσως απάντησιν τα υπό των φυλάκων του νεκροθαλάμου του Ρυθμιστικού Κέντρου Αθηνών κατατιθέμενα. Ο μεν Νικ. Νίκας καταθέτει ότι κατά την διάρκειαν της υπηρεσίας του μέχρι της 23.00' ώρας της 16.11.1973 παρέλαβε και ετοποθέτησε εις τον νεκροθάλαμον επτά (7) πτώματα νέων ανδρών, ηλικίας 22-25 ετών, τα οποία δεν συνωδεύοντο από πιοτοποιητικόν θανάτου και κάρταν περί της ταυτότητος του νεκρού (κατάθ. υπ' αριθμ. 80).
Ο εκ του ανωτέρω παραλαβών ακολούθως υπηρεσίαν Ιωάννης Μάρας, καταθέτει ότι από της 23.00' ώρας της 16.11.1973 μέχρι 7.00' της 17.11.1973 παρέλαβεν και ετοποθέτησεν εις τον νεκροθάλαμον επτά (7) πτώματα, νέων ομοίως ανδρών, ηλικίας 20-35 ετών, έκτων οποίων τα τέσσερα (4) ήταν αγνώστου ταυτότητος (κατάθ. υπ' αριθμ. 89). Και ούτω κατά την τραγικήν εκείνην νύχτα των γεγονότων, 16 προς 17 Νοεμβρίου 1973, ένδεκα (11) πτώματα αγνώστων νέων διακομίζονται εις το Ρυθμιστικόν Κέντρον Αθηνών, άτινα, όμως, πλην ενός (κατά τα επίσημα στοιχεία του Νοσοκομείου) ουδαμού εμφανίζονται, ούτε καταχωρίζονται! Και η ανυπαρξία επισήμων στοιχείων εν τω Νοσοκομείω δεν αποδεικνύει βεβαίως την ανυπαρξίαν πτωμάτων, διότι αι καταθέσεις είναι κατηγορηματικοί και σαφείς και πλήρως εκ της ερεύνης εβεβαιώθη ότι ουδεμία εγένετο επίσημος εγγραφή του πλήθους των εισαγομένων τότε τραυματιών εις το Γενικόν βιβλίον της πύλης. Μόνον οι αυτόθι ευρισκόμενοι αστυνομικοί εμερίμνων δια τα καθ' εαυτούς περί τούτου και τα υπ' αυτών συλλεγέντα στοιχεία, κατά το μάλλον ακριβή, μετά των εν συνεχεία εις τα βιβλία των κλινικών του Νοσοκομείου εγγραφών, προσέφεραν ημίν αποδείξεις περί του αριθμού των διακομισθέντων εις το Ρυθμιστικόν τραυματιών! Θα ήτο μάταιον επομένως να ερευνηθή περαιτέρω, μολονότι επεχειρήθη, τι εγένοντο οι νεκροί ούτοι! Επισημαίνομεν μόνον το πρόβλημα και τονίζομεν ότι τα υπό των ανωτέρω κατατιθέμενα πλήρως εναρμονίζονται προς τα υπό των σπουδαστών υποστηριζόμενα ως προς τον αριθμόν των δέκα (10) περίπου νεκρών.
6. Πλήρως εκ των εκτεθέντων εβεβαιώθη η εν ψυχρώ δολοφονία νέου ανδρός εις το Ρυθμιστικόν Κέντρον Αθηνών υπό των αυτόθι υπηρετούντων, κατά την τραγικήν αυτήν νύκτα, αστυνομικών (καταθέσεις υπ' αριθμ. 69, 70, 77, 79, 86 και 94), αλλά και δευτέρα τοιαύτη θανατώσεως τραυματίου συνεπεία ξυλοδαρμού, εις χείρας του ιατρού χειρουργού Λέων. Παπασταματίου (κατάθ. υπ' αριθμ. 86) αποβιώσαντος. Τι εγένοντο οι δύο (2) ούτοι νεκροί; Διότι είναι πλήρως βεβαιωμένον ότι ουδείς εξ αυτών ευρίσκεται εις τον κατάλογον των εξ (6) επισήμων νεκρών του Ρυθμιστικού, εξ ων μάλιστα μόνον εις (ο άγνωστος αρχικώς και γνωστός ακολούθως Βασ. Φαμέλλος) διεκομίσθη κατά τον επίμαχον χρόνον της νυκτός της 16ης προς 17ην Νεομβρίου 1973. Επίτασις της αγωνίας εκ του τιθεμένου προβλήματος! Δι' ο και ο προεκτεθείς ιατρός - χειρουργός, προσωπικώς παρακολουθήσας τα γεγονότα εις το Ρυθμιστικόν και εις την επιχείρηση/ σωτηρίας, συμμετασχών ειδικώς περί του αριθμού των εν τω Ρυθμιστικοί νεκρών εκ των γεγονότων του Πολυτεχνείου ερωτηθείς, καταθέτει ότι πρέπει ν' ανέρχωνται εις είκοσι (20) ή είκοσι πέντε (25) και αιτιολογεί διατί (Οράτε κατάθεσιν ομοίως και τας 47 και 98). Εκ των εκτεθέντων δήλον καθίσταται ότι εις τους καταλόγους των επισήμως ανακοινωθέντων δέκα πέντε (15) νεκρών και υπό της ερεύνης βεβαιωθέντων τριών (3) τοιούτων δέον να προστεθούν και έτεροι δέκα έξι (16) τουλάχιστον βασίμως προκύπτοντες, οίτινες, τονιστέον και πάλι, ουδεμίαν έχουν, ως προς την ταυτότητα, σχέσιν με τους επισήμως ανακοινωθέντος. Παραμένει βεβαίως πάντοτε το ερώτημα: Τι εγένοντο τα πτώματα των νεκρών τούτων και διατί οι οικείοι των εξακολουθητικώς σιωπούν; Δεν είναι εύκολος η απάντησις εις τον χαράσσοντα τας γραμμάς ταύτας. Είναι υποχρέωσις, όμως, η έναντι του προβλήματος θέσις και η κατανόησις των ανερμήνευτων ή αδυνάτων. (Οράτε σχετικώς κατάθεσιν Δημ. Πίμπα, υπ. αριθμ. 71).
δ) Νεκροί εκ διαδόσεων πιθανολογούμενοι:
Πολλά τω όντι περί μεγάλου αριθμού νεκρών διαδίδονται και θρυλούνται. Διάφοροι κατάλογοι περί τούτων κυκλοφορούν, δύο των οποίων αναφερόντες ονόματα νεκρών 46 και 59, αντιστοίχως, περιήλθαν εις χείρας μου και απετέλεσαν αντικείμενον ειδικής, επισταμένης και αγωνιώδους ερεύνης. Αμφότεροι εκυκλοφόρησαν το πρώτον εις την αλλοδαπήν και ο εις εξ αυτών επιμέλεια πολλών γνωστών Ελλήνων, εις το εξωτερικόν κατά την εποχήν της Δικτατορίας ευρισκομένων. Είναι αμφότεροι ελλιπείς κατά τα στοιχεία των και η επ' αυτών έρευνα εις ουδέν το συγκεκριμένον απέληξε. Βεβαίως ο πρώτος αυτών κατετέθη παρά προσώπου λίαν αξιόπιστου, βεβαιώσαντος περί της σοβαρότητος της ερεύνης και της εγκυρότητος των πορισμάτων αυτής εν τη αναγραφή των ονομάτων του καταλόγου. Εξ ουδενός, όμως, ετέρου στοιχείου ενισχύθη η άποψις αυτή και των αναγραφομένων ονομάτων η συμπλήρωσις δεν επετεύχθη, ίνα διευκλυνθή ακολούθως η έρευνα εν τη αναζητήσει της αληθείας. Ο έτερος των καταλόγων κατά πολύ ελλιπέστερος εμφανίζεται κατά το περιεχόμενόν του και ουδέν ουδαμόθεν προσφέρεται προς επιβεβαίωσίν του.
Ο υιοθετήσας τούτον μάρτυς επί της υποθέσεως και μηνυτής Γρηγόριος Παπαδάτος, ειδικώς εφ' ημών κληθείς όπως προσκόμιση ή κατονομάση έστω στοιχεία ενισχυτικά των απόψεων του, ουδέν περί του αντικειμένου τούτου κατέθεσεν. Σοβαρώς εξ ετέρου εκ της ερεύνης ημών επιθανολογήθη ότι εξ (6) εκ των αυτώ αναφερομένων ονομάτων αφορούν τους τραυματίας των γεγονότων, ενώ πλήρως εβεβαιώθη ότι όνομα αναμφισβητήτως νεκρού, του Αλεξ. Σπαρτίδη, δεν αναφέρεται εν αυτών (οράτε το από 20.7.74 ενημερωτικόν σημείωμα Γεν. Ασφαλείας και της υπ' αριθμ. 51075 Φ. 680 /15 /14.10.74 αναφοράν της προς υμάς). Ουδείς βεβαίως δύναται να αποκλείση το ενδεχόμενον μήνυμα αληθείας εκ των καταλόγων τούτων να εκπορεύεται και πολλοί ή και άπαντες οι προαναφερθέντες, αριθμητικώς μόνον ως βασίμως προκύπτοντες, νεκροί να αποτελούν μέλη των εν αυτοίς αναγραφομένων ομάδων ή και να αναφέρονται εις αυτούς αι υπό ετέρων μαρτύρων κατατιθέμενοι, ανεπιβεβαίωτοι όμως παραμένουσαι περιπτώσεις πιθανών νεκρών (οράτε καταθέσεις υπ' αριθμ. 183, 209, 218, 255, 50 και 55). Τα ενδεχόμενα όμως ταύτα πόρρω αφίστανται του ασφαλούς και βέβαιου, όπερ και μόνον δύναται να αποτελέση στοιχείον αποδεικτικόν. Οίκοθεν νοείται ότι η αυτή προσήκει απάντησις και υπεύθυνος θέσις και έναντι των περί υπάρξεως ομαδικών τάφων διαθρυλουμένων, μολονότι σκληρά δια τον γράφοντα υπήρξε δοκιμασία η λήψις της καταθέσεως ατόμου, στρατιώτου όντος κατά την ερευνωμένην περίοδον, όστις, δια των κατατεθέντων του και της όλης του τραγικής - αληθώς - εμφανίσεως, πολλάς και συγκλονιστικός μοι προεκάλεσεν ανησυχίας και απορίας (κατάθεσις υπ' αριθμ. 190).
Β. ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ:
Είναι αληθώς μέγας ο αριθμός των τραυματιών. Κατά τα υπό της ερεύνης ημών συλλεγέντα στοιχεία και δη τας υπό των Νοσοκομείων, Κλινικών και Ιατρών υποβληθείσας καταστάσεις, οι επισήμως γνωσθέντες τραυματίαι του από 16ης μέχρι και 19ης Νοεμβρίου 1973 αιματηρού τριημέρου ανέρχονται εις χίλιους εκατόν τρεις (1.103) πολίτας και 61 αστυνομικούς. Εις τούτους δέον να προστεθούν και ανεξακρίβωτον πλήθος ετέρων πολιτών οίτινες ή εφυγαδεύοντο υπό των ιατρών ή ενοσηλεύοντο οίκοι, ή και ουδαμού προς νοσηλείαν κατέφευγαν, φοβούμενοι προφανώς δυσάρεστους δι' αυτούς ή τας οικογενείας των εξελίξεις. Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος των τραυματιών τούτων απολύτως βεβαιούνται εκ των υποβληθεισών τη ερεύνη και συνημμένων τη παρούση σχετικών καταστάσεων. Ελαχίστων εκ των τραυματιών τούτων ελήφθησαν καταθέσεις, καθ' όσον η εξέτασις απάντων θα απήτει χρόνον μακρόν, η διάθεσις του οποίου κείται εκτός των πλαισίων της υπ' εμού ενεργηθείσης προκαταρκτικής ερεύνης.


Εν Αθήναις τη 14 Οκτωβρίου 1974 Ο ενεργήσας την προκαταρκτικών εξέτασιν Εισαγγελεύς
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΒΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Α Θ Α Ν Α Τ Ο Ι !
Α Ι Ω Ν Ι Α ΣΑΣ Η ΜΝΗΜΗ!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΨΑΤΕ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ!
ΘΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!

Modern Father

ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ!μην χαθει...

εκφράζουν τις πιο δυναμικές τάσεις της κοινωνίας....

Συγκλονιστικά στοιχεία για το διαδίκτυο...


Αναδημοσίευση απο
PRESS-GR.blogspot.com

Τι δείχνει η μεγάλη έρευνα για τους bloggers: Δεν βλέπουν τηλεόραση, δεν εμπιστεύονται τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, δεν είναι ικανοποημένοι από τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας, ψηφίζουν κυρίως τον "κανένα" και εκφράζουν τις πιο δυναμικές τάσεις της κοινωνίας....Συγκλονιστικά στοιχεία για το διαδίκτυο προκύπτουν από την έρευνα που πραγματοποίησε η έγκυρη εταιρεία μετρήσεων V.PRC για λογαριασμό του πολιτικού περιοδικού Mοnthly Review και παρουσιάζεται σήμερα.


Η έρευνα έγινε σε ένα μεγάλο δείγμα bloggers και σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ άλλων προκύπτει ότι το κοινό αυτό:


-είναι κατ' αρχάς πολύ δυναμικό, διαμορφώνει κοινή άποψη και αποτελείται κυρίως από νέες ηλικίες με έντονο ενδιαφέρον για τα δημόσια πράγματα.


-δεν εμπιστεύεται τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης σε ποσοστό 91%.


-δεν είναι ικανοποιημένο από τον τρόπο που λειτουργεί η Δημοκρατία στην Ελλάδα σε ποσοστό 85%.


-δεν βλέπει τηλεόραση σε συντριπτικό ποσοστό. Για την ενημέρωσή του επιλέγει το διαδίκτυο σε ποσοστό 91%, το ραδιόφωνο 42%, τις εφημερίδες 37% και την τηλεόραση μόλις το 31%.


-οι εφημερίδες που διαβάζει περισσότερο είναι η "Ελευθεροτυπία" και η "Καθημερινή".


-σε πολύ μεγάλο ποσοστό θεωρεί ότι τηρείται η δεοντολογία στο διαδίκτυο.-μόνο το 4% έχει κερδίσει χρήματα μέσω του διαδικτύου.


-πολιτικά στρέφεται το 24% στον ΣΥΡΙΖΑ, το 9% στο ΠΑΣΟΚ, σε χαμηλότερα ποσοστά στα άλλα κόμματα και περίπου το 32% δεν προτιμά κανένα από τα υπάρχοντα σχήματα και επιλέγει το "κανένα".


Αυτή είναι και η ισχυρότερη τάση...
http://eyaggelistria.blogspot.com/


επειδή είμαστε και εμείς στη γενιά των νέων "ιστολόγων"(bloggers) διαδικτυακών τόπων...συμφωνώ απόλυτα...από τον ελεύθερο χώρο του διαδικτύου ενημερωνόμαστε...διαβάζουμε όταν χρειαστεί Καθημερινή, Ελευθεροτυπία, Βήμα, Νέα (on – line) ...και ότι γραπτό πέσει στα χέρια μας (ή μάλλον βρεθεί ενώπιον των οφθαλμών μας)!
απορίπτουμε τις σαθρες δομές της κοινωνικης διάρθρωσης (και ζητούμε αναδιάρθρωση)
και του κοινωνικού ιστού (ο οποίος χρειάζεται αξιοκρατική αναπροσαρμογή)...αντιδρούμε στην μαζική παρα - πληροφόρηση των μέσων μαζικης αποχαύνωσης(οι περισσότεροι τα ξερουν ως ενημέρωσης)!
δεν έχουμε κομματική ταυτότητα διότι το σύστημα και αριστερά και δεξιά και κέντρο είναι και παραμένει σύστημα!
άρα αντίσταση αδέλφια στη Νέα Εποχή που δεν θέλει τίποτα όρθιο, δεν θέλει τίποτα παραδοσιακό, τίποτα το εκ θεού δωσμένο! ξανά στις ρίζες μας διότι μονό αυτές μας τροφοδοτούν με το παρελθόν για να έχουμε δυναμικό παρόν και να υπάρχει για μας ένα σίγουρο μέλλον!

Μodern father

Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2008

Π Ο Ν Ε Μ Ε Ν Η και Α Γ Ω Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Η ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ


ΜΠΟΡΕΙ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ…ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΟΜΕΝΗ (ΠΤΩΧΗ) ΚΑΙ ΠΟΝΕΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΗΝ ΘΕΛΟΥΝ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ…ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΙ!
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΕΙΣ ΑΝ ΑΝΑΛΟΓΙΖΕΣΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΝ ΘΥΣΙΑ…ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΟΥΤΕ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΗΣΥΧΑΣΕΙ…ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΑΣ ΑΝΗΣΥΧΟ ΜΕΝΕΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΘΥΣΙΑΣΘΕΝΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΥΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ»(ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ)!

Modern Father

αφιερωμένο στο αγαπημένο Πολυτεχνείο 1973

ΠΟΣΑ «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ» ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΥΘΕΙ???
http://www.youtube.com/watch?v=xQilRjOgAFo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Il70RAsZgSY&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=4Uc0a1fJjIc&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=B28Pqv14IAc&feature=related

για όσους λένε το ότι το Πολυτεχνείο μας είναι μύθος…
δεν υπάρχει κανένας αγώνας των ελλήνων κατά των εχθρών που να μην είναι μισητός στους εχθρούς της δημοκρατίας! Μισούν τον λαό μας που ξεσηκώθηκε κατά των αμερικανών πρακτόρων και σκληρών δυναστών…θα ήμασταν σήμερα μια Βαρδάσκα (Σκόπια) ένα αμερικανικό προτεκτοράτο!ένα προπύργιο ξένων συμφερόντων και δυναστικής εκδούλευσης ενώπιον των δήθεν δυνατών…δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό από το λαό που ζητά και απαιτεί την ελευθερία σε κάθε της μορφή…πνευματική, πολιτική, υλική, στρατιωτική, εκπαιδευτική…ο αγώνας αυτός τότε ήταν κίνημα μαζικό! Κίνημα λαϊκό! Κίνημα καθάριο και ελληνικό…ήταν το νέο όχι του Σαράντα (1940) και ο πόθος ο κοινός των αγωνιστών του 1821 κατά του δυνάστη και δεν υπάρχει χειρότερος δυνάστης από τον φασίστα που θέλει να σου κλείσει το στόμα να μην εκφρασθείς και να μην πεις ότι θες απλά, καρδιακά και ελεύθερα!
Ψωμί,
είναι διαχρονική η εκζήτηση των δικαιωμάτων των εργατών, η εκζήτηση του αυτονόητου δικαιώματος μας να δουλεύουμε και να αμειβόμαστε…σήμερα δεν υπάρχει η ίδια ανάγκη για ψωμί…???αν όχι και μεγαλύτερη???αλλα δεν ξεσηκωνόμαστε επαναπαυόμαστε στις δάφνες της δημοκρατικής διακυβέρνησης που τελικά είναι μιά ολιγαρχία βιομηχάνων και εμπόρων παντός είδους που πίνουν το αίμα του φτωχού εργάτη!
Παιδεία,
Το δικαίωμα στην παιδεία και την μετοχή μας στα γνωσιολογικά αγαθά δεν θα υπάρχει για πολύ…θα ιδιωτικοποιηθεί η εκπαίδευση και έτσι ο οξύνους αλλά πτωχός νέος θα μένει στο περιθώριο…ο έξυπνος και σπινθηροβόλος νεανίας πάλαι ποτέ φέρελπις…αν δεν ανήκει σε λόμπυ, συμφέροντα, αν δεν είναι γόνος κεφαλαιοκρατικής οικογενείας και αν δεν είναι έτσι όπως το σύστημα τον θέλει δεν θα μπορεί να προοδεύει διότι θα υπάρχουν και ιδιωτικά (αν όχι μόνον ιδιωτικά πανεπιστήμια) που τα κριτήρια τους θα είναι χρησιμοθηρικά! Άρα παιδεία τι δύσκολο πράγμα???, αφού σε λίγο και η διαβίωση θα είναι πρόβλημα για τους οικονομικά ασθενέστερους!
Ελευθερία,
λόγου, έκφρασης, ιδεών … δεν θα υπάρχει αν διαφωνείς με την κομματική γραμμή θα καρατομηθείς, αν διαφωνείς με την εκκλησιαστική εξουσία θα εκδιωχθείς, αν διαφωνείς με τα παντοειδή συμφέροντα και την καμαρίλα των διαπλεκομένων θα είσαι ένας περιθωριακός και αποξενωμένος τύπος…μπορεί και απλά πράγματα να σου λείπουν αλλά θα είσαι ένα γνήσιο παιδί του Θεού!

Ένας αγνός και αληθινός ελεύθερος πολίτης με δικαίωμα να λες τη γνώμη σου, να απαιτείς τα δικαιώματα σου και να ζητάς άρτο και θεάματα, ψωμί και θέα της εκπαιδευτικής σου και δια βίου παιδείας σου σε ότι επιθυμείς ήσυχα, ελεύθερα και χωρίς να έχεις υποχρέωση σε κανέναν!
Διεκδικήστε τα δικαιώματα σας φωνάζουν οι προσφιλείς ήρωες που έδωσαν το αίμα τους ενώπιον των τυράννων της Χούντας!
Καμμιά Χ ο ύ ν τ α δεν περνά στην πονεμένη Ελλάδα…ας το χωνέψουν όσοι δεν θέλουν λαό αγρυπνούντα και διεκδικούντα τα αυτονόητα δικαιώματα του!
ΑΙΩΝΙΑ ΣΑΣ Η ΜΝΗΜΗ
ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ!
Α Γ Ω Ν Ι Σ Θ Ε Ι Τ Ε ΚΑΙ Α Ν Τ Ι Σ Τ Α Θ Ε Ι Τ Ε
ΚΑΤΑ ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΣΤΗ,
ΠΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΩΣΕΙ
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ή ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ!
Modern Father

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥ - ΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ "ΣΥΝΑΞΕΩΣ"

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Το περιοδικό "Σύναξη" και οι εκδόσεις "Αρμός" έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν
σε συζήτηση με αφορμή το βιβλίο του Μιλτιάδη Κωνσταντίνου,
Παλαιά Διαθήκη. Αποκρυπτογραφώντας την πανανθρώπινη κληρονομιά,
τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2008, ώρα 19:00,
στον χώρο των εκδόσεων "Αρμός" (οδ. Μαυροκορδάτου αρ. 11, κέντρο Αθηνών).

Ομιλητές:
ΘΑΝΟΣ ΛΙΠΟΒΑΤΣ, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΣ, πτ. Θεολογίας και Νομικής, και
ο συγγραφέας, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, καθηγητής ΑΠΘ

Θα ακολουθήσει διάλογος.

ΟΣΟΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ
ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ!ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΟΥΝ
ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΣΑΣ Η ΕΜΒΡΙΘΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟΣ
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ!
Modern Father

ΑΝΑ - ΨΥΧΗ ΣΕ ΠΛΗΓΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ

http://www.youtube.com/watch?v=x3QtdTj2hHY&eurl=http://theoprovlitos.blogspot.com/

όμορφο τραγούδι - αναψυχή σε πληγωμένη ψυχή!

Στον κατακλυσμό του κόσμου σήμερα ο καθένας χριστιανός κολυμπά μόνος και έρημος…οι αδελφοί μας δεν μπορούν να στηρίξουν ο ένας τον άλλον…μόνον ο Θεός μας στέλνει πλούσια την παρηγοριά του στην νύχτα των παθών που είναι η διαδοχή της «επόμενης μέρας που ήταν νύχτα και όχι μέρα»!
Είναι καταστροφή του ανθρώπου που μιλάει σε ανύπαρκτο κοινό…σε ανθρώπους που μας ακούν και δεν μας πιστεύουν και δεν φταίνε αυτοί αλλά εμείς γιατί δεν ακολουθούμε τον Χριστό μας και τον σταυρικό τρόπο ζωής τους!
Ας αφήσουμε τις φιέστες και ας στραφούμε στον άνθρωπο που μας βλέπει και μας αρνείται…μας βλέπει και ανακατεύεται ο εσωτερικός του κόσμος…μας βλέπει και θλίβεται γιατί δεν μοιάζουμε του Χριστού!
Ας βάλλουμε αρχή να μοιάσουμε στην αρχή και το τέλος των πάντων, στο Θεό μας!
Μodern Father

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008

ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ!

Επιστρέφοντας και εγώ από την Μονή του αγίου μας Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, του Θαυματουργού! Μπορώ να σας μεταφέρω την εμπειρία μου ότι αυτή η πανήγυρη του αγίου μας ήταν διαφορετική από τις άλλες διότι ο κόσμος ήταν περισσότερος από κάθε άλλη φορά…αν και βρισκόμαστε σε μετα – βατοπαιδινή περίοδο, αν και έχουν προκύψει σκάνδαλα τροφοδοτούμενα από εκκλησιαστικούς ανθρώπους και μη (πραγματικά ή ανύπαρκτα θα κριθεί από ειδημονέστερους ημών), σε εποχή που πολλοί λένε ότι ελάχιστοι είναι πιστοί και ενσυνείδητοι χριστιανοί φάνηκε πλήθος πολύ των ασθενούντων ειδικώς από την βαρύνουσα τον κάθε άνθρωπο ασθένεια της αμαρτίας…
Που δεν μπόρεσε να εναποθέσει πουθενά αλλού παρά στον άνθρωπο του Θεού, στον άγιο της πολλής συγνώμης που το μόνο που έκανε επί γης ήταν να συγχωρεί αμαρτίες και αδικίες που υφίστατο το δικό του πρόσωπο!
Ο άγιος δέχτηκε τον καθένα ξεχωριστά ήταν σε άλλους ποιοτικά μεγάλη και σε άλλους ποιοτικά μικρότερη η θεοφιλής παρουσία του αλλά όλοι γευθήκαμε το νέκταρ της φλογιζούσης πίστεως και αγάπης πλείστης του Αγίου μας που είναι ο δικός μας Πατέρας…δεν υπάρχει κανείς άλλος να αναδεχθεί τον πακτωλό των προσωπικών αισθημάτων μας και ο άγιος μπόρεσε και είναι πάντα εκεί όταν τον επικαλούμεθα!
Οι άνθρωποι ήρθαν στην Αίγινα να εκφράσουν την πολλή τους ευγνωμοσύνη στον άγιο μας και δι’ αυτού στον Θεό μας!
Εξέφρασαν την θέρμη της καρδιάς τους για την ευλογία του Θεού που πλούσια την έχουμε στην καρδιά μας όταν την ζητούμε με πολλή ζέση!
Αλλα είδαν ότι αν δεν έχουμε τον σύνδεσμο της αγάπης μεταξύ μας οι χριστιανοί θα βλέπουμε το σώμα του Χριστού φθειρόμενον αν εμείς δεν αγαπούμε εξ όλης της καρδιάς και εξ όλης της διανοίας μας τους ομαιμους και συσσώμους, αδελφούς μας, που τρέφονται από τον ίδιο Χριστό και πως το διαπίστωσα ενώ κοινωνούσαμε πάνω από μισή ώρα 5 κληρικοί οι πιστοί του Χριστού μαθητές και ακόλουθοι περίμεναν κατάκοποι και χαρούμενοι επ’ αρκετη ωρα και δεν υπήρχε τελικά ούτε ένας που να βιαζόταν να κοινωνήσει παραγκωνίζοντας τον αδελφό του!
Αυτό είναι δείγμα της καλλιέργειας της πνευματικης της οποίας μέτοχοι γινόμαστε με την λατρεία, το κήρυγμα επ’ εκκλησίαις (στις συνάξεις των πιστών εντός του ναού) και την προσευχη στα σπίτια μας! Κοινή και προσωπική η καλλιέργεια!
Η χ α ρ ί ς του αγίου μας να έρθει και επιδαψιλεύει όλους μας!
Modern Father

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2008

ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ή ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ


ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΟΣΑ ΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ!
ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΑ…ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟ ΠΟΥ ΚΡΙΝΟΥΝ, ΕΓΙΝΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ή ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΟΥΣΕΣ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ…ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΘΕΤΙΚΑ αφου ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΣΤΟ ΦΩΣ…ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ!


Μodern Father

ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΧΥΔΑΙΟΥΣ ΥΒΡΙΣΤΕΣ...

Γράφει ο μοναχός Μωυσής, αγιορείτης
Σε μια εποχή που σε όλο τον κόσμο υπάρχει ισχυρή κίνηση επιστροφής στην παράδοση, στον πολιτισμό και στη θρησκεία, για τη συγκρότηση μιας ταυτότητας ενάντια στην κιμαδοποίηση της παγκοσμιοποίησης, στην Ελλάδα κουτσουρεύουμε τα πόδια μας.
Στη Ρωσία γίνεται επισταμένη προσπάθεια από την ίδια την πολιτεία η εκκλησία να έχει δύναμη και απήχηση στο λαό. Η πολιτεία πρωτοστατεί στην αναδιοργάνωση και ενίσχυση της εκκλησίας. Ο πρόεδρος Πούτιν δηλώνει θαρρετά πως στηρίζει την εκκλησία, όπως και ο πρωθυπουργός Μεντβέντεφ.
Στην Ελλάδα αναδιοργανώνεται η επίθεση κατά της εκκλησίας. Θεωρείται περιττή και αχρείαστη η πίστη. Διενεργείται συστηματικά το γκρέμισμά της. Γίνεται…
πλήρης απαξίωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκκλησία την θέλουν μόνο φτωχή, ανίκανη και δίχως αποστολή, ως ειπώθηκε. Είναι σαν να αρνούμαστε την ιστορία μας, την παράδοσή μας, τον ίδιο τον εαυτό μας. Είναι ανόητη η πολεμική κατά της εκκλησίας και είναι σίγουρα εθνοκτόνος. Έφθασαν φιλόδοξοι πολιτικοί να χαρακτηρίζουν το Άγιον Όρος “μαφία”.
Ο κ. Α. Αλαβάνος, πριν από δέκα ακριβώς έτη, στο αφιέρωμα του περιοδικού “Άρδην” για το Άγιο Όρος, έγραφε μεταξύ άλλων γι’ αυτό και το άβατο: “Δεν είναι χώρος σύγκρουσης μια χωροταξικά περιορισμένη, μακραίωνη, όμως, ιστορική, πολιτιστική και θρησκευτική εστία, όπως είναι το Άγιον Όρος… Η κάθε κοινωνία έχει τους δικούς της ρυθμούς και τον δικό της τρόπο να προχωρεί στην εξέλιξή της. Ας διατυπώσει ο καθένας υπεύθυνα και με σεμνότητα τις απόψεις του, ας αφήσουμε όμως τις μοναστικές κοινότητες να παίρνουν οι ίδιες τις αποφάσεις τους, που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν καμία επιθυμία να εξαγάγουν στην υπόλοιπη κοινωνία. Ας τους αναγνωρίσουμε, τουλάχιστον, σε αυτόν τον μικρό χώρο τους με το μεγάλο όμως ιστορικό του φορτίο, το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, της ελεύθερης επιλογής για τη ζωή τους, τη δυνατότητα να αποφασίζουν οι ίδιοι για την πολιτιστική τους ταυτότητα και ιδιαιτερότητα… Ας δώσουμε τις μεγάλες μάχες της γυναικείας απελευθέρωσης και ας αφήσουμε το Άγιον Όρος στην ηρεμία του”.
Μέσα σε δέκα έτη ο κ. Α. Αλαβάνος άλλαξε… άρδην. Δεν γνωρίζουμε ποιος άνεμος τον παρέσυρε. Η κ. Αμανατίδου, βουλευτής του κόμματός του, καταπάτησε υπερήφανα το αθωνικό άβατο. Ο ίδιος ηγείται ενός ανίερου πολέμου κατά του μοναχισμού, του κλήρου και της εκκλησίας. Είναι διατύπωση υπεύθυνη και σεμνή ενός πολιτικού ανδρός, προέδρου κόμματος, να ονομάζει το Άγιον Όρος “μαφία”; Δεν θα πω εγώ τι είναι ο Άγιον Όρος. Αν στο περιβόλι του υπάρχει και κανένα αγκάθι, δεν το καίμε όλο. Θα αφήσω να μιλήσει μια κυρία του αριστερού χώρου. Η κ. Λ. Κανέλλη, που γράφει στο “Άρδην” βλέποντας τον ιερό Άθωνα από ένα αεροπλάνο: “Να περιδιαβαίνουν τις κατοικίες των αγγέλων. Να βλέπουν μ’ όλα τα κύτταρα του φθαρτού σώματός τους την προσευχή ως αύρα χαρμολύπης να εγκολπώνεται σκήτες και μοναστήρια, τις κατοικίες των εραστών μιας ταπεινότητας που αντέχει χίλια χρόνια τώρα να υπερασπίζεται με πίστη κι αγάπη τους πολλούς και απίστους”.
Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους δι’ ανοιχτής επιστολής της στις 3.10.2008 εκφράζει τη βαθιά λύπη της για λόγους και πράξεις ανθρώπων του κόμματος του κ. Α. Αλαβάνου κατά του Αγίου Όρους και καταλήγει: “Σεβόμενοι το νομικόν και θεσμικόν καθεστώς του αγιωνύμου ημών τόπου φροντίσητε διά την αποφυγήν ενεργειών θιγουσών την ιερότητα της αθωνικής χερσονήσου. Εν περιπτώσει καθ’ ην δεν γίνει σεβαστόν το νομικόν και θεσμικόν καθεστώς του ιερού ημών τόπου, η καθ’ ημάς Ιερά Κοινότης είναι υποχρεωμένη να ενεργήση τα δέοντα προς διασφάλισιν του απ’ αιώνων απολάβοντος σεβασμού καθεστώτος αυτού”.
Το Άγιον Όρος έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Το Άγιον Όρος έχει κάτι να δώσει. Χρειάζεται. Θα χρειασθεί περισσότερο. Η αμαύρωσή του θα χαρακτηρίσει τους κατηγόρους του. Λυπούμεθα και προβληματιζόμεθα για το σκανδαλισμό του κόσμου. Πρόβλημα έχει πάντως ο σκανδαλίζων, ο σκανδαλοθήρας, αλλά και ο ευκολοσκανδαλιζόμενος”.
http://vatopaidi.wordpress.com/2008/11/04/%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80-%ce%bc%cf%89%cf%85%cf%83%ce%ad%cf%89%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b2%ce%ac%ce%bd%ce%bf/#more-834


ΓΙΑ ΛΑΘΗ ΜΕΡΙΚΩΝ, ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΦΙΛΟΙ, ΔΕΝ ΦΤΑΙΝΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ...ΟΣΟΙ ΦΤΑΙΝΕ ΑΣ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΑΛΛΑ ΑΣ ΠΑΨΕΙ Ο ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ...ΟΣΟΙ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΙ ΑΝ ΠΗΓΑΜΕ(ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ ΩΡΑΙΩΝ ΤΟΠΩΝ, ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΗΤΕΣ, ΤΑΠΕΙΝΟΙ ΠΡΟΣΚΗΝΥΤΕΣ, ΕΛΕΕΙΝΟΙ ΛΑΤΡΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΑΔΙΚΗΣ ΘΕΟΤΗΤΟΣ Κ.Λ.Π.) ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΜΕ, ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑΜΕ, ΠΑΝΤΟΕΙΔΩΣ ΑΝΑΠΑΥΘΗΚΑΜΕ!
Modern Father

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΜΕ ΠΛΗΣΜΟΝΗ

Προς τον ιερέα συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, ως και προς τον Θεόν: Απορρίπτουν αυτόν μετά φοβεράς ευκολίας ως τι το άχρηστον, μετά της βεβαιότητος ότι ευθύς ως θα έχουν την ανάγκην αυτού, θα καλέσουν αυτόν και ούτος δεν θα αρνηθή να έλθη.(Γερων Σωφρόνιος του Έσσεξ)
http://orthodox-world.pblogs.gr/2008/09/peri-ths-prosefhhs-kai-toy-ergoy-toy-pnefmatikoy-patros-toy-gero.html

πολλή σοφή η παρατήρηση του Γέροντος πατρός Σωφρονίου, του Οικουμενικού Αγιορείτου, του εν τη Μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Έσσεξ ασκησαμένου τελικώς και εν αυτή επαναπαυομένου!
Οντως αντικατοπτριζει την σημερινη πραγματικότητα…οι ανθρωποι απορρίπτουν τον Θεο και μετα βδελυγμίας δεν αντέχουν ουτε την απλή αναφορά στο πρόσωπο Του, διοτι θεοποιησαν και λατρευσαν οτιδηποτε άλλο κτιστό εκτός του Κτίστου των όλων!
Δεν αντεχουν το να διαφωνεις μαζι τους και να λες, ότι εμείς έχουμε την διαπιστευμένη εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπο του και τον αγαπούμε λατρευτικά και τον λατρεύουμε αγαπητικά!
Έτσι όπως απορρίπτουν τον Θεο…δεν θέλουν και την παρουσία των κληρικων του, ανάμεσα τους…παραξενεύονται με την υπαρξη μας…μας κοιτούν σαν να ειμαστε ουρανοκατέβατοι (ειδικώς στις αστικές κοινωνίας), μας χλευάζουν όχι για τις αμαρτίες μας (αφού δεν μας ξέρουν) αλλα για το ότι υπενθυμίζουμε την πραγματικότητα της Εκκλησίας και την εμπειρική της μαρτυρία για την ύπαρξη Του, Ξένου, Διαφορετικού, Άλλου στην ιστορία και στη σύγχρονη κοινωνία!
Αλλα όταν χρειασθουν παρηγορία, βοήθεια (υλική και πνευματική), συμπαράσταση και οτιδήποτε άλλο…ειδικώς να γεμίσουν τον κενό εσωτερικό τους κόσμο με την καινή πραγματικότητα του Παραδείσου έρχονται κοντά μας, έρχονται πλησίον μας οι πρώην υβριστές και χλευαστές μας και μεις (μερικές φορές χωρίς να τους θέλουμε κοντά μας) εχουμε καθήκον εκ της ιερατικής μας θέσεως και διακονίας να αναδεχθούμε τις πονεμένες και πληγωμένες υπάρξεις τους…να σφωγγίσουμε τα δάκρυα τα καυτα του πόνου τους και να συμπαρασταθούμε γενναία στην απόγνωση και απογοήτευση τους!
«Ουτος δεν θα αρνηθεί να έλθει» αυτό λέγει για τον κληρικό ο παπα-Σωφρόνιος και έχει δίκαιο και να θέλει να αρνηθεί και να μην μπορεί να ανταποκριθεί θα κάνει πέτρα την σάρκινη καρδιά του και θα αφήσει το λέπτο αεράκι του αγίου Πνεύματος να εισέλθει στην καρδιά του (ο Ιερεύς) και μετά από αυτή την επίσκεψη χάριτος θα επισκεφθεί μέσω της δικής του ιερατικης παρεμβάσεως κάθε “αρνητή” τουστον οποίο και θα χαρίσει γεύση της Βασιλείας του και της Μακαριότητος Του!
Modern Father

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2008

«ΕΧΟΥΣΙ ΜΩΫΣΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΑΣ»Στην ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε να αναγινώσκεται υπό των κληρικών μας στους ναούς του Θεού την περασμένη Κυριακή Ε΄ Λουκά γλαφυρά δόθηκε απάντηση από τον γενάρχη του αρχαίου Ισραήλ και από τον γενάρχη και ηγήτορα του τόπου των δικαίων και αγίων του Θεού, πατέρα όλων μας Αβραάμ, είπε δε στον πλούσιο της ευαγγελικής περικοπής που ζήτησε να αναστηθεί ένας νεκρός και να πάει πίσω στους πέντε αδελφούς του, για να τους πει τι περνούν οι άνθρωποι στην κόλαση!
Ο πατήρ του κόλπου του Θεού, Αβραάμ, του είπε και λέει και σε όλους εμάς σήμερα : «έχουσι Μωϋσέα και τους προφήτας ακουσάτωσαν αυτών.» (Λουκ. ιστ΄ 29)!
Είναι σαφής και κατηγορηματικός ο λόγος του Θεού έχουν την αδιάψευστη και αληθινή μαρτυρία του μεγάλου Προφήτου και Θεόπτου Μωϋσέως, αν δεν πεισθούν από αυτήν την μαρτυρία και την μαρτυρία των δικαίων, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, οσίων ανδρών και γυναικών και εγγάμων αγίων αγωνιστών τότε ούτε και με νεκρανάσταση θα πεισθούν…γι’ αυτό και ο πλούσιος κατά τα άλλα ευλαβής ιουδαίος (χριστιανός βλέπε και γράφε σήμερα) αν και ζητά να αναστηθεί κάποιος και να πάει να μαρτυρήσει την δική του πονεμένη κατάληξη!
Την δική του κόλαση…που την επέλεξε προσωπικά αφού δεν είδε ποτέ τους ανθρώπους γύρω του! Στην δική του αυλή εταλαιπωρείτο ο φτωχός Λάζαρος και ο (ανώνυμος) πλούσιος δεν είχε ασχοληθεί ποτέ μαζί του…αυτή ήταν η κόλαση του ότι ασχολείτο και ενδιαφερόταν για το «εγώ»του! Αλλά και στην κόλαση δεν μετάνιωσε γι’ αυτό! Δεν μετάνιωσε που όλα τα ήθελε δικά του και το επιβεβαιώνει η παράκλησις του… «στείλε πάτερ Αβραάμ» κάποιον μόνο στο σπίτι μου, μόνο στους οικείους μου…δεν άνοιξε την πρόσκληση και πρόκληση για την σωτηρία των ανθρώπων από την κολασμένη κατάσταση ζωής προς όλους…ακόμη και τότε η κόλαση έγινε επιλογή του, έγινε η έξις του που παραμένει δευτέρα φύσις! Ζήτησε εγωϊστικά σωτηρία μόνο για τους συγγενείς του και μάλιστα τους της πρώτης βαθμίδος συγγενείας!
Άρα και στην κόλαση δεν δεχόταν την ανοιχτότητα και κοινωνικότητα της παραδείσιας μακαριότητος! Γι’ αυτό ο Αβραάμ απορρίπτει το αίτημα του, απορρίπτει την παράκληση του γιατί ήταν απλά εγωτική θέληση, διαβολικό θέλημα και ετσιθελικός τρόπος ζωής!
Είναι ξεκάθαρος δε ο ευαγγελικός –παραβολικός και αποκαλυπτικός (για εμάς σήμερα) λόγος- έχουν όλους τους αγίους του Θεού που μαρτυρούν τα θαυμάσια της χάριτος του, αν δεν πεισθούν στους αγίους ακόμη και τον Αναστάντα Χριστό να δουν δεν θα πεισθούν και θα τον αρνηθούν και μπροστά του, αφού Εκείνος, ο Λυτρωτής μας δεν θέλει κανέναν με το ζόρι κοντά του, κανέναν με την παραβίαση της ελευθερίας του δίπλα του! Σε πείσμα πολλών θρησκευομένων που αγαπολογούν χωρίς σκέψη θα υπάρχει κόλαση για να ευρεθούν όσοι θα αρνηθούν τον Χριστό μας και μπροστά Του! Για όσους ούτε και τότε θα θελήσουν να ακούσουν τον Μωϋσή και τους Προφήτες του Θεού και θα αρνηθούν την χαρά να ευρεθούν με κοινωνιακή διάθεση κοντά Του!
Μodern Father