Σάββατο, 17 Αυγούστου 2019

το κατα Ιωάννην στίχο στίχο...πρώτο γράφημα μας"Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος."

Ιω. 1,1 Εις την αρχήν της πνευματικής και υλικής δημιουργίας, άναρχος και προαιώνιος, υπήρχεν ο Υιός και Λογος του Θεού. Και ο Λογος ήτο πάντοτε αχώριστος από τον Θεόν και πλησιέστατα προς αυτόν, και ο Λογος ήτο Θεός απειροτέλειος, όπως ο Πατήρ και το Αγιον Πνεύμα.(http://www.imgap.gr/file1/AG-Pateres/AG%20KeimenoMetafrasi/KD/04.%20Ioan.htm)


  Σαν να είναι γρίφος ακούγεται αυτό στα αυτιά όποιου ακούει το ευαγγέλιο του κατα Ιωάννην. ενώ οι συνοπτικοί ευαγγελιστές ξεκινούν απλά και ξεκάθαρα για το τι ειναι αυτο που γράφουν και πώς μπορείς πανω σε αυτό να σκεφτείς και να δεις την πρόταση ζωής μέσα στην ιστορική εξέλιξη που σου προτείνει ο Ιησούς Χριστός που είναι ο ομιλών, κηρύσσων και βιογραφούμενος εν τοις ιεροίς ευαγγελίοις!

Η αρχή και ο πρώτος στίχος του ευαγγελικού κειμένου είναι πιο κοντά στην αρχή του πρώτου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί ξεκινάει γράφωντας ο Μωυσής ο Θεόπτης και Προφήτης : "Γεν.1,1 Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.

Γεν. 1,1 Κατ' αρχάς ο απειροτελειος Θεός εδημιούργησεν εκ του μηδενός το σύμπαν, τον ουρανόν και την γην.

Γεν. 1,2 ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος.

Γεν. 1,2 Η γη ήτο αόρατος, αδιαμόρφωτος και απρόσφορος δια τον ζωϊκόν και φυτικόν κόσμον· σκοτάδι δε ηπλώνετο επάνω από τα ύδατα που την εσκέπαζον, το δε ζωοποιόν Πανάγιον Πνεύμα εφέρετο επάνω από τα ύδατα και περιέβαλλεν αυτήν.

Γεν. 1,3 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς.

Γεν. 1,3 Και είπεν ο Θεός· “να γίνη φως επί της γης”· και έγινε φως." (http://www.imgap.gr/file1/AG-Pateres/AG%20KeimenoMetafrasi/PD/01.%20Genesis.htm

Ταυτίζεται απόλυτα στις πρώτες δύο λέξεις... "Ἐν ἀρχῇ"...στην αρχή. Σε ποιά αρχή; στην αρχή της δημιουργίας η Γένεση, προ της αρχης της Δημιουργίας ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Στην αρχή του υλιοκού κόσμου ο Προφήτης, στην προ αυτής της αρχής αδιερεύνητη φάση και περίοδο προ της Δημιουργίας. Πρίν απο όλα, εκτός συναγωνισμού. Εκεί που ήταν μόνο ο Θεός!
  Ναι όντως ήταν μόνον ο Λόγος, ποιός Λόγος, όταν γράφουμε Λόγος με Λ κεφαλαίο αναφερόμεθα στο δεύτερο πρόσωπο της αγίας Τριάδος, τον Υιοόν του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη δρώντα ως άσαρκο θείο Λόγο και στην Καινή Διαθήκη δρώντα ως σεσαρκωμένο, για εμάς τους ανθρώπους έγινε άνθρωπος ο Θείος Λόγος και στην ιστορία δια της σαρκώσεως του εγνωρίσθη ως ιστορικό πρόσωπο ο γνωστός σε πιστούς και απίστους Ιησούς ο Ναζωραίος, ο Ιησούς Χριστός μας!

(συνεχίζεται)

Πρόγραμμα ιεροκηρυκτικής Διακονίας μας στην Ερμιονίδα κατά μήνα Σεπτέμβριον 2019.Πρόγραμμα ιεροκηρυκτικής Διακονίας μας στην Ερμιονίδα κατά μήνα Σεπτέμβριον 2019.
Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου ε.ε., Αρχή της Ινδίκτου, όρθρος και θεία λειτουργία μετά θείου κηρύγματος εις ι.Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λουκαϊτίου εις τας 7.30 π.μ..

Σαββάτο 7η Σεπτεμβρίου ε.ε., Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος, όρθρος και θεία Λειτουργία μετά θείου κηρύγματος εις ι.Μονήν Παντανάσσης Κρανιδίου εις τας 7 π.μ..

Κυριακή 8η Σεπτεμβρίου ε.ε., Γενέθλιον της Θεοτόκου, όρθρος και θεία Λειτουργία μετά θείου κηρύγματος εις ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων εις τας 7.30 π.μ..

Σαββάτο 14η Σεπτεμβρίου ε.ε., Ύψωσις Τιμίου Σταυρού, όρθρος και θεία λειτουργία μετά θείου κηρύγματος εις ι.Μονήν Παντανάσσης Κρανιδίου εις τας 7 π.μ..

Κυριακή 15η Σεπτεμβρίου ε.ε., Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, όρθρος και θεία λειτουργία μετά θείου κηρύγματος εις ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου Κρανιδίου (ονομαστήρια πολιού εφημερίου ισως του αρχαιτέρου εν τη Μητροπόλει, π.Γκίκα).

Τρίτη 17η Σετεμβρίου ε.ε., Αγίας μαρτυρος Σοφίας και των 3 θυγατέρων αυτής, όρθρος και θεία Λειτουργία μετά θείου κηρύγματος εις ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων εις τας 7.30 π.μ..

Κυριακή 22α Σεπτεμβρίου ε.ε., Α Λουκα, όρθρος και θεία Λειτουργία μετά θείου κηρύγματος εις ι. Μητροπολιτικόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Κρανιδίου εις τας 7 π.μ..

Κυριακή 29η Σεπτεμβρίου ε.ε., Β Λουκά, οσιου Κυριακού του Αναχωρητού,όρθρος και θεία λειτουργία μετά θείου κηρύγματος εις ι.Ναόν Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Πορτο Χελίου εις ον φιλοξενείται εις το τέμπλο ιερα εικών του οσίου (εγκαινισμός νέας περιόδου κηρυγμάτων εις τας θείας Λειτουργίας με αναφορά στον άγιο της ημέρας για ένα έτος και κάθε Κυριακή περιοδεύοντας τας πόλεις και κώμας της Ερμιονίδος).

Ιερουργια του Θείου Λόγου 2019 νο 37 Παναγία η Γλυκοφιλουσα ως πρότυπο έρωτος Θείου.


Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2019

πανηγυρικός Εσπερινός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Μονή Ζωοδόχου Πηγής Κοιλάδος 14η Αυγούστου 2019
Ο μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετα αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος με την ψαλμώδηση των Χαιρετιστηρίων Οίκων προς την Κόιμηση της Θεοτόκου υπο του Ρωμανού του Μελωδού ετελέσθη εις την ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Κοιλάδος προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π.Ιεροθέου Λουμουσιώτη και τη συμμετοχή του εφημερίου της ενορίας Ευαγγελιστρίας Κοιλάδος Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεμιστοκλέους Σταύρου Μπάζου και παρουσία της οσιωτάτης Καθηγουμένης Καλλινίκης μοναχής με την πρώτη επισημο συμμετοχή του νέου εκλεγμένου Δημάρχου Ερμιονίδος κ.Ιωάννου Γεωργόπουλου. 

Ας ευχηθούμε εις απαντας τους συμμετέχοντες της ιεράς Αυτής ακολουθίας πολλή την Χάρη του Υιού της Πανάγνου Δεσποίνης ημών.

Ετή Πολλά και Παναγιοφρούρητα με ηδύτητα Πνεύματος.

και του ΧΡόνου.


υ.γ.:
Τα βίντεο πήραμε απο το καναλι του κ.Κοσμά Γεωργίου. ευχαριστουμε για την βιντεοσκόπηση!

Ιερουργια του Θείου Λόγου 2019 νο 36β Παναγία η των παίδων σκέπη.


Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019

Ιερουργια του Θείου Λόγου 2019 νο 36α Παναγία η των παίδων σκέπη.
Μεγάλη αλήθεια είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι όταν έχεις ένα πρόβλημα πρέπει να απευθυνθείς στον ειδικό!!!

Έχεις πρόβλημα σε κάποιο μέρος του οργανισμού σου; Απευθύνεσαι στον Ιατρό, στον αρμόδιο ιατρό. Σε πονούν οι οφθαλμοί; Πας στον οφθαλμίατρο. Δεν μ πορούν να πονούν τα μάτια και να πας στον παθολόγο ή να πονούν τα πόδια και συ να τρέχεις στον νευρολόγο. Διότι τότε θα επικρατεί σύγχηση στην ιατρική σου εξέλιξη -ως ασθενούς- το πως δηλαδή θα αντιμετωπίσεις την ασθένεια

Κυριακή, 4 Αυγούστου 2019

η Γλυκοφιλούσα πρότυπο πνευματικής υπάρξεως εν Χριστώ, Φούρνοι 2α Αυγούστου 2019

Δοξάζουμε το όνομα του Τρισαγίου Θεού,αδελφοί μου, και ευχαριστούμε ταυτόχρονα την Παναγία Μητέρα Του. Έχουμε ενθρονίσει στο κέντρο του Ναού την Παναγία την Γλυκοφιλούσα. Βλέπουμε αυτή την θαυμάσια εικόνα, την όντως ε ρ ω τ ι κ ή! 
Όχι, σεξιστική, όχι αμαρτωλή, ε ρ ω τ ι κ ή. Δηλαδή να ξεπηδά ο έρωτας, η χαρά που έχει η μάνα για το παιδί της και η αγάπη, που υπάρχει ως έρωτας, ως σεβασμός που έχει το παιδί για την μάνα του.
Ο έρωτας δεν είναι αμαρτωλός εμείς τον καταντήσαμε έτσι και κάναμε την έννοια πεζή και φθάσαμε να την λέμε με αυτά τα τρία γράμματα(εννοώ σέξ) που στα λατινικά σημαίνουν φύλο, τα κάναμε δηλαδή σέξ-sex. Δεν είναι αυτό.
Ο έρωτας είναι το δόσιμο και στη σχέση του Ιησού Χριστού προς την Μητέρα του υπάρχει αυτό το δόσιμο. Αμφίδρομα και δίνει ο Ιησούς Χριστός τα πάντα στη Μητέρα Του μέχρι και την τελευταία στιγμή της επιγείου παρουσίας Του. Θυμηθείτε και δείτε ακριβώς πίσω μου (στο ιερό βήμα του Ναού εχει εσταυρωμένο με λυπηρα, την Θεοτόκο και τον Ιωάννη τον Θεολόγο) ποιόν έχει στο αριστερό του χέρι ο Κύριος μας; Τον Ιωάννη τον νεώτερο μαθητή Του, δεκαοκτάχρονο, νέο παιδί για την εποχή εκείνη αρκετά μεγάλο ήταν ενήλικος στα δεκαοκτώ σχεδόν απο τα δεκαέξι άρα δούλευε, αυτοεξυπηρετήτο, τον εαυτό του αφέντευε. Είχε δε μαζί με τον αδελφό του τον Ιάκωβο, τα παιδιά δηλαδή του Ζεβεδαίου, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης είχαν μία επιχείρηση απο την οποία και τους κάλεσε στο αποστολικό αξίωμα.
Σε αυτόν τον πιό νέον, την εμπιστεύεται. γιατί στον πιο νέον, για το αυτονόητο, διότι ο νεώτερος θα φύγει αργότερα απο αυτήν την ζήση... sec 2.12

Ιερουργια του Θείου Λόγου 2019 νο 35 ιατρός ο Ιησούς Χριστός και ο Άγιος Παντελεήμων