Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2009

αποστολικός λόγος περι Γάμου

Το κειμενο του Αποστόλου του Γάμου.

Ἀδελφοί, εὐχαριστεῖτε πάντοτε ὑπὲρ πάντων, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ Θεῷ καὶ Πατρί, ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ. Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε ὡς τῷ Κυρίῳ, ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι κεφαλὴ τῆς γυναικός, ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ αὐτός ἐστι σωτὴρ τοῦ σώματος. Ἀλλ᾿ ὥσπερ ἡ Ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτω καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί. Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας ἑαυτῶν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ, καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι, ἵνα παραστήσῃ αὐτὴν ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν Ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον ἢ ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ᾿ ἵνᾳ ᾗ ἁγία καὶ ἄμωμος. Οὕτως ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας, ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα· ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ· οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλ᾿ ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ ὁ Κύριος τὴν Ἐκκλησίαν· ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ· ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δὺο εἰς σάρκα μίαν. Τό μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ᾿ ἕνα, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα.

Ο γάμος για την εκκλησία του Χριστού, δεν είναι μια απλή τελετή, δεν είναι παραδοσιακή και φολκλορική οικογενειακή στιγμή, δεν είναι κάτι το κοινωνικά επιβεβλημένο αλλά είναι το μυστήριο του Θεού που ενώνει δύο ανθρώπους επί γης που όχι απλά εκείνη την ημέρα επισημοποιούν την σεξουαλική σχέση τους αλλά επιβεβαιώνουν ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι η σχέση τους αυτή έγινε εκκλησιαστική και τους ετοιμάζει να εισέλθουν στην Βασιλεία των ουρανών, στου Χριστού την μερίδα την θεία και αμόλυντο , οι δύο ενωμένοι και ο ένας βλέποντας στα μάτια του άλλου το δώρο του Θεού που δόθηκε με την χάρη του Χριστού στη ζωή του καθενός.
Αυτή είναι η εκκλησιαστική θέση περί του μυστηρίου που ενώνει δύο διαφορετικούς κόσμους-ανθρώπους-νοοτροπίες και τις κάνει μία και μοναδική ψυχή, σώμα και πλέον δεν μιλούμε για δύο ανθρώπους αλλά για ένα ζευγάρι ενωμένο εν Θεώ.
modern father

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

μας κατηγορούν γιατι???γιατι διαβαζουμε και προβαλλουμε το "χαμομηλακι"!

««Το χαμομηλάκι», έκπληκτοι είδαμε τις τελευταίες αναφορές του σε ασέλγειες και ασελγούς σε παιδεραστίες και παιδεραστές και πιο κάτω διάφορες διευθύνσεις ιστοσελίδων με αναφορές προφανώς σε θέματα παιδεραστίας και άλλες παρά φύση ανθρώπινες δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα γραμμένες...Επειδή τα αγγλικά μας δεν είναι και τόσο καλά, θέλουμε να ρωτήσουμε τον π. Ιερόθεο ποιος είναι ο λόγος που ενέταξε το εν λόγω blog στα αγαπημένα του και μάλιστα τοποθετημένο στην πρώτη θέση….» (ένα ερμιονικό μπλόγκ, δεν θα το ξαναπέμψω διότι δεν διατηρεί επίπεδο συνομιλίας και διαλόγου μαζί μας).
Όταν ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία δεν κατέχουμε καλόν είναι εμείς να αναζητούμε ανθρώπους ή τρόπους να λύνουμε τις απορίες και τις άγνοιες μας, ένας άνθρωπος που είναι ελεύθερος μπλόγκερ, ελεύθερος από κάθε δέσμευση στράτευσης και συστρατιάς σε συγκεκριμένες απόψεις, που σέβεται την ιστολογική του δράση και κάθε δραστηριότητα του ιντερνετική δεν μπορεί να μην γνωρίζει το «χαμομηλάκι», το μπλόγκ εκείνο που αναφέρεται στο παιδί και το πώς θα προστατευθεί από κάθε είδους και μορφή κακοποίησης του…
Μας μαθαίνει και εμείς μαθητεύουμε σε αυτό νέες νομοθετικές ευρωπαϊκές ρυθμίσεις και διάφορες κακοτοπιές μας λέγει να τις αποφεύγουμε και όταν τις ανακαλύψουμε να γίνονται από τα παιδιά μας, να προλαμβάνουμε τις παιδικές και εφηβικές δράσεις εντός του cyber κόσμου.
Όσο για τα περί πεδαιραστίας κλπ που αναφέρονται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα αυτής της ημέρας… πρέπει να ξέρετε ότι τα αγαπημενά μπλόγκ μας και όσα παρακολουθούμε εναλλάσονται στην πρώτη θέση αναλογά με το πόσο πρόσφατα έχουν δημοσιευθεί!
Άρα δεν είναι ούτε το πιο αγαπημένο μας ούτε επέχει θέσει υπεραγαπημένου μας όπως το υπονοείτε, τα δε υπονοούμενα που άνευ ποιότητος και πολιτισμικής παιδείας, επιπέδου γνώσεων και ευρυμάθειας εκ μέρους σας συνυφαίνονται δια το πρόσωπον μου δεν με αγγίζουν και δεν υπάρχουν υπόνοιες και προβληματισμοί όσων με ξέρουν…καλόν είναι να μην χρησιμοποιείτε προσωπικά και διεστραμμένα σοφίσματα να λοιδωρήσετε ημάς και το έργο – διακονία μας, στην περιοχή μας ξέρουν και όλοι οι άνθρωποι μας μπορούν να μαρτυρήσουν δια την ευτέλειαν μου.
Δεν θα ασχοληθούμε από τούδε μαζι σας…διότι η οδός που διαλέξατε είναι πεζοδρομιακού ήθους με αήθη τακτική και απρόσεκτων χαρακτηρισμών δια τα πρόσωπα των αδελφών μας!
Καλές υπομονές…εγώ δεν ξέρω αν θα αντέξω να επανέλθω να απολογούμαι για τα αυτονόητα και όσα ελεύθερα μπορώ να παρακολουθώ!
Όσο δε για το «χαμομηλάκι», καλόν είναι να είμεθα όλοι κοντά του και να το βοηθούμε, προσωπικώς υποβάλλω τα σέβη μου σε όσους «διακονούν»(αρθρογραφώντας) μέσω αυτού.
Modern father

απαντησις σε ανοικτη επιστολη

Ανοιχτή επιστολή του κ. Γιάννη Λακούτση προς π. Ι. Λουμουσιώτη
Περί παπά… ορολογιών το ανάγνωσμα.
π. Ι. Λουμουσιώτη,διάβασα προσεκτικά τις λεπτομερείς διευκρινίσεις που κάνατε σχετικά με το θέμα που ανέκυψε “περί εκκλησιαστικής κηδείας…”. Ομολογώ πως ένιωσα ευχάριστη έκπληξη, αν και νεαρός διάκονος η σκέψη και τα γραφόμενά σας παραπέμπουν σε άνθρωπο, με πολυετή εμπειρία περί τα εκκλησιαστικά και αυτό είναι παρήγορο και για τους πιστούς, αλλά και για την Εκκλησία γενικότερα που έχει στους κόλπους της έναν τέτοιον κατηρτισμένο ιερέα..Οφείλω να καταθέσω δε ότι μετά από αυτήν την ανάγνωση μου γεννήθηκαν περισσότερες απορίες από όσες μου λύθηκαν.Επειδή λοιπόν μου αρέσει να μιλώ με νέους ανθρώπους, γιατί πάντοτε κάτι έχω να κερδίσω από αυτούς, θα ήθελα να σας ρωτήσω: Αφού “οι αποφάσεις και οι πρωτοβουλίες είναι εγγεγραμμένες και στοιχημένες με το πνεύμα της Αγίας Γραφής”, δείξτε μου και μένα σας παρακαλώ σε ποιο εδάφιό της αναφέρεται ότι ένας ιερέας μπορεί να είναι bloger και να υπογράφει σαν “ Modern father ”.Σε ποιο εδάφιό της αναφέρεται ότι ένας ιερέας μπορεί να οδηγεί ΙΧ αυτοκίνητο.Σε ποιο εδάφιό της αναφέρεται ότι ένας ιερέας μπορεί να χρησιμοποιεί τις “διαβολικές” πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες και να συναλλάσσεται με τράπεζες;.Όχι! Μη σπεύσετε ούτε τον υπολογιστή να καταστρέψετε, ούτε τις πιστωτικές κάρτες ν’ ακυρώσετε, ούτε το αυτοκίνητο να χαρίσετε, εάν έχετε. Καλώς τα έχετε κατά τη γνώμη μου, γιατί η κοινωνία πηγαίνει μπροστά, εξελίσσεται. Εξελίσσεται γενικώς και όχι κατά το δοκούν..Αναφέρεστε στο ότι οι άνθρωποι “ σας θέλουν με δύο μέτρα και δύο σταθμά”. Λάθος. Εσείς πατάτε σε δύο βάρκες. Απολαμβάνετε μεν τα αγαθά της Τεχνολογίας και την κοινωνία της ευμάρειας, στέλνετε δε στο πυρ το εξώτερον όποιον “δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις” έστω και αν αυτές οι υποδείξεις έχουν αφετηρία μερικές χιλιάδες χρόνια πριν (εδώ δεν γίνεται κανένας εκσυγχρονισμός)..Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι κι’ εγώ είμαι το ίδιο Χριστιανός όπως και εσείς με την διαφορά ότι εγώ βλέπω τα πράγματα πιο ψύχραιμα και αντικειμενικά..π. Ι. Λουμουσιώτη έχετε βάλει νερό στο κρασί σας, δεν μπορούσε άλλωστε να γίνει και διαφορετικά, απλώς κάνετε πως δεν το καταλαβαίνετε, γιατί ίσως να μην σας συμφέρει.

http://stamdamd.blogspot.com/
η πρέπουσα απαντησις:
κ. Λακούτση,Περί παπά… ορολογιών το ανάγνωσμα: έτσι επιγράφεται την επιστολήν σας, δεν κατανοώ το γιατί? Μου φαίνεται σκωπτικός και γελοιώδης ο τίτλος της επιστολής σας.

«Αφού “οι αποφάσεις και οι πρωτοβουλίες είναι εγγεγραμμένες και στοιχημένες με το πνεύμα της Αγίας Γραφής”, δείξτε μου και μένα σας παρακαλώ σε ποιο εδάφιό της αναφέρεται ότι ένας ιερέας μπορεί να είναι bloger και να υπογράφει σαν “ Modern father ”.»(λόγοι εκ της επιστολής σας).
Και εγω θα σας απαντησω όπως ο Κύριος απαντησε στους εβραίους όταν τον ερώτησαν κάποιο θέμα στρέφονβτας τους αλλιώς την ερώτηση που του υπέβαλάν, αν μου απαντησετε και βρείτε χωρίο που να απαγορεύει την εν τω κόσμω δράσιν μου τότε σας ζητώ συγγνωμην και θα σταματησω!
Πρεπει να σας πω ότι σε ολους τους μαθητες του ο Χριστός είπε ότι σας στέλνω : (να) «μαθητ(α)εσευτε πάντα τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος, τηρειν αυτούς όσα ενετειλάμην ημίν» και αυτό αναφέρετε ιδιατέρως στους εξ αυτών κληρικούς του, επισκόπους-πρεσβυτέρους και διακόνους εις την πρώτην Εκκλησίαν και εις την συνέχειαν της!
Η δε διακονία μου εις το μπλόγκ είναι απλώς θεολογική και εκκλησιαστικη ενατένιση συγχρόνων θεμάτων με γνώμονα και σκοπό την εύρεση αληθών αναζητητών της Αληθείας, που για μας είναι ο Χριστός, άρα να βρούμε νέες δομές και νέους τρόπους να διδάξουμε πρώτα εμάς τους ιδιούς και ύστερα τους άλλους για τον Χριστόν.
Δεν νοιώθω καθόλου την αναγκη να απολογηθώ για το ονομα που διάλεξα που σημαίνει μοντέρνος πατέρας, αρα για μένα κληρικός στο σήμερα, κληρικός του συγκεκρυμένου πολιτισμού και κληρικός στις δυσκολίες και τα προβλήματα του μετα-νεωτερικου και μετα – τεχνολογικου ανθρώπου, του ανθρώπου του ιντερνετ και της «πληροφορίας».
Σε ποιο εδάφιο της αγίας Γραφής αναφέρεται ότι ο κληρικός δεν οδηγει ιδιωτικό όχημα???τι ερωτήματα είναι αυτά εν έτει 2009???μηπως είναι καιρός να καταλαβαιτε που ζούμε στην Ελλάδα του σημέρα και όχι στο Ισραήλ του 70 μ.Χ.
Σε ποιο εδάφιό της αναφέρεται ότι ένας ιερέας μπορεί να χρησιμοποιεί τις “διαβολικές” πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες και να συναλλάσσεται με τράπεζες;
Δεν γινεται να μην συναλλάσεται ο άνθρωπος του σήμερα…ευτυχώς στα παρακατω μόνο σας ανατρέπετε τα ερωτηματα σας!
Όσο για το νερο στο κρασί μας…δεν κατανοήσατε ακριβώς τι θέλω να πω…δεν γινόμαστε μέλη της Εκκλησίας απλώς και μόνον με το βάπτισμα, τον γάμο και την κηδεία μας, δηλαδή αν έχουμε περάσει το κατώφλι του ναού 3 φορές στη ζωή μας… δεν σημαίνει ότι είμαστε χριστιανοί, δηλαδή πιστοί στον Ιησού Χριστό με συνέπεια και αυτοσυνηδεισία ποιότητος ζωής, την οποία (ποιοτικη ζωή εν Χριστώ τω Σωτήρι ημών)και επιζητούμε να ζούμε ποιοτικά τα επι γης ετη μας που μας ετοιμάζουν να προγευόμεθα από τουδε την ουράνιον Βασιλείαν!
Δεν αρνήθηκε κανείς την πίστη σας και το δικαίωμα σας να πιστεύετε ότι θέλετε αλλα ένα μέλος της Εκκλησίας πιστεύει εις τον Χριστόν και όσα Αυτός μέσω της Εκκλησιας του μας διδάσκει!
Εύχομαι και προσεύχομαι να χαιρόμαστε εδώ μέσα τα αγαθά του ελευθέρου και ανιδιοτελούς διαλόγου,

Modern father

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009

σχολιο επι σχολίου

http://modern-father.blogspot.com
. .Θεολογία, κοινωνία και άνθρωπος στην εποχή μας! εκκλησία, σύναξη και πίστη στο Χριστό! αγάπη, πόνος και σκέψη για σύγχρονα θέματα..................................................................................Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα με την ονομασία Modern Father http://modern-father.blogspot.com/2009/09/blog-post_20.html του πατρός Ιεροθέου Λουμουσιώτη, διακόνου της μητροπόλεως Ύδρας εν Κρανιδίω για να διαβάσουμε το άρθρο του (όπως μας παρακαλούσε στο e-mail που μας έστειλε στις 20/9/2009) και το οποίο αναδημοσιεύσαμε στο δικό μας blog, το μάτι μας έπεσε επάνω αριστερά στη στήλη με τα αγαπημένα του blog που προφανώς συστήνει στους επισκέπτες να τα επισκέπτονται και να τα διαβάζουν...Κάνοντας κλικ στο πρώτο του φέϊβορ blog με την ονομασία «Το χαμομηλάκι», έκπληκτοι είδαμε τις τελευταίες αναφορές του σε ασέλγειες και ασελγούς σε παιδεραστίες και παιδεραστές και πιο κάτω διάφορες διευθύνσεις ιστοσελίδων με αναφορές προφανώς σε θέματα παιδεραστίας και άλλες παρά φύση ανθρώπινες δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα γραμμένες...Επειδή τα αγγλικά μας δεν είναι και τόσο καλά, θέλουμε να ρωτήσουμε τον π. Ιερόθεο ποιος είναι ο λόγος που ενέταξε το εν λόγω blog στα αγαπημένα του και μάλιστα τοποθετημένο στην πρώτη θέση….
Όσο για το ποζάρισμα και το μπούτι της αναγνώστριάς σας (Φώτο) πατήρ Ιερόθεε Λουμουσιώτη, τι μπούτι είναι αυτό (!) Παναγία μου κολαστήκαμε…...Έτσι εξηγείτε η ονομασία της ιστοσελίδας σας και η υπογραφή στα άρθρα σας ( modern father ) π. Ιερόθεε Λουμουσιώτη. Να είσαστε καλά και σ’ ανώτερα…..ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΑΜΑΛΙΤΗΣ
το σχόλιο σας το οποιο και καναμε λαδί...δεν μπορώ να κατανοησω τι θελει να πει...και εγω να σας πω που εψαξα το μπλογκ μου δεν βρηκα την φωτο στα μπλογκ που συστηνω...να του ευχηθω να προσεχει τα δικα του ματια διοτι είναι οι θυρήδες δια τις οποίες εισέρχεται ο πειρασμός...οσο για το οτι κολαστηκατε καντε μια βολτα στην πατριδα σας το καλοκαιρι και θα πρεπει να πατε στις αδερες!
modern father

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2009

περι εκκλησιαστικης κηδείας όσων έχουν κανει πολιτικό γάμο

http://stamdamd.blogspot.com/

δεν ξέρω τις λεπτομέρειες του θέματος το οποίο ξέσπασε μεταξύ του πατρός Ιωάννου Αμπελά και του κ. Γεωργίου Νοταρά, αλλά αν κατάλαβα καλά αναφέρεται στην μη τέλεση ολοκλήρου της ακολουθίας της κηδείας ενώπιον του εκκλησιαστικού σώματος εντός του Ναού ενός ανθρώπου που αρνήθηκε την μυστηριακή κάλυψη της γαμικής του σχέσεως.
Άρα το ότι δεν ψάλθηκε ολόκληρη η ακολουθία σε έναν αποβιώσαντα χριστιανό αλλά και μη νυμφευμένο εκκλησιαστικώς.
Απορώ πως οι άνθρωποι μας θέλουν με δύο μέτρα και δύο σταθμά και μας θέλουν όποτε εκείνοι θέλουν εμείς να βάζουμε νερό στο κρασί μας…

Όποιος αρνείται την παρουσία του Χριστού στη ζωή του την αρνείται δια του τρόπου του θεωρητικού και του πρακτικού, θεωρητικός είναι να διατυπώνεις στα λόγια και σε γραμμένα κείμενα κάτι διαφορετικό από αυτό που η εκκλησία του Χριστού βιώνει και ζει...πρακτικός είναι ο τρόπος άρνησης μέσω της άρνησης της παρουσίας του Θεού εν αγίω Πνεύματι στα μυστήρια και στις πράξεις της ζωής της εκκλησίας μας…
Συγκεκριμένα δε ο αδελφός που έφυγε και βρίσκεται στα χέρια του Θεού πλέον, επί γης αρνήθηκε το ότι η σχέση του μετά της συζύγου του είναι γεγονός εκκλησιαστικό και όχι γεγονός προσωπικό και κοσμικό! Απομόνωσε την σχέση του από το εκκλησιαστικό σώμα και την έζησε εκτός εκκλησιαστικής διαδικασίας, πως τότε αυτός ο άνθρωπος μπορεί και θέλει να μετέχει όπως οι άλλοι πιστοί στο σώμα του Χριστού που του αρνήθηκε την μετοχή στη ζωή του την προσωπική!
Πως γίνεται ενώ δεν δέχεσαι τον Χριστό στο γάμο σου, να τον θες παρηγορητή και επιμελητή της κηδείας σου???
Η ακρίβεια θα ήταν να μην τελεσθεί κήδευση εκκλησιαστική εντός του Ναού διότι ο ναός είναι η εκκλησία που συνάζονται οι χριστιανοί και στις χαρές και στις λύπες τους. Άρα εκείνος που στη χαρά δεν θέλει τον Χριστό, πως γίνεται να τον θέλει στα τέλη του?
Να ευχηθούμε να συνειδητοποιήσουμε άπαντες πως στο σώμα της εκκλησίας δεν αποφασίζει ο καθένας ότι θέλει αλλά εμείς οι κληρικοί έχουμε τον Επίσκοπο που εμπιστευόμαστε και μας εμπιστεύεται και Εκείνος στη διαποίμανση του εκκλησιαστικού σώματος και οι αποφάσεις και οι πρωτοβουλίες μας είναι εγγραμμένες και στοιχημένες με το πνεύμα και την διδασκαλία της αγίας Γραφής και των Πατέρων της εκκλησίας μας, που τις βρίσκουμε διατυπωμένες σε αποφάσεις και εγκυκλίους ιεροσυνοδικών κειμένων!
modern father

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

σχολια εις το "απαρνησασθω εαυτόν και αρατω τον Σταυρον αυτού και ακολουθείτω μοι"

Εὐαγγέλιον Κυριακής μετά την Ύψωσιν του Τιμίου Σταυρού
, ζήτει Κυρ. γ΄ νηστ., «῞Ος τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν» (Μρ. η΄ 34-θ΄ 1).
Μαρκ. 8,34 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι.
Μαρκ. 8,34 Και αφού επροσκάλεσε τον λαόν μαζή με τους μαθητάς του, είπεν εις αυτούς· “όποιος θέλει να με ακολουθήση ως πιστός μαθητής μου, ας απαρνηθή τον αμαρτωλόν εαυτόν του με τας αδυναμίας, και τα πάθη του, ας πάρη την απόφασιν να υποστή προς χάριν μου ταλαιπωρίες και αυτόν ακόμη τον σταυρικόν θάνατον, και ας με ακολουθήση στον δρόμον, που εγώ εχάραξα.
ξεκινησε ενας πρωϊνός διάλογος με εναν φιλο θεολογο,εχει σημαντικα στοιχεια:
βασιλης:tha mporesete na peite o stayros toy xristoy einai protypwsi toy stαyroy toy kathe anthrwpou ξexwrista
p.ierotheos: και τι σημαινει αυτο στον ανθρωπο σημερα?
βασίλης is typing a message.
βασίλης: oti pote o theos den stelnei kati parapanw apo ayto pou mporoyme na anteξoume
p.ierotheos: και τελικα εμεις φερουμε τον πονο - τον σταυρο μας ως τροπον και τοπον παρουσια του Χριστου στη ζωη μας?

βασίλης: o kathe anthrwpos exei to aytexousio kai o theos stelnei ston kathena mas shmadi wste na mas dixei tis dwrees toy
p.ierotheos: και μπορει να αρνηθει ο ανθρωπος τον Σταυρο που του δίνει ο Θεός???
p.ierotheos: αφου ειναι ελεύθερος ο άνθρωπος μπορεί να αρνείται όσα νομίζει οτι αλλοι του δινουν και διαλέγει αυτά που εκείνος θέλει να ακολουθήσει απο την διδασκαλία του Χριστού και ο Χριστός περιμένει το αποτέλεσμα των δικών μας κόπων και προσπαθειών!
Είναι θυρωρός της θύρας της καρδίας μας, ο Κύριος μας, και χτυπά να του ανοιξουμε με τα σημάδια του Σταυρού του να μας θυμίζουν ότι και Εκείνος πονά και σταυρώνεται με κάθε πλάσμα του ξεχωριστά και με όλα μαζί!
modern father

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009

πολιτικός λόγος και κομματική εκφορά αυτού!

Πολιτικός λόγος και κομματική διάρθρωση του!

Περί πολίτου λόγος είναι ο πολιτικός λόγος.
Αναφέρεται στον καθένα από εμάς ως πολίτη και μέτοχο αυτού του κατ’ ευφημισμόν δημοκρατικού κράτους. Μπορεί ο καθένας να μιλά για τον εαυτό του και για τους συμπατριώτες του, που συμφύρονται και σέρνονται πίσω από κομματικά συμφέροντα και όχι πίσω από πολιτικά κόμματα, διότι αν τα κόμματα ήσαν πολιτικά δεν θα είχαν ως προτεραιότητα τους βουλευτές αλλά όλους όσους θα έπρεπε να εβουλεύοντο για το συμφέρον των πολιτών, άρα τον καθένα από εμάς, τον καθένα πολίτη αυτής της χώρας.
Δυστυχώς η δήθεν αντιπροσωπευτική δημοκρατία κατέληξε ως πολιτική τρομοκρατία (αναφερόμενη σε κάθε πολίτη ξεχωριστά αλλά και σε όλους μαζί), δεν μπορεί οι φωνές που έχουν βολευτεί στο βουλευτικό απυρόβλητο και στην βουλευτική ασυλία να έχουν το δικαίωμα να μιλούν πολιτικά αφού αποφαίνονται κομματικά με στόχο απώτερο το δικό τους βόλεμα άρα δεν ομιλούμεν για βουλευτές αλλά βολευτές, δεν συμ – βουλεύονται για χάριν του πολίτικου καλού αυτού του τόπου, δηλαδή ενός εκάστου ημών αλλά βολεύονται προσωπικώς και υπερμαχούν για κομματικά (συντεχνιακά) και αλληλοβοηθητικά δρούν ο ένας βο(υ)λευτής του άλλου!
Άρα κομματικό και πολιτικό έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση και πηγαίνει περίπατο ο πολίτης προς χάριν του κόμματος, το κόμμα πάνω από όλα και όλοι υπηρετούν αυτό το γρανάζι της καθεστηκυίας τάξεως…και κανείς δεν μπορεί να παρεκκλίνει φοβούμενος την διαγραφή δηλαδή το προσωπικό συμφέρον και όχι το πολιτικό συμφέρον (του κάθε πολίτου το δικαίωμα).
Αν υπερμαχούσαν οι πολιτικοί για τους πολίτες τότε η δημοκρατία μας θα ήταν πρότυπο δημοκρατίας και έτσι όλα θα πήγαιναν από το καλό στο καλύτερο…ενώ στην παρούσα φάση όλα βαίνουν και πορεύονται από το κακό στο χειρότερο…κάθε τομέας πολιτικής δράσης και ενημερώτητος αν απομονωθεί και αξιολογηθεί θρηνητικά και λυπητερά θα είναι τα συμπεράσματα μας!
Μήπως βαίνομεν εις ματαίαν πολιτικήν κατάστασιν και πολλήν την του πολίτου εργαζόμεθα την αοριστία του μέλλοντος του και την απροσδιοριστία του αύριο???
modern father