Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Ανάληψεως εορτή πνευματική.

Ανάληψεως εορτή πνευματική.

  Η εορτή της αγίας και ιεράς του Χριστού Αναλήψεως είναι η εορτή εκείνη η οποία μας υπενθυμίζει ότι ο αναστάς Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός και ανθρωπος, στο ίδιο πρόσωπο, που έκανε την υπόσχεση πραγμάτικοτήτα, την ιστορία την ανεβίβασε, την ανθρωπότητα την εθέωσε, την θεότητα την εγκατέστησε στον πυρίπνουν θρόνο της και εκοινώνησε τω Πατρί και τω Πνεύματι ως εν τω πριν!
  Η θεωθείσα ανθρωπινη φυση έφερε τις πληγές του Σταυρού, την δόξα της Αναστάσεως και την υπέρλαμπρον δόξα της Αναλήψεως!
  Ο Θεός εστέγασε το ανθρώπινον υπο την σκέπη Του, ο παράδεισος εγινε η πραγματικότητα της υποσχέσεως. Χαροποίησε τους μαθητές, χαροποίησε την μητέρα Θεοτόκο και εκανε την πρώτη Εκκλησία να αναθαρύσει μεχρι την αγια καθοδο του Παρακλήτου Πνεύματος.
  Ο Χριστός αναλήφθηκε , η Εκκλησία δεν εγκαταλήφθηκε ως ερμαιο του καθενός εσωτερικού ή / και εξωτερικού τυράννου της, αλλά ήρθε πλεον η υποσχεση για τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας. Εμεινε σε εκείνην η πρόοδος του αγίου Πνεύματος. Στην Ιστορική πορεία των ανθρώπων έδρασε ξεκάθαρα ο Θεός Πατέρας στην Παλαιά Διαθήκη, έδοξασε την θεανθρωποτητα του ο Υιός του Θεού στην Καινή Διαθήκη και τελικώς στην περιοδο μετα την Πεντηκοστήν στην Περιοδο της Εκκλησίας λάμπει το Αγιου Πνεύμα, φωτίζει τον άνθρωπο και τον καθοδηγεί στην σωτηρία του Υιού, του Κυρίου Ιησού Χριστού για να φθάσουμε στην Δευτέρα Παρουσία στην επάνοδο των σεσωσμένων στον θρόνο του Θεού Πατρός που παρεδρεύουν και ο Υιός και το Πνεύμα! Η Αγία Τριάς ο Θεός ημων!

Χριστός ο αναληφθείς να ευλογεί άπαντας!

κηρυγμα Κυριακής του Τυφλού 2015Κυριακή, 17 Μαΐου 2015

χιλιοστή μας αναρτηση

η χιλιοστή μας αναρτηση αφιερωμενη στα παιδιά μας που ψάχνουν και εχουν πρότυπα αδαμαντινα δικα τους!ο Αγιος Νεκτάριος ο μητροπολίτης Πενταπόλεως να ευλογεί τις προσπάθειες σας στις εξετασεις παιδια μου!
modern father