Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020

Ερμηνεία του κατά Ιωάννην ευαγγελίου 2020-2021 νο 4 κεφ. Δ, 39 έως 54

Ερμηνεία του κατά Ματθαίον ευαγγελίου 2020-2021 νο 4 κεφ, Ιστ, 5 έως 24.

Ερμηνεία του κατά Ιωάννην ευαγγελίου 2020-2021 νο 3α κεφ. Δ, 22 έως 37.

Ερμηνεία του κατά Ιωάννην 2020-2021 νο 3 κεφ. Δ, 22 έως 37

Ερμηνεία του κατά Ματθαίον ευαγγελιου 2020-2021 νο 3 κεφ. Ιε, 12 έως Ιστ...

Ερμηνεία του κατά Ιωάννην ευαγγελίου 2020-2021 νο 2α κεφ. Δ, στ. 1-21