Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2008

ΧΡΕΙΑΖΟΜΕΘΑ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗΝ EIΠΕ Ο ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

«Χωρίς να θεωρώ αξιοπίστους πηγάς πληροφόρησης τα λεγόμενα media, η όλη "παρουσία" και ο τρόπος εκδηλώσεως εν πάσι της συντριπτικής πλειονότητας του λεγόμενου "Ανώτερου Κλήρου", με προεξάρχοντας ασφαλώς τους εκασταχού Προκαθημένους, αλλά και ικανού ατυχώς αριθμού Μοναζόντων, κατά την τελευταίαν ιδιαιτέρως 20ετίαν, αποτελεί το μέγιστον σημείον αποκαρδιώσεως "των εκζητούντων τον Κύριον". Και βεβαίως ανάλογα ισχύουν διά τας Θεολογικάς Σχολάς, τα λοιπά Εκκλησιαστικά Εκπαιδευτήρια, τας Αδελφότητας και τα παρεμφερή Ιδρύματά των. Φρονώ ταπεινώς ότι όλοι οι άλλοι θεσμοί και αι διάφοροι τάξεις, ιδίως αι Κρατικαί ή μη Υπηρεσίαι, συγκρινόμεναι με τας τάξεις των διά φρικτών όρκων κατασταθέντων εις διαδοχήν των Αποστόλων και Κηρύκων του Ευαγγελίου, δύνανται ευχερώς να κριθούν απείρως επιεικέστερον (...). Εν εσχάτη άλλωστε ανάγκη, δύνανται πάντες οι λοιποί να ισχυρισθούν ακόμη και ότι δεν πιστεύουν πλέον εις το Βάπτισμα και οιουσδήποτε εις Χριστόν όρκους των, ενώ ημείς οι Ιερατεύοντες ή κηρύττοντες ελεγχόμεθα ανά πάσαν στιγμήν ως αθεόφοβοι υποκριταί, και τους πάντας κατασκανδαλίζοντες, εάν αι προσωπικαί μας αδυναμίαι και παρεκτροπαί υπερβαίνουν κατά τον κοινόν νουν παραπτώματα του εκκλησιαστικού λειτουργού. (...). Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι από πολλού έχει παύσει να λειτουργεί θεοφιλώς ο Θεοκατάστατος θεσμός της Συνόδου εις όλας τας Εκκλησίας μας, ενώ δεν έπαυσε να συγκαλείται, με τον εμπαιγμόν όμως ότι δήθεν τα πάντα αποφασίζονται και πράττονται "εν Αγίω Πνεύματι" οπότε βεβαίως βλασφημούμεν! Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, παραλλήλως προς την υποκρισίαν, την εξουσιολαγνείαν και την φιλοχρηματίαν εν συνδυασμώ μάλιστα με τον "Μακιαβελλισμόν" των ημερών μας, συνέβαλεν ατυχώς τα μέγιστα εις τον εξανδραποδισμόν μας και η αιφνιδία εκ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εξασφαλισθείσα οικονομική αρωγή των περίφημων "πακέτων στήριξης", τα οποία, αντί να επουλώσουν κοινωνικάς πληγάς προς επίλυσιν χρονιζόντων δεινών της πλειονότητος του ταλαιπωρηθέντος λαού μας, εγένοντο αφορμή να εκφυλισθεί το "φιλότιμον" του Ελληνος εις πλήρη εκμαυλισμόν. Χρειαζόμασθε συνεπώς πρωτίστως αυτοκριτικήν, διά να διαπιστώσουμε ότι στερούμεθα από μακρού αυτοσεβασμού και γενναιότητος, ώστε να πάμε κόντρα στο ρεύμα αρνούμενοι ωσαύτως να χειροκροτούμεν "απατεώνας" και "κιβδηλοποιούς"».
(Η ευθύνη του κλήρου , του κ. Γιάννη Μαρίνου, από το παρόν άρθρο αποκόψαμε το κείμενο του Σεβασμιωτάτου κυρίου Στυλιανού, Το ΒΗΜΑ, 26/10/2008, Σελ.: A57 http://www.tovima.gr/print_article.php?e=B&f=15495&m=A57&aa=1)

ΣΤΟ παραπάνω κείμενο του Αρχιεπισκόπου Αυστραλία κυρίου Στυλιανού πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως μερικά σημεία:
1. «το μέγιστον σημείον αποκαρδιώσεως "των εκζητούντων τον Κύριον”» είναι η παρουσία όπως χαρακτηριστικά λέγει…και αυτή η παρουσία μερικές φορές δεν θυμίζει εκκλησιαστικους ανθρωπους, ανθρώπους πμευματέμφορους αλλα είναι παρουσία μικρών ή μεγάλων σατραπίσκων, δεινών εξουσιαστών και στυγερων μνησικάκων προσώπων…που αντι να δείχνουν(ή σωστότερα να δείχνουμε, γιατι και εμεις ανήκουμε στη χορεία των κληρικών) το θέλημα του Θεού στη ζωή τους/μας, απλα ταλαιπωρούν και σκανδαλίζουν το Σώμα του Χριστού μας, την Εκκλησία μας!
2. η Εκκλησια δεν εχει αναγκη σωτήρων και προοδευτικών δυνάμεων, δεν εχει αναγκη υπερασπιστων και κηδεμόνων έχει ανάγκη γνησίων παιδιών του Ιησού Χριστού, έχει ανάγκη ανθρώπων που θα εχουν ωραιο λόγο και μοσχοβολιαστή με το άρωμα της αγιότητος ζωή, έχει ανάγκη πατέρων πνευματικών που να αγαπούν όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά του Θεού, τα εντός των τειχών και τα εκτός αυτών! Διοτι πρεπει να παραδεχτουμε πολλοι για τα δικα μας λάθη απομακρύνονται της ποίμνης του Μεγάλου Ποιμένος, Χριστού του Θεού μας!
3. «ημείς οι Ιερατεύοντες ή κηρύττοντες ελεγχόμεθα ανά πάσαν στιγμήν ως αθεόφοβοι υποκριταί, και τους πάντας κατασκανδαλίζοντες, εάν αι προσωπικαί μας αδυναμίαι και παρεκτροπαί υπερβαίνουν κατά τον κοινόν νουν παραπτώματα του εκκλησιαστικού λειτουργού. (...)» Έντονα αυτοκριτικός ο λόγος του Αρχιεπισκόπου, αναφέρεται σε όλους εμάς τους κληρικούς με μικρά ή μεγάλα συμπτώματα εγωπαθείας, με πολλή ή λίγη αλλαζονεία, με πάμπολλα ή ολιγιστά παραπτώματα φανερά και αφανή που όμως μας κάνουν σωλήνες που παρέχουμε νερό(πολίτιμο πλέον αγαθό για την επιβίωση μας) αλλα εμείς παραμένουμε άνυδροι…αρα μας αφήνει ανέγγιχτους η χάρις του Θεού που δια των χειρων και των λειτουργικων μας πράξεων ενεργεί τεράστια και θαυμάσια ενώπιον των ανθρώπων και εν τοις ανθρώποις! Αν εμεις δεν αγωνιζόμαστε πνευματικώς με φιλότιμο και φόβο Θεού, τότε τίποτα δεν θα μας βάλει στη θεση μας! Ουτε κοινωνική κατακραυγη, ούτε η διάδοση των ανόμων και εκτος νόμων πράξεων μας δεν θα μας κανει να μετανοησουμε και να αφησουμε τα εκκλησιαστικα - δημόσια μας καθήκοντα και να ενδιαφερθούμε για την ερημωθείσα από την χάρη του Θεού καρδιά μας!
4. Για τον Συνοδικό θεσμό η κρίσης του πολιού Αρχιερέως είναι αληθής και σκληρή αλλά “κοφτερη υπερ πάσαν μάχαιραν δίστομον” : «δήθεν τα πάντα αποφασίζονται και πράττονται "εν Αγίω Πνεύματι" οπότε βεβαίως βλασφημούμεν!». Ξεκαθαρα λέγει ότι είναι βλασφημία να λέμε ότι όλα γίνονται εν αγίω Πνεύματι και τελικώς να μην τη βλέπουμε την επίδραση του στους συνασομένους επισκόπους! Αρα χωρει το λάθος, ο ανθρώπινος παράγων και οι προσωπικές φιλοδοξίες στις συνοδικές συνάξεις…γιατι δεν έχουμε τον τρόπο ζωής των Αποστόλων αλλα μόνον τον θρόνο και την διαδοχή τους!
5. «Χρειαζόμασθε συνεπώς πρωτίστως αυτοκριτικήν». Πλεον ότι και να ξεκινούμε, ότι και να πράσσουμε, ότι και να λέμε πρέπει να ξεκινούμε με αυτοκριτικη διάθεση( και όχι ετερο-κρισια, κριση προς άλλους και για άλλους), πολλή ταπείνωση για τα δεινά που προκαλούμε με τις αφορμές που δίδουμε και με λιγότερα λόγια και πολλά έργα για να πιστοποιείται το γεγονός της πίστεως μας και να αγγίζει την εσωτάτη υπαρξιακή μας κατάσταση…για να υπάρχουν και στο μέλλον χρηστές ελπίδες στους κληρικούς μας…και δι’ αυτών στο Κύριο μας, του οποίου το όνομα βλασφημήται από τις λανθάνουσες και υπολανθάνουσες συμπεριφορές και παραλήψεις μας!

ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΔΕΟΥΣ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΙΡΗΚΟΣΙΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΚΥΡΙΟΥ!
Modern Father

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2008

"Ο Χ Ι" ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ - ΘΥΜΗΣΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ

Αντιγράφουμε από το βιβλίο[1] του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κ. Νεκταρίου και από το κεφάλαιο που αναφέρεται σε παρεμβάσεις σε σημαντικά γεγονότα του μακαρίου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου, του μεγάλου, επιφανούς και λεοντόκαρδου, που έχουν σχέση με την γερμανική κατοχή…μας έκανε εντύπωση το ποίημα που εκφράσει ερμηνευτικά τα συναισθήματα των σκλαβωμένων Κρητών και υπολοίπων Ελλήνων, που εγράφη από έναν καθηγητή Πανεπιστημίου του εξωτερικού :
“ Η καμπάνα του αγίου Μηνά
[2] έστελνε μηνύματα στο λαό ανάλογα με το ρυθμό που έπαιζε. Ένα ποίημα που κυκλοφόρησε και δημοσιεύθηκε ανώνυμα στον τύπο του Λονδίνου δια του Άγγλου Συνταγματάρχου Μ. Ντυμπαμπέν, Καθηγητού των Ελληνικών στην Οξφόρδη, χαρακτηριστικά αποκαλύπτει ένα παράπονο της καμπάνας του αγίου Μηνά που ήταν και παράπονο του λαού της Εκκλησίας.
«Καμπάνα κι αν είμαι από σίδερο νομίζετε δεν έχω λογικό;
Όταν ακούτε να κτυπά το σήμαντρο μου νομίζετε δεν ξέρω τι θα ειπώ;
Οι κτύποι μου δεν είναι μόνο κρότοι, είναι η γλώσσα που λαλώ.
Είναι η φωνή που σχίζει τον αέρα σαν τους πιστούς σε κάτι νέο προσκαλώ.
Πόσες φορές δεν σας καλώ σε πανηγύρια, δοξολογίες για θριάμβους εθνικούς
και χαίρομαι και τρέμω απ’ τη χαρά μου που ξεσηκώνω μεγάλους και μικρούς.
Όμως από προχθές δυστυχισμένη κρέμομαι ντροπιασμένη τρομερά
και λέω η κρεμάλα μου να γίνει αγχόνη να πνιγώ να μην χτυπήσω άλλη φορά.
Με κάματε και με, προδότρα της πίστης της πατρίδος μας προχθές,
Γιατί με βάλατε άθελα να κτυπήσω καλώντας σας σε εορτές προδοτικές.
Το στήθος μου σφαράσσει
[3] από τον τρόμον και τρέμει και της εκκλησιάς η γή,
Από τις μπότες που ’ριξαν μπροστά μου στον πόλεμο οι Γερμανοί.
Γιατί προδότες το ξεχνάτε τούτο και με τη γλώσσα μου καλέσατε συναγερμό
σαν άτιμα φιλοξενούσατε στην πόλιν τον τύραννον της Κρήτης Στρατηγό;
Μια χάρη θα ζητήσω από τον Πλάστη, να ζήσω να χτυπήσω μια φορά
χαρμόσυνα και όχι νεκρικά στων προδοτών του τόπου μας την εκφορά.
Η Μεγάλη Καμπάνα»[4]

Αυτό τον πόθο της Λευτεριάς στην Ελλάδα και τότε αλλά και τώρα τον θέλουν οι έλληνες κάθε ηλικίας και οικονομικής κατάστασης!
Δεν θέλουν να είναι σκλαβωμένοι…οι τότε αγωνιστές γοερά και ανδρειοφρόνως το εξέφρασαν παντού και με παρρησία…
Οι Ιταλοί άκουσαν το Ο Χ Ι το ξημέρωμα της 28 ης Οκτωβρίου του 1940 από τον δικτάτορα Μεταξά, που τότε ανεξάρτητα για το ποιός λόγος το προκάλεσε στα χείλη του, το «όχι»…η Ελλάδα δεν συμμάχησε με τον άξονα της υποδούλωσης και της τρομοκρατίας, της σκλαβιάς και της φωτοσβεσίας κάθε φλόγας ελπίδος και ελεύθερης εξάσκησης κάθε είδους δραστηριότητος και ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και των αντιλήψεων ακόμη και της διαφορετικής αντίληψης!
Δεν μπήκε η Ελλάς σε κανένα κλοιό, σε κανένα συμφεροντολογικό συντεχνιακό παιχνίδι…δεν είπε ναι στην εκμετάλλευση των λαών από τους δυναμένους να εκμεταλλευθούν τους πονεμένους λαούς του ανατολικού μπλόκ, αλλά είπε «όχι» και πεπαρρησιασμένο στην χρησιμοποίηση των ανθρώπων από τους αδελφούς τους…οι άνθρωποι είναι αδέλφια και όχι εχθροί!
Η Ελλάς έγινε μοχλός πίεσης στους Ιταλούς – Γερμανούς και Βουλγάρους…υπέφερε αρκετά αλλά περίμενε με την καμπάνα του αγίου Μηνά να σημάνει χαρμόσυνα στο φευγιό τους, να σημάνει πανηγυρικά για το Πανηγύρι της Ελευθερίας!
Ευχόμαστε η φωτοφόρος και φωτόμορφος Σκέπη της Θεοτόκου να ευρίσκεται επί τας κεφαλάς τον καθοιονδήποτε τρόπο αδικουμένων από τώρα και εις το εξής…στους Έλληνες περήφανους απογόνους Ηρώων και Ανδρών Επιφανών να έχουν το αγωνιστικό φρόνημα των πατέρων τους και την ελευθερία ως μεγίστη αρετή…ιδιαιτέρως σήμερα που υπάρχει η ανελευθερία στα όρια της σκέψης και της ιδιαιτερότητος του άλλου ανθρώπου…αφού όλοι θέλουν να εξευρωπαϊσθούν αμερικανικώς και να αμερικανοποιηθούν ευρωπαϊκώς!
[1] Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, εκδ. Νεάπολις 20042.
[2] Μητροπολιτικός Ναός του Ηρακλείου και Καθεδρικός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
[3] Sic, το ορθό είναι σπαράσει.
[4] Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, εκδ. Νεάπολις 20042, σελ. 70.
Modern Father

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2008

ΑΦΟΥΓΚΡΑΣΤΗΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΕ ΜΕ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

http://www.youtube.com/watch?v=48mZrulL9NA

ΜΑΚΑΡΙΣΤΕ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΕ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΥΡΕ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ε , ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙΣ!
ΛΕΙΠΕΙ ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΟΥ!
ΛΕΙΠΕΙ Ο ΠΕΠΑΡΡΗΣΙΑΣΜΕΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ!
Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΚΟΥΓΑΜΕ ΜΕ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ...ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΜΕ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΔΕΟΣ!
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ!
Μodern Father

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2008

ΔΙΑΦΩΝΕΙΣ...ΒΡΕΣ Ε Υ Π Ρ Ε Π Η ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΤΕΙΣ!

«Κανείς δεν κοινωνεί στον μπακάλη.
Συχνά με σαμιώτικο μοσχάτο... στο σπίτι!»
http://freechristians.pblogs.gr/2008/10/346866.html

Αυτές είναι τρεις από τις απαντήσεις που έδωσαν βουλευτές (ή καλύτερα και ορθότερα βολευτές των δικών τους συμφερόντων) : «Πότε ήταν η τελευταία φορά που κοινωνήσατε;»!
Εμένα προσωπικώς με βρίσκει αντίθετο τέτοιου είδους δημοσκόπηση…αλλά αφού απήντησαν έπρεπε να δείξουν λιγάκι σοβαρότητα στην απόκριση τους…δυστυχώς δύο εκ των (λεγομένων) προοδευτικών δυνάμεων, οι οποίοι ως κόμμα και ως βουλευτές το μόνο που τους ενδιαφέρει ως άλλοι Διοκλητιανοί, Μαξιμιανοί και Δέκιοι…να σκλαβωθεί η Εκκλησία του Χριστού, να μην έχει φωνή, να μην διαφωνεί με τίποτα και να είναι εγκλωβισμένη εντός των τειχών των Ναών…να μην ενδιαφέρεται για τίποτα να μην ακολουθεί το αίμα των μαρτύρων Της (ως ο αύριο εορταζόμενος άγιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης) και να μην διαδίδει τον λόγο του Χριστού…αν μπορούσε θα απαγόρευε στους κληρικούς του Χριστού να περιέρχονται τις ρύμες και τις οδούς των πόλεων, υπενθυμίζοντας την παρουσία του Χριστού μας!
Αυτό είναι η αποκαλουμενη από αυτους «πρόοδος», α π ο χ ρ ι σ τ ι α ν ο π ο ί η σ η της Ελληνικής παραδόσεως, καταστροφή της σχέσης του Γένους μας με τις ρωμαϊκές ρίζες του, η Ρωμηοσύνη να σκλαβωθεί – να υποταγεί στους γραικύλους και αφελληνιστές της ελληνοχριστιανικής διαχρονίας του Ελληνισμού!
Είτε το θέλετε, είτε όχι, αν δεν υπήρχε ο κλήρος η Ελλάδα σήμερα θα ήταν προτεκτοράτο των τούρκων – γερμανών – ιταλών…αυτό είναι ιστορική αλήθεια! Όλοι πολέμησαν για Χριστό και Ελλάδα…στις καρδίες των ηρώων μας Ελλάδα ήταν μόνο εν Χριστώ και δια του Χριστού και ο Χριστός αγάπησε και ευλόγησε την Ελλάδα!
Αυτές οι δύο προτάσεις το μόνο που δείχνουν είναι ότι οι κύριοι της προόδου και της ριζοσπαστικοποίησης έχουν στόχο να λοιδωρούν τον Χριστό μας και εμάς…να ξέρετε ότι οι λοιδωρίες από εσάς είναι στέφανοι θριάμβου για εμάς!
Επίσης δείχνουν ότι η παιδεία την οποία τους παρείχαν οι δάσκαλοι τους (μπορεί όμως και να μην φταίνε και αυτοί) είναι παιδεία η οποία έμαθε να σέβεται όποιον συμφωνεί μαζί μας και να διώκει και να υβρίζει όποιον ζει κάτι άλλο από αυτό που ζει εκείνος, να διαπομπεύει την πιστή του άλλου…
Αξίζουν μάλλον χειροκροτήματα (με ειρωνικό ύφος) αφού είναι πρωταγωνιστές –οι της «προόδου» ηγήτορες- μιας παγκόσμιας τραγωδίας του ανθρώπου…που απομακρύνεται από τον Πλάστη του και λατρεύει τα πλάσματα!
«Δεν εκκλησιάζομαι, προσεύχομαι.»
http://freechristians.pblogs.gr/2008/10/346866.html
Τον πολιτικό άνδρα που έδωσε την παραπάνω απάντηση μπορούμε με σεβασμό να τον αντικρύσουμε…αλλά αν και ξέρει γράμματα…μάλλον εσκεμμένα απαντά σε λάθος ερώτημα. Τον ρωτούν : «πότε έχει κοινωνήσει?» Εκείνος απαντά διαφορετικά…
Δεν υπάρχει προσευχή εκτός εκκλησιαστικών ακολουθιών, αυτό μπορεί να είναι διαλογισμός…μπορεί να είναι ενός είδους συγκέντρωση!
Αλλά προσευχή δεν είναι! Εύχομαι να κατανοούσαν ότι ο Χριστός και την απορρίψει τους δεν την απορρίπτει…την κατανοεί ως μια σχέση αρνητικής προθέσεως…στην οποία σχέση μπορεί κάποτε η πρόθεση να αλλάξει!
Χαρά μας θα ήταν ακόμη και οι αρνητικές προτάσεις να είχαν ένα σεβασμό στην πίστη του άλλου … ανοχή στους αντιφρονούντες … αγάπη και σεβασμός στους διαφωνούντες!
Οι δε θετικές όπως διατυπώνονται απαντήσεις είναι οι περισσότερες εξίσου απογοητευτικές και εκτός εκκλησιαστικής ζωής και παραδόσεως!

Modern Father

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2008

ΤΡΕΛΛΑ ΨΥΧΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ!


Έκανε μήνυση στον... Θεό!

Γερουσιαστής έκανε μήνυση στο Θεό, ο δικαστής όμως την απέρριψε γιατί δεν είχε τη διεύθυνσή του (ΘΕΟΥ!) για να τον καλέσει στο δικαστήριο!
Ο Γερουσιαστής της Νεμπράσκα, Έρνι Τσέιμπερς κατέθεσε τη μήνυση πριν από ένα χρόνο. Κατηγορεί το Θεό, που «ξέρει τα πάντα», όπως λέει, για όλες τις καταστροφές, το θάνατο και την τρομοκρατία που προκαλεί σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Ο δικαστής Μάριον Πολκ στήριξε την απόφασή του για να απορρίψει το απίστευτο αυτό αίτημα, όχι στο γεγονός ότι δεν έχει καμία βάση, αλλά στο ότι δεν είχε διεύθυνση του Θεού για να του κοινοποιήσει την κλήτευση. «Το δικαστήριο δεν έχει τρόπο να ειδοποιήσει το πρόσωπο που κατηγορείται, άρα η υπόθεση απορρίπτεται», ανέφερε ο δικαστής.
Μετά την απόρριψη του αιτήματός του, ο Τσέιμπερς δηλώνει πως δεν σκοπεύει να το βάλει κάτω και πως σκέφτεται πολύ σοβαρά να την εφεσιβάλει. «Από τη στιγμή που το δικαστήριο αναφέρει ότι δεν έχει τη διεύθυνση του Θεού, σημαίνει ότι αναγνωρίζει την υπόστασή του και αφού ο Θεός ξέρει τα πάντα, γνωρίζει και για τη μήνυση», ανέφερε ο Γερουσιαστής μετά τη λήξη της ακροαματικής διαδικασίας.
http://www.zougla.gr/news.php?id=10647

αγαπητοί μας φίλοι, που θα φτάσει ο άνθρωπος εκτός του ότι αθετεί και αρνείται την παρουσία του Χριστού στη ζωή του…κατηγορεί τελικώς τον Θεό για κάθε τι κακό που επικρατεί στον κόσμο!
Δεν μπορείς και να τον α ρ ν ε ί σ α ι &να τον κ α τ η γ ο ρ ε ί ς!Δεν μπορείς και να λες ότι είναι α ν ύ π α ρ κ τ ο ς και όταν το κακό εξαπλώνεται να θ ε ς την σωτηριώδη π α ρ ο υ σ ί α του!
Αυτό είναι αντιφατικό και εξόχως εγωιστικό δεν τον θέλουμε όταν είμαστε σε άνεση και τον επιζητούμε όταν είμαστε σε δυσκολίες…Εκείνος, ο Κύριος μας και στην πρώτη αλλά και στην δεύτερη περίπτωση είναι π α ρ ώ ν αλλά εμείς δεν βιώνουμε την αγαπώσα και διακριτική παρουσία!
Είθε να είναι μαζί μας ες αεί, και σε δυσκολίες και σε ευκολίες, και σε στιγμές που κόσμος πολύς μας περιβάλλει και όταν μοναξιά μας περιζώνει!

Modern Father

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2008

ΦΡΙΤΤΩ ΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΑΥΤΑ...

ΦΡΙΚΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ...
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ "ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΤΟΥΤΟΥ"???
Η ΛΥΣh ΚΑΙ Η ΑΠΛΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΣ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΔΥΝΑΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ Τ Ο Λ Μ Η ΚΑΙ Σ Τ Α ΘΕ- Ρ Ο Τ Η Τ Α ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΑΡΕΣΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΛΛΑ ΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ ΣΤΟΝ Θ Ε Ο Μ Α Σ!
Modern Father

περι ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ Ο λόγος!

ΑΥΤΑ ΜΑΣ ΤΑ ΛΕΓΕΙ Ο ΓΕΡΩΝ ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ, ΠΑΤΗΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΔΕ Σ Α Φ Ε Σ Τ Α Τ Ο Σ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ Σ' ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙ!
ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΥ ΜΙΛΑ ΑΝΕΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΘΟΤΟΜΕΙ ΚΑΙ ΒΑΖΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ!
ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗ ΣΑΣ ΑΓΑΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΣΕΒΟΜΕΘΑ!
ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΕ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΣΑΣ ΑΚΟΥΜΕ!
Μodern Father

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΓΑΡ ΚΑΙ ΑΛΗΘΗ!

ΙΒ' Κανών της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου:
"Ει τις Επίσκοπος ευρεθείη, ή Ηγούμενος, εκ των αυτουργίων του Επισκοπείου ή του Μοναστηρίου, εκποιούμενος εις αρχοντικήν χείρα, ή ετέρω προσώπω εκδιδούς, άκυρον είναι την έκδοσιν, κατά τον Κανόνα των Αγίων Αποστόλων τον λέγοντα' πάντων των εκκλησιαστικών πραγμάτων ο Επίσκοπος εχέτω την φροντίδα, και διοικείτω αυτά ως Θεού εφορώντος. Μη εξείναι δε αυτώ σφετερίζεσθαί τι εξ αυτών, ή συγγενέσιν ιδίοις τα του Θεού χαρίζεσθαι. Ει δε πένητες είεν, επιχορηγείτω ως πένησιν, αλλά μη προφάσει τούτων τα της Εκκλησίας απεμπολείτω. Ει δε προφασίζοιντο ζημίαν εμποιείν, και μηδέν προς όνησιν τυγχάνειν τον αγρόν, μηδ' ούτω τοις κατά τόπον άρχουσιν εκδιδόναι τον τόπον, αλλά Κληρικοίς ή γεωργοίς. Ει δε πανουργία πονηρά χρήσοιντο, και εκ του Κληρικού ή γεωργού, ωνήσηται άρχων τον αγρόν, και ούτως άκυρον είναι την πράσιν, και αποκαθίστασθαι εν τω Επισκοπείω ή εν τω Μοναστηρίω, και ο Επίσκοπος ή ο Ηγούμενος τούτο ποιών εκδιωχθήτω, ο μεν Επίσκοπος, του Επισκοπείου, ο δε Ηγούμενος, του Μοναστηρίου, ως διαρπάζοντες κακώς, α ου συνήγαγον".


Ερμηνεία υπό του Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου:

Αυτούργια ονομάζονται όλα εκείνα τα πράγματα οπού κάμνουσι εισοδήματα, και μάλιστα τα ακίνητα' οίον χωράφια, αμπέλια, ελαιώνες και άλλα΄ περί τούτων λοιπόν διορίζεται ο παρών Κανών, λέγων, ότι όποιος ταύτα ήθελεν αποξενώσει, Επίσκοπος μεν από την Επισκοπήν, Ηγούμενος δε από το Μοναστήριον, και τα δώση εις άρχοντας, ή με πωλησίαν, ή με αλλαξίαν, να μένη άκυρος η τοιαύτη δόσις, και τα πράγματα να επιστρέφωνται εις την επισκοπήν, ή το Μοναστήριον, καθώς ο λη΄ Κανών των Αποστόλων διορίζεται, ον και εκθέτει αυτολεξεί΄ ει δε τυχόν ο Αρχιερεύς, ή ο Ηγούμενος, προφασίζωνται, ότι το τάδε χωράφι, ή το αμπέλι δεν κάμνει εισόδημα και κέρδος, αλλά μάλλον ζημίαν, ας πωλούν αυτό, όχι εις άρχοντας και δυνάστας, αλλ' εις Κληρικούς, ή γεωργούς, ανθρώπους δηλ. ταπεινούς και ευτελείς. Ει δε με πανουργίαν ήθελαν δώσουν πρώτον αυτό εις αυτούς, με σκοπόν δια να το πάρη μετά ταύτα ο άρχων από αυτούς, η μεν πώλησις αύτη να είναι άκυρος, ο δε τοιουτοτρόπως πωλήσας αυτό Επίσκοπος, να διώκεται από την Επισκοπήν, ο δε Ηγούμενος να διώκεται από το Μοναστήριον, ότι τα αφιερώματα εκείνα οπού άλλοι αφιέρωσαν και συνήγαγον καλώς, αυτοί κακώς διεσκόρπισαν και απώλεσαν.
http://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1000

άρα τα δικά μας σχόλια είναι περιττά…κανείς του καταλόγου του ιερατικού δεν δικαιούται να πωλεί ή να εκποιεί ότι εκείνος νομίζει και έτσι να ζημιώνει την Επισκοπή ή την Ενορία ή Μονή, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όσα εκκλησιαστικά πράγματα έχουμε είναι ορθό να τα διατηρούμε…ότι χρειαζόμαστε πρέπει να αποφασίζουμε με προσοχή και πολλή φόβο Θεού για το συμφέρον της εκκλησιαστικής κοινότητος και μετά από την δική μας θανή…εμείς, αύριο – μεθαύριο, φεύγουμε αλλά η εκκλησιαστική περιουσία θα μείνει κτήμα του εκκλησιαστικού σώματος ες αεί και για να ενδιαφερθούμε γι’ αυτό πρέπει κάθε συναλλαγή με εκκλησιαστικά υποστατικά να γίνεται με φόβο Θεού και με κριτήριο τον μη σκανδαλισμό των αδυνάτων αλλά και των δυναμένων «χωρίον» τον λόγο του Θεού αδελφών μας!

Modern Father

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2008

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ εκκλησία???

http://www.youtube.com/watch?v=Sag9-ZCbxRk&eurl=http://www.rnn.gr/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&Itemid=0&id=7

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρός ΣΕΡΑΦΕΙΜ είχε δώσει μέσα στην πολλή του απλότητα και καλοκαγαθία μήνυμα ορθοδόξου πίστεως! Το βρήκα το βίντεο αυτό και το αναρτώ για να δούμε τελικά ποιοι θα ωφελήσουν την Εκκλησία οι καθηγητάδες ή οι απλοί (και ταπεινοί) παπάδες που ακολουθούν την εκκλησία του Χριστού και όχι την αίρεση που μας απομακρύνει από την κοινωνία μας μαζί του!

Είναι το Βατικανό εκκλησία???
Είναι πάντα επίκαιρο το ερώτημα … και ευθαρσώς απαντούμε όχι είναι αίρεση και αρχή αιρέσεων!
Είναι η μητέρα κάθε αιρετικής δυτικής ομάδος, είναι η φωλιά του αρχεκάκου –εγωιστικού- όφεως επί γης!
Modern Father

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2008

ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΠΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ!

http://www.zougla.gr/news.php?id=10551 (δείτε το…πάνω σ’ αυτό βασίζεται το σημερινό μας σχόλιο…ημέρα μνήμης εκείνου που σταύρωσε τον Χριστό και μετανόησε ολοκληρωτικά και ηγίασε μ’ αυτή του την μετάνοια, του αγίου Λογγίνου του Εκατοντάρχου, του εν τω Σταυρώ! Και τα μάτια μας βουρκώνουν να βλέπουμε ιατρούς που έπρεπε να ιατρεύουν θεραπευτικά να γελούν περιπαικτικά σε ενδεχόμενο ιατρικό γεγονός και να διακωμωδούν σαν νεύλληδες 12 χρονοι, που βλέπουν παιδικά στην τηλεόραση)!

ΝΤΡΟΠΗ νιώθει φίλοι μου ο σύγχρονος άνθρωπος όταν δεν μπορεί πουθενά να κοιτάξει και πουθενά να ελπίσει!
Στον χώρο της κομματικής αλληλοδιαδοχής των μερών του συστήματος, συστήματος διαφθοράς και «κατανάλωσης» ακόμη και της έννοιας του ανθρώπου…
Εκεί…που ο άλλος δεν είναι πρόσωπο αλλά είναι ένα κομμάτι κρέας ή στην καλύτερη περίπτωση ένα ενάριθμο τμήμα του αστυνομικών δέλτων … εκεί που όσα γράφει ο νομός καταστρατηγούνται … εκεί που κάθε έννοια δικαίου αναθεωρείται!
Στην παιδεία βασιλεύει οιονεί η παραπαιδεία, αν δεν έχεις χρήματα δεν μπορείς να μάθεις…είναι ελάχιστες οι φωτεινές εξαιρέσεις διδασκάλων που μας παρηγορούν αλλά δεν φωτίζουν το σκοτεινό έρεβος της πλειοψηφούσης μερίδος μαθητών και διδάχων!
Στην δικαιοσύνη υπάρχει μεγάλη σήψη και διαφθορά που κανείς δεν μπορεί να πάει στο δικαστήριο και να ξέρει ότι έχει δίκαιο α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ό και να ξέρει θα δικαιωθεί όταν ο αντίδικος του είναι μια πολυεθνική εταιρεία!!!
Αλλά πουθενά δεν μπορεί να ελπίσει … στους εκκλησιαστικούς άνδρες χάθηκε η μαρτυρία του Ιησού Χριστού, δεν μαρτυρούμε με τον τρόπο ζωής μας ότι είμαστε παιδιά του Χριστού … οι επίσκοποι όπως ο άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος (20 Δεκεμβρίου και 29 Ιανουαρίου) έπρεπε (και πρέπει) να τρέχουν στο μαρτύριο! … οι πρεσβύτεροι έπρεπε (και πρέπει) να τρέχουν μαρτυρώντας την πίστη τους στον Ιησού Χριστό, όπως ο άγιος Λουκιανός ο Πρεσβύτερος των Αντιοχέων (15 Οκτωβρίου) , ο οποίος μελετούσε την Γραφή και ζούσε την ζωή που αυτή προτείνει, καταλήγοντας στον θάνατο! … οι διάκονοι έπρεπε (και πρέπει) να ζουν την ζωή του αγίου Πρωτομάρτυρος και Πρωτοδιακόνου Στεφάνου, που μαρτύρησε επιμένοντας ότι ο Χριστός συγκεφαλαιώνει την ΠΑΛΑΙΑ Διαθήκη και αρχίζει θεμελιωδώς την εποχή της ΚΑΙΝΗΣ Διαθήκης και Χάριτος!
Αλλά και σε μας τους κληρικούς λίγοι μπορούν να ακουμπήσουν…διότι λίγοι ακολουθούν τον ταπεινό και πράο Ι Η Σ Ο Υ…ψάξτε αυτούς τους λίγους και ακολουθήστε τους θα σας οδηγήσουν γνήσια και αγαπητικά στην εκκλησιαστική κοινότητα της οποίας κέντρο και θρόνος θα είναι ο Χριστός και οι του Χριστού μαθητές και διάκονοι, όσιοι και δίκαιοι, μάρτυρες, παιδομάρτυρες και ιερομάρτυρες!
Αυτούς ακολουθείστε και αφήστε εμάς τους σκάρτους μόνους να πορευόμαστε στη γη!
Modern Father

ΕΛΑΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΤΕΡΑ&ΑΔΕΛΦΟ, ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ!

«ΑΦΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΛΘΕΙΝ ΠΡΟΣ ΜΕ»!
Κύριος Ιησούς Χριστός
Αγαπητοί μας φίλοι γονείς και κηδεμόνες των παιδιών μας, που ανήκουν στο Δημοτικό Σχολείο,


Είναι ανάγκη επιτακτική και επείγουσα να εμφυσήσουμε όλοι στα παιδιά μας ιδανικά και στόχους ζωής, αρχές και προοπτικές για το μέλλον τους, ιδέες για την εξανθρώπιση του μετά-χριστιανικού ανθρώπου και αξίες για μια ζωή αγωνιστικής διάθεσης, τόλμη για την αντιμετώπιση των επερχομένων γεγονότων και γενναιότητα για τα προβλήματα του αύριο, ανδρεία στον αγώνα κατά των ψυχολέθρων παθών μας και ενάρετη εξάσκηση των δυνατοτήτων μας για να μπορούν στις δυσκολίες των «νέων» καιρών μας να στέκονται εδραία, αγέρωχα και όρθια ως προσωπικές οντότητες, που παίρνουν δυνάμεις από τον Χριστό, για να αντιμετωπίζουν τις προ (σ) κλήσεις του μέλλοντος και τις δυσκολίες της κοινωνικής επαφής με τρίτους (διαφορετικούς, ως προς την παράδοση, την πίστη, την ιδιοπροσωπεία κ.α.) προς εμάς τύπους!
Αν όμως στον αγώνα μας αυτό δεν είναι συμπαραστάτης μας ο Ιησούς Χριστός, τότε ο αγώνας είναι χωρίς όφελος και γεμάτος ματαιότητα!
Επίσης την προστασία του Κυρίου μας την εξασφαλίζουν όλοι οι πιστοί μαθητές του Ιησού Χριστού…αυτή η περιγραφή και διδασκαλία της πίστεως μας θα πραγματοποιείται κάθε Σάββατο...(τα υπόλοιπα στοιχεία απαλείφονται για ευνόητος λόγους)
ειδή είναι μάθημα γνωριμίας και απευθύνεται στα παιδιά μας, των τάξεων Δ΄, Ε΄ και Στ΄, του Δημοτικού μας Σχολείου!
Φίλοι μου, α ν α μ έ ν ο υ μ ε στο μάθημα αυτό της 18ης /10/ ’08, που είναι μάθημα γνωριμίας όλους σας, με χαρά και αγάπη Ιησού Χριστού.


Ο Κατηχητής Σας.

π. Ιερόθεος
περιμένουμε τα σχόλια σας αγαπητοί μου φίλοι...
ειναι σωστός τρόπος κλήσεως των γονέων εναντι των ευθυνων της εκκλησιαστικης διαπαιδωγώγησης των παιδιών τους?
είναι σωστό να κατηχούνται τα παιδιά?
διαφωνείτε με τη κατηχητικη προσπάθεια και γιατί?
Modern Father

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2008

ΙΑΤΡΕ ΘΕΡΑΠΕΥΣΟΝ ΣΕΑΥΤΟΝ

“Εάν θέλεις να βοηθήσεις την εκκλησία, είναι καλύτερα να κοιτάξεις να διορθώσεις τον εαυτό σου, παρά να κοιτάξεις να διορθώνεις τους άλλους. Αν διορθώσεις τον εαυτό σου, αμέσως διορθώνεται ένα κομματάκι της εκκλησίας. Αν φυσικά αυτό το έκαναν όλοι, η Εκκλησία θα ήταν διορθωμένη. Αλλά σήμερα οι άνθρωποι ασχολούνται με όλα τα άλλα θέματα εκτός από τον εαυτό τους. Γιατί το να ασχολείσαι με τον εαυτό σου έχει κόπο, ενώ το να ασχολείσαι με τους άλλους είναι εύκολο.”
Αποσπάσματα από το βιβλίο «ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, ΛΟΓΟΙ Β΄ : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ»
(σελ. 71)

Aγαπητός αδελφός και φίλος κληρικός μας έστειλε το παραπάνω χωρίο(και τον ευχαριστούμε) και σε στιγμές πολλής σκέψεως και μεγίστης οργής (σαν την Μεγίστη μονή), πόνου καρδιακού και θλίψεως υπερμέτρου μας έδωσε ο π.Παϊσιος την ευλογημένη διδαχή του για συμπνευματισμό!
Τελικά φθάνει μόνον η προσωπική επιμέλεια της πνευματικής μας πορείας ή πρέπει εμείς με (δήθεν θεϊκή) εξουσιαστική δύναμη να επιβάλλουμε το θέλημα μας ως θέλημα του Θεού?
Η προσωπική «μελέτη» του εαυτού μας επιβάλλεται ως ένα καθολικό κριτήριο γνησιότητος της δικής μας πίστεως, που αντικατοπτρίζεται σε έναν τρόπο ζωής. Αν εμείς ζούμε τη συ - σταύρωση μας με στόχο την εμπειρία της θειας σταυρώσεως του Χριστού μας, συν τοις παθήμασιν και ταις επιθυμίαις, τότε και μόνον τότε έχουμε την γνησιότητα του φρονήματος και την αγιότητα του βίου μας που είναι μια προέκταση του παράδεισου επι γης! Αυτή δε η πνευματική μας κατάσταση θα επιτρέπει την αληθινή κ ο ι ν ω ν ι α κ ή σχέση μας με τον Χριστό και τον άνθρωπο, με τον Θεάνθρωπο που φανερώνεται αληθινά και μοναδικά στο συνάνθρωπο!
Η επιβολή του θελήματος του Θεού στις ζωές τον άλλον είναι μόνον κατ’ επίφασιν πράξη αγαθή, αφού είναι και παραμένει στυγνή επιβολή και φασιστική επίφαση για το καλό του αλλού…δεν υπάρχει καλό που να μας επιβάλλεται! καλό και επιβολή είναι έννοιες μαλωμένες! Αγαθό και φασιστική επιβολή αυτού είναι μια κατάσταση ανελεύθερης κλίσης του ανθρώπου κοντά στο Θεό όχι θεοκλήτως αλλά ετεροκλήτως με δόση αυτοκλησίας…μας δείχνουν οι άλλοι το δρόμο με υποχρεώσεις και ηθικιστικά «««μη»»» και εμείς χωρίς ελεύθερη αποδοχή βαδίζουμε το δρόμο διότι οι άλλοι μας το επιβάλλουν λεκτικά και το προβάλλουν εντελώς εγωιστικά…αυτοκλησία έχουμε όταν κάνουμε αυτό που θέλουμε τελικά και το «βαπτίζουμε» θέλημα θεού! Αυτός δε ο αγώνας θα μας καλέσει σε μια καλή μεν αλλά όχι γνήσια κοινωνιακή σχέση αλλά σε μια κ ο ι ν ω ν ι κ ή σχέση που οδηγεί στην αλλοτριωτική σχάση (μη σχέση), αδελφού προς τον αδελφό!
Το καλύτερο είναι όλοι να αφήσουμε τους αδελφούς μας ήσυχους και ας παλαίψουμε ο καθένας προσωπικά να χαρούμε την ζωή του Χριστού και να καθαρίσουμε σωφρόνως και ευσεβώς, ευθαρσώς και ελευθέρως την ζωή μας και τον εαυτό μας…για να καθαρισθεί ένα μ ό ν ο ν (αλλά πολύ σ η μ α ν τ ι κ ό) εκκλησιαστικό κύτταρο…ο δικός μας ρυπαρός εαυτός!

mODERN fATHER

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2008

ξανα-σαρκωση του Λόγου με μοντέρνο τρόπο?ναι ή οχι...δική σας η απάντηση!

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ RAP ΤΡΑΓΟΥΔΑ HOLY HIP HOP (μια διαφορετική προσέγγιση)

«Είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος. Βαφτίστηκα, πήρα το όνομα Σεραφείμ, υπηρετούσα τον Θεό από τη παιδική μου ηλικία μέχρι το 2001. Λίγο πριν απολυθώ τότε από το στρατό, πέθανε ο παππούς μου ενώ ήμουν στον Έβρο, χώρισα με τη κοπέλα που είχα ......................και ήμουν κι εγώ υπεύθυνος γι΄ αυτό, αυτοκτόνησε τότε & ο Billy(ένας φίλος και γνωστός μου από τη Θεσ/νίκη) αλλά και πολλά άλλα..
Άρχισα τα παράπονα μου λοιπόν απέναντι Του & ακολούθησε η απομάκρυνση μου από Τον Θεό και μέχρι το 2003 ήμουν άπιστος. Το "Σ' ευχαριστώ" από το CD "ΣΚΕΨΟΥ" αλλά και η πλειοψηφία του CD είναι ένα καλό παράδειγμα πώς έβλεπα κι ένιωθα Τον Θεό εκείνη τη περίοδο.
Τότε, γύρω στα τέλη του 2003 δηλαδή, κατάλαβα ότι κανείς μας δεν είναι μόνος και όποιος το πιστεύει ψεύδεται. Σαν άσωτος υιός λοιπόν "έκανα το ταξίδι μου σαν τον Οδυσσέα .
Όσοι πιστεύουν μάλλον με καταλαβαίνουν, όσοι όχι τότε μπορώ να τους πω ότι δε περιγράφεται αυτό το συναίσθημα & αυτή η εμπειρία με λόγια. Πρέπει να το ζήσεις! Εύχομαι σε όλους να το ζήσετε. Θα αισθανθείτε πολύ πιο ήρεμα από κει & πέρα για το υπόλοιπο της ζωής σας..
Και να 'μαι λοιπόν, τα Του Θεού Τω Θεώ. Όσα χαρίσματα μου έδωσε τα προσφέρω για να Τον δοξάσω, να Τον τιμήσω, να Τον ευχαριστήσω και να ανακοινώσω την ύπαρξη Του & στη χώρα μας, μέσα από τη γλώσσα των νέων & που γνωρίζω τα τελευταία 14 χρόνια που είναι η RAP και γενικότερα η Hip Hop Κουλτούρα.
Όπως λοιπόν ο Χριστός πήρε νερό & το έκανε κρασί, όπως ο Ιερέας ύστερα από προσευχή μετατρέπει το απλό νερό σε Αγιασμό με τη δύναμη του Χριστού, έτσι & εμείς πήραμε το HIP HOP και το κάναμε HOLY HIP HOP γιατί σε αυτό βάζουμε & Τον Χριστό μέσα αλλά και τα μηνύματά Του!»

http://agbasilios.blogspot.com/2008/09/blog-post_7146.html
Ο αδελφός Σεραφείμ δίνει (στο παρακατω βίντεο) :
http://www.youtube.com/watch?v=1hBYbS-IpU8&eurl=http://agbasilios.blogspot.com/2008/09/blog-post_7146.html, το μ ή ν υ μ α του Κυρίου, Ιησού Χριστού μέσα από τη σύγχρονη μουσική έκφραση του hip hop…κάνει αυτό που έκαναν οι απόστολοι του Χριστού…αφού ήσαν μάρτυρες του σαρκωμένου Θεού Λόγου…βοήθησαν να γίνει αυτή η «σάρκωση» του Χριστού σε κάθε ήπειρο, σε κάθε λαό, σε κάθε πολιτισμό!
Παντου εκήρρυσαν Ιησού Χριστόν Εσταυρωμένον, Αναστάντα και Αναληφθέντα στους ουρανούς…ομοιο με εμάς σε ολά εκτός αμαρτίας…άρα και εμείς πρέπει να βρούμε τρόπο επαναδιατύπωσης της Χριστιανικής Θεολογικής Παράδοσης σε νέες νόρμες και φόρμες σύγχρονες και επίκαιρες…
Δεν φθάνουν οι μεγάλοι σταυροί και τα πολύωρα θυμιατίσματα…αλλα πρέπει το θυσιαστήριο της καρδιάς μας να είναι ανοιχτό στον καθένα άλλο, που είναι φανέρωση του μοναδικού Άλλου, του Θεού μας!
Μodern Father