Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2008

ΕΠΙΚΑΙΡΑ - ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΘΑΡΤΑ

«Ο Χριστιανισμός έδωσε στην ανθρωπότητα στρατιές αγίων και μαρτύρων, ο αστισμός δημιούργησε κάστες εκμεταλλευτών, τοκογλύφων και τυράννων, δίπλα στις στρατιές των εξαθλιωμένων και εγκαταλελειμμένων λαών! Ο Χριστιανισμός θέλει τον κόσμο και τα αγαθά του κτήμα όλων των ανθρώπων, οι μπιζνεσμεν[1] (sic) του κρατούντος κοινωνικού καθεστώτος θέλουν τον κόσμο περιουσία των μονοπολίων και των πολεμοκαπήλων της διεθνούς Οικονομικής Ολιγαρχίας!». (ΑΝΔΡΕΑ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Χριστιανοί και πολιτική δράση κατά την περίοδο της δικτατορίας (1967 – 1974), εκδ. Ψηφίδα, σ.59)

Το κείμενο που ανωτέρω είναι καταγεγραμμένο περιέχει πικρές, οδυνηρές, πληγερές και αληθινές διαπιστώσεις…
Δυστυχώς όσο και να μας πονάει, όσο και να μας θλίβει, όσο και να μας στενοχωρεί μας καταλογίζουν ευθύνες υπαρκτές…μας αναθέτουν βάρος που δεν έπρεπε να το εγγίζουμε καθόλου, εμείς, οι κληρικοί, κάθε έννοια πλουτισμού, κάθε έννοια συσσώρευσης πλούτου δεν πρέπει να την επιθυμούμε (και δεν την επιθυμούμε όλοι)!
Δεν είναι στην ιδεώδη και θεοποιό πορεία της Εκκλησίας του Χριστού, η οποία πραγματώνει στο ιστορικό παρών αυτό που ο Λυτρωτής μας και ευεργέτης της βρωτοθείσης φύσεως δια στόματος του μεγάλου των Αποστόλων, Παύλου, είπε, «Πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ·» (Α΄ Τιμ. α΄, 15) και στον κόσμο ήρθε να σώσει αμαρτωλούς όπως είμαι και εγώ…άρα πρέπει να θυμόμαστε οι ποιμένες και διδάσκαλοι του λαού του Θεού, ότι είμαστε ασθενείς, ότι είμαστε ανίσχυροι έναντι των παθών που κατακυριεύουν το σώμα και καταδουλώνουν την ψυχή μας, είμαστε ευάλωτοι έναντι των παντοειδών λογισμών και των παντοδαπών αμαρτιών μας!
Οι άγιοι και οι μάρτυρες που είναι τα γνήσια παιδιά του Χριστού μας είχαν την τόλμη, το θάρρος και την ανδρεία την πνευματική να αντιστέκονται στο πάθος του πλουτισμού και της συσσώρευσης των αγαθών!
Αντιστέκονταν διότι είχαν προορισμό την ουράνια Βασιλεία, δεν μπορούσαν να δεθούν στην γη…διότι αν δεθείς με υλικά αγαθά δεν θα μπορείς να διακονείς τον Χριστό στα πρόσωπα των αδελφών σου και δεν θα μπορείς να προσεύχεσαι αληθινά όσες ακολουθίες και αν ακούσεις στην ζωή σου…αφού ο νους θα σκέφτεται συμβόλαια, δίκες, έριδες, αντιδικίες, κ.λπ. διαδικαστικές πράξεις που πιστοποιούν το δέσιμο μας με τη γη!
Όντως στο πέρασμα από την καθαρως γεωργική κοινωνία, στην ημι-αστική -στις επαρχιακές πόλεις- και στην αστική κοινωνική μονάδα πόλεως (όπως η Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Άργος, Πάτρα κ.α.) παρατηρείται το φαινόμενο της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, της καταδυνάστευσης των ελευθεριών των αλλοδαπών αλλά και των ημεδαπών εργατών, της κονσερβοποίησης των σημερινών ανθρώπων σε πολυκατοικίες με έντονο το φαινόμενο της αποξένωσης (αφού εντός αυτών των οικημάτων διαβιούν άγνωστοι μεταξύ τους ένοικοι)!
Η εκκλησία του Χριστού μας πάντα ήταν ενάντια στο κεφάλαιο διότι οι Απόστολοι, οι μαθητές Εκείνου, του Εσταυρωμένου και π α μ π τ ώ χ ο υ Θεα - ανθρώπου (και τα κοινόβια μοναστήρια μας ακόμη και σήμερα-όσα έχουν παραμείνει υγιή και αντιδρώντα στον παράγοντα και τον «πειρασμό» της εκκοσμίκευσης κάθε εκκλησιαστικής λειτουργίας και κάθε εκκλησιαστικού χαρίσματος) «είχον άπαντα κοινά»
[2]!
Αυτή την μαρτυρία έπρεπε να δίνουμε!
Άρα ο καθένας ας ενσκήψει τον εαυτό του και ας δει αν θέλει να είναι μαθητής του Χριστού ας είναι απλούς και καθαρός, ας έχει σχετική περιουσία και ας μην αδικεί κανέναν…για τους μοναχούς δεν υπάρχει καμμία παραχώρηση…ας εγκαρτερήσουν στις μοναχικές τους υποσχέσεις και ας αναδιφήσουν στην αγιοπατερικη παράδοση και γραμματεία και ας πατήσουν στα χνάρια του Χριστού, των μαθητών του, των Αγίων του, Μαρτύρων και Οσίων και ας γίνουν λύχνος φωτεινός για εμάς τους εν τω κόσμω!
Μ Ε Α Γ Α Π Η Κ Α Ι Π Ο Ν Ω,
(ΓΙΑ ΟΣΑ ΑΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΥΒΡΕΙΣ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΕΝ ΜΕΣΗ ΟΔΩ)
Μodern Father
[1] Δεν είναι ορθή η παράθεση ξένης λέξεως με ελληνική σημειογραφία, παραθέτουμε το κείμενο ως έχει και παραθέτουμε και την λέξη με αγγλικούς χαρακτήρες ως είναι η ορθή γραφή της : business.
[2] «44 πάντες δὲ οἱ πιστεύσαντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά, 45 καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον καὶ διεμέριζον αὐτὰ πᾶσι καθότι ἄν τις χρείαν εἶχε· 46 καθ' ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντές τε, κατ' οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας, 47 αἰνοῦντες τὸν Θεὸν καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν. ὁ δὲ Κύριος προσετίθει τοὺς σῳζομένους καθ' ἡμέραν τῇ ἐκκλησίᾳ.» (Πράξεις των Αποστόλων β΄, 44 – 47) αυτή ήταν η γνήσια χριστιανική ζωή και παράδοση…δυστυχώς όλα α λ λ ο ι ώ ν ο ν τ α ι και εξελίσσονται δ ι α β ο λ ι κ ώ ς!!!

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2008

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ - ΑΛΛΑΓΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Τα Θρησκευτικά στο έλεος των συνηγόρων τους
Θανάσης Ν. Παπαθανασίου


Η πρόσφατη αναστάτωση απ’ αφορμής του εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας (10 Ιουλίου) περί δυνατότητας απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών πρέπει πανηγυρικά να χαιρετιστεί, νομίζω, ως μια εξαιρετική ευκαιρία: Ως πρώτης τάξεως αφορμή για να συνειδητοποιήσει κανείς πόσο πηχτή είναι η ιλύς στην οποία καλείται να κωπηλατήσει η συζήτηση του ζητήματος!
Το καίριο πρόβλημα είναι ότι στον θεολογικό κι εκκλησιαστικό χώρο κυριαρχεί μια αβυσσαλέα δυσκολία να κατανοηθεί το απλούστατα απλό: Μάθημα κατηχητικό σημαίνει μάθημα προαιρετικό. Τελεία και παύλα! Στην πραγματικότητα, δηλαδή, το πρωτεύον δεν είναι αν κανείς θέλει το μάθημα των Θρησκευτικών κατηχητικό ή γνωσιολογικό. Το πρωτεύον - η ιλύς - είναι η απίστευτη αδυναμία να κατανοηθεί τι σημαίνει καθένας απ’ αυτούς τους δύο χαρακτηρισμούς (υπ’ αυτές ή υπό οιεσδήποτε άλλες ονομασίες). Όσοι θέλουν το μάθημα κατηχητικό, καλά κάνουν, αλλά ας δηλώσουν εντίμως και μεγαλοφώνως ότι το αποδέχονται ως μάθημα επιλογής, ήγουν, αργά ή γρήγορα, σε πολλές θρησκειακές εκδοχές, διδασκόμενες ενδεχομένως από εντεταλμένους κάθε θρησκευτικής κοινότητας ή ομολογίας. Όμως το να ξιφουλκείς υπέρ του πακέτου “και Ορθοδόξως κατηχητικό και υποχρεωτικό” μοιάζει εκδήλωση αυτισμού ή κουτοπονηριάς, και δη κουτοπονηριάς η οποία σε πλήθος αντιφάσεων επιδίδεται προκειμένου να διατηρηθούν προνόμια και επικυριαρχίες στην κοινωνία.
Είναι, άραγε, δυνατό, ο στοχασμός στον τόπο μας να μοιάζει συχνά με πότισμα του Θεσσαλικού κάμπου μέρα μεσημέρι; Μήπως, δηλαδή, ο κόπος της αναμέτρησης με τα προβλήματα είναι σαν νερό που πέφτει σε πυρωμένο έδαφος κι εξατμίζεται το περισσότερο πριν χωθεί στο χώμα; Για τη φυσιογνωμία των Θρησκευτικών και για τον ρόλο τους έχουν γραφτεί πάμπολλα, από τότε περίπου που καθιερώθηκε ως μάθημα. Ειδικά όμως κατά την τελευταία δεκαετία κατατέθηκαν προβληματισμοί που ψηλαφούν ακριβώς την πραγματικότητα και θέτουν τον πήχυ σε αξιοπρεπές ύψος. Αλλά, βλέπετε, συχνά ο πήχυς αντιμετωπίζεται με το να περνά κανείς από κάτω! Ενδεικτικά υπενθυμίζω:
Τρεις μείζονες συναντήσεις - κυρίως θεολόγων της δευτεροβάθμιας - πραγματοποιήθηκαν από την άνοιξη του 1999 ως και την άνοιξη του 2000 (στον Βόλο, στην Παναγία Σουμελά και στη Γερμανική Σχολή Αθηνών). Η πρώτη και η τελευταία αποτυπώθηκαν σε δύο σημαντικά συλλογικά βιβλία (Γιατί Θρησκευτικά Σήμερα; εκδ. Δόμος, Αθήνα 2000, και Θρησκευτική Παιδεία και Σύγχρονη Κοινωνία, εκδ. Εν Πλω, Αθήνα 2006). Παράλληλα, ουσιώδεις προτάσεις δημοσιεύτηκαν μεμονωμένα (βλ. ενδεικτικά περιοδικό “Σύναξη” τ. 75/2000, τ. 83/2002, τ. 93/ 2005). Η όλη ατμόσφαιρα είχε τον αναβρασμό εργαστηρίου. Δεν επρόκειτο για συγχορδίες ομονοούντων, αλλά για τοποθετήσεις που συχνά συγκρούονταν. Ωστόσο το κυρίαρχο ήταν η προθυμία για δουλειά επί του συγκεκριμένου. Σ’ αυτό το πλαίσιο, τον Μάρτιο του 2005 η “Σύναξη” φιλοξένησε ένα είδος δημοσίου διαλόγου, εντυπωσιακά ακριβώς πάνω στο ζήτημα που φαίνεται να στασιάζεται σήμερα. Δημοσίευσε αφ’ ενός πορίσματα του Συνηγόρου του Πολίτη (Ιουνίου 2002 και Νοεμβρίου 2004) σχετικά με τη δυνατότητα απαλλαγής από το μάθημα δίχως καν επίκληση της ετεροδοξίας του αιτούντος την απαλλαγή, και αφ’ ετέρου σχολιασμό αυτών των πορισμάτων από τον σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Σταύρο Γιαγκάζογλου και τον σχολικό σύμβουλο Άγγελο Βαλλιανάτο. Έλεος! Σήμερα, τριάμισυ χρόνια αργότερα, το πρόσφατο έγγραφο του Υπουργείου ξαφνιάζει πολλούς, σαν τάχα να μην είναι γεγονός ότι η εξαίρεση από τα Θρησκευτικά (απλώς με διαφορετικό εύρος) προβλέπεται εδώ και πάμπολλα χρόνια, ακριβώς επειδή υπάρχουν ως ομολογιακό μάθημα!
Το κύριο θέμα στις συζητήσεις που προανέφερα, ήταν η νομιμοποιητική βάση του μαθήματος στο σημερινό σχολείο, καθώς και η φυσιογνωμία του ίδιου του σχολείου. Δύο καίρια ερωτήματα αναφύονται εδώ. Πρώτον: Τι θα σημάνει για τη φυσιογνωμία του σχολείου αν το θρησκευτικό μάθημα είναι πλήρως προαιρετικό και, συνεπώς, ανύπαρκτο για όσους μαθητές δεν έχουν (ή δηλώσουν ότι δεν έχουν) θρησκευτική υπηκοότητα; Δεν είναι, άραγε, υποχρέωση της πολιτείας να καταρτίζει τον νέο άνθρωπο σε ό,τι εξ αντικειμένου συνιστά την ανθρώπινη πραγματικότητα και, συνεπώς, και στο θρησκευτικό φαινόμενο; Δεύτερον: Σε ένα μη-κατηχητικό μάθημα, πώς θα γίνεται η γνωριμία του μαθητή με τα λεγόμενα εγχώρια θρησκευτικά στοιχεία, δηλαδή με εκείνα που ιστορικά συμμετέχουν στη διαμόρφωση του κόσμου του και των συμβολικών πεδίων του; Η πρόταση, λόγου χάριν, για τα Θρησκευτικά ως πολιτιστικό μάθημα (διατυπωμένη κυρίως από τον Παντελή Καλαϊτζίδη· πρβλ. κείμενο του αείμνηστου Νίκου Ματσούκα στο 1ο τεύχος της “Σύναξης”) προσυπογράφει την υποχρεωτική, μη-κατηχητική γνωριμία με τα πολιτισμικά προϊόντα της ελληνορθοδοξίας, ενώ η πρόταση για τα Θρησκευτικά ως βιβλικό μάθημα (διατυπωμένη κυρίως από τον Σταύρο Ζουμπουλάκη) διαφωνεί ριζικά και επικεντρώνει στην υποχρεωτική, μη-κατηχητική γνωριμία με τη βιβλική συνιστώσα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η δε πρόταση για θρησκειολογικό υποχρεωτικό μάθημα (διατυπωμένη κυρίως από τον Γιώργο Σωτηρέλλη) αναγνωρίζει ιδιαίτερο χώρο στη γνωριμία με την Ορθοδοξία. Σε εισήγησή του κατά την ημερίδα που πραγματοποίησε τον Μάρτιο 2006 στη Μονή Πεντέλης η Συνοδική Επιτροπή για το Μάθημα των Θρησκευτικών, ο γράφων επιχείρησε να σκιαγραφήσει όλες τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί (στις προαναφερθείσες τέσσερις προστέθηκαν, ανεξαρτήτως του βάθους ή της ρηχότητάς τους, άλλες τρεις: μάθημα ιεραποστολικό, θεολογικό και συμβουλευτικό), για να υποστηρίξει ότι η ανάκρισή τους και η δοκιμή των αντοχών τους “έπρεπε να είχε αρχίσει εχθές”!
Είμαι σίγουρος πως όλα αυτά είναι σε βαθμό ανίας γνωστά σε όποιον στοιχειωδώς ενημερώνεται και προσπαθεί να ζει την πραγματική πραγματικότητα. Και, όμως, αδιάκοπα συναντά κανείς θορυβώδεις “ανυποψίαστους” σε όλους τους χώρους. Στον μεν θεολογικό, ανθρώπους που θεωρούν συντριπτικό το επιχείρημά τους ότι τα Θρησκευτικά πρέπει να είναι υποχρεωτικά αφού χειραγωγούν τον νέο στη θέωση, σε άλλους δε χώρους, ανθρώπους που φαίνεται να είναι οδυνηρά απληροφόρητοι για το εύρος του θρησκευτικού φαινομένου (στην Εισηγητική Έκθεση, λόγου χάριν, της Πρότασης Νόμου της “Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη” το 2006, προτείνεται «το μάθημα των θρησκευτικών να συμπεριλάβει την εισαγωγή στην ιστορία, την κοινωνιολογία και την δογματική όλων των θρησκειών». Υπάρχει άραγε η επίγνωση τι σημαίνει η λέξη “όλων”; Ή υπονοείται ότι θα γίνει επιλεκτική διδασκαλία; Κι αν ναι, με τι κριτήριο;). Στο δε επίμαχο έγγραφο του Υπουργείου το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι η διεύρυνση της δυνατότητας απαλλαγής, αλλά η εγκόλπωση της λογικής του στριμώγματος των θρησκευτικών πεποιθήσεων και της αθεΐας στο μισοσκόταδο των “προσωπικών δεδομένων”. Φρονώ αντιθέτως ότι σε μια κοινωνία δημοκρατίας και ελευθερίας πρέπει να ενθαρρύνεται και να διασφαλίζεται η παρουσία όλων των ερμηνειών της ζωής στον δημόσιο χώρο και το στοχαστικό αντάμωμά τους. Μα και το πρόσφατο Δελτίο Τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (31 Ιουλίου), το οποίο αναδίδει αίσθημα ανακούφισης ξαποσταίνοντας στη διευκρίνιση του Υπουργείου ότι το μάθημα παραμένει υποχρεωτικό, δεν δίνει τη βεβαιότητα ότι έχει γίνει αντιληπτό το νεύρο του προβλήματος. Φταίει άραγε η λακωνικότητά του, ή μήπως… η ιλύς;
Ουδαμώς αποκλείεται τα πράγματα να εξελιχτούν βάσει ενός είδους… φυσικής επιλογής. Μπορεί, δηλαδή, τα εκάστοτε επιτελεία του ΥΠΕΠΘ να καθορίσουν μονομερώς την αυριανή φυσιογνωμία του μαθήματος. Αν, όμως, οι νυν εμπλεκόμενοι επιθυμούν να έχουν συμβολή, θα πρέπει - κατά την ταπεινή μου άποψη - να δουν αυτά τα ζητήματα, αλυσσιδωτά μαζί με άλλα, όπως λ.χ. το ξεκαθάρισμα της φυσιογνωμίας (ομολογιακής ή θρησκειολογικής) των Θεολογικών Σχολών.
Οψόμεθα…
ΔΥΣΤΥΧΩΣ λόγω του κυκεώνα των διαφορετικών απόψεων μας αλλά και της μη συνεργασίας μας να βρεθούμε στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουμε και όλοι μαζί να πιέσουμε τα πράγματα να οδηγηθούν στην καλυτέρευση του μαθήματος μάλλον εξωθούμε τα γεγονότα στην κ α τ α ρ γ η σ η του μαθήματος και στην αντικατάσταση του με άλλο…
Καμμία πολιτική δύναμη δεν προτίθεται να παραβεί τα κελεύσματα της παγκόσμιας πανθρησκειακής (α-) λογικής και να επιμείνει σε μάθημα ομολογιακό ή ελληνορθοδόξου πολιτισμού μέσω των μνημείων μας!
Κανείς δεν θα είναι δίπλα στο μάθημα των θρησκευτικών αν δεν είναι ένα μάθημα σοβαρά επιστημονικό, χωρίς εξάρσεις και φανατισμούς…άρα όλοι θα είναι κατά του μαθήματος γιατί πρέπει να φύγει από το πρόγραμμα του σημερινού σχολείου…για να βιώνουν τα παιδιά το σχολείο ως γνώσεις και φυσική αγωγή, άρα ότι ο άνθρωπος αν «εκθρέφει», τροφοδοτεί, ζωογονεί, ανανεώνει το νου του και το σώμα του δεν έχει τίποτε άλλο να ασχοληθεί…αλλά ο Κύριος μας λέγει τι θα ωφελήσει την ψυχή που θα κερδίσει όλον τον κόσμο και θα ζημιώσει τον εαυτό της!
Προσέχετε τα παΐδια Σας και στείλτε τα στις παιδικές συνάξεις των ενοριακών σας κοινοτήτων, όπου θα μάθουν εν μέση ε κ κ λ η σ ί α τι σημαίνει ο Χριστός που είναι παρών στα μυστήρια της Εκκλησίας μας!
Μην περιμένετε από το κράτος αναλάβετε τις ευθύνες ΣΑΣ, σεις οι Γονείς των Παιδιών του Χριστού!
Modern Father

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2008

Π Ο Ν Ω ΑΡΑ Σ Υ Μ - Π Ο Ν Ω!

Ένας ιδιοκτήτης pet-shop στην Αυστρία, είχεαναρτήσει μια πινακίδα έξω από τηκατάστημα του,που έγραφε: ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ.Ένα μικρό αγόρι είδε την πινακίδα και μπήκεστο κατάστημα ρωτώντας:'Πόσα χρήματα θέλετε για να μου δώσετεένα κουτάβι';Ο ιδιοκτήτης απάντησε πως κόστιζαν από 30έως 50 ευρω.Ο μικρός, βγάζοντας ελάχιστα χρήματα απότην τσέπη του είπε: 'Δυστυχώς έχω μόνο 2 ευρω, μπορώ τουλάχιστοννα χαζέψω λίγο τα κουτάβια ';Ο ιδιοκτήτης χαμογέλασε και σφύριξεδυνατά.Μια σκυλίτσα μπήκε στο δωμάτιο,ακολουθούμενη από 5 κουταβάκια.Το ένα από αυτά κούτσαινε, με αποτέλεσμα ναμείνει λίγο πιο πίσω από τα άλλακουταβάκια.Τότε ο μικρός ρώτησε: 'Τι έχει αυτό τοκουτάβι και κουτσαίνει';Ο ιδιοκτήτης του εξήγησε πως το κουταβάκιείχε γεννηθεί με πρόβλημα στο γοφό και πωςθα έμενε έτσι σε όλη του τη ζωή.Ο μικρός ενθουσιασμένος είπε στονμαγαζάτορα:'θέλω να το αγοράσω' του φώναξεαποφασιστικά.Ο άντρας γέλασε και του είπε: 'Όχι, δεννομίζω να θέλεις ένα τέτοιο κουτσό κουτάβι.Αλλά αν επιμένεις μπορώ να σου τοχαρίσω'...Ο μικρός ήταν περήφανος και του είπε ότι θαπροτιμούσε να αγοράσει το κουτάβι έστω καιμε ευκολίες και θα έκανε τα αδύνατα δυνατάνα ξεπληρώσει το χρέος του στον ιδιοκτήτητου pet shop, δίνοντας ένα ποσό κάθε μήνα.Ο άντρας γέλασε ξανά και είπε: ' τοκουτάβι αυτό είναι άχρηστο, πραγματικά δενσου χρειάζεται, ποτέ δεν θα μπορέσει νατρέξει και να παίξει μαζί σου όπως τα άλλασκυλιά...'.Τότε ο μικρός σήκωσε το μπατζάκι από τοπαντελόνι του και άφησε να ξεπροβάλλει τοαριστερό του πόδι, το οποίο υποστηριζόταναπό ένα μεταλλικό σίδερο.'Όπως βλέπετε, ούτε και εγώ θα μπορέσω νατρέξω και να παίξω μαζί του... επομένως τοκουτάβι θα έχει κάποιον που τοκαταλαβαίνει...'.Ο άντρας δάγκωνε τώρα τα χείλη του μηνξέροντας τι να πει.Δακρυσμένος, προσπάθησε να χαμογελάσει καιείπε: 'εύχομαι... όλα τα κουτάβια να βρουνκάποτε ένα ιδιοκτήτη σαν κι εσένα'...Στην ζωή δεν μετράει το ποιος είσαι αλλά τοαν κάποιος σε αγαπά, σε δέχεται και σεεκτιμά γι' αυτό που είσαι χωρίς όρους.

ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕ Ε-ΜΑΙL... ΤΟ ΣΥΝΑΓΟΜΕΝΟ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΙΝΑΙ : (ΟΤΙ) ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΟΝΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΝΟΣ...ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΕΙ ΣΕ ΠΟΝΕΜΕΝΟ...ΕΝΩ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΠΟΝΕΣΕΙ ΤΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΡΙΚΥΜΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΥ...ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΞΙΩΘΕΙΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΙΜΑΝΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΑΡΑΣΣΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ "ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ" ΠΛΟΙΑ ΑΥΤΑΝΔΡΑ- ΜΕ ΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ!!
Modern Father

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2008

ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ α΄

Σε απάντηση του προηγουμένου διαλόγου με δυο φιλους εκ του "πειρασμού" του Facebook μας εστειλε ενας φιλος το παρακατω μηνυμα :

"σεβαστά αυτά που αναφέρεις\ουν αλλά δεν με ενδιαφέρουν διότι όπως είπε και κάποιος ...οι ανησυχίες των ανθρώπων βρήκαν στήριγμα στις θρησκείες. όλα αυτά περί θεών και μετά θάνατον ζωές και άλλα διάφορα ,τα δημιουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος διότι 1) 3000 χρόνια πριν, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αποδεχτούν ότι πεθαίνουν σαν μία απλή γάτα 2) 1500 χρόνια πριν κάποιοι εκμεταλλευόντουσαν τις μάζες 3) 200 χρόνια πριν κάποιοι μετάλλαξαν τις θρησκείες επιχειρήσεις. O καημένος ο Χριστός μιλούσε για την αγάπη με αλληγορικά λόγια και ήθελε να αλλάξει τον κόσμο , και τελικά όπως όλοι οι φιλόσοφοι τη πάτησε, μόνο που οι άλλοι εξορίστηκαν ενώ αυτόν τον κρέμασαν (βλπ. άλλες εποχές)τέλος πάντων θα τελειώσω με μία φράση που είναι πολύ πιο σημαντική από κάθε θρησκευτική φράση . <<Πολλά ξέρει η αλεπού, ένα ξέρει ο σκαντζόχοιρος , ένα για όλα!>> '' Αίσωπος'' 580π.χΣόρυ φίλε που μιλάω σκληρά αλλά ελπίζω να μην ενδώσεις στους χρυσούς σταυρούς και σύ , αλλά να τους μοιράσεις στο φτωχό κόσμο. :-)


Η δική μας απάντηση είναι η κάτωθι με κεφαλαία γράμματα (είναι ακομψα τα κεφαλαία αλλα πρωτογραφηε για την προσωπικη μας ηλεκτρονικη αλληλογραφια) :

" ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΟΝΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ…ΑΛΛΑ Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ, ΔΗΛΑΔΗ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ…ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΒΔΕΛΥΓΜΙΑΣ ΝΑ ΑΠΕΧΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ…ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΧΘΕΙΣ ΟΤΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ…ΠΟΛΛΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΤΟ «ΕΙΝΑΙ» ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΡΑ!

1) ΑΝ ΕΣΥ ΘΕΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΟΙΡΑ ΜΕ ΤΗ ΓΑΤΑ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΜΑΣ, ΕΜΑΣ ΝΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ…ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑ ΑΝΑ ΧΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΑΓΑΛΜΑ, ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΣΤΑΡΙ ΚΑΙ ΔΙ’ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΨΩΜΙ…ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ…ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΑΝ ΜΙΑ ΓΑΤΑ…ΓΙΑ ΕΜΑΣ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΒΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΗ ΑΛΛΑ ΕΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΘΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ (ΟΣΟ ΤΟΥ ΤΗΝ ΚΡΑΤΑΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙΣ ΤΙ ΛΕΩ)!
2) ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΩ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΕΣ ΟΤΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΝ ΤΙΣ ΜΑΖΕΣ…ΓΙΝΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΓΩ ΘΑ ΣΟΥ ΑΠΟΚΡΙΘΩ!
3) ΟΝΤΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ…Σ’ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ…ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΨΕΓΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΜΑΣ…
ΕΜΕΙΣ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ «ΣΤΑΥΡΟ» ΤΟΥ , ΩΣ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟ, ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΚΑΝΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΔΕΝ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ «ΠΙΣΤΕΥΩ» ΤΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ! ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΕΙΔΩΘΕΙ ΩΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ…ΔΕΝ ΦΘΑΝΕΙ! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Ο ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΣΑΡΚΩΘΗΚΕ ΑΠΛΩΣ ΑΛΛΑ ΕΓΙΝΕ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ…ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΕΜΑΣ «ΜΙΚΡΟΥΣ ΘΕΟΥΣ», ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ!
ΕΠΙΣΗΣ ΟΥΤΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΗΜΕΝΟΣ…
ΚΑΗΜΕΝΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑ ΛΕΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΝΟΥΜΕ, ΑΛΛΙΩΣ ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΚΗΡΥΤΤΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ (ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΔΕΧΘΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ, ΚΑΙ ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ ΑΝ ΖΟΥΜΕ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΚΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΩΝ ΤΟΥ)!
ΔΕΝ ΤΟΝ ΚΡΕΜΑΣΑΝ ΑΠΛΩΣ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΑΝΕΒΑΣΑΝ ΣΤΟ ΑΤΙΜΩΤΙΚΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΟ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΚΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΚΕΙΝΗΣ…ΑΝΕΒΗΚΕ ΕΚΕΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΗΘΕΛΕ…ΑΝ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ…
ΠΡΕΠΕΙ ΔΕ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΓΙΑ ΚΑΜΜΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΔΕΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΥΘΕΙ ΑΙΜΑ…ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ ΕΧΥΣΑΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ…ΚΑΙ ΣΤΕΡΗΘΗΚΑΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΕΣ ΕΚΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΑΣΚΗΤΩΝ!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΦΙΛΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕΣ ΝΑ ΣΥ-ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝ-ΕΥΡΕΘΟΥΜΕ ΟΜΙΛΙΤΙΚΩΣ ΜΕΣΩ FACEBOOK!
«Ει ό κόσμος υμάς μισεί, γινώσκετε ότι εμέ πρώτον υμών με-μίσηκεν. Ει εκ του κόσμου ήτε ο κόσμος αν το ίδιον εφίλει· ότι δε εκ του κόσμου ουκ εστέ, αλλ' εγώ εξελεξάμην υμάς εκ του κόσμου, διά τούτο μισεί υμάς ο κόσμος.» ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΝΤΑ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΤΙ-ΧΡΙΣΤΟ (ΕΝΑΝΤΙΟ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ) ΘΑ ΜΙΣΟΥΝ ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ ΠΙΣΤΟ…ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΑΙΑ Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΣΟΥ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΘΩ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΡΕΦΩ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ ΠΟΥ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ…ΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ «ΘΕΣΜΟΣ» (ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΟΥΜΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ) ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ…
ΧΑΡΗΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΟΓΟ ΣΚΕΨΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΣΟΥ, ΦΙΛΕ...!"

περιμένω τα σχόλια σας, για να προαγεται η διαλογικη συζήτησις και να καλλιεργειται η προσωπικη μας (δικη σας και δικη μας) κριτικη ικανότητα!

modern father

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2008

ΔΙΑΛΟΓΩΝ ΑΝΕΥ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ

Ενας φίλος μας εστειλε : «Ένας καλόγερος προσευχόταν κάθε μέρα στο κελί του επί ώρες, προσπαθώντας έτσι να τύχει άξιος της Θείας ευλογίας.
Ένα απόγευμα, καθώς προσευχόταν, μια γάτα εμφανίστηκε στο παράθυρό του και άρχισε να νιαουρίζει. Ο καλόγερος ένιωσε προς στιγμή να διασπάται η συγκέντρωσή του, αλλά συνέχισε με περισσότερο ζήλο την προσπάθειά του. Όμως η γάτα, πήγε πιο κοντά και συνέχισε να νιαουρίζει πιο επίμονα, δείχνοντας ότι πεινούσε και ήθελε να φάει.
"Αναθεματισμένη γάτα!" φώναξε εκνευρισμένος ο καλόγερος. "Γιατί με ενοχλείς; Δεν βλέπεις ότι προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον Μεγαλοδύναμο; Φύγε από δω!!!". "Πως είναι δυνατόν να μιλήσεις στον Θεό εάν δεν είσαι ικανός να ακούσεις και να φροντίσεις ένα ταπεινό πλάσμα όπως εμένα;" είπε η γάτα και μεταμορφώθηκε σε άγγελο λίγο πριν εξαφανιστεί...

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο σε αυτούς που δεν εθελοτυφλούν! Η προσευχή δεν αρκεί αν ΔΕΝ είμαστε "σωστοί" άνθρωποι!
Σε παρακαλώ προώθησέ το!»

Εγω απεστειλα σε όλους οσους το διαβασαν την σκεψη μου : «δεν ξερω αν αρκει η προσευχή...παντως εξαρταται τι οριζουμε εμεις ως προσευχή...τι είναι τελικά η αληθινή προσευχή?είναι η επικοινωνία του ανθρώπου με τον θεό...αλλα για να αγαπήσεις τον Θεό που δεν τον βλέπεις λέει ο ιερός Ευαγγελιστής άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, πρέπει να αγαπήσεις τον (συν)άνθρωπο σου που βλέπεις!αρα αγαπησατε τον πλησιον σας ως τον εαυτόν Σας!καλη δυναμη σε κάθε είδους αγώνα που κανετε...με αγωνιστικη διαθεση για να ενωθούμε με τον Χριστό...περιμένω με χαρα τα σχόλια σας!»

Ενας φιλος εκ hi5 μας ειπε : «K EGO AN EPAIRNA OSA K ESY.....TA IDIA THA ELEGA»

Και γω του απαντησα : «οντως πολυ καλα το ειπες,φίλε Βασίλη...αλλα δεν μπορεις εκφερεις γνωμη...για καποιον που δεν ξερεις...και η απαντηση ειναι ελα και δες με...ερχου και ιδε...ειναι δυσκολο φιλε να εισαι παπας σημερα...εσυ αν σε βρισουν στο δρομο μπορεις να απαντησεις...εμενα προχθες με φωναζε ενας αγνωστος σαν και σενα τραγοπαπα και εγω του ειπα ευχαριστω...για ελα να σε βρισουν και σενα στο Συνταγμα να δουμε τι θα λεγες...επισης εγω με τα δυο πτυχια που εχω αν ειχα γινει δικηγορος που ηθελαν οι δικοι μου ξερεις ποσα θα εβγαζα...το μηνα!
αρα τα 900 ευρω ειναι ελαχιστα...γιατι μονο στην αθηνα θελω 5-10 ευρω την ημερα για τους πτωχους και ταλαιπωρημενους στο δρομο που εσυ μπορεις να τους αντιπαρελθεις με ασπλαχνο βλεμμα αλλα καποιοι αλλοι δεν μπορουν λόγω σχηματος και πόνου γι τον άλλο ανθρωπο!!!περιμενω την απαντηση σου!»

ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ!

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2008

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ

ΑΥΡΙΟ η Εκκλησία του Χριστού δια των Πατέρων και διδασκάλων της εν τη εκκλησιαστική αυτοσυνειδησία της όρισε να εορτάζεται η μνήμη της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, του ιερού συμβόλου εκείνου που ματαιώνει την καταδυνάστευση του πνεύματος υπό της ύλης και την απελευθέρωση του ανθρώπου από την υλώδη (υποδουλωμένη στην ύλη και αγκιστρωμένη ύπαρξη στην) αμαρτία!
Ο υλισμός δεν είναι απλώς ένα φιλοσοφικό – θεωρητικό κίνημα…αυτή την εργώδη μανία για επίκαιρα και επίκυρα επίγεια αγαθά –αυτή την μανία της υλικότητος που επικυριαρχεί στα πάντα- αντιστρατεύεται το γεγονός της Θείας του Χριστού και αγίας Σταυρώσεως…
«Ο υλισμός γεννήθηκε από την ανάγκη του ανθρώπου να εξετάσει, να ερμηνεύσει και να επηρεάσει τα φυσικά φαινόμενα και την κοινωνική πραγματικότητα, με τη λογική του έξω και πέρα από τους κάθε λογής μύθους και ιδέες που επικρατούσαν. Η τάση του ανθρώπου να εξηγήσει και να ερμηνεύσει τα κοινωνικά φαινόμενα με το λογικό του μέσα στα πλαίσια, αστήρικτων ίσως, αλλά πάντως, φυσικών αιτίων, τον έφερε αντιμέτωπο με όλους όσους εφεύρισκαν αυθαίρετες και εξωπραγματικές λύσεις στην αδυναμία τους να πλησιάσουν ένα πρόβλημα. Αλλά ο υ. δε γεννήθηκε μόνο μέσα από τη λογική των οπαδών του. Θεμελιώθηκε πρωταρχικά μέσα σε μια δεδομένη κοινωνική πραγματικότητα, εμφανίστηκε ως αντίθεσή της, την αμφισβήτησε και λίγες φορές δυστυχώς κατόρθωσε να την ανατρέψει.»
http://www.live-pedia.gr/index.php/%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
το διαφορετικό που έρχεται και λέει ο Χριστός είναι το έλα κοντά μου : και πλέον δεν θα είσαι μόνος εγώ θα είμαι δίπλα σου…ενώ σε κάθε φιλοσοφικό κίνημα ο φιλοσοφών νους (ο θεωρητικός του κινήματος είναι και παραμένει μοναχός του!
πάρε το σταυρό μου : που γίνεται και δικός σου Σταυρός, είναι ο σταυρός μας, ο σταυρός του Χριστού … και προσπάθησε στη ζωή σου, να πορευτείς μέσα στις ιστορικές συγκυρίες και συνθήκες για να συναντήσεις τον Αναστημένο Λυτρωτή στην μεταϊστορική και εξω – υλιστική εμπειρία της Εκκλησίας!
ακολούθησε με : είναι το τελευταίο στάδιο…να βηματίσεις το θυσιαστικό βηματισμό και τον αγαπητικό τρόπο ζωής του αληθινού και μοναδικού Μεσσία, που έκανε την σωτηρία γεγονός της ιστορίας και μας έδειξε ότι η ύλη αν μπει στην προοπτική της Βασιλείας του Θεού μπορεί να γίνει μέσω προσωπικού εξαγιασμού στην μοναδική σαρξ –γεννώσα εν τω κόσμω- εμπειρία Χριστού…
Γι’ αυτό γίνεται άνθρωπος ο Άγιος Θεός να δείξει ότι η ύλη δεν είναι κακό…η ύλη δόθηκε δια της θεϊκής δημιουργικής χάριτος … εκτίσθη δε ο κόσμος όπως η χάρις του πανσθενουργού θέλησε!
Εύχομαι να βρούμε κοιτώντας τον Σταυρό του Χριστού την ανοιχτή αυτή αγκαλιά που δέχεται τον καθένα μας όπως είναι και όπως υπάρχει με την μόνη προϋπόθεση ελεύθερα να προσέλθει στο εν Χριστώ είναι και στο εν ανθρώπω μοναδικώς συνυπάρχειν!
Με βοήθεια και όπλο τον Σταυρό του Χριστού να διώκουμε κάθε λογισμό που μας απομακρύνει από τον Χριστό και μας δένει με αμετροεπές υλιστικό φρόνημα στα γαιώδη και φθαρτά δήθεν «αγαθά»!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ!

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2008

ΓΙΑΝΝΑΡΑ : ΠΡΟΤΥΠΗ(ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ) ΘΕΣΗ ή ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ???

Να καταργηθεί το μάθημα των θρησκευτικών
Σεπτέμβριος 7, 2008 in 2008

Αν οι αξιωματούχοι του κλήρου στην Ελλάδα σήμερα διασώζουν εκκλησιαστική συνείδηση, θα είναι αυτονόητο να απαιτήσουν από την πολιτεία την κατάργηση του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία.

Με το μάθημα των θρησκευτικών εκχώρησε η ελλαδική Εκκλησία ζωτικό της λειτούργημα, την κατήχηση των παιδών και των εφήβων, σε έμμισθους υπαλλήλους του κράτους εκπαιδευμένους σε κρατικές «θεολογικές» Σχολές. Αλλά όταν η κατήχηση αποσπάται από τον φυσικό βιωματικό της χώρο, τη λειτουργία ζωντανού σώματος ενορίας και επισκοπής, αλλοτριώνεται νομοτελειακά σε ιδεολογική χειραγώγηση, ανιαρή προπαγάνδα.

Ο φυσικός χώρος της κατήχησης δεν μπορεί να είναι άλλος από τον χώρο όπου πραγματώνεται και φανερώνεται η Εκκλησία ως άθλημα σχέσεων κοινωνίας της ζωής. Και φυσικός λειτουργός της κατήχησης είναι ο πατέρας της εκκλησιαστικής κοινότητας: αυτός που «γεννάει» τα μέλη του σώματος στον «καινό» της Εκκλησίας τρόπο της ύπαρξης.

Η πολιτεία αποδέχθηκε ασμένως να επιβάλει στα σχολεία μάθημα θρησκευτικών. Και αυτό γιατί από τη σύστασή του το ελλαδικό εθνικό κράτος λογάριαζε την Εκκλησία όπως και ο ιδεολογικός του γεννήτορας Αδαμάντιος Κοραής: Σαν θεσμό ηθικοδιδακτικής χρησιμότητας – θεσμό που «εξημερώνει τα ήθη» και επιβάλλει, αποτελεσματικότερα και από τον χωροφύλακα, κανονιστικές αρχές συλλογικής ευταξίας.


Το ελλαδικό εθνικό κράτος δεν κατάλαβε ποτέ την καισαρική διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Γι’ αυτό μέχρι και σήμερα, διατηρείται στο Σύνταγμα η οξύμωρη διατύπωση ότι «επικρατούσα εν Ελλάδι θρησκεία (sic) είναι η της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας»! και τα λοιπά συμφραζόμενα παιδαριώδη. Η χώρα όπου γεννήθηκε κάποτε η λέξη «εκκλησία» για να σημάνει την πραγμάτωση και φανέρωση του κοινού «αθλήματος της αληθείας», που συνιστά την «πόλιν», εμφανίζεται στο Σύνταγμά της να αγνοεί την ασυμβίβαστη αντίθεση Εκκλησίας και θρησκείας, Εκκλησίας και ιδεολογίας.

Ο σφετερισμός από το κράτος του ζωτικού εκκλησιαστικού λειτουργήματος της κατήχησης των παιδιών έχει δύο συνέπειες καίριες και πασιφανείς: Πρώτη συνέπεια, ο ευτελισμός, συχνά και η διακωμώδηση του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Μοιάζουν ελάχιστες εξαιρέσεις οι Νεοέλληνες που διατηρούν αναμνήσεις από τα θρησκευτικά του σχολείου διαφορετικές από αυτές της ανίας ή «της πλάκας».

Δεύτερη συνέπεια, το γεγονός ότι η ελλαδική κοινωνία που τα εγγράμματα μέλη της έχουν διδαχτεί υποχρεωτικό μάθημα θρησκευτικών σε όλες τις τάξεις του σχολείου και βομβαρδίζονται από καταιγισμό δημόσιων κηρυγμάτων προφορικών, έντυπων, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών, αυτή η κοινωνία εμφανίζεται εντελώς και απολύτως ακατήχητη. Δεν έχει ούτε τη στοιχειώδη, εγκυκλοπαιδική έστω πληροφόρηση για το τι είναι η Εκκλησία, ποιες οι επαγγελίες της, η ιστορία της, με ποιον πολιτισμό σφράγισε την ανθρώπινη σκέψη και Τέχνης. Τα διαγγέλματα ή οι δηλώσεις των πολιτικών και η αρθρογραφία των δημοσιογράφων τις μέρες των Χριστουγέννων, του Πάσχα, του Δεκαπενταύγουστου ή όταν συζητούνται θέματα σχέσεων κράτους και Εκκλησίας, μαρτυρούν άγνοια και παρανοήσεις ασυγχώρητες για ανθρώπους έστω υποτυπώδους παιδείας.

Και το τραγικότερο, η ίδια άγνοια, η σύγχυση της Εκκλησίας με τη θρησκεία, σφραγίζει τον λόγο και των περισσότερων αξιωματούχων του κλήρου. Είναι γνωστοί στην ελλαδική κοινωνία επίσκοποι που φιλοδοξούν να παίζουν ρόλο όχι εκκλησιαστικού ποιμένα αλλά θρησκευτικού ηγέτη, ρόλο Αγιατολάχ με απαιτήσεις θεοκρατικού ελέγχου της πολιτικής εξουσίας. Αυτοί μάχονται και για τη διατήρηση της υποχρεωτικής κατήχησης των μαθητών στα σχολεία.

Στη θέση του μαθήματος των θρησκευτικών το υπουργείο Παιδείας θα μπορούσε να θεσμοθετήσει μάθημα ικανό να πληροφορήσει τον μαθητή και να τον εξοικειώσει με τα κίνητρα των αναζητήσεων που συγκρότησαν την παράδοση πολιτισμού των Ελλήνων. Η λογική ενός τέτοιου μαθήματος υποχρεωτικού για όλους τους μαθητές (άσχετα με διαφορές θρησκευτικές, φυλετικές, ιδεολογικές) θα μπορούσε να συνοψιστεί στην ακόλουθη πρόταση:

Κάθε παιδί που τελειώνει την εγκύκλια εκπαίδευση σε ελληνικό σχολείο οφείλει να γνωρίζει ποια μεταφυσική γέννησε τον Παρθενώνα, το άγαλμα, την τραγωδία και ποια μεταφυσική γέννησε την Αγια-Σοφιά, τη βυζαντινή Εικόνα, τη βυζαντινή λειτουργία. Σπουδάζοντας στο σχολείο ποια «γιγαντομαχία περί της ουσίας» οδήγησε σε αυτές τις κορυφαίες εκφάνσεις πολιτισμού των Ελλήνων, δεν σημαίνει και ότι υποχρεώνεται το παιδί να ασπαστεί συγκεκριμένη μεταφυσική πρόταση.

Πρώτη, καίρια δυσκολία σε μια τέτοια θεσμική πρωτοβουλία είναι: ποιοι θα συντάξουν το «αναλυτικό πρόγραμμα» διδασκαλίας του καινούργιου μαθήματος – από την πρώτη τάξη του Δημοτικού ώς την τελευταία του Λυκείου. Το υπουργείο Παιδείας και τα παιδαγωγικά του επιτελεία δεν διαθέτουν την ποιότητα του ανθρώπινου υλικού για τέτοια ουσιώδη τολμήματα, τη διαπίστωση επαληθεύουν τα «αναλυτικά προγράμματα» διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και Ιστορίας: πραγματική συμφορά. Μην ξεχνάμε ότι η επί ΠΑΣΟΚ άλωση του υπουργείου από τις «προοδευτικές δυνάμεις» του «εκσυγχρονιστικού» μηδενισμού και των «πολυπολιτιστικών» δολιοτήτων της «Νέας Τάξης» συνεχίζεται εδραιούμενη και επί «Νέας Δημοκρατίας», με τα ονόματα Γιαννάκου, Στυλιανίδη, Λυκουρέντζου να σηματοδοτούν τον τέλειο απελπισμό για τυχόν αντίσταση.

Δεύτερη, ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία είναι: ποιοι θα διδάξουν ένα τόσο απαιτητικό καινούργιο μάθημα στα παιδιά. Οσοι πολίτες έχουν οποιασδήποτε μορφής επαφή με το σχολείο στην Ελλάδα σήμερα μπορούν να βεβαιώσουν πόσο ανατριχιαστικά (στην κυριολεξία) χαμηλό είναι το επίπεδο των πτυχιούχων που παράγονται στις εκπαιδευτικές σχολές των ελλαδικών πανεπιστημίων. Και πόσο αποτελεσματική η πλύση εγκεφάλου που έχει υποστεί ο δάσκαλος ή πόσο έντρομος είναι από την ιδεολογική τρομοκρατία που του ασκείται.

Με αυτά τα δεδομένα μπορεί να δικαιολογηθεί και η απύθμενης μωρίας συζήτηση για αντικατάσταση του μαθήματος των θρησκευτικών από μάθημα «θρησκειολογίας» και «συγκριτικής των θρησκειών»!!! Ωσάν να είναι ποτέ δυνατό να διδαχτεί ο πολιτισμός με όρους ιδεολογίας και να «συγκριθούν» οι μεταφυσικές αναζητήσεις που τον γέννησαν χωρίς να υπάρχει εμπειρική γεύση τέτοιας αναζήτησης.

http://giannaras.wordpress.com/2008/09/07/na_katargh8ei_to_ma8hma_8rhskeftikwn/#more-299
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ή ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ???ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΣ ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΣ-ΕΝ ΤΟΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΙΣ???
ΠΡΩΣΩΠΙΚΩΣ ΦΡΟΝΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΝΑ ΖΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ...ΔΙΟΤΙ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΘΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΧΟΛΗΣ???
ΟΛΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΤΑΝ Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ...ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ ΕΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΟΙΜΝΙΩ...ΠΑΝΤΩΣ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΚΑΙΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ...ΑΣ ΣΥΣΚΕΦΘΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΔΟΣ!
Modern Father

ΘΥΜΗΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΙΔΟΣ ΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ


Σοβαρό ατόπημα από την εφημερίδα "ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ"


Βεβήλωση της αγιογραφίας του Τιμίου Προδρόμου από την εφημερίδα "ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ"Ανήμερα της εορτή της αποτομής της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου πολιούχου του Κρανιδίου η φυλλάδα ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ έκανε ένα δώρο στους Κρανιδιώτες.

Δημοσίευσε φωτογραφία της παλαιάς εντοιχισμένης τοιχογραφίας της αποκεφάλισις του Αγίου Ιωάννου που βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Ναό του Κρανιδίου και στην θέση της Τιμίας κεφαλής του, με φωτομοντάζ, τοποθέτησε την κεφαλή της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κρανιδίου αξιότιμης κας Αγγελικής Αλεβίζου!

Παρομοιάζοντας την αποπομπή της κας Αλεβίζου με τον αποκεφαλισμό του Αγίου Ιωάννου.

Η φωτογραφία από την εφημερίδα ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

http://eyaggelistria.blogspot.com/

Η δική μας αντίδρολιμαίας διαμαρτυρίαςαση στο ανωτέρω αρθρίδιο είναι η εξής και ανήκει εις το είδος της επιστολιμαίας διαμαρτυρίας:

""""Αξιότιμε κύριε Μουσταϊρα,

Μετά λύπης είδαμε το φύλλο 751 της εφημερίδος σας, ο “Παρατηρητής”, το οποίο στο εξώφυλλο, του μετά θρασείας και ανευλαβούς διαθέσεως εξεικόνιζε, του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού μας, την τοιχογραφία του εορταζομένου γεγονότος της αποτομής της τιμίας -του Πολιούχου μας Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού αγίου Ιωάννου- Κεφαλής.

Στη θεση δε της αγίας Κάρας της επί πίνακι ευρισκομένης δια τον έλεγχον παρανομίας – αμαρτίας εκθέσμου και εκνόμου (ως ήτο η υπόθεσις της Σαλώμης της ορχησαμένης ενώπιον του Ηρώδου), είχε τοποθετηθεί η κεφαλή μιάς κυρίας (καθόλα εριτίμου και ευγενούς άνευ δε ηδικής της υπαιτιότητος).

Αυτό δε δια τους κατοίκους του Κρανιδίου και απάσης της περιοχής είναι πράξις προσβλητική και αήθης.

Παρακαλούμεν δε να ανασκευάσετε και να ζητήσετε συγγνώμη : εν πρώτοις από τον “μέγαν εν γεννητοίς γυναικών”, τίμιο Πολιούχο και Προστάτη μας, ά γ ι ο Ι ω ά ν ν η τον Πρόδρομο, κατά δεύτερον δε από τους φιλοπροδρομίτες κατοίκους της περιοχής και της πόλεως του Κρανιδίου ιδιαιτέρως.

Μετά τιμής,

π. Ιερόθεος Ιωάννου Λουμουσιώτης,

ο εκ Κρανιδίου

Υ.Γ.: Σεις, κύριε, με τον τρόπον Σας θα κρίνετε πως θα ανασκευάσετε την γενομένην τολμητίαν!

Να σας έχει ο Κύριος, ταις λιταίς του Βαπτιστού Του, αγίου Ιωάννου πάντοτε υγειή και χαρούμενον.

π. Ι.""""


ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑΠΤΙΣΤΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ, ΤΙΜΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟ ΦΥΛΑΚΑ ΚΑΘΕ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ...ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ Η ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΥΠ΄ ΑΥΤΟΥ!


Modern Father

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2008

ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΣΧΟΛΙΟΥ...ΠΕΡΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

«Είναι καιρός η διοικούσα Εκκλησία να αναλάβει τις ευθύνες της και να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις των νέων με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει ότι μπορεί να γίνει, εκτός σχολείου. Ας ξυπνήσουμε από τον λήθαργο επιτέλους!» http://eyaggelistria.blogspot.com/

Το σχόλιο σας το εισαγωγικό για το θέμα του μαθήματος των θρησκευτικών…εμπεριέχει και τα ανωτέρω!
Δυστυχώς ξεκινάτε με ένα χαρακτηρισμό που αδικεί την Εκκλησία, διότι Εκκλησία (όπως φυσικά και το ξέρετε, αλλά πρέπει να υπογραμμισθεί) είναι το Σώμα του Ζώντος Χριστού, κεφαλή του σώματος είναι ο Ιησούς Χριστός και μέλη του όλοι εμείς με το δικό του χάρισμα ο καθένας, άλλος είναι ιερεύς, άλλος είναι κήρυκας, άλλος απόστολος, άλλος προφήτης, άλλος θαυματουργεί, άλλος διώκει δαιμόνια…αλλά ο ένας χρειάζεται τον άλλον άρα δεν υπάρχει διοικούσα εκκλησία…υπάρχουν μόνον διοικούσες επιτροπές εταιρειών και πολυεθνικών…Η Εκκλησία του Χριστού έχει μπροστάρηδες εμάς τους κληρικούς όλων των βαθμών…δεν πταίουν μόνον οι ηγήτορες πταίουμε όλοι εμείς όταν και αν (που μάλλον γίνεται) εφησυχάζουμε!
Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να κηρύττουμε Ιησού Χριστό, Εσταυρωμένο και Αναστάντα…να μη μας ενδιαφέρουν οι κοσμικοί κύκλοι τι θα πουν, να μην επιδιώκουμε θέσεις οι οποίες… και αξιώματα τα οποία…μας κάνουν στην πράξη αρνητές του Χριστού!
«Το Μάθημα των Θρησκευτικών δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει κατηχητικό χαρακτήρα. …. Έχει περάσει ανεπιστρεπτί η εποχή όπου ο αυτοθαυμασμός λόγω των τίτλων του παρελθόντος και ο θρησκευτικός ρητορισμός, ο οποίος -κατά τον Αλέξανδρο Σμέμαν- «συντίθεται από ένα μείγμα αισιοδοξίας, αναγκαστικής θριαμβολογίας και καταπληκτικής αυτοδικαίωσης»,» λένε οι κύριοι κύριοι Καθηγητές Θεολόγοι
[1].
Φυσικά και το μάθημα δεν πρέπει να έχει χαρακτήρα κατηχητικό…με την στενότητα πνεύματος και τις αγκυλώσεις των παρωπίδων που πολλοί εξ ημών των ασχολουμένων με την διαπαιδαγώγηση χριστιανοπαίδων έχουμε επιδείξει…αλλά δεν μπορεί και να μεταβληθεί απλά σε θρησκειολογική αναφορά θρησκευτικών πληροφοριών και ερμαφρόδιτη σπορά προσωπικών ιδεών και κρατικών (αθεϊστικης προπαγάνδας) φιλοδοξιών! Το μάθημα πρέπει να είναι εμβάπτιση του νοός των παιδιών μας στο χριστιανικό και ιδιαιτέρως για την Ελλάδα στα ορθόδοξα κριτήρια και στις ορθόδοξες παραδόσεις που έχουν σφραγίσει όλη την ελληνική λαογραφία και άπασα την Ελλάδα από άκρου εις άκρον της πατρίδος μας!
Φυσικά και συμφωνούμε με τον λόγο του αειμνήστου γέροντος πατρός Αλεξάνδρου Σμέμαν…δεν πείθουν όσα ωραία λέμε…η αγάπη και η προσοχή του κόσμου στρέφεται στο δικό μας παράδειγμα…όλων ανεξαιρέτως των χριστιανών και δυστυχώς για τους κληρικούς…όλα τα βλέμματα στρέφονται πάνω τους!
Όλοι θέλουν το βίωμα και την εμπειρία την πνευματική του κληρικού να την βλέπουν…να μυρίζει ο παπάς λιβάνι…δηλαδή να είναι προσευχητικός ο βίος του να συνομιλεί με τον θεό για να μπορεί ότι ο Θεός του δίνει στην καρδιά του να το μεταφυτεύει στα περιβόλια των καρδιών των πιστών!
Το αντίθετο της αυτοδικαιώσεως είναι η εμπειρική γνώση της εν Χριστώ μεταμόρφωσεως του ανθρώπου, της θεώσεως με τη χάρι του Θεού!
Σίγουρα οι επιστήμονες μεταφορείς των Θέσεων της Εκκλησίας δεν έχουν υποκαταστήσει την Εκκλησία αλλά μπορούν να βοηθούν θετικά ή αρνητικά στην βίωση του εκκλησιαστικού γεγονότος! Αν είναι πιστοί με σθένος και επιστημονικό κύρος υποστηρίζουν το εκκλησιαστικό γεγονός (όχι τα λάθη των κληρικών, μοναστηριών κ.λπ.)! αν δεν πιστεύουν ή αποστασιοποιούνται από την λατρεία του Χριστού εν Εκκλησία ο λόγος τους μοιάζει άλογος και παράλογος και τα παιδιά κατανοούν την διχοστασία των καρδιών τους και εν τέλει την «πληρώνει την νύμφη» κατά το δη λεγόμενον το μάθημα το πολύπαθο και πολυβασανισμένο των θρησκευτικών

« Ποιος και πώς αποφασίζει τι είναι αναγκαίο να διδάσκεται στα σχολεία; Πόσο μοντέρνο και «έξυπνο» είναι ένα λοβοτομημένο και αφυδατωμένο σχολείο που παρέχει αποκλειστικά και εργαλειακά εφόδια και δεξιότητες μόνο για επαγγελματική αποκατάσταση και δεν δημιουργεί πολίτες καλλιεργημένους και ελεύθερους, γνώστες αλλά και συνεχιστές της παράδοσης και της ιστορίας τους; Πότε λήφθηκαν σοβαρά υπόψη οι προβληματισμοί και οι προτάσεις των ίδιων των θεολόγων για το ΜτΘ, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε γνωμοδοτήσεις και παρεμβάσεις της διοικούσας Εκκλησίας, οι οποίες όχι σπάνια μπερδεύουν ή και ακυρώνουν το ρόλο και την ευθύνη της Πολιτείας; Αν το ΜτΘ δεν είναι μάθημα κατήχησης, αλλά μάθημα με σαφή και διακριτά επιστημονικά αντικείμενα (άραγε επιστήμη δεν κάνουν οι Θεολογικές Σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης;) το οποίο μεταξύ άλλων «συμβάλλει στην ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης, της ανεξάρτητης σκέψης και ελεύθερης έκφρασης, αλλά και στην κατανόηση του χριστιανισμού ως παράγοντα που συντελεί στην ανάπτυξη του πολιτισμού και της πνευματικής ζωής» (Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου-ΦΕΚαρ303, τχ.Β 13.3.2003), γιατί απομειώνεται η σημασία και η αναγκαιότητά του να λειτουργήσει μέσα στο πλαίσιο της γενικής υποχρεωτικής παιδείας; Γιατί μεταβιβάζεται επιλεκτικά (!) και ατομικά στους γονείς ως «δικαίωμα» η υποχρέωση της Πολιτείας, αυτή να ορίζει ενιαία και καθολικά τι είναι ωφέλιμο και απαραίτητο για τη γενική παιδεία του μαθητή; Ποιος είναι ο ρόλος και η θέση του εκπαιδευτικού θεολόγου σε ένα σχολείο όπου η παρουσία του και η μαρτυρία του ως δασκάλου εκβιάζεται ή τίθεται υπό αμφισβήτηση καθημερινά; Άραγε ποιες άλλες ειδικότητες συναδέλφων θα αντιμετωπίσουν σύντομα ανάλογα αδιέξοδα; Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμιά αντίδραση, καμιά στήριξη και καμιά οδηγία από τους φυσικούς προϊσταμένους μας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τους σχολικούς Συμβούλους και μένουμε μόνοι, ένας ολόκληρος κλάδος, ο καθένας να «βγάζει το φίδι από την τρύπα» όπως μπορεί και όπως νομίζει, χρεώνοντας πιθανώς για άλλη μια φορά το ΜτΘ με τη δική του αδυναμία και μοναξιά; Γιατί πρέπει να δεχτούμε τις καθησυχαστικές εκφράσεις διαφόρων υπευθύνων όταν βλέπουμε ότι η πραγματικότητα οδηγεί το μάθημα και εμάς σε εξοστρακισμό από το δημόσιο σχολείο; Δηλώνουμε κατηγορηματικά και με όσες δυνάμεις μας έχουν απομείνει, την ανησυχία και τον προβληματισμό μας, όχι μόνο γιατί η παρουσία μας και ο ρόλος μας στο σχολείο τίθεται με γοργά βήματα υπό διαπραγμάτευση -ήδη με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς- αλλά και γιατί διαφαίνεται ξεκάθαρα στον ορίζοντα πια, ότι η παιδεία του μαθητή και του αυριανού πολίτη οδηγείται σε δρόμους που δεν έχουν σταγόνα από όραμα κι ελπίδα αλλαγής του κόσμου. Και γι’ αυτό κάποτε θα κληθούμε να απολογηθούμε στα παιδιά μας. Και τότε η σιωπή μας θα αγκαλιάσει τη συνενοχή μας…»από το άρθρο με θέμα : «
Δεν θέλουμε οι Θεολόγοι να υποκαθιστούν την Εκκλησία»
http://eyaggelistria.blogspot.com/
Χαιρόμαστε δε για τα καίρια και σημαντικά ερωτήματα τους και καλούμε τους επαΐοντες και ειδήμονες αλλά και τους υπευθύνους να μας απαντήσουν!
Modern Father

[1] Προσωπικώς αποστασιοποιούμεθα από τον τίτλο του Θεολόγου…και τον χρησιμοποιούμε εδώ για να επιτευχθεί η συνεννόησις μεταξύ ημών και υμών, καθότι δια την εκκλησιαστικήν συνείδησιν Θ ε ο λ ό γ ο ι (μύστες της εν Χριστώ Αληθείας και Αποκαλύψεως) υπάρχουν 4 μόνον ανα τους αιώνες, οι άγιοι: ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΣΥΜΕΩΝ Ο ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ, Ο ΚΑΙ ΚΗΡΥΞ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΚΤΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΣ.

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2008

Εν Ελλάδι: Θρησκευτικά; Όχι ευχαριστώ! Έχω το Κοράνιο!

Αναρωτιέται κανείς αν έχει τέλος η ανθελληνική προσπάθεια των πολιτικών της Πατρίδος μας. Αναιδώς και απροκάλυπτα κατήργησαν ουσιαστικά το μάθημα των Θρησκευτικών κάνοντάς το μάθημα επιλογής και όχι υποχρεωτικό. Απάλλαξαν τους μαθητές από ένα... «βάρος» (!) το οποίο δεν είχαν λόγο να σηκώνουν! Οι ίδιοι έρχονται τις ημέρες που σύσσωμος ο Ελληνισμός – και όχι μόνο – γιόρταζε την Μητέρα όλων των ανθρώπων, την Παναγία μας, και το μόνο τους μέλημα ήταν να προκηρύξουν διαγωνισμό (αρ. πρωτ. 106535/Α3)1 για την πρόσληψη 240 ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου! Και συγκεκριμένα:
Για την Μουφτεία της Ξάνθης, 100 θέσεις:
14 θέσεις στην κατηγορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
86 θέσεις στην κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Για την Μουφτεία της Κομοτηνής, 100 θέσεις:
15 θέσεις στην κατηγορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
85 θέσεις στην κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Για την Μουφτεία του Διδυμοτείχου, 40 θέσεις:
11 θέσεις στην κατηγορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
29 θέσεις στην κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Γεννώνται, λοιπόν, εύλογα, κύριε Υπουργέ, κάποια ερωτήματα, στα οποία πρέπει οπωσδήποτε να απαντήσετε! Δεν έχετε δικαίωμα να μην απαντήσετε και αυτή τη φορά, αν σέβεστε έστω και ελάχιστα τον θεσμό της Δημοκρατίας, τον οποίο υποχρεούσθε να υπηρετήσετε!
· Πόσες είναι συνολικά οι οργανικές θέσεις διδασκαλίας του Κορανίου και πόσες (αν υπάρχουν) οργανικές θέσεις διδασκαλίας της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης; Ζητάτε 100 θέσεις για την Ξάνθη, 100 για την Κομοτηνή και 40 για το Διδυμότειχο! Αλήθεια, πόσες είναι οι αντίστοιχες θέσεις για τα Χριστιανικά Σχολεία και πόσες θέσεις καλύπτονται με τους διορισμούς;
· Γιατί κ. Υπουργέ, δεν είναι και το Κοράνιο μάθημα επιλογής, όπως είναι τα θρησκευτικά; Ο ίδιος δεν συντάξατε και το προηγούμενο νομοσχέδιο; Γιατί δεν λάβατε την ίδια μέριμνα και στην περίπτωση των μουσουλμανικών σχολείων;
· Έχετε σκεφθεί πόσοι είναι ποσοστιαία οι Χριστιανοί και πόσοι οι Μουσουλμάνοι στην Πατρίδα μας; Κανείς δεν λέει να μη σεβόμαστε το δικαίωμα των Μουσουλμάνων να διδάσκουν στα παιδιά τους την θρησκεία τους. Αυτό, που αναρωτιέται ο μέσος Έλληνας πολίτης, είναι το ποιός είναι αυτός και με ποιό δικαίωμα ουσιαστικά απαγορεύει από τους Χριστιανούς να διδάσκουν και στα δικά τους παιδιά τη θρησκεία μας;
Η δήλωσή σας, κ. Υπουργέ, προκαλεί αγανάκτηση και είναι υποτιμητική για τη νοημοσύνη όλων όσοι στα ιερά και αιματοβαμμένα χώματα των συνόρων μας, στη Ροδόπη, σας τίμησαν με την εμπιστοσύνη και την ψήφο τους. Την παραθέτω όπως την διατυπώσατε ακριβώς: «Στο πλαίσιο μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής μειονοτικής πολιτικής, η ελληνική Πολιτεία προβαίνει στην προκήρυξη των συγκεκριμένων θέσεων δείχνοντας την ευαισθησία της στη θρησκευτική ελευθερία και τον σεβασμό της στα μειονοτικά δικαιώματα. Η Θράκη καθημερινά αναδεικνύεται σε μια ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία που αποτελεί πρότυπο για όλα τα κράτη της ευρύτερης περιοχής μας».
Ποια είναι η «ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία» της Θράκης; Ποιοι έχουν δικαιώματα σε αυτήν την «ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία»; Πού είναι τα δικαιώματα και η μέριμνα για τους Χριστιανούς κατοίκους της; Η θρησκευτική ελευθερία των Μουσουλμάνων σας κάνει να έχετε τέτοια μέριμνα ή το ότι τελικά στραφήκατε αλλού για ψήφους; Μήπως δεν ξέρετε καλά πως η πολιτική τόσο της παράταξής σας όσο και η πολιτική των υπολοίπων, που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο σήμερα, έχει εξοντώσει κάθε στοιχείο Ελληνισμού στα σύνορά μας; Βάλατε σκοπό να φτιάξτε καινούργιους ψηφοφόρους, οι οποίοι έχουν μαζί τους κεφάλαια και δύναμη που θα σας εξασφαλίσει την επανεκλογή; Την ώρα που κλείνουν μία-μία οι επιχειρήσεις στη Θράκη, εσείς κρίνατε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν πως το Κοράνιο δεν διδασκόταν επαρκώς; Την ώρα που αποβιομηχανίζεται μία περιοχή, που κάποτε ήταν κέντρο ανάπτυξης για όλα τα Βαλκάνια, η Πολιτεία φροντίζει να μην μείνει πίσω η εκμάθηση του Κορανίου; Τι είδους ευαισθησία σας διακατέχει η οποία σέβεται τους λίγους και ταυτόχρονα αγνοεί και καταπατάει τους πολλούς;
Οι άνθρωποι στα σύνορα, σήμερα, έχουν την αίσθηση πως είναι ξεχασμένοι. Η Πολιτεία τους θυμάται κάθε τέσσερα χρόνια αλλά δεν τους ξεχνά λεπτό, όσο υποσκάπτει και υπονομεύει το μέλλον τους και το μέλλον των παιδιών τους! Η Πολιτεία χρόνια τώρα αγνοεί επιδεικτικά τα πραγματικά προβλήματα των συνόρων, για ένα απλό λόγο: Η ίδια τα δημιουργεί, τα επιτρέπει και τα ανέχεται. Βλέπετε δεν είναι μικρό πράγμα να στηρίζονται ολόκληρες προεκλογικές εκστρατείες βουλευτών ή ενισχύσεις κομματικών μηχανισμών από αραβικά και μουσουλμανικά οικονομικά συμφέροντα! Ποιος να νοιαστεί για τους Έλληνες που διαβιούν στα σύνορα υπό αυτές τις συνθήκες; Όποιος δίνει χρήματα, θέλει και ανταλλάγματα! Αλλά, κύριοι, δεν είναι δική σας η Πατρίδα για να την ανταλλάξετε! Δεν σας ανήκουν τα σύνορα για να τα ξεπουλήσετε!
Τελικά, κ. Υπουργέ, πρέπει να γίνουμε μειονότητα για να σεβαστείτε την θρησκεία μας και τις παραδόσεις μας μέσα στο ίδιο μας το κράτος; Γιατί, αν τελικά, αυτό πιστεύετε, δεν θα σας αφήσουμε να το πετύχετε! Δεν θα γίνουμε μειονότητα μέσα στην ίδια μας την Πατρίδα επειδή έτσι προστάζουν οι χορηγοί του κάθε πολιτικού της χώρας μας! Δεν γεννήθηκε ακόμα αυτός που για τα χρήματα θα θάψει μία ιστορία και ένα έθνος σαν το δικό μας! Γιατί έχει βαθειά και ακλόνητα θεμέλια! Αυτά για τα οποία πέθαναν οι Πατέρες μας: «Για του Χριστού την πίστη την Αγία και της Πατρίδος την ελευθερία»! Τα χρήματα των χορηγών σας, κύριοι, δεν φτάνουν! Δεν μπορείτε να εξαγοράσετε την Πατρίδα μας!
Δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω και να το γράφω: Είναι η πατρίδα μας και την θέλουμε πίσω!

Μανώλης Β. ΒολουδάκηςΆρθρο για την εφημερίδα «ΘΡΑΚΗ» της Ξάνθης και το περιοδικό «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου οδού Ασκληπιού, Αθηνών
------------
1 Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος Γ΄ στις 14 Αυγούστου 2008 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (http://www. ypepth.gr) .

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2008

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε
(Από τό Βιβλίο τοῦ Ἐλλογιμωτάτου Καθηγητοῦ
κ. Γεωργίου Κρίππα Διδάκτορος Συνταγματικού Δικαίου )

Τ ί ἰσχύει γιά τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν
στά 25 Κράτη Μέλη τῆς Ε.Ε.


1. ΓΑΛΛΙΑ
Τό Γαλλικό Σύνταγμα ὁρίζει στό ἄρθρο 2 ὅτι ἡ Γαλλία εἶναι ἕνα κράτος «λαϊκό», προσθέτει δέ ὅτι ἐγγυᾶται τήν ἰσότητα ἐνώπιον τοῦ νόμου άδιακρίτως θρησκέιας καί σέβεται ὅλες τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις.
Σέ πολλές περιοχές τῆς Γαλλίας (π.χ. Ἀλσατία, Λωραίνη, ὑπερπόντιοι νῆσοι μέ νόμο ἤ μέ διεθνεῖς ὑπάρχει ὄχι χωρισμός ἀλλά συνένωση κράτους-Ἐκκλησίας (δηλ. ἡ Ἐκκλησία εἶναι κρατική, διδάσκεται ὡς ὑποχρεωτικό τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν τῆς Χριστινικῆς Ἐκκλησίας, οἱ κληρικοί μισθοδοτοῦνται ἀπό τό κράτος κ.λ.π.).
Ἐπίσης στά δημόσια σχολεῖα γίνεται κάθε ἑβδομάδα κήρυγμα ἀπό τούς κληρικούς τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας χρηματοδοτούμενο ἀπό τό κράτος.

2. ΓΕΡΜΑΝΙΑ.

Τό ἄρθρο 7 παρ. 3 τοῦ ἰσχύοντος γερμανικοῦ Συντάγματος ἔχει ὡς ἑξῆς: «Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά δημόσια σχολεῖα μέ ἐξαίρεση τά μή δογματικά σχολεῖα εἶναι τακτικό μάθημα, προστατευμένο ἀπό τήν κρατική ἐποπτεία, καί τό μάθημα γίνεται σύμφωνα μέ τίς ἀρχές τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων».
Ἐπιπλέον τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν πού διδάσκεται σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα στά δημόσια σχολεῖα ἀποτελεῖ διάσπαση τῆς ἔννοιας του χωρισμοῦ κράτους Ἐκκλησίας στήν Γερμανία καί αὐτό σημαίνει ὅτι δέν ὑπάρχει χωρισμός κράτους καί Ἐκκλησίας.

3. ΑΓΓΛΙΑ.
Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στήν Ἀγγλία εἶναι ὑποχρεωτικό σύμφωνα μέ (τόν Ἐκπαιδευτικό νόμο τοῦ 1944 καί σύμφωνα μέ τόν νόμο περί σχολικῆς προσευχῆς τοῦ 1988, σελ, 960 ).

4. ΑΥΣΤΡΙΑ
Τό ἄρθρο 14 παρ. 10 τοῦ αὐστριακοῦ Συντάγματος προβλέπει τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ὑποχρεωτικό στά δημόσια καί ἰδιωτικά σχολεία καί δέν προβλέπεται ἀπαλλαγή γιά κανέναν ἐφόσον ἀνήκει σέ ὁρισμένη ἐκκλησία. Στίς αἴθουσες τῶν ἀναφερομένων σχολείων προβλέπεται ἡ ἀνάρτηση τοῦ Σταυροῦ τῆς χριστιανικῆς θρησκείας, χωρίς αὐτό νά θεωρεῖται παραβίαση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τρίτων.

5. ΒΕΛΓΙΟ
Στό Βέλγιο διδάσκεται στά σχολεῖα τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Τό μάθημα εἶναι «κατηχητικό» δηλαδή γίνεται στά σχολεῖα ἀπό τήν Καθολική Ἐκκλησία καί εἶναι ὑποχρεωτικό.


6. ΙΤΑΛΙΑ.
Τό Ἰταλικό Σύνταγμα δέν θεσπίζει κανένα χωρισμό κράτους καί Ἐκκλησίας. Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί στήν Ἰταλία βάσει τοῦ Συντάγματος ἄρθρο 8προβλέπει νά διδάσκεται κάθε ἑβδομάδα γιά ἕνα δίωρο στά δημοτικά σχολεῖα καί τά γυμνάσια καί γιά μιά ὥρα στά λύκεια.
Ἡ ὕλη τῶν μαθημάτων καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας.

7. ΙΣΠΑΝΙΑ
Καί στήν Ἰσπανία διδάσκεται στά σχολεῖα τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί κατοχυρώνεται εὐθέως ἀπό τό Σύνταγμα καί στό ἄρθρο 16 τοῦ Ἰσπανικοῦ Συντάγματος.

8. ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ
Στήν Πορτογαλία βρίσκεται πάντοτε σέ ίσχύ τό Κονκορδάτο πού ἔχει ὑπογράψει ἡ Πορτογαλλία μέ τό Βατικανό τῆς 7.5. 1940, τό Νομοθετικό Διάταγμα 407/89, τό ὁποῖο εἰσάγει τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα.
Πρέπει νά ληφθεῖ ὑπ’ὄψιν ὅτι τό ἄρθρο ΧΧΙ τοῦ ἐν λόγῳ Κονκορδάτου προβλέπει ὅτι ἡ διδασκαλία στά δημόσια σχολεῖα πρέπει νά καθοδηγεῖται ἀπό τίς ἀρχές τοῦ Καθολικισμοῦ.

9. ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Στήν Ἰρλανδία διδάσκεται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ὡς «κατηχητικό» δηλαδή γίνεται ὑπό τήν ἐποπτεία τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί εἶναι ὑποχρεωτικό γιά ὅλους τούς μαθητές.
Αὐτό τό διδάσκουν καθολικοί κληρικοί. Ἐπίσης κάθε συνεδρίαση τῆς Βουλῆς ἀρχίζει μέ προσευχή, καί τό ἀκαδημαϊκό καί δικαστικό ἔτος κάθε χρόνο ἀρχίζει μέ τέλεση θείας λειτουργίας.

10. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν βάσει τοῦ Συντάγματος ἄρθρο 126 διδάσκεται στά δημόσια σχολεῖα ὡς ὑποχρεωτικό, διδάσκεται καί ἀπό κληρικούς καί τήν ὕλη τήν καθορίζει ἡ Ἐκκλησία.

11. ΔΑΝΙΑ
Τό ἄρθρο 4 τοῦ Συντάγματος τ[γς Δανίας ἀναφέρει ὅτι:»Ἡ Εὐαγγελική Λουθηρανή Ἐκκλησία εἶναι ἡ Δανική Ἐθνική Ἐκκλησία καί ὡς τέτοια ὑποστηρίζεται ἀπό τό Κράτος». Σέ ὅλα τά σχολεῖα διδάσκεται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ὡς ὑποχρεωτικό ὅπως ὁρίζει ὁ νόμος 8.6.1966.

12. ΣΟΥΗΔΙΑ
Στήν Σουηδία διδάσκεται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ὄχι μέ τήν στενή κατηχητική ἔννοια, ἀλλά ὡς γνώσεις εὐρύτερες καί τῶν ἄλλων θρησκειῶν. Ὅμως ἐδῶ θά πρέπει νά προσεχθεῖ ὅτι τήν συγκεκριμένη ὕλη τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν τήν καθορίζει ἡ Ἐκκλησία καί ὄχι τό κράτος.

13. ΦΙΛΑΝΔΙΑ
Στήν Φιλανδία διδάσκεται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα καί μάλιστα ὡς κατηχητικό. Ἐπίσης τό ἄρθρο 90 τοῦ Συντάγματος τοῦ 1919 καθιερώνει ὡς κρατικές ἐπίσημες Ἐκκλησίες τήν Λουθηρανή καί τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

14. ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Τό μάθημα καί στήν Ὀλλανδία κατοχυρώνεται ἀπό (τό ἄρθρο 32 τοῦ Συντάγματος σελ. 213) καί διδάσκεται ὡς ὑποχρεωτικό στά σχολεῖα.

15. ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Στήν Οὐγγαρία διδάσκεται στά σχολεῖα τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί ἡ Ἐκκλησία δικαιοῦται νά διδάσκει τό μάθημα σ’αὐτά τά σχολεῖα ἐφόσον τό ζητήσουν οἱ γονεῖς.

16. ΕΣΘΟΝΙΑ
Καί ἐδῶ τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν διδάσκεται ὡς ὑπο-χρεωτικό στά σχολεῖα, ἐφόσον δεκαπέντε μαθητές τό ζητήσουν.

17. ΤΣΕΧΙΑ
Στήν Τσεχία διδάσκεται στά σχολεῖα τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν πράγμα πού προβλέπει ρητά τό ἄρθρο 7 παρ.1 ἐδαφ. (α) τοῦ Ν.3/2002 καί αὐτό διδάσκεται δύο ὥρες τήν ἑβδομάδα.

18. ΠΟΛΩΝΙΑ
Στά Πολωνικά σχολεῖα διδάσκεται καί τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί αὐτό προβλέπεται ἀπό τό Σύνταγμα, ἀπό τό Κονκορδάτο πού ἔχει συναφθεῖ μέ τό Βατικανό, ἀπό τό ἄρθρο 20 παρ. 3. Ἡ ὕλη τοῦ μαθήματος καθορίζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία.

19. ΚΥΠΡΟΣ
Στά σχολεῖα τῆς Κύπρου βάσει τοῦ Συντάγματος καί τό ἄρθρο 18 κατοχυρώνει τήν διδασκαλία τῶν θρησκευτικῶν στήν πρωτοβάθμια καί δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση καί εἶναι ὑποχρεωτικό γιά ὅλους τούς μαθητές.

20. ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Στήν Σλοβενία διδάσκεται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Αὐτό τό ὁρίζει τό ἄρθρο 229 τοῦ Συντάγματος, καθώς καί ὁ νόμος γιά τίς σχέσεις Ἐκκλησίας-κράτους. Διδάσκεται καί στα δημόσια σχολεῖα ἀπό κληρικούς δασκάλους.

21. ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἀποτελεῖ ἰσότιμο μάθημα μέ τά ὑπόλοιπα, και ἡ ὕλη του καθορίζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ὁρίζει καί τούς διδασκάλους του.
Αὐτό κατοχυρώνεται ἀπό τό ἄρθρο 24 παρ.3 τοῦ Συντάγματος, καθώς καί ἀπό τό ἄρθρο 3 τοῦ νόμου 308/1991, ὅπως τροποποιήθηκε μέ τούς νόμους 192/1992 καί 394/2000.

22. ΜΑΛΤΑ
Στήν Μάλτα διδάσκεται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα καί ἡ ὕλη του καθορίζεται ἀπό τήν Καθολική Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἐγκρίνει καί τούς διδασκάλους.

23. ΛΕΤΤΟΝΙΑ
Στήν Λεττονία διδάσκεται καί χρηματοδοτεῖται ἀπό τό κράτος τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα ὡς κανονικό καί ἰσότιμο πρός τά ὑπόλοιπα μαθήματα καί ἡ Ἐκκλησία διαμορφώνει τήν ὕλη τοῦ μαθήματος καί ἐγκρίνει τούς καθηγητές καί διδασκάλους του καί ἔχει καί τό δικαίωμα νά τούς ἀνακαλέσει τήν ἔγκριση. Αὐτά ἀκριβῶς προβλέπει ὁ νόμος τῆς 7ης Σεπτεμβρίου 1995 στό ἄρθρο 6.

24. ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Στήν Λιθουανία διδάσκεται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά δημόσια σχολεῖα ὡς μάθημα κανονικό καί ἰσότιμο μέ τά ἄλλα μαθήματα. Ἡ Ἐκκλησία καί ἐδῶ καθορίζει τήν ὕλη τοῦ μαθήματος καί ἐγκρίνει τούς διδασκάλους του καί καθηγητές στα σχολεῖα.

25. ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Βάσει τοῦ μέ τήν Κυβερνητική Ἀπόφαση τῆς Ρουμανικῆς Κυβερνήσεως 27/17.5.1994 εἰσήχθη στά σχολεῖα τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ὁ ὁποῖος νόμος στήν σελ. 371 ἀναφέρει ὅτι τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν τυγχάνει ἀπόλυτα ἰσότιμο πρός τά ἄλλα μαθήματα καί ὄχι ὑποβαθμισμένο. Ὁμοίως τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν κατοχυρώνεται καί ἀπό τό ἄρθρο 32. παρ. 7 τοῦ Συντάγματος.

26. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Στά κρατικά σχολεῖα διδάσκεται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί λειτουργοῦν καί θρησκευτικά σχολεῖα πλήρως ἐξομοιωμένα μέ τά κρατικά.

Eυχαριστούμε τον μαχόμενο Βlogger Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας πατέρα Αμβρόσιο για τις κατατοπιστικές πληροφορίες και χαιρόμεθα που επικρατεί ο σεβασμός και η ελευθερία στην αντιμετώπιση καθε τοπικής παραδόσεως και ιδιαιτερότητος θρησκευτικής ιδιοπροσωπίας του κάθε λαού...σε διαφορετικό επίπεδο, μέτρα και σταθμά σε κάθε τοπική παράδοση!

Μodern Father

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2008

ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΣ ΛΟΓΟΣ


Εόρτασε η Εκκλησία του Χριστού την μνήμην της αποτομής της θείας Κάρας - Κεφαλής του Τιμίου, Ενδόξου, Προφήτου και Βαπτιστού του Σωτήρος, αγίου Ιωάννου του Προδρόμου…
Ο θειος και μέγας Προφήτης, ο Ιωάννης, που σημαίνει ως όνομα καθαυτό δώρο Θεού, είναι όντως η ευλογία του Θεού και το δώρο του σε όλους όσους εγγίσαμε τον Χριστό μέσω του μεγάλου προφήτου.
Ο Ιωάννης είναι εκείνος ο Προφήτης που αξιώθηκε μεγίστης τιμής να γνωρίσει , να αγγίξει, να δει τον Μεσσία…είδε και επίστευσε στον Σαρκωμένο Μεσσία…είδε να εκπληρώνονται χάριτι Θεού όσα έλεγε στους ανθρώπους.
Αλλά για να μην αιωρούνται ερωτήματα και αμφιβολίες…ο προφήτης στέλνει τους μαθητές του να ερωτήσουν τον Ιησού Χριστό : «Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν;» είσαι εκείνος που περιμένει με πίστη και αφοσίωση όλος ο Αρχαίος Ισραήλ ή κάποιος άλλος θα είναι ο Μεσσίας???
Στην απορία των μαθητών του Ιωάννου, ο Ιησούς δεν απαντά ρητορικά, δεν απαντά θεωρητικά, δεν απαντά ούτε εκ των προφητικών ρημάτων διότι όλα αυτά ήσαν και στον ίδιο τον Χριστό, αλλά και στους μαθητές του Προφήτου αλλά και στους ακροατές των λεγομένων, ήδη γ ν ω σ τ ά!
Τους δίνει την εμπειρία της Μεσσιανικής Χάριτος, τους λέγει να πουν στον Διδάσκαλο τους, την προφητική μορφή εκείνη που κλείνει την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης και οδοποιεί τον δρόμο για τον Μέγα Μεσσία και απλό Θεό και τέλειο άνθρωπο, τον Ιησού Χριστό.
Ο Βαπτιστής και Πρόδρομος είναι η δ ύ σ η της Π α λ α ι
ά ς Διαθήκης, η γέφυρα μετά του Μωσαϊκού Νόμου και η α ν α τ ο λ ή της εποχής της Κ α ι ν ή ς Διαθήκης, της Ενσάρκου Οικονομίας του Θεού!
«Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε· τυφλοὶ ἀναβλέπουσι καὶ χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται, κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·»
Αυτή την εμπειρία της θειας χάριτος λέει να μεταφέρουν στον αγγελόμορφο Προφήτη και Άγγελο του Θεού, Ιωάννη τον Βαπτιστή, άνθρωποι που το φως το αισθητό δεν είχαν … πλέον έχουν την εμπειρία και του ακτίστου Φωτός (μπορεί και ασυγκρίτως ανωτέρα εμπειρία,) αφού βλέπουν τον ίδιο τον Κύριο! Άνθρωποι κουτσοί περπατούν όχι πλέον με υποστηρίγματα και υποβασταζόμενοι αλλά μόνοι μόνω Θεώ…πορεύονται ως εύστοχοι βολίδες αστραπών, αφού ο Χριστός τους έδωσε την ευκαιρία της θείας εμπειρίας της θαυματουργίας του επ’ Αυτού! Άνθρωποι λεπροί καθαρίσθηκαν, οι έχοντες και αυτοί ανίατο ασθένεια έχουν την χαρά να είναι καθαροί και ανεκτοί στον κοινωνικό περίγυρο του Ισραήλ γιατί μέχρι τότε κανείς από αυτούς δεν μπορούσε να ζήσει στην κοινωνία των ισραηλιτών…τώρα έχουν την ευκαιρία να γίνουν μια υπόμνηση των αγαθών που προσέφερε ο Ιησούς Χριστός στον λαό του Ισραήλ…αλλά και εκείνος να συνεχίσει άπιστα και σκληρόκαρδα το σατανικό πόλεμο κατά του Ιησού, να ακουστεί δε δίκαιο το παράπονο του Σωτήρος … «Λαέ μου, τι εποίησα σοι και τι μοι ανταπέδωκας???»
Όλοι όσοι έχουν προβλήματα αισθήσεων και προβλήματα κοινωνικής επαφής και ευθύνης βρίσκουν την ιατρεία τους…
Ο σκοπός που ο Μέγας Προφήτης εκπληρώνει είναι η αναγγελία του Μεσσίου…τελικά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τον Χριστό ανέμεναν όλα τα έθνη…εμείς τον αναμέναμε? Τον θέλαμε Κύριο της καρδιάς μας? Αν η καρδιά μας έχει πάθη άλογα σαν τον Ηρώδη πως θα υποδεχθούμε εκεί τον Χριστό, Σωτήρα και Ευεργέτη μας?
Εύχομαι με την προσήλωση στον σκοπό της προοδοποιησεως και προαγγελτικής υπομνήσεως της Μεσσιανικής παρουσίας υπό του Ιωάννου, όλοι να έχουμε τον Κύριο παρόντα στη ζωή μας όπως και στην ζωή του Ιωάννου!


ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ - ΚΑΛΟ ΧΡΟΝΟ!
Παράθεση ολοκλήρου του κειμένου
για ενδελεχή και προσωπική μελέτη :
Κεφάλαιο 7
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
19 καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ Ἰωάννης ἔπεμψε πρὸς τὸν Ἰησοῦν λέγων· Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν; 20 παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπον· Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς ἀπέστειλεν ἡμᾶς πρὸς σὲ λέγων· σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν; 21 ἐν αὐτῇ δὲ τῇ ὥρᾳ ἐθεράπευσε πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων καὶ πνευμάτων πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο τὸ βλέπειν. 22 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε· τυφλοὶ ἀναβλέπουσι καὶ χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται, κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται· 23 καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. 24 Ἀπελθόντων δὲ τῶν μαθητῶν Ἰωάννου ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ Ἰωάννου· Τί ἐξεληλύθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 25 ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν. 26 ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε ἰδεῖν; προφήτην· ναί λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου. 27 οὗτός ἐστι περὶ οὗ γέγραπται, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 28 λέγω γὰρ ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν προφήτης Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ οὐδείς ἐστιν· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστι. 29 καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν Θεόν, βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα Ἰωάννου· 30 οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς, μὴ βαπτισθέντες ὑπ' αὐτοῦ. 31 Τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι; 32 ὅμοιοί εἰσι παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθημένοις καὶ προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις καὶ λέγουσιν· ηὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχήσασθε, ἐθρηνήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ἐκλαύσατε. 33 ἐλήλυθε γὰρ Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς μήτε ἄρτον ἐσθίων μήτε οἶνον πίνων, καὶ λέγετε, δαιμόνιον ἔχει. 34 ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγετε· ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, φίλος τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν.

http://users.otenet.gr/~gmcr/bible/LK.htm#07