Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Δόξα τα λεφτά έχουμε Θεό!

Δόξα τα λεφτά έχουμε Θεό!
http://www.facebook.com/album.php?aid=2037480&id=1221334216#!/photo.php?pid=30840091&id=1221334216&fbid=1275163638804


Δυστυχώς αυτό που βρήκαμε είναι το κενό του εαυτού μας…καθρεπτιζόμενοι στο καθρέπτη του Χριστού που τον βλέπουμε εστολισμένο με τους ύμνους της μεγάλης Εβδομάδος και τον βλέπουμε πορευόμενο προς τον Σταυρό!
Ανυψούμενον και απλούμενον και γυμνούμενον επί του Σταυρού για χάρη μας!
Ερωτεύτηκε το χρήμα ο Ιούδας, ερωτεύτηκε τον Ιούδα ο σύγχρονος άνθρωπος, κινήθηκε αυτείδωλα και αυτοθεωτικά, ξεθεώνοντας της αγάπης το Θεϊκό μέγεθος που ο Κύριος εξάπλωσε ως μήνυμα παγκόσμιο επι του Σταυρού…η θεϊκή υπογραφή είναι αιματηρή και ο κόπος είναι αιμοστάλακτος…στάζει αίμα δικό Του, Χριστού αίμα, που ποτίζει το Σώμα του και έτσι η αιματοπότιστος φυτεία του Χριστού γίνεται το τάγμα των πιστών, που ακολουθούν το μεγαλείο Του, σταυρώνοντας το λε(φ)πτό θέλημα του!
Αλλά ο δικός μας σταυρός είναι ευρώ(νόμισμα)σταυρός και όχι εβραίων διωκτικός σταυρός!
Δεν διώκεται ο Χριστός αλλά κυνηγάτε ο Χρυσός, διαλέγουμε τον Χρυσό και εξορίζουμε τον Χριστό! Επιλέγουμε το κακό και αποφεύγουμε το αγαθό…άρα δεν υπάρχει για εμάς προσωπική ταύτιση με την σταύρωση αλλά προσωπική σκλάβωση(σκλαβιά) με την άρνηση του σταυρού μας…χρυσώνουμε το χάπι για να καταπιούμε τον κακότροπο και ιδιογνώμονα κινούμενο εαυτό μας, που σταυρώνει τον εαυτό του όχι εκριζώνοντας τα πάθη του, αλλά παθοποιώντας την δική μας εκρίζωση! οδηγούμενοι απο καού εις κακόν!
Τίποτα δεν είναι όμορφο όσο ο Χριστός, τίποτα δεν τιμάται όπως ο Χριστός! αΛΛά ο άνθρωπος δεν κατανοεί τι τον τιμάει, και νομίζει ότι θα εκβιάσει την ευτυχία μας κάνοντας : τα χρήματα (σαν ή ως) Θεό μας, ερωτευόμενο το είδος των ανθρωπίνων συναλλαγματικών καρτών…εξαγοραζόμενοι ουχί τον καιρόν αλλά προς καιρόν την ανθρώπινη διάθεση! Αλλα ο άνθρωπος κενοποιείται και δεν καινουργώνεται (καινοποιείται) εν Χριστώ!
Αναστάσιμη χαρά στην καρδιά μας!
modern father

Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010

τὸ ἀπόρρητον τῆς σῆς οἰκονομίας

Κύριε, πρὸς τὸ μυστήριον τὸ ἀπόρρητον τῆς σῆς οἰκονομίας, οὐκ ἐξαρκοῦσα ἡ τῶν ἐκ Ζεβεδαίου μήτηρ, ᾐτεῖτό σοι προσκαίρου βασιλείας τιμήν, τοῖς ἑαυτῆς δωρήσασθαι τέκνοις· ἀλλ' ἀντὶ ταύτης, ποτήριον θανάτου ἐπηγγείλω πιεῖν τοῖς φίλοις σου, ὃ ποτήριον πρὸ τούτων, πιεῖν ὁ αὐτὸς ἔλεγες, ἁμαρτημάτων καθαρτήριον. Διό σοι βοῶμεν· Ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν, δόξα σοι. (Κοσμά Μοναχού, Ἰδιόμελο, Ἦχος πλ. α', απόστιχα όρθρου μεγάλης Δευτέρας)

Το μυστήριον της οικονομίας του Χριστού, είναι η φροντίδα του για το ανθρώπινο γένος που διολίσθησε και διολισθαίνει προς την αμαρτία, δηλαδή πορευόμενον μακράν του Θεού και που ο Κύριος φροντίζει να ενεργοποιήσει την δική του θέληση και δική του θέση επί των ανθρωπίνων!

Θέλει να έρθει Εκείνος προς σφαγιασμόν για να πορευθεί το πλάσμα του προς αγιασμόν!

Θέλει να έρθει ταπεινά για πορευθεί ο άνθρωπος κενωτικά και ανανεωτικά!

Θέλει να έρθει απλά και καθημερινά για να αναπροσαρμοσθεί η σχέση του ανθρώπου μαζί Του!

Ο άνθρωπος όμως θέλει να βολευτεί και ο Χριστός του ζητά να θανατωθεί, ο άνθρωπος ζητά θρόνους και ο Χριστός ζητά πόλο(υς), υποζήγια απλά προς μεταφοράν!

Ο στόχος είναι να πιεί το ποτήριο του θανάτου ο άνθρωπος αφού πρώτα δεχθεί την θυσία του εσωτερικού του κόσμου για να γίνει διάκοσμος Θεού!

Ο Χριστός Κυρίου λυτρώνει τον άνθρωπο από τον παιδαριώδη εγωϊσμό που είναι παιδική κατάσταση και δεν ωφελεί τον ώριμο πνευματικά άνθρωπο!

Ο Κύριος θέλει την πνευματική μας μεθηλικίωση και την πραγματική μας ενηλικίωση, κανείς δεν μπορεί να πεί ότι κατανοεί το μυστήριον της Βασιλείας μόνον πνευματικά και εσωτερικά, αλλά ο Χριστός επιμένει ότι μόνον όταν το θυσιαστήριο της καρδιάς μας πλησθεί δώρων πνευματικών και θυσιάζει το δικό του καλό για χάρη του άλλου, τότε και μόνον τότε ο άνθρωπος πεθαίνει για τον κόσμο και το κοσμικό πνεύμα και εργάζεται για την Βασιλεία του Θεού μας, που ζεί και υπάρχει εν ταις καρδίαις ημών των αμαρτωλών!

Ας μην θέλουμε μέσω ανθρωπίνων μέσων και διαμεσολαβήσεων να επιτευχθεί η καρδιακή μας βασιλεία που θα είναι η Βασιλεία του Χριστού με κέντρο και θρόνο την ευτελεστάτη καρδία μας και εξωτερικό περίβλημα το μυστήριο της Εκκλησίας του Χριστού μας.

Καλό Πάσχα!

modern father

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

απο -ΧΡΙΣΤΟ- ποιημένος σχολικός εορτασμός...

Από - Χριστ (ιαν) οποιημένος εορτασμός μιάς αρρήκτου συνδεδεμένης παλαιά εθνικό-θρησκευτκής εορτής.

Η αποϊεροποίηση των πάντων είναι σχέδιο του αντιδίκου διαβόλου για να αισχύεται η εκκλησία του Χριστού, αλλά μπορεί να χάσει κάτι από το πνευματικό της χαρακτήρα και το υπαρξιακό της βάθος η εκκλησία του Χριστού, όταν μένει αμέτοχη σε αποστεωμένους πνευματικά εορτασμούς!?!?!?

Στις σχολικές εορτές παραδοσιακά μας καλούσαν τους κληρικούς, τώρα καταλήγω ότι εμείς αντι-παραδοσιαρχικά (για να μην καταντήσουμε μέρος της παρωδίας αυτής πρέπει να σταματήσουμε να πηγαίνουμε…και εγώ πήγα όχι λόγω προσκλήσεως αλλά λόγω της αγάπης μου και του σεβασμού μου στο σχολείο που πήγα δημοτικό και προς τους εναπομείναντες δασκάλους μου) κινούμενοι και όσο τα πνευματικά αισθητήρια λειτουργούν ακόμη, μάλλον πρέπει να σταματήσουμε να πηγαίνουμε εις τον εορτασμό και να κοιτάξουμε να μάθουμε στα παιδιά μας …

Τι είναι ο ευαγγελισμός της Θεοτόκου?
Τι είναι το μυστήριο της Σαρκώσεως του Θείου Λόγου?
Τι σήμαινε τότε και τι σημαίνει σήμερα η διπλή γιορτή?


Πάντως θέμα προς συζήτησιν είναι το αν το σώμα του Χριστού εν-συνηδείτως εξυμνεί όπλα τα «ιερά» και διθυραμβοποιεί χαρακτήρες και ηρωοποιεί επιλήσμονες των ιερατικών χαρισμάτων τους κληρικούς!

Δεν ξέρω αν το ευλογημένο γεγονός του να ζει η ειρηνική διάθεση και η ειρηνοδώρος χάρις του Χριστού εντός της καρδίας μου, μπορεί να συμβιβασθεί με κανένα είδος πολέμου, ει μη μόνον με τον πόλεμο προς τον διάβολο και τις συνεργούς αυτού δυνάμεις : «
ὅτι οὐκ ἐστιν ἡμῖν πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.»

KJV with Strong's
For we wrestle not against __ flesh and blood but against principalities against powers against the rulers of the darkness of this world against spiritual wickedness in high places

http://biblos.com/ephesians/6-12.htm

και σίγουρα ο διάβολος και οι συνεργοί του μπορούν να εμπλέκονται στον πόλεμο με το αίμα των ανθρώπων εκχυνόμενον εις την γην…είναι οι μόνοι που εχαίροντο!

Δεν ημπορούν οι έλληνες που αγαπούν την Θεοτόκο και ευαγγελίζονται την Χαραν του Χριστού εις την καρδίαν τους, να θέλουν το κακό των αδελφών τους!

Το θέμα δε αυτης της εσωτερικής μου πάλης εν τη οποία πάλη από τη μια βρίσκεται η Ελλάς και η αγαπη μου προς την πατρίδα και από την άλλη η Εκκλησία του Χριστού και η σεβασμία και ερωτικη διάθεση για σμίξιμο με τον Θεό μου, δεν μπορώ να διαλέξω την εφήμερη ανθρώπινη δόξα και ηρωοποίηση και να αφήσω τον Χριστό μου να καθεύδει εντός μου!

Τιμούμε την ιστορική διάσταση της επαναστάσεως του 1821 αλλά νομίζουμε σήμερα εξεύτισε (δεν ξερω γιατι-ή μαλλον ξέρω και δεν είναι της παρούσης αναρτήσεως θέμα) η μνήμη και η αγάπη για τους προγόνους μας! Αυτό που μετράει είναι να αγαπάμε τους αδελφούς μας και εν μέσω Εκκλησιας Θεού να δοξάζουμε το πανάγιο Όνομα του που δεν έχουμε εμπλακεί σε πόλεμο να αιματοκυλισθούν τα ενδύματα μας και να θηριοποιηθούν οι καρδιές μας κατά του αδελφού μας, του ανα την οικουμένη κατοικούντος!


modern father

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

αυτοκριτικά κεφ. β

Αυτοκριτικά κεφάλαια ιερατικού (κληρικού) ήθους.

Κεφάλαιον 2ον:

Μας λέγουν σε εμάς τους κληρικούς ότι είμαστε ά ν θ ρ ω π ο ι που θέλουμε την δ ό ξ α ν, είμαστε δοξαζόμενοι από τους ανθρώπους και όχι δοξαστικοί με την παντοειδή παρουσία μας προς τον Θεόν!

Διότι δεν έχουμε την λεβεντιά της πνευματικής καταστάσεως της ταπεινώσεως, να πούμε αν δεν μπορούμε να γίνουμε διάφανοι για να εμφαίνεται δι’ ημών ο Χριστός αλλά και να φανερώνουμε την μοναδικότητα της εν Χριστώ σωτηρίας, ότι είμαστε σε έκπτωση πνευματική, είμαστε σε προσωπικό δρόμο και όχι σε εκκλησιαστική τροχιά και πορεία, είμαστε αμαρτωλοί φορείς μεν της ιερωσύνης, γεμάτοι αμαρτίες δε! άρα κανείς δεν θα μπορεί να μας ακούσει, κανείς δεν θα αντέχει την παρουσία μας ως εξουσιαστών του σώματος του Χριστού, αλλά όλοι μας θέλουν οι θρησκευτικούς λειτουργούς ή ποιμένες που να ρυθμίζουμε τα πάντα στη ζωή τους χωρίς εκείνοι να έχουν ευθύνη!Μεταθέτουν την πνευματική τους πρόοδο και ζωή σε εμάς και γίνονται δοξαστές και στεφανωτές μας με έργα αρετών και με επίδειξη πνευματικών καταστάσεων ανυπάρκτων…άρα γίνονται κόλακες μας και μας συμ-πορεύονται ως πραγματικοί κόρακες αφού η καρδιά μας αδειάζει από το Πνεύμα το άγιο όσο θέλει να δοξάζει η γη την παρουσία μας…και έτσι αναδεικνυόμεθα ως υψιπέτες νεκροί και ως ζωοποιούντες άλλους κεκοιμημένοι!

Άρα η πνευματική μας ζωή φαλκιδεύεται σε ατραπούς εξω-χριστιανικές και μαρτυρίες (που αφήνουν α-μάρτυρον τον Χριστόν) εξω-βιβλικές και αυτό-καταστροφικές της πνευματικής μας εν Χριστώ ζωής και αγιοπνευματικής μας παραπορεύσεως εν τη Εκκλησία του Χριστού!

Μην μας αφήσεις Χριστέ μας, να είμαστε ως «τάφοι κεκονιαμένοι[1]» και να μιμηθούμε εις το κακό την φαρισαϊκή νοοτροπία!

Καλό Πάσχα , μακάρι να περάσουμε από τα γαιώδη και αμαρτωλά, εις τα αγιασμένα και ουράνια, Αγιασμένη και Λαμπρο-γενετική εντός της καρδίας μας Ανάστασιν του Χριστού και ηδική μας ανάστασιν ευχόμεθα εγκαρδίως σε όλους!

Μακάρι να ξεχάσουμε την δύσκολη καθημερινότητα μας και να δοξολογήσουμε τον Θεό μας!


modern father[1] Ματθ. 23,27 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. Μετάφραση: Αλλοίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι ομοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, οι οποίοι εξωτερικώς μεν φαίνονται ωραίοι, ενώ από μέσα είναι γεμάτοι με κόκκαλα πεθαμένων και με κάθε ακαθαρσίαν. Ματθ. 23,28 οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δὲ μεστοί ἐστε ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. Μετάφραση:Ματθ. 23,28 Ετσι και σεις, εξωτερικώς μεν φαίνεσθε στους ανθρώπους δίκαιοι, ενώ από μέσα είσθε γεμάτοι από υποκρισίαν και κάθε παρανομίαν. http://www.imgap.gr/file1/AG-Pateres/AG%20KeimenoMetafrasi/KD/01.%20Math.htm

Ψήφισμα για την Άμεση Αποφυλάκιση του Μάριου Ζ. Petition

Ψήφισμα για την Άμεση Αποφυλάκιση του Μάριου Ζ. Petition
λόγω πένθους το μώβ χρώμα για το παιδί εκεινο που αδίκως διώκεται και αδοκήτως παρά πάσαν έννοιαν δικαίου κηνυγάτε!απο ανθρωπάρια και απανθρωπίας εισηγητές ανδρίκελα!

νομίζω ότι το κείμενο του πατρός Λιβύου που το μπλόγκ του θα βρείτε στα αριστερά της οθόνης σας, στοιχεια που λέγουν για το άδικο της διώξεως και το αντιδημοκρατικό του αστυνομικού επιβολιμαίου "ήθους"( κατ' ευφημισμόν, πρόκειται για άηθες πράγμα και για άνανδρη πράξη!).!

modern father

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

λόγος οικοδομής και όχι διχαστικόs του μητρ. Αλεξανδουπόλεως Ανθίμου

Δεν με ενδιαφέρει να αποστομώσω όσους με κατηγόρησαν για λαϊκισμό, κρίνοντας έτσι την απόφασή μου να αποποιηθώ τον μισθό μου, αλλά οφείλω να εξηγηθώ στους αδερφούς μου που φαντάστηκαν ότι διάλεξα τον τρόπο αυτό, προκειμένου να διακριθώ από εκείνους με την αλαζονεία της πτωχείας.

Η πράξη αποτελεί κραυγή αγωνίας μου σε μια κοινωνία που μας έριξε πλέον στο βούρκο της απαξίωσης. Εννοώ την ορθόδοξη ελληνική κοινωνία που δεν μας εκτιμά πια. Συγκεκριμένα, δεν εκτιμά τους επισκόπους, όχι τον «απλό παπά», όπως λέγεται και ξαναλέγεται.

Δεν το καταλαβαίνουμε ότι το ειδικό μας βάρος έχασε την πυκνότητά του; Θα τολμούσαμε να ρωτήσουμε, τι σημαίνει για τον Έλληνα του σήμερα, ο επίσκοπος ως πνευματικός θεσμός;

Δεν αισθανόμαστε ότι το πέρασμά μας αφήνει πίσω μας ένα συγκαταβατικό μειδίαμα; Είμαστε, όπως έλεγε ο Κλεμανσώ, σαν τον προστάτη ή σαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όταν είναι ήσυχοι, κανείς δεν ασχολείται μ’ αυτούς, όταν αρχίσουν να δημιουργούν προβλήματα, επιβάλλεται η αφαίρεσή τους.

Δεν βιώνουμε ότι οι χριστιανοί μας έρχονται στα γραφεία μας μόνο για διορισμούς ή μεταθέσεις; Συγγνώμη! έρχονται και για οικονομικά βοηθήματα, αφού είμαστε κάτοχοι αμύθητης περιουσίας! Κι όταν φύγουν από μας, επισκέπτονται χαρισματικούς φορείς για τα πνευματικά τους θέματα.

Δεν αφουγκραζόμαστε ότι μας βλέπουν σαν αναπόσπαστο μέρος του διεφθαρμένου κράτους καθώς συναγελαζόμαστε με άρχοντες και μεγιστάνες και κατά συνέπεια θεωρούμαστε συμμέτοχοι των πράξεών τους;

Δεν βαρεθήκαμε να «το παίζουμε» προϊστάμενοι ΝΠΔΔ και να προεδρεύουμε σε Δ.Σ., εκτιθέμενοι σε διενέργεια πλειοδοτικών-μειοδοτικών διαγωνισμών κ.λ.π. και χωρίς να διαθέτουμε καμία απολύτως εξειδίκευση πάνω σ’ αυτά;

Δεν διαπιστώνουμε στα μάτια των επίσημων συνομιλητών μας την ανοχή και στα μάτια των απλών ανθρώπων την υποψία;

Δεν εισπράττουμε από πολλούς, ότι θα προτιμούσαν να απουσιάζαμε από τη ζωή τους, μα, αν αυτό είναι αδύνατο, ας περιοριζόμαστε στο διακριτό μας ρόλο;

Δεν νιώθουμε ότι είμαστε αναγκαίοι μεν, αλλά λιγώτερο ενδιαφέροντες απ’ όσο νομίζουμε;

Δίπλα μας υπάρχει ένας κόσμος ολόκληρος νέων επιστημόνων, τεχνοκρατών, ανερχόμενων επιχειρηματιών, που δεν έχουν και δεν θέλουν να έχουν καμμιά σχέση με μας;Δεν ζούμε το θεολογικό και κοινωνικό επίπεδο του κλήρου μας;

Δεν αντιληφθήκαμε τον σκεπτικισμό που διακατέχει τους νέους γονείς όταν αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο να μας πλησιάσουν τα παιδιά τους, στο ιερό βήμα, στα κατηχητικά, στις κατασκηνώσεις;

Δεν μας προβληματίζει η εικόνα των μουχλιασμένων ενοριακών κέντρων αλλά και των θλιμμένων κατηχητικών σχολείων μας;

Δεν οσφριζόμαστε ότι η συμβολή μας στις τοπικές κοινωνίες είναι μόνο πολιτιστική και κοινωνική; Το πρώτο ερμηνεύεται σαν συντήρηση της σκουριασμένης Παράδοσης, εξαντλήθηκε όμως η θεματολογία μας, συγκινεί μόνο όσους αναπολούν τα νειάτα τους, μα, αφήνει παγερά αδιάφορες τις νέες γενιές. Το δεύτερο, η πολυδιαφημισμένη κοινωνική μας παρέμβαση, που μας καθιστούσε, μέχρι τώρα, αναγκαίο δεκανίκι του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας, αρχίζει πλέον να εκτοπίζεται από την εισβολή στο χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που κοστίζει μεν αλλά έχει επαγγελματισμό.

Δεν μας ενοχλεί που στη Χώρα του 95% των Ορθοδόξων, δεν ζητείται ποτέ η γνώμη μας, για κανένα πνευματικό ζήτημα; Κι όταν η γνώμη μας αυθαίρετα εκφωνείται, τότε δεν θυμόμαστε, ότι την πληρώνουμε ακριβά με δημοσιοποίηση σκανδάλων μας;

Δεν παρακολουθούμε ότι στον μεγάλο παιδαγωγό του λαού μας, εννοώ την δημόσια και ιδιωτική τηλεόραση, ως πνευματικοί άνθρωποι εμφανίζονται οι καλλιτέχνες; Κληρικοί προσκαλούνται για να ανεβάσουν το θερμόμετρο σε τηλεοπτικά παράθυρα κι όχι σε σοβαρούς ολιγομελείς διαλόγους.

Δεν μας θίγει η παρωδία του συν-εορτασμού της Κυριακής της Ορθοδοξίας και των συμβουλών που μας παρέχουν οι πολιτικοί μας στο πλατύσκαλο του Μητροπολιτικού Ναού των Αθηνών; Και όταν έρθει η ώρα της φορολογίας, μας αντιμετωπίζουν σαν Εταιρεία.Δηλαδή, πέρασαν 2000 χρόνια δεν τους δώσαμε ακόμα να καταλάβουν τί είναι η Εκκλησία!

Δεν διαβλέπουμε ότι η ελληνική κοινωνία, αργά αλλά σταθερά, ύπουλα, σιωπηλά αλλά μεθοδικά, αποχριστιανοποιείται; Και ‘μεις μένουμε στους ναούς με γέρους και γριές, δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι επηρεάζουμε το εκλογικό σώμα;

Δεν πάει ο νους μας στο ότι με τις σημερινές στατιστικές σταθερές, με τα κομπιούτερς αλλά και τις μισάνθρωπες ανώνυμες πληροφορίες μας, οι ενδιαφερόμενοι, γνωρίζουν για μας περισσότερα οικονομικά και εσωτερικά μας, απ’ όσα φανταζόμαστε;

Δεν πληροφορηθήκαμε ότι τα δημοσιογραφικά συρτάρια είναι γεμάτα από λιβελλογραφήματα και φωτογραφίες, έτοιμα να συγκροτήσουν εκπομπές για να μας φιμώσουν όταν ο λόγος μας βλάπτει ή να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από ακανθώδη προβλήματά της; Ποιός από μας δεν άκουσε την φράση: «τα εκκλησιαστικά πουλάνε»; Μέχρι πότε θα είμαστε το μαξιλαράκι που θα απορροφά τους κραδασμούς των κυβερνητικών αδιεξόδων;

Δεν διακριβώνουμε την ειδοποιό διαφορά: μέχρι πρόσφατα απειλούμαστε με χωρισμό από την Πολιτεία, ενώ τώρα το ζήτημα τίθεται ως «επαναπροσδιορισμός» των σχέσεών μας;

Εξοβελίστηκε η παρέμβασή μας στην δημόσια Εκπαίδευση, καταστρέψαμε την εκκλησιαστική μας Εκπαίδευση, χάσαμε το Νοσοκομείο των Κληρικών που διαθέταμε, διαβλήθηκε η ηθική μας υπόσταση, αμφισβητήθηκε η διαχειριστική μας εντιμότητα, περιπαίχθηκε ο προβληματισμός μας για τα εθνικά ζητήματα, πολεμείται η κοινωνική μας δραστηριότητα, σκανδαλίζουν τα άμφιά μας, συζητιούνται τα αυτοκίνητά μας, διατρανώθηκε ο δεσποτισμός μας έναντι των «απλών και αδύναμων παπάδων» μας.

Δεν τα ζήσαμε όλα αυτά; Δεν τα είδαμε; Δεν τα βλέπουμε;

Τί απαντήσαμε σ’ όλες αυτές τις μάχες που βιώνουμε; Πώς απαντήσαμε στα λάθη που πράξαμε;

Με την εμμονή μας στην σκουριά της Παράδοσης (Τυπικό, μετάφραση λειτουργικών κειμένων, ράσα), με την αδυναμία μας να αποτινάξουμε τον βυζαντινισμό (μίτρες, λιτανείες, ξύλινη γλώσσα, ραγδαίες υποκλίσεις, ατέλειωτα χειροφιλήματα, φήμες, προσφωνήσεις), με την φοβία μας να παραδεχτούμε με ειλικρίνεια την ανθρωπότητά μας (φτάσαμε να μιλήσουμε οι ίδιοι για «κάθαρση»της Εκκλησίας μας).

Όλα αυτά αποδεικνύουν την δειλία μας να δοκιμάσουμε το βιώσιμο του Ευαγγελίου στο σήμερα και το εφικτό, της κατά Χριστόν ζωής.Όλα αυτά αποδεικνύουν την απιστία μας στη δραστικότητα της Πίστεως.

Για όλα αυτά χρειάζεται θάρρος, όχι θράσος. Προσεκτικότητα, όχι προκλητικότητα. Αποφασιστικότητα, όχι σπασμωδικότητα.

Η αποποίηση του μισθού, πραγματική ή συμβολική, είναι ο διστακτικός, μοναχικός ανήφορος που θα μπορούσε να οδηγήσει σ’ ένα ξέφωτο αυτοπεποίθησης, απελευθέρωσης, αυτάρκειας, πληρότητας και εκκλησιαστικής μαρτυρίας.

Είναι αυτά που σαν όραμα τα χρειάζεται ο λαός μας σήμερα, προκειμένου να νιώσει, γιατί του είναι χρήσιμη η Εκκλησία του!

(λόγος οικοδομής γραμμένος με το αίμα της καρδίας του πατρός Ανθίμου, μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως!)

Σεβασμιώτατε , εγώ ως απλούς και ελάχιστος διάκονος του Χριστού μας συντάσσομαι μαζί Σας. Φιλώ το χέρι Σας για όσα γράψατε και μετα δια το διακόνημα του Επισκόπου εν τη Εκκλησία, μακάρι να είστε στη Σύνοδο όλοι της Αυτής γνώμης μήπως και γίνει καμμία αλλαγή-σχόλιο επι της δημοσιεύσεως, της τελευταίας στιγμής που εκφράζει την καρδιά μου και δεν έχει σχέση με την λογικη,

π.Ιερόθεος, Διάκονος της πόλεως του Κρανιδίου)


http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=4544:-l-r&catid=13

αν όλα όσα γράφει ο άγιος Αλεξανδουπόλεως κ. Άνθιμος τα γράφαμε εμεις θα προκαλούσαμε την μύνιν των αρχιερέων, την υποτίμηση των πρεσβυτέρων προς το πρόσωπο μας και την ιλαρόγνωμον διάθεσιν των αδελφων μας διακόνων και των μοναχών την ακασχετον πολυλογίαν – αργολογίαν διά το ότι οι λόγοι μας θα ήσαν δυναμίτις εις τα εκκλησιαστικά θέσφατα!

Αλλά από την δυσκολία της δικής μας άποψεως και γνώμης μας έβγαλε ο Επίσκοπος του Χριστού, ο πατήρ Άνθιμος [και τον λέγω π α τ έ ρ α γιατί αυτό το πρόσωπο μου έδειξε όταν ήρθε επισκέπτης στην μητρόπολιν μας, αυτό το ίδιο πρόσωπο το (χαμο-) γελαστό ήθος του Επισκόπου, το είδα εν τω προσώπω Αυτού –αν και ήτο πλησίον του Γέροντος του , που θα μπορούσε όπως πολλοί άλλοι συνάδελφοι Του να κάνει ότι δεν μας ξέρει, αλλά με χαρά με χαιρέτησε, αλλα και εδώ εις το κείμενον «βλέπω» το ήθος του πατρός και Επισκόπου της Εκκλησίας του Χριστού μας] διότι εξέφρασε τον πόνον των καρδιών μας!

Την δική μου αγωνία του 28 χρονου Διακόνου της Εκκλησίας του Χριστού, που περιουσία της είναι οι φτωχοί και πλούσιοι εκκλησιαζόμενοι, που αναγνωρίζουν την πτωχεία της καρδίας των και εγγίζουν τον Χριστό μας και το μυστήριον της Εκκλησίας για να πάρουν χάριν και όχι μονον για ρουσφέτια και επιδόματα!

Κυριοι κλέφτες και κρατικοδίαιτοι υπάλληλοι υπουργοί και βουλευτές και εμεις οι βολεμένοι παπάδες να πούμε την αλήθεια κατάματα στους ανθρώπους για τα σιδερικά που βρίσκονται πανω μας εμεις φταίμε…δεν φταίει ο Πρωτυπουργός -που δεν είναι πρώτος υπουργός, διότι υπουργός σημαίνει στην ελληνική γλώσσα : 1) υπουργός (=, άρα σημαίνει) υπηρέτης # υπηρέτης των πολιτών και των νόμων, ο 2 ) υπουργός (πάλι σημαίνει) υπηρετικός # βοηθητικός # συντελεστικός, επίθετο δικατάληκτο - λατινικά adjutor)[1]- διότι δεν μας υπηρετεί αφού μάλλον η ελλειπτική του ελληνική παιδεία εμφαίνεται και στα πιο απλά καθημερινά πράγματα, αλλά και στο σημαντικό αυτό ζήτημα, αν πονούσε την Ελλάδα θα έδινε τον μισθό του στο κράτος πίσω και εκείνο θα εκάλυπτε τα έξοδα του , κινήσεως και βασικα εκ των αναγκων του, για το καλόν της Ελλάδος!

Έκοψε χρήματα από όλους εμάς…που παίρνουμε ακριβώς 1088, 67 το μήνα στα χέρια μας και βάζει χέρι ακόμη και στο επίδομα του πτυχίου μας από ότι ακούγεται, ας ειπούμε όλοι τα εισοδήματα μας και τότε θα ξέρουμε τις πταίει??? Πάντως όχι ο Τρικούπης, ο Πλαστήρας και ο Ρέπουλης που πέθαναν στην ψάθα και σίγουρα όχι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που εφυλακίσθη υπο αναξίων υπουργών (κατ’ ευφημισμόν, αφού ενδιαφέρονταν να φάνε χρήματα του λαού και του έθνους και τίποτα άλλο)!

Δεν θα είπω άλλα διότι θα πικράνω αλλά θα πικράνω και εμενα τον ίδιο που όταν τα σκέφτομαι, παραλογίζομαι και επαναστατώ και εντός μου αλλα και εκτός εαυτού μερικές φορές κάνω αδελφούς και φίλους με τους λόγους μου πικρίας γέμοντας και φόβον έχοντας δια το μέλλον μου…

όλα τα αφήνω στον Κύριο και να καταστραφώ δεν με νοιάζει μια τελεία, ή μάλλον ένα κόμμα στην ιστορικη πορεία της εκκλησιας είμαι ως μέλος και διάκονος της, αλλα και της πατρίδος μου παιδί (ή απόπαιδο εγώ και εκείνη θα κρίνει!)

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

ημερολογιακά φθεγγίσματα

Δυστυχώς στο εκκλησιαστικό γίγνεσθαι και εις το περιβάλλον που έπρεπε να βασιλεύει ο νόμος του Λόγου του Θεού, εδώ έχουμε συντεχνίες κληρικών με άηθες «ήθος», παπαδιές : μικρούς παπίσκους που σκιερώς και τεχνηέντως καταπλακώνουν κάθε νέον «μόσχο κέρατα εκφέροντα και οπλάς», κληρικόν ή λαϊκόν που θέλει να διακονεί στην εκκλησία με το δικό του νεανικό τρόπο, που όμως δεν ταιριάζει στα ηδικά τους πρότυπα, διακόνους που ζητούν πολλά και ποικίλα σε εκκλησιαστικό περιβάλλον που δεν τα αντέχει, μοναχούς που επειδή έχουν φόβο Θεού και δεν εζήτησαν το αυτονοητον της ελευθεριας τους και το αυτοδικοιητον του λογου τους προ 2-3 ετών «εδιώχθησαν» με τρόπον πλάγιον και όχι ευθύν, ψάλτες που θέλουν και αγαπούν το ψαλτήρι αλλά αγαπούν και το φιλάργυρον του «ήθους» τους! Νεωκόρους γυναίκας που δεν ημπορούν να δράσουν λόγω εξουσιαστών επιτρόπων και λαϊκούς αδελφούς μας που μάλλον έχουν σε κόκορα φορτώσει το μέλλον της εκκλησιαστικής κοινότητος εις την οποίαν ανήκουν και κοιμώνται τον ύπνον του δικαίου!
διάκονος Ιερόθεος

Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Οι θησαυροί του Αγίου Όρους

http://xairete.blogspot.com/2010/03/blog-post_16.html

δημοσιεύουμε ολόκληρο το κείμενο όπως το βρήκαμε…για να προβούμε στον απαραίτητο σχολιασμό!

«««(Αλλού το καλάμι, λοιπόν, αλλού το στεφάνι, και κάπου αλλού τα… δώρα των μάγων!!!)»»»

ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ

Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2008

Οι θησαυροί του Αγίου Όρους

Για τους θησαυρούς του Αγίου Όρους κάνει λόγο σε ρεπορτάζ του σήμερα (21/9) στην Εσπρέσο ο κ. Κώστας Ζαφειρίου.

Μαθαίνουμε λοιπόν ότι:

1. Στη Μονή Βατοπεδίου, φυλάσσεται λέει, εκτός από τη Ζώνη της Παναγίας, και, το καλάμι με το οποίο προσφέρθηκε στον σταυρωμένο Χριστό ο σπόγγος με το όξος!!!..
Θησαυρός, ξεχωριστός λέει, και ο «Ίασπις», ένα βαρύτιμο ποτήριο για τη χριστιανική ορθόδοξη τελετουργία που δώρισε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μανουήλ Β' Παλαιολόγος στη μονή τον 14ο αιώνα. Είναι κατασκευασμένο από το σπάνιο ορυκτό ίασπι, με καστανόχρωμες «φλέβες», ενώ οι χρυσές ανάγλυφες λαβές του σε σχήμα φιδιού είναι διακοσμημένες με πολύτιμες πέτρες.
Τι λες, ρε παιδάκι μου!

2. Στη Μονή Ιβήρων, στον νάρθηκά του ναού, μαζί με αγίους, εικονίζονται ( άκου, λέει) ο Μέγας Αλέξανδρος (χωρίς το καταραμένο φίδι) και ο Αριστοτέλης, ο Πλάτων, ο Σόλων, ο Θουκυδίδης και ο Σοφοκλής!
Εκεί, φυλάσσονται λέει τα χρυσοκέντητα άμφια Πατριαρχών (Γρηγορίου Ε' και Διονυσίου Δ'), ο λεγόμενος σάκος του αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή, τα ποτήρια των Κομνηνών, κλπ, κλπ…

3. Στη Μονή Χελανδαρίου, φυλάσσονται λέει, εκατοντάδες πολύτιμοι λίθοι του 11ου και 12ου αι., κεντητά άμφια, καθώς και τμήμα του Ακάνθινου Στεφάνου του Ιησού… (Αλλού το καλάμι, λοιπόν, αλλού το στεφάνι, και κάπου αλλού τα… δώρα των μάγων!!!)

4. Η Μονή Διονυσίου, έχει ανάγλυφη παράσταση της Σταύρωσης σε ελεφαντόδοντο (10ος αι.), αρχιερατικές στολές, βέβαια, κλπ, κλπ…

5. Στη συλλογή των ιστορικών κειμηλίων της μονής Παντοκράτορος περιλαμβάνεται και η ασπίδα του Αγίου Μερκουρίου….

6. Στη Μονή Ξηροποτάμου, σαν πολύτιμα κειμήλια θεωρούνται λέει το δισκάριο της Πουλχερίας (5ος αι.) από στεατίτη λίθο… χρυσοκέντητα άμφια (και εδώ), κ.ά.

7. Χρυσοκέντητα άμφια, ιερά σκεύη κ.ά. θα δούμε και στη Μονή Ζωγράφου (αν πάμε) βοήθεια μας!!!..

8. Στο σκευοφυλάκιο της μονής Φιλοθέου, φυλάσσεται, λέει, και το δεξί χέρι του Χρυσοστόμου, δώρο του Ανδρονίκου Β'.

9. Στη Μονή Αγίου Παύλου, θα δούμε λέει τεμάχια (;) από τα Δώρα των Μάγων!!!..

10. Η Μονή Σταυρονικήτα, είναι αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο και σύμφωνα με την παράδοση, την ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Νικολάου τη βρήκαν ψαράδες στη θάλασσα. Στο μέτωπο του Αγίου ήταν κολλημένο ένα στρείδι. Οι ψαράδες το αποκόλλησαν και από την εικόνα έτρεξε αίμα!

11. Στους θησαυρούς της Μονής Ξενοφώντος, περιλαμβάνονται και εδώ, χρυσοκέντητα (φυσικά) άμφια, ιερά σκεύη κ.ά.

12. Στη Μονή Εσφιγμένου, ανάμεσα στα κειμήλια περιλαμβάνονται, λέει, ο λεγόμενος σταυρός της Πουλχερίας και ένα μεγάλο κομμάτι από τη σκηνή του Μεγάλου Ναπολέοντα (από την εκστρατεία του στην Αίγυπτο), το οποίο χρησιμοποιείται σαν παραπέτασμα στην πύλη του καθολικού κατά την πανήγυρη!!!..

13. Από τα πολλά παρεκκλήσια που διαθέτει η Μονή Παντελεήμονος, το σημαντικότερο είναι της Αγίας Σκέπης, που χτίστηκε το 1852 και το τέμπλο του είναι όλο επιχρυσωμένο

14. Στη Μονή Κωνσταμονίτου, φυλάσσεται λέει, και ένα πολύτιμο ευαγγέλιο με αργυρόχρυση επένδυση, δώρο της Βασιλικής (;)…

http://xairete.blogspot.com/2010/03/blog-post_16.html

δημοσιεύουμε ολόκληρο το κείμενο όπως το βρήκαμε…για να προβούμε στον απαραίτητο σχολιασμό!

«««(Αλλού το καλάμι, λοιπόν, αλλού το στεφάνι, και κάπου αλλού τα… δώρα των μάγων!!!)»»»

Αυτό είναι το σχόλιο του Ιστολογίου «Χαίρετε», αλλά γιατί τόσο εξαιρετικά πικρόχολο σχόλιο?

Ποίος οδηγεί ένα είδους τυφλό μίσος καθ’ ημών και εναντίον της πίστεως μας?

Ποίος ωφελείται από την πολεμική αυτή?

Αρχίζω και πιστεύω ότι είναι οι αντιδραστικώς κινούμενοι σε θέματα περιουσιακών ή προσκηνυματικών στοιχείων και αντικειμένων ιερών μονών τελικώς δεν θέλουν το ξεκαθάρισμα του καθεστώτος και το πέρασμα της περιουσίας -αν είναι καταπεπατημένη αυτό είναι άλλο θέμα, μπορεί να υπάρξουν και τέτοιες περιπτώσεις για αυτές σε όσους έχουν δίκαιο ζητούμε συγγνώμη!- στα χέρια αδηφάγων όντων που κλέβουν και καταχρώνται…πως το μέγα της πίστεως κειμήλιο και κειμηλιαρχείον του Γένους των Ορθοδόξων διότι αυτό είναι το άγιον Όρος! Μπορεί να παραχωρήσει τα ιερά και όσια του στους αδίκους των εθνών ηγεμόνες και στους δικούς μας μικρούς και αναξίους ηγεμονίσκους???

Δεν ξέρω τι να πω περεταίρω … γνώμη και άποψη έχετε και εσείς και ημείς, αλλά δεν θα δεχθούμε καμμία δ ή μ ε υ σ ε ι τέτοιων κειμιλιακών πραγμάτων και λειτουργικών αντικειμένων…διότι γιατί εδώρησαν οι πιστοί και ευσεβείς Βασιλείς και Αυτοκράτορες της Ανατολικής Ρωμαϊκής (εξ’ ου και Ρωμηοί) Αυτοκρατορίας τα ιερά Ευαγγέλια με πολύτιμα πετράδια από αγάπη και σεβασμό στο όρος του Άθωνος στον τόπο της βασάνου της πνευματικής, που κανείς βασανίζει και «βιάζει» (κατά το βιασταί αρπάσουσιν αυτήν-την Βασιλείαν του Θεού) τον εαυτό του! Όχι τον άλλον, ούτε τον συγγενή ή τον σύνεγγυς αυτού ευρισκόμενον, αλλά τον έτερο νόμο που μας διδάσκει τα της σαρκός!

Δεν αντιστρατευόμεθα κανέναν, διότι η κάλαμος αντί για κτύπους ο Χριστός την χρησιμοποίησε ως εσχάτη μαρτυρία της επιγείου ζωής του! Διατί δεν μας αφήνεται να προσκυνούμε ότι μας συνδέει με τον Χριστό μας και δεν μας αγνοείται…αλλά μας ζητείται και μπράβο να σας είπωμε, ε! τότε αφού το ζητείτε μ π ρ ά β ο και σ υ γ χ α ρ η τ η ρ ι α που ανακαλύψατε μεγάλο μυστικό!

Όποιος επισκεφθεί ο άγιον Όρος τα προσκυνεί ή τα βλέπει μόνον από περιέργεια!


Αυτό είναι το σχόλιο του Ιστολογίου «Χαίρετε», αλλά γιατί τόσο εξαιρετικά πικρόχολο σχόλιο?
Ποίος οδηγεί ένα είδους τυφλό μίσος καθ’ ημών και εναντίον της πίστεως μας?
Ποίος ωφελείται από την πολεμική αυτή?
Αρχίζω και πιστεύω ότι είναι οι αντιδραστικώς κινούμενοι σε θέματα περιουσιακών ή προσκηνυματικών στοιχείων και αντικειμένων ιερών μονών τελικώς δεν θέλουν το ξεκαθάρισμα του καθεστώτος και το πέρασμα της περιουσίας -αν είναι καταπεπατημένη αυτό είναι άλλο θέμα, μπορεί να υπάρξουν και τέτοιες περιπτώσεις για αυτές σε όσους έχουν δίκαιο ζητούμε συγγνώμη!- στα χέρια αδηφάγων όντων που κλέβουν και καταχρώνται…πως το μέγα της πίστεως κειμήλιο και κειμηλιαρχείον του Γένους των Ορθοδόξων διότι αυτό είναι το άγιον Όρος! Μπορεί να παραχωρήσει τα ιερά και όσια του στους αδίκους των εθνών ηγεμόνες και στους δικούς μας μικρούς και αναξίους ηγεμονίσκους???
Δεν ξέρω τι να πω περεταίρω … γνώμη και άποψη έχετε και εσείς και ημείς, αλλά δεν θα δεχθούμε καμμία δ ή μ ε υ σ ε ι τέτοιων κειμιλιακών πραγμάτων και λειτουργικών αντικειμένων…διότι γιατί εδώρησαν οι πιστοί και ευσεβείς Βασιλείς και Αυτοκράτορες της Ανατολικής Ρωμαϊκής (εξ’ ου και Ρωμηοί) Αυτοκρατορίας τα ιερά Ευαγγέλια με πολύτιμα πετράδια από αγάπη και σεβασμό στο όρος του Άθωνος στον τόπο της βασάνου της πνευματικής, που κανείς βασανίζει και «βιάζει» (κατά το βιασταί αρπάσουσιν αυτήν-την Βασιλείαν του Θεού) τον εαυτό του! Όχι τον άλλον, ούτε τον συγγενή ή τον σύνεγγυς αυτού ευρισκόμενον, αλλά τον έτερο νόμο που μας διδάσκει τα της σαρκός!
Δεν αντιστρατευόμεθα κανέναν, διότι η κάλαμος αντί για κτύπους ο Χριστός την χρησιμοποίησε ως εσχάτη μαρτυρία της επιγείου ζωής του! Διατί δεν μας αφήνεται να προσκυνούμε ότι μας συνδέει με τον Χριστό μας και δεν μας αγνοείται…αλλά μας ζητείται και μπράβο να σας είπωμε, ε! τότε αφού το ζητείτε μ π ρ ά β ο και σ υ γ χ α ρ η τ η ρ ι α που ανακαλύψατε μεγάλο μυστικό!
Όποιος επισκεφθεί ο άγιον Όρος τα προσκυνεί ή τα βλέπει μόνον από περιέργεια!
κάνετε ότι σας αναπαύει αλλα μην ασχολείσθε περιπαικτικώς...
modern father

Διάλογος περί των θρησκευτικών

Διάλογος περί των θρησκευτικών (θρησκευτικα για εσάς, θεολογία για μενα)!

Ο φίλος εκ των Φίλων του αγίου Όρους (έτσι αυτό-επιγράφεται και αυτό-αποκαλείται ο ίδιος μας λέγει:) KALHSPERA SAS PATER..ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΥΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ.ΑΛΛΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΙ ΕΧΕΙ ΠΑΘΕΙ;ΟΤΑΝ Ο ΜΑΚΑΡΙΤΗΣ ΧΡΥΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΓΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΜΑΖΕΥΤΗΚΑΝ 3000 ΑΤΟΜΑ ...ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ,ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΝΑΝ ΑΓΩΝΑ ΒΡΕ ΑΔΕΛΦΕ ΓΙΑ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΙΑ...ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΛΑΟΣ ΕΑΝ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΓΓΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΜΕ; ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ..ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΤΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΟΛΑ...ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ!!!θΑ ΣΗΚΩΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΠΟΥΔΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ...

Και ημείς καθηκόντως αλλα και εκ με διάθεση ελευθερου διαλόγου και κατάθεσης απόψεων απαντούμε:

Χαίρετε αγαπητέ εκ των Φίλων του Αγίου Όρους, Το ότι δεν θέλετε να βγουν από τη σχολική διδασκαλία τα θρησκευτικα (για να συνεννοούμεθα το γράφω διότι κατ’ εμέ δεν υπάρχουν θρησκευτικά, διότι δεν υπάρχει θρησκεία , η Εκκλησία του Χριστού, είναι το σώμα του που το αποκαλύπτει εν χρόνω δια να είναι όλα κατανοητά στον άνθρωπο με την Σάρκωση του Θείου Λόγου, του Σωτήρος Χριστού) σημαίνει ότι θέλετε την προβολή της θεολογικής διδασκαλίας και ορολογίας επί των πιστών μελών της Εκκλησίας και την προσευχητική διάθεση που εγγίζουμε εμείς τον Χριστό στη θεία λειτουργία να εγγίσει την καρδιακή διάθεση του καθενός εξ ημών!
Ο κόσμος δυστυχώς έχει αρρωστήσει … αλλά θα ασθενήσει έτι περισσότερον! Όσο δεν θα εγγίζει στο θεραπευτήριο του Χριστού, την Εκκλησία Του(αυτό είναι συγκεφαλαίωσις της πατερικής διδασκαλίας από τον μακαριστό καθηγητή πατέρα Ιωάννη τον Ρωμανίδη)! Μόνον και μόνο που ζητάτε να γίνουμε από διάκονοι της Εκκλησίας του Χριστού, στυγνοί και στιβαροί μουτζαχεντίν, απολογητές παραδοσιόπληκτοι της θρησκείας..αυτό για εμενα ως κληρικό είναι έκπτωση! Εξω-ευαγγελική δράση που φέρνει μια διαβολική αντίδραση!
Τι ακριβώς εννοείται αγαπητέ φίλε διαδυκτιακέ??? «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ ΚΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑΤΙ ΤΕΤΟΙΑ ΝΟΧΕΛΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ ΑΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΔΟΛΟΛΑΤΡΕΙΑ ΠΑΤΕΡ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ;» Δικό σας κείμενο! Πείτε μου τι θέλετε να εννοήσετε!
Αν ο λαός αγαπούσε όλος τον Χριστό μας τότε τις Κυριακές θα έπρεπε να λειτουργούμε σε στάδια και να κοινωνούσαμε τους πιστούς επι ώρες…αλλά που είναι οι εννέα <9>(λεπροί, αμαρτωλοί σαν κι εμάς!) που ωφελήθηκαν ενώ μόνον ο ένας (1) παρέστη να ευχαριστήσει τον Θεόν!
Δεν θα σηκωθούν οι παππούδες μας διότι αν ήσαν αγιασμένοι άπαντες δεν θα είμαστε εδώ σήμερα! Σε αυτό το χάλι, που γίνεται χαλί που τραβούν κάτω από τα πόδια μας και αναποδογυρίζουν εμάς πίπτοντες επί του εδάφους!ο Διάλογος περί των θρησκευτικών να μας αναδεικνύει να εύχεσθε ακολούθους των αγίων διδασκάλων της πίστεως που δε δίδασκαν σε σχολεία αλλά στο ναο!

Επίσης δε να μην είμαστε καταστροφικοί ημείς και οι σκέψεις μας, στη σχέση μας με τους συνανθρώπους μας που είναι ένα μικρό στάδιο που μας κάνει να έχουμε σχέση απόλυτη με τον Θεο!

Με αγάπη και σεβασμό περιμένω τα σχόλια όλων Σας!

Modern father

Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

περι θρησκευτικων και προσευχης στα σχολεία

Τι γνώμη έχετε για την κατάργηση του μαθήματος των Θρησκευτικών από τα Σχολεία και την κατάργηση της πρωινής προσευχής;

- Ούτε το μάθημα των Θρησκευτικών ούτε η προσευχή πρέπει να καταργηθούν από τα Σχολεία.

Και αυτό όχι μόνον διότι δεν το επιτρέπουν το Σύνταγμα και οι ισχύοντες νόμοι, που καθορίζουν ότι η παιδεία «έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως και της διάπλασής τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες» (16 Συντ.), αλλά και διότι αν η υπεύθυνη Πολιτεία δεν ενδιαφέρεται για το «θρησκευτικό συναίσθημα», το οποίο υπάρχει στα παιδιά, τότε θα βρεθούν να το εκμεταλλευθούν άλλοι, με αποτέλεσμα να εισχωρήσουν άλλες «καταστροφικές λατρείες» διαφόρων σεκτών, με απρόβλεπτα αποτελέσματα. Γι' αυτό και η υπεύθυνη Πολιτεία πρέπει να δή το θέμα αυτό με σοβαρότητα.

http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=4465%3A2010-03-11-19-56-23&catid=13&Itemid=123

μπορεί η σκέψη μας να μας οδηγούσε στο να σιωπήσουμε επί των λεγομένων του μητροπολίτου Ναυπάκτου κυρίου Ιεροθέου, αλλά δεν μπορεί να περάσουν μερικά από όσα λέγει για την κατάργηση του μαθήματος των θρησκευτικών και για την προσευχή στο σχολικό περιβάλλον!

Πρέπει να πούμε ότι δεν διαφωνούμε για να υπάρχει αντιπαλότητα και διαφωνία, δεν διαφωνούμε για να προβληθούμε, αλλά ούτε και συμφωνούμε για να είμαστε καλοί και φρόνιμοι…

Δυστυχώς πολλοί εκκλησιαστικοί λειτουργοί και εκκλησιαστικά μέλη του σώματος του Χριστού έχουν την άποψη ότι όλα πρέπει να μείνουν ως έχουν και να μην πειραχθεί ότι παραλάβαμε…αν και αυτό αρχικώς μπορεί να φανεί ακίνδυνο δυστυχώς πολλοί μπορούμε να δούμε ότι αυτό αποκρίνεται και μπορεί να γίνει μόνον σε μια εκκλησία αποστεωμένη και απούσα από το σήμερα, σε μια εκκλησία που δεν είναι το ζων σώμα του Χριστού που πνέει εν αυτώ πνοή ζωής και αυτή η πνοή είναι του Θείου Πνεύματος, αλλά ένα μουσειακό είδος πολύ ιερό αλλά και πολλή απόμακρο από την ζωή και την πορεία μας!

Αν σταματήσουν να διδάσκονται τα θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ά (ακόμη και στο άκουσμα της λέξεως θρησκευτικά, παράγωγο της έννοιας και της λέξεως θρησκεία ανατριχιάζω) τι κακό θα προκληθεί? Κατ΄εμε τίποτα, διότι σήμερα διδάσκεται ένα μάθημα αποκομμένο από τον φυσικό του χώρο, δηλαδή είναι σαν να κάνουμε στο γυμναστήριο το μάθημα της χημείας και στο γήπεδο το μάθημα της ιστορίας, άρα αποκόπτουμε τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού από τον Διδάσκαλο που προσφέρει σε κάθε θεία λειτουργία τον Εαυτό Του, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας!

Ένα μάθημα αποκομμένο από το εκκλησιαστικό γεγονός και απόμακρο της εκκλησιαστικής εμπειρίας ούτε πείθει ούτε έχει να προσφέρει κάτι στα παιδιά μας!

Άρα μάλλον ή έπρεπε να ζητήσει η εκκλησία να δίνει το μάθημα ως προσφορά στους νέους που θέλουν ένας εκ των αποφοίτων θεολογίας, της περιοχής ευθύνης της τοπικής εκκλησίας, κληρικός ή να φροντίσει να ζητήσει την κατάργηση του μαθήματος συντόμως διότι αν βλαφθούν παιδιά υπέρ ών Χριστός απέθανε ποίος θα έχει την ευθύνη???

Όσο για την προσευχή που είναι μυστηριακή και μυστική ένωση Θεού και ανθρώπου τότε ποιος μπορεί να πεί ότι ένας αμύητος του μυστηρίου μπορεί να μυήσει άλλον…η στρατωνισμένη προσευχητικη (κοροϊδευτική κατ’ εμέ) διάθεση των παίδων είναι το λιγότερο καταθλιπτική και καταστροφική για την πνευματική ανάπτυξη του παιδιού!


την εκανα πολύχρωμη την αναρτηση βάζοντας λίγο χρώμα στη γκρίζα ζωη και διάθεση μας!

modern father