Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

όλοι ένα για τον Χριστό!και το πλείον αυτών κόπος και πόνος...

Oι ακολουθίες της Εκκλησίας μας είναι κάτι το ζωογόνο, όταν προσευχόμαστε με λόγια των αγίων της Εκκλησίας μας παίρνουμε δύναμη και ζωή…αν και στο ναο που «λειτούργησα» (διότι είναι εσπερινός μετα θείας ευχαριστίας) αποψε στα προηγιασμένα Δώρα, στην ακολουθία αυτή της θείας μεταλήψεως που έχουμε στις άμνημες ημέρες της αγίας Τεσσαρακοστής, προηγήθηκε η ακολουθία του μεγάλου Αποδείπνου…

Στην οποία υπήρχε και τμήμα του μεγάλου κανόνος που εψάλλαμε καθώς έθος εστί.

Δυστυχώς οι άλλοι δύο αδελφοί μας που συνέψαλλαν έκαναν κατ’ αντιστοιχία με εμενα στο ένα δικό μου λάθος, οι αδελφοι εκείνοι και ιδιαιτέρως ο «ιεραπόστολος» (έτσι ετιτλοφορήθη κατά μίαν εβδομάδα ενωρίτερα ο ίδιος) «ψάλτης» (και αυτό καταχρηστικώς) έκαμαν 3 λάθη η αναγνώστρια και ο «ιεραπόστολος» δέκα λάθη κατά τροπάριον -λίαν επιεικώς- εκτός του ότι και το μέλος (αυτό υπέφερε από τους τρείς μας) συνώδυνε μετά του κειμένου!

Εκεί στα λόγια του αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης τα θεοφώτιστα και ευλογημένα ακούσαμε ψαλλώμενο και διαβάσαμε καταγεγραμμένον : «Τον Αβραάμ ήκουσας, πάλαι ψυχή μου καταλιπόντα, γην πατρώαν, και γενόμενον μ ε τ α ν ά σ τ η ν`τούτου την προαίρεσιν μίμησαι»!

Ο Αβράαμ, είναι ο γενάρχης των Εβραίων αλλά δεν ήταν Εβραίος, δεν ήταν αυτόχθων και ο Θεός του είπε : «Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου, καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου, καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου, καὶ δεῦρο εἰς γῆν, ἣν ἄν σοι δείξω, καὶ ποιήσω σε εἰς ἔθνος μέγα, καὶ εὐλογήσω σε, καὶ μεγαλυνῶ τὸ ὄνομά σου, καὶ ἔσῃ εὐλογημένος, καὶ εὐλογήσω τοὺς εὐλογοῦντάς σε, καὶ τοὺς καταρωμένους σε καταράσομαι, καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς.» (Γένεσις κεφ. 12ο) αλλά τελικώς τον ευλόγησε όπως του υπεσχθη τον ευλόγησε και του έδωσε την γην της Επαγγελίας, αλλά και τον ξερίζωσε ο Θεός μας από την αγκαλιά του σαρκικού του πατέρα και ο ευλογημένος ουράνιος Πατέρας του έδωσε την ευλογίαν να είναι ο μετανάστης , ο μοναδικός νομάς που πήγαινε από τόπου εις τόπον και τελικώς ανέπαυσε αν και μετανάστης τον Θεό μας(όχι μόνον Θεόν του αλλά και τον δικό μας Τριαδικό Θεό)!

Πως το συνάγουμε ότι ο παγκοσμιος και πρωτος στην ιστορια της Αποκαλυψεως , των δύο Διαθηκών της Παλαιάς τε και της Νέας(Καινης), μετανάστης του Θεού, άγιος Αβραάμ και Δίκαιος Ανήρ της θείας Χάριτος επροσκύνει την παναγίαν Τριάδαν? Καθότι παρά την Δρύν της Μαμβρή εν είδει ή με την μορφή των τριών αγγέλων συνήντησε δι’ εσόπτρου εν αινίγματι τον Πανάγιον Θεόν μας!

Άρα εμείς αναπαυόμεθα όταν "κοιμηθούμε" εις τους κόλπους του Αβραάμ διότι έχουμε κοινή πίστη εις τον εν Τριάδι Θεόν μας!

Η εκκλησία του Χριστού ως διδασκαλία και πρακτική έχει την πολλή αγάπη που είναι η μοναδική μας έννοια σε ανθρώπινα πράγματα και σε πεπερασμένα πλαίσια που μπορεί να περιγράψει τον Θεό μας, ενώ για όλα τα άλλα που αναφέρονται εις τον Θεόν μόνον αποφατικά μπορούμε να μιλήσουμε και να πούμε μερικά περί Θεού αυτή είναι η θεολογική παράδοση της Ανατολικής Εκκλησίας μας!

Ο Θεός μας δεν είναι δίκαιος διότι ο δίκαιος άνθρωπος μπορεί να πλανηθεί και άρα η ανθρώπινη δικαιοσύνη μόνον δικαιοσύνη δεν είναι! Προσβάλλει βάναυσα τον Θεό αυτή η ταύτιση είναι Δίκαιος κατά την δική του κρίση και πολλή του αγάπη που κρίνει αγαπώντας και αγαπά κρίνοντας!

Ο Θεός μας δεν είναι ταπεινός διότι η ανθρώπινη ταπείνωση μπορεί να έχει όρια, ενώ Εκείνος "εκένωσεν εαυτόν μορφήν δούλου λαβών", ξεπέρασε τα όρια και ενώ ήταν ο κύρης του υποστατικού του προτίμησε να γίνει ο υπηρέτης ή ένας απλός ζητιάνος ή ο μέγας μετανάστης για χάρη του παιδιού του, του πλάσματος του!

Έγινε κάτι άλλο από εκείνο που ήταν ! έγινε μετανάστης από τον ουρανό στη γη για χάρη μας, άρα ας αγαπούμε τους ταλαιπωρημένους αδελφούς και όλα τα άλλα η πολιτεία θα τα κρίνει!

Δεν απαντά άλλος για τον Χριστό αφού ο ίδιος στο ευαγγέλιο της Κυριακής της Κρίσεως μας είπε ότι ανθρώπινα κριτήριο μπορεί και να φθάνει στο θεϊκό μέτρο αλλά και του Χριστού «μεγαλείο» και «βραβείο» είναι να τον ανακαλύψουμε στα πρόσωπα των αλλοδαπών και ημεδαπών παιδίων του…

Ποιος από εμάς μπορεί να μείνει ασυγκίνητος μπροστά στον Ξένο για την οικουμένη ολόκληρη Θεό μας?

Ποίος δεν ροδίζει το πρόσωπο και η ύπαρξη του όταν ακούει τον Κύριο να λέγει αφού δεν τον έκανες στον αλβανό της διπλανής πόρτας, στο δολοφόνο Πάσαρη (που αγίως πράττει και του συμπαραστέκεται ο αγιασμένος πατήρ Γερβάσιος), στην πόρνη του δρόμου και κάθε δρόμου (όπως ο πατήρ Πορφύριος , ο αγιασμένος και εις ουρανούς αναπαυμένος «Στάρετς» (Γέροντας) τονίζω δε το στάρετς διότι με «γέροντες» γέμισε η Ελλάς άπασα, που μπήκε σε μπουρδέλο {όσοι είμαστε ηθικιστές ας τρίβουμε τα μάτια μας} και αγίασε με τον τίμιο Σταυρό στην πρωτάγιαση του Γενάρη όλες τις κοπέλες και όταν η «τσατσά» του είπε : πάτερ δεν κάνει να αγιασθούν οι κοπέλες! εκείνος ο σοφός και διακριτικός γέρ-ων[υπήρχε πραγματικά «ών» ως ο Κύριος μας, εν Χριστώ στην κεχαριτωμένη κατάσταση της φύσεως όπως ο Χριστός την εζωοποίησε ανασταίνοντας την] την απεστόμωσε και έδωσε τον Χριστό σε όλους όπως είχε υποχρέωση αλλά και όπως η αγιασμένη καρδιά του υπαγόρευε!)…σε κάθε αδελφό μου ελάχιστο ούτε σε εμένα το έκανες!

Ας είμαστε όλοι αυτή την περίοδο της νηστείας δεκτική της χάριτος του Κυρίου μας για να γίνουν οι καρδιές μας περιβόλια στα οποία ο Κύριος μας θα καρποφορεί!

Και παρακαλώ να μην γινόμαστε σκληρόκαρδιοι επικριτές των ταλαιπωρημένων μεταναστών αδελφών μας είτε είναι λαθραίοι είτε είναι νομίμως εδώ … για την ε κ κ λ η σ ί α του Ζώντος Θεού ημών, το τονίζω για το σώμα του Χριστού , για τους πιστούς χριστιανούς δηλαδή, είναι παιδιά του ίδιοι Θεού και αδελφοί μας διότι : «οκ νι ουδαος οδ λλην, οκ νι δολος οδ λεύθερος, οκ νι ρσεν κα θλυ· πάντες γρ μες ες στε ν Χριστ ησο

Και το γράφω και σε άλλες γλώσσες που το βρήκα διότι είναι παγκόσμιο κήρυγμα και ευλογια να το ξερουμε απαντες : «««««New American Standard Bible (©1995)
There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free man, there is neither male nor female; for you are all one in Christ Jesus.

King James Bible
There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female: for ye are all one in Christ Jesus.

American King James Version
There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female: for you are all one in Christ Jesus.

American Standard Version
There can be neither Jew nor Greek, there can be neither bond nor free, there can be no male and female; for ye all are one man in Christ Jesus.

Douay-Rheims Bible
There is neither Jew nor Greek: there is neither bond nor free: there is neither male nor female. For you are all one in Christ Jesus.

Darby Bible Translation
There is no Jew nor Greek; there is no bondman nor freeman; there is no male and female; for ye are all one in Christ Jesus:

English Revised Version
There can be neither Jew nor Greek, there can be neither bond nor free, there can be no male and female: for ye all are one man in Christ Jesus.

Webster's Bible Translation
There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female: for ye are all one in Christ Jesus.

World English Bible
There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free man, there is neither male nor female; for you are all one in Christ Jesus.

Young's Literal Translation
there is not here Jew or Greek, there is not here servant nor freeman, there is not here male and female, for all ye are one in Christ Jesus;

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:28 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. with Diacritics
ο νι ουδαος οδέ λλην ο νι δολος οδέ λεύθερος ο νι ἄῤῥην καί θλυς πας γάρ μες ες εμί ν Χριστός ησος

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:28 Greek NT: Greek Orthodox Church
οκ νι ουδαος οδ λλην, οκ νι δολος οδ λεύθερος, οκ νι ρσεν κα θλυ· πάντες γρ μες ες στε ν Χριστ ησο.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:28 Greek NT: Stephanus Textus Receptus (1550, with accents)
οκ νι ουδαος οδ λλην οκ νι δολος οδ λεύθερος οκ νι ρσεν κα θλυ· πάντες γρ μες ες στε ν Χριστ ησο

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:28 Greek NT: Westcott/Hort with Diacritics
οκ νι ουδαος οδ λλην, οκ νι δολος οδ λεύθερος, οκ νι ρσεν κα θλυ· πάντες γρ μες ες στε ν Χριστ ησο.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:28 Greek NT: Tischendorf 8th Ed.
ουκ ενι ιουδαιος ουδε ελλην ουκ ενι δουλος ουδε ελευθερος ουκ ενι αρσεν και θηλυ απαντες γαρ υμεις εις εστε εν χριστω ιησου

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:28 Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000)
ουκ ενι ιουδαιος ουδε ελλην ουκ ενι δουλος ουδε ελευθερος ουκ ενι αρσεν και θηλυ παντες γαρ υμεις εις εστε εν χριστω ιησου

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:28 Greek NT: Textus Receptus (1550)
ουκ ενι ιουδαιος ουδε ελλην ουκ ενι δουλος ουδε ελευθερος ουκ ενι αρσεν και θηλυ παντες γαρ υμεις εις εστε εν χριστω ιησου

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:28 Greek NT: Textus Receptus (1894)
ουκ ενι ιουδαιος ουδε ελλην ουκ ενι δουλος ουδε ελευθερος ουκ ενι αρσεν και θηλυ παντες γαρ υμεις εις εστε εν χριστω ιησου

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:28 Greek NT: Westcott/Hort
ουκ ενι ιουδαιος ουδε ελλην ουκ ενι δουλος ουδε ελευθερος ουκ ενι αρσεν και θηλυ παντες γαρ υμεις εις εστε εν χριστω ιησου

Galatians 3:28 Hebrew Bible
ואין עוד לא יהודי ולא יוני לא עבד ולא בן חורין לא זכר ולא נקבה כי אתם כלכם אחד במשיח ישוע׃

Apocalypsis 22:21 Latin: Biblia Sacra Vulgata
non est Iudaeus neque Graecus non est servus neque liber non est masculus neque femina omnes enim vos unum estis in Christo Iesu

Gálatas 3:28 Spanish: La Biblia de las Américas (©1997)
No hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer; porque todos sois uno en Cristo Jesús.

Gálatas 3:28 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos (©2005)
No hay Judío ni Griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús.

Gálatas 3:28 Spanish: Reina Valera (1909)
No hay Judío, ni Griego; no hay siervo, ni libre; no hay varón, ni hembra: porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.

Gálatas 3:28 Spanish: Sagradas Escrituras (1569)
No hay aquí judío, ni griego; no hay siervo, ni libre; no hay macho, ni hembra: porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.

Gálatas 3:28 Spanish: Modern
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.

Galates 3:28 French: Louis Segond (1910)
Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ.

Galates 3:28 French: Darby
il n'y a ni Juif, ni Grec; il n'y a ni esclave, ni homme libre; il n'y a ni mâle, ni femelle: car vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus.

Galates 3:28 French: Martin (1744)
[Où] il n'y a ni Juif ni Grec; [où] il n'y a ni esclave ni libre; [où] il n'y a ni mâle ni femelle; car vous êtes tous un en Jésus-Christ.

Galates 3:28 French: Ostervald (1744)
Il n'y a plus ni Juif ni Grec; il n'y a plus ni esclave ni libre; il n'y a plus ni homme ni femme; car vous êtes tous un en Jésus-Christ.

Galater 3:28 German: Luther (1912)
Hier ist kein Jude noch Grieche, hier ist kein Knecht noch Freier, hier ist kein Mann noch Weib; denn ihr seid allzumal einer in Christo Jesu.

Galater 3:28 German: Luther (1545)
Hier ist kein Jude noch Grieche, hier ist kein Knecht noch Freier, hier ist kein Mann noch Weib; denn ihr seid allzumal einer in Christo Jesu.

Galater 3:28 German: Elberfelder (1871)
Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Weib; (W. Männliches und Weibliches) denn ihr alle seid einer in Christo Jesu.

3:28 Chinese Bible: Union (Traditional)

3:28 Chinese Bible: Union (Simplified)

3:28 Chinese Bible: NCV (Simplified)
并不分犹太人或希腊人,作奴仆的或自由人,男的或女的,因为你们在基督耶稣里都成为一体了。

3:28 Chinese Bible: NCV (Traditional)
並不分猶太人或希臘人,作奴僕的或自由人,男的或女的,因為你們在基督耶穌裡都成為一體了。»»»»»»

http://scripturetext.com/galatians/3-28.htm

Όλοι είμαστε ένα για τον Χριστό μας και απέναντι του μάλλον είμαστε ρυπαρά κουρέλια που από την καρδιά μας πρέπει να βγαίνει απλά και ταπεινά να σκεπάζουμε τους αδελφούς μας.


modern father

Δεν υπάρχουν σχόλια: