Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

Ερμηνεία του κατά Ματθαίον ευαγγελίου 2018 νο 9β Κυριακή Προσευχή, συγχωρεση και αληθής νηστεία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Κήρυγμα πρώτου κατανυκτικού εσπερινού στον ιερο Ναό Ευαγγελισμού της Κοιλάδας Κυριακή της Τυρινής 10η Μαρτίου 2019 (απομαγνητοφωνημένο)

  Ξεκινά, αδελφοί μου, απο αποψε το βράδυ λειτουργικά και απο αύριο το πρωί με την καθαρά Δευτέρα η περίοδος της αγίας και μεγάλης Τεσσαρα...