Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

Ερμηνεία του κατά Ματθαίον ευαγγελίου 2018 νο 9β Κυριακή Προσευχή, συγχωρεση και αληθής νηστεία


Δεν υπάρχουν σχόλια: